wymowa: IPA: xɛrp /xɛrp/

Tłumaczenia na język angielski:

 • coat of arms   
  (Noun  )
   
  a hereditary design depicted on an escutcheon
   
  godło miejskie, państwowe, regionalne, firmowe
   
  dziedziczny znak szlachecki;
 • emblem   
  (noun   )
   
  godło miejskie, państwowe, regionalne, firmowe
 • arm           
  (verb, noun   )
 • arms       
  (noun, adjv   )
 • blazon   
  (verb, noun   )
 • crest   
  (verb, noun   )
 • escutcheon   
 • shield     
  (verb, noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
(heraldry) coat of arms

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

Braniccy herbu GryfBranicki
Poniatowscy herbu CiołekPoniatowski

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "herb", pamięć tłumaczeniowa

add example
Geneza herbów szlacheckich w dawnej Polsce a legendy herbowe.The origin of coats of arms versus heralidc legends in historical Poland
Uwielbiałam przebywać z HerbemI loved being with Herb
Robisz, co możesz, HerbYou' re doing all you can, Herb
Chcę, by herb wisiał tutaj.To pierwsza rzecz, którą muszą widzieć gościeI want the coat of arms to hang here
Nie ma inskrypcji.Brak herbu czy insygniówThere' s no inscription... nothing to indicate his bloodline
Pieczęcie i herby mieszczan toruńskich do XV wiekuThe stamps and crests of torun burghers till 15 th century.
Część wewnętrzna rewersu monety przedstawia herb kardynała kamerlinga, tymczasowego przywódcy Państwa Watykańskiego, z godłem Kamery Apostolskiej w części górnejThe inner part of the coin shows the coat of arms of Cardinal Chamberlain, the interim leader of the Vatican City State, with the emblem of the Apostolic Chamber in the upper part of the design
Ja ci dam swój herb i wtedy dziewkę łatwiej od kniaziów dostanieszI' il give you my crest, and the princes will give you their sister
Drugi, około dwudziestu pięciu lat, ma niezwykły herbThe other was about
Herby i pieczęcie miast Galicji Zachodniej. Kontynuacja czy przełom?Crests and stamps of West Galicia towns.
Drukuje ona na kręgach sera nazwę Pecorino Romano oraz logo nazwy, herb prowincji pochodzenia, kod producenta serów, miesiąc i rok produkcjiThis prints on the cheese wheel the Pecorino Romano designation and its logo, the initials of the province of origin, the code of the cheesemaker producer and the month and year of production
To herb Mondschien..- Mondschien?It looks like the Mondschien crest
Europejski Trybunał Praw Człowieka w UE być może narzuci Europie budowę minaretów i noszenie burek; pewne działania w tym kierunku już są podejmowane. Czy też, na odwrót, ze ścian w szkołach, a potem może również z apteczek, pieczęci, herbów i flag narodowych zniknie krzyż?The European Court of Human Rights in the EU will perhaps impose minarets and burkas on Europe, and some proceedings are already under way; is, conversely, the crucifix to disappear from school walls and perhaps subsequently from first-aid boxes, seals, coats of arms and national flags?
To herb waszego ojcaIt' s your father' s crest
symboli suwerenności narodowej państwa członkowskiego w formie, w jakiej występują na monetach euro, takich jak podobizna głowy państwa, herb, znak mennicy, znak mincerski, nazwa państwa członkowskiegothose symbols representative of national sovereignty of Member States, as depicted on euro coins, including in particular the effigies of the Head of State, the coat of arms, the Mint marks, the Mint master marks, the name of the Member State
Gdyby jego ekscelencja dobrze im się przyjrzał, to rozpoznałby herb hiszpańskiego wicekróla z San DomingoNo doubt.Perhaps if Your Excellency will examine the design... you' il recognize the coat of arms of the Spanish Viceroy of San Domingo
Wewnętrzna część monety przedstawia: po lewej stronie portret Wielkiego Księcia Henryka spoglądającego w prawo; po prawej stronie herb Wielkiego Księcia, nad którym widnieje rok wybicia ‧ otoczony znakami mennicy i zachodzący nieznacznie na zewnętrzny otok monetyThe inner part of the coin depicts, on the left, a portrait of Grand Duke Henri facing towards the right, and on the right, the Coat of Arms of the Grand Duke, above which the year of minting ‧ is featured between Mint marks, overlapping slightly into the outer ring
Franciszek Piekosiński i jego poglądy na dzieje polskiego społeczeństwa szlacheckiego i herbu.Franciszek Piekosiński and his views on history Polish of social noble and arms.
Logo przedstawia Cangrande della Scala na białym koniu, żółtą wiechę ryżu na czarnym tle; w dolnej części znajduje się herb Werony z czerwoną drabiną na żółtym poluThe logo consists of a representation in white of Cangrande della Scala on a horse, a yellow rice panicle on a black background; the bottom of the logo features a picture of the arms of Verona, with a red ladder on a yellow background
" Przekaż Herbowi Caenowi, że tu jestem, zawsze tu byłem" Tell Herb Caen I am here, I have always been here
proporcjonalnie rozmieszczone pięć herbów i siedem zamkówfive coats of arms and seven castles equally spaced
Losy dóbr Leszczyńskich od lat 90. XVII wieku do przejęcia ich przez Sułkowskich herbu SulimaThe fate of the Leszczyński family's goods from the 1690s til their take over by the Sułkowski family of Sulima coat of arms
Sposób wykorzystania i funkcja wizerunku herbu w wybranych stemmatach staropolskichThe way of exploitation and the function of the image of the coat of arms in the selected stemmata of the old Polish literature.
Szwojniccy herbu Leliwa i ich archiwaSzwojniccy Leliwa coat of arms and their archives
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 96 zdań frazy herb.Znalezione w 0,328 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.