wymowa: IPA: ˈidjjɔ̃m

Tłumaczenia na język angielski:

 • idiom         
  (Noun  ) (noun   ) []
   
  phrase that cannot be understood from its component words
   
  zwrot charakterystyczny dla danego języka, niemożliwy do dosłownego przetłumaczenia na inny język
   
  A phrase that cannot be fully understood from the separate meanings of the individual words which form it, but instead must be learned as a whole unit of meaning.
 • expression         
  (Noun  ) (noun   )
   
  colloquialism or idiom
 • phrase       
  (verb, noun   )

Przykładowe zdania z "idiom", pamięć tłumaczeniowa

add example
Wyobraź sobie idiom to poszłoby za tutajImagine an idiom that would follow here
"Współczesny idiom Zagrzebia w dramacie Borivoja Radakovicia 'Dobrodosli u plavi pakao'. (Problemy socjolingwistyczne)""Contemporary Zagrebian idiom in Borivoj Radaković's drama: Dobrodosli u plavi pakao. (Sociolinguistic problems)"
Idiomy gwary warszawskiej w dziełach Stefana Wiecheckiego - analiza i klasyfikacja.Warsaw dialect idioms in the works of Stefan Wiechecki - analysis and classification.
Wybrane zastosowania angielskich idiomów zawierających nazwy zwierząt w nauczaniu w grupach uczniów w wieku 16-18 latSelected applications of English animal idioms in teaching students aged 16-18 years
zjawisko nieprzetłumaczalności idiomów angielskichthe phenomenon of untranslatability of english idioms
Tetrady sinojapońskie. Między idiomem a sloganem.The Sino-Japanese tetrads. Between idioms and slogans.
Współczesne imiona chińskie pochodzące z idiomówContemporary Chinese personal names derived from idioms
Analiza strategii tłumaczenia idiomów w książce Jeremy'ego Clarksona "Wściekły od urodzenia".The analysis of idiom translation strategies on the basis of Jeremy Clarkson’s book "Born to be Riled"
Nauczanie idiomów związanych z kolorami w grupach uczniów w wieku 13-14 lat. Podejście kognitywneTeaching idioms of colour to 13-14-year-olds. A cognitive approach
Tłumaczenie idiomów w filmach animowanych. Ice Age - studium przypadku.Idiom translation in animated movies. A case study of Ice Age.
Poznawcze podejście do nauczania idiomów uczniów na poziomie średniozaawaowanym w szkole średniejCognitive approach to teaching idioms to intermediate students at upper secondary school: how to talk about anger and life uncertainties
Idiomy angielskie i polskie: analiza semantycznaIdioms in English and Polish: a semantic analysis
Rodzajniki są z sanskrytu, idiomy są etruskie, z pewnymi....... z pewnymi semantycznymi cechami VíteliúThe genders are Sanskrit, the phonemes are Etruscan, with certain....Certain semantic features of Víteliú
Nauczanie idiomów angielskich uczniów szkół ponadgimnazjalnych przy pomocy metafor zawartych w amerykańskich piosenkach hip-hopowychTeaching idioms by means of metaphor to secondary school students on the basis of American hip-hop songs
Wybrane idiomy używane w polityce, dyplomacji i wojskowości we współczesnym języku chińskim - analiza znaczenia, składni idiomu i funkcji w zdaniuSelected Idioms Used in Politics, Diplomacy and Military Affairs in the Modern Chinese Language. Meaning, Syntax and Function
Ale idiomy wskazują na AnglikaThe idiom indicates an Englishman
Analiza porównawcza angielskich i polskich idiomów związanych ze zwierzętami dotyczących sukcesu i porażkiA Comparative Study of English and Polish Animal Idioms concerning Success and Failure. A cognitive analysis
Wybrane idiomy z morfemem jia 'dom'/'rodzina' we współczesnym języku chińskim - analiza składni, znaczenia i funkcji w zdaniuThe selected Chinese idioms with the lexeme jia ('family', 'home') in modern Chinese language - the analysis of the syntax, the meaning and the function in a sentence
metafory szczęścia, miłości i zaskoczenia w angielskich i polskich idiomach. analiza wybranych przykładówMetaphors of HAPPINESS,LOVE, and SURPRISE, in English and Polish idioms. Sample analyses
Kognitywna analiza idiomów zwiazanych z jedzeniem w języku polskim,angielskim i rosyjskim:podejście kontrastywneA cognitive analysis of food idioms in Polish, English and Russian: A contrastive approach
Kontrastywna analiza idiomów :studium przypadku na podstawie powieśći Davida Lodge's The British Museum is Falling Down i jej polskiego tłumaczeniaThe contrastive analysis of idioms:A case study on David Lodge's The British Museum is Falling Down and its Polish translation
Język angielski w kolorze. Nauczanie idiomów związanych z kolorami w II klasie szkoły podstawowej. Podejście kognitywne.The colours of the English language – teaching colour-related idioms to 2nd-grade students of primary school. A cognitive approach.
Psychologiczne i kulturowe umotywowanie znaczenia idiomów z kolorami.Psychological and cultural meaning motivation in colour idioms
Tłumaczenie idiomów na podstawie polskiego przekładu książki Donny Tartt Tajemna historiaTranslating idioms on the basis of the Polish translation of The Secret History by Donna Tartt.
Polskie i angielskie idiomy na tle językowego obrazu świata - słownik etymologicznyPolish and English idioms in the linguistic picture of the world - the etymological dictionary
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 58 zdań frazy idiom.Znalezione w 0,377 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.