Tłumaczenia na język angielski:

 • uvula     
  (Noun  ) (noun   ) []
   
  appendage that hangs from the palate
   
  A small fleshy piece of tissue on the back of the throat which hangs from the middle of the soft palate.
 • tongue         
  (verb, noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
(anatomy) uvula

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "języczek", pamięć tłumaczeniowa

add example
Używaliście języczków?You guys used tongue?
Z języczkiem i z pieszczotamiA French kiss and I get to fondle you
O nie!- Z języczkiem? Kogo?You got yourself stung by that blowfish
Przemyślałam to i może pocałujemy się z języczkiemn second thought, maybe we should have some tongue
swobodny koniec tych przymiarów powinien być zaopatrzony w zamocowany na stałe lub przesuwny zaczep albo języczekthe free end of these measures shall be provided with a fixed or sliding hook or tongue
- Gdyby tak - podjęła stolarzowa, dygając - jeśli pani się nie rozgniewa, że tyle proszę - dygnęła ponownie z błaganiem w oczach - gdyby tak dzbaneczek gorzałki - zdecydowała się wreszcie - nacierałabym też stopki paninej małej, bo ma je miękkie jak języczek.< Well, > the latter continued, making a curtsey, < if it weren’t asking too much, > and she curtsied once more, < if you would< - and her eyes begged - < a jar of brandy, > she said at last, < and I‘d rub your little one’s feet with it; they’re as tender as one’s tongue. >
Tanya pocałowała kogoś... z języczkiemWhat happened?
Ostry ma pani języczekYou got some mouth, you know that?
Było bez języczka, prawda?No tongue, right?
Bez języczka, i koniec.Bez języczka?No tongues, over
I na pewno słodki języczekI' m betting sweet thong!
Niesamowity pocałunek z języczkieman incredible, deep kiss
Piąteczka dla kobiet... i lizanie z języczkiem dla mężczyznHigh- fives for the women...... and open- mouth tongue kisses for the men
Boże, jaki cięty języczekShe' d be greatwith the press, right?Like elizabeth wurtzel... with talent
Tylko Języczek może pokonać RadęW- Without Tonguey, the council is invincible
Że nigdy nie zapominają... pierwszego pocałunku z języczkiemThey say they never forget... the first time they' re kissed by a lizard
Języczek: długość ‧,‧ mm, rozdwojony, barwy fioletowej; ułożenie liści: chorągiewkowate, zwisająceLigule: length: ‧,‧ mm, bifid type, violet colour; leaf habit: descending
Bardziej lubi języczek w uchuNo, she likes the tongue in the ear
Masz cięty języczekYou have a wicked tongue
Nie z języczkiemNot with my mouth open
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 35 zdań frazy języczek.Znalezione w 0,633 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.