wymowa: IPA: ˈidjjɔ̃m

Tłumaczenia na język angielski:

 • idiom         
  (Noun  ) (noun   ) []
   
  phrase that cannot be understood from its component words
   
  zwrot charakterystyczny dla danego języka, niemożliwy do dosłownego przetłumaczenia na inny język
   
  A phrase that cannot be fully understood from the separate meanings of the individual words which form it, but instead must be learned as a whole unit of meaning.
 • expression         
  (Noun  ) (noun   )
   
  colloquialism or idiom
 • phrase       
  (verb, noun   )

Przykładowe zdania z "idiom", pamięć tłumaczeniowa

add example
Polskie i angielskie idiomy na tle językowego obrazu świata - słownik etymologicznyPolish and English idioms in the linguistic picture of the world - the etymological dictionary
Japońska frazeologia a problemy przekładu. W poszukiwaniu międzykulturowej ekwiwalencji idiomów i przysłów.Japanese phraseology and problems of translation. In search of intercultural equivalence of idioms and proverbs.
Wybrane zastosowania angielskich idiomów zawierających nazwy zwierząt w nauczaniu w grupach uczniów w wieku 16-18 latSelected applications of English animal idioms in teaching students aged 16-18 years
Psychologiczne i kulturowe umotywowanie znaczenia idiomów z kolorami.Psychological and cultural meaning motivation in colour idioms
W ogrodzie Bolesława Leśmiana: między krytyką instytucji a idiomem poetyIn the garden of Bolesław Leśmian: between the criticism of institution and poet’s idiom
Ale idiomy wskazują na AnglikaThe idiom indicates an Englishman
Analiza porównawcza polskich oraz angielskich idiomówThe contrastive analysis of Polish and English idioms
M. Oakeshotta rozumienie idiomu postępowania.Michael Oakeshott`s View on The Idiom of Activity
Maszyna w tłumaczeniu związków frazeologicznych. Analiza przekładu maszynowego wybranych idiomów angielskichA Machine Translating Fixed Phrases. An Analysis of Automatic Translations of Chosen English Idioms
Kognitywna analiza idiomów zwiazanych z jedzeniem w języku polskim,angielskim i rosyjskim:podejście kontrastywneA cognitive analysis of food idioms in Polish, English and Russian: A contrastive approach
Podobieństwa i różnice w przekładzie polskich i niemieckich idiomów, powiedzeń i przysłów, nawiązujących do nazw zwierząt.Similarities and Differences in Translations of Polish and German Idioms, Sayings and Proverbs, Referring to the Names of Animals
Etyka czytania, pomiędzy idiomem a interpelacją. Dekonstrukcje w podejrzeniu.The ethics of reading, between an idiom and interpelation. Deconstructions in close-up.
O poszerzaniu słownictwa języka angielskiego u uczniów szkoły średniej poprzez nauczanie idiomówOn epanding English vocabulary in high school students through teaching idioms
Angielskie idiomy szczęścia i smutku w ramach lingwistyki kognitywnej.English idioms of happiness and sadness within the framework of Cognitive Linguistics
"Współczesny idiom Zagrzebia w dramacie Borivoja Radakovicia 'Dobrodosli u plavi pakao'. (Problemy socjolingwistyczne)""Contemporary Zagrebian idiom in Borivoj Radaković's drama: Dobrodosli u plavi pakao. (Sociolinguistic problems)"
Wybrane idiomy używane w polityce, dyplomacji i wojskowości we współczesnym języku chińskim - analiza znaczenia, składni idiomu i funkcji w zdaniuSelected Idioms Used in Politics, Diplomacy and Military Affairs in the Modern Chinese Language. Meaning, Syntax and Function
Nauczanie idiomów angielskich uczniów szkół ponadgimnazjalnych przy pomocy metafor zawartych w amerykańskich piosenkach hip-hopowychTeaching idioms by means of metaphor to secondary school students on the basis of American hip-hop songs
Wybrane metody nauczania licealistów idiomów zwierzęcychSelected methods of teaching animal idioms to secondary school students
Tetrady sinojapońskie. Między idiomem a sloganem.The Sino-Japanese tetrads. Between idioms and slogans.
Analiza przekładu idiomów angielskich zawierających imiona i nazwiskaThe analysis of translation of English idioms containing names and surnames
Projektowanie zadań dotyczących idiomów dla Polskich uczniów języka angielskiego w celach biznesowychDesigning Tasks Focused on English Idioms for Polish Learners of ESP
Różnorodne metody nauczania idiomów w klasie średniozaawansowanejVarious ways of teaching idioms in intermediate classroom
Rozpoznawanie idiomów przez Polaków uczących się języka angielskiegoEnglish idioms recognition by Polish learners of English
Polskie i angielskie idiomy wykorzystujące nazwy zwierząt. W poszukiwaniu ekwiwalentów, tłumaczenia i fałszywych przyjaciół.Polish and English ‘animal’ idioms. In search for equivalents, translation and false friends.
Idiomy w tekstach psychologicznych dotyczących NLP.Idioms in psychological texts related to NLP.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 58 zdań frazy idiom.Znalezione w 0,321 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.