wymowa: IPA: ˈɡɔʃjci /ˈɡɔʂkji/  

Tłumaczenia na język angielski:

 • bitter   
  (Adjective  ) (noun, adjv   ) []
   
  having an acrid taste
   
  taki, którego smak zawiera gorycz; przeciwny słodkiemu
   
  Having an acrid taste.
 • poignant   
  (adjv   )
 • pungent       
  (adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
bitter
 
przen. przenośnie taki, który jest smutny, bolesny, nieprzyjemny

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (8)

gorzka prawda; słowa prawdyhome truth (truths)
Gorzkie godyBitter Moon
gorzkie napoje spirytusowebitter-tasting spirit drinks
migdał gorzkibitter almonds
plamistość gorzkabitter pit
pomarańcza gorzkabitter orange; seville oranges; sour orange
pomarańcza gorzka (owoc)seville oranges
Wielkie Jezioro GorzkieGreat Bitter Lake

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "gorzki", pamięć tłumaczeniowa

add example
Albo raczej jak gorzka słodycz życiaOr perhaps quite like the bitter sweetness of life
smak: owocowy, aksamitny, jednorodny, aromatyczny, słodki, gorzki i ostry w przypadku bardzo świeżej oliwyflavour: fruity, smooth, even, fragrant, sweet, bitter and spicy when very fresh
Otworzył mi drzwi samochodu i siedzieliśmy tak, w niekończącym się, gorzkim milczeniuHe opened the door, we got in, and there we were..... after that endless silence
Składniki nieobowiązkowe: migdały gorzkie: nie więcej niż ‧ % łącznej masy mieszanki jako częściowe zastąpienie migdałów słodkich; syrop glukozowy lub cukier inwertowany: nie więcej niż ‧ % łącznej masy mieszanki jako częściowe zastąpienie cukru rafinowanego; miód wielokwiatowy: jako dodatek do innych środków słodzących w ilości nie większej niż ‧ % łącznej masy mieszanki; aromaty: wanilia w laskach lub wanilina, olejki cytrusowe, aromat migdałowy – pojedynczo lub łącznie w ilości zależnej od potrzeb; kandyzowana skórka pomarańczowa: w ilości nie większej niż ‧ % łącznej masy mieszanki; opłatki skrobiowe: stosowane jako baza produktu, kwas sorbinowy: zgodnie z obowiązującymi przepisamiOptional ingredients: bitter almonds: up to a maximum of ‧ % of the total mixture, as a partial substitute for the sweet almonds; glucose syrup or invert sugar: up to a maximum of ‧ % of the total mixture, as a partial substitute for the caster sugar; mixed flower honey: in addition to the other sweetening matters, up to a maximum of ‧ % of the mixture; flavourings: vanilla pods or vanillin, essential oils of citrus fruit, almond flavouring, used separately or in combination, as needed; candied orange zest: up to a maximum of ‧ % of the mixture; rice paper: used as a base for the product; sorbic acid: according to the legislation in force
Wierząc, że Europa, zjednoczona po gorzkich doświadczeniach zamierza wciąż podążać drogą cywilizacji, postępu i dobrobytu, dla dobra wszystkich jej mieszkańców, także tych najsłabszych i najbardziej poszkodowanych; że zamierza pozostać kontynentem otwartym na kulturę, wiedzę i postęp społeczny; oraz że zamierza pogłębiać demokratyczny charakter i przejrzystość swojego życia publicznego, a także dążyć do pokoju, sprawiedliwości i solidarności na świecie,Belieing that Europe, reunited after bitter experiences, intends to continue along the path of civilisation, progress and prosperity, for the good of all its inhabitants, including the weakest and most deprived; that it wishes to remain a continent open to culture, learning and social progress; and that it wishes to deepen the democratic and transparent nature of its public life, and to strive for peace, justice and solidarity throughout the world,
Gorzkie napoje spirytusoweBitter-tasting spirit drinks
wyrażenie oliwa łagodna można stosować do oliwy, w odniesieniu do której mediana cechy gorzki i mediana cechy ostry są niższe lub równethe term mild oil may be used where the median of the bitter and pungent attributes is ‧ or less
Kim jesteś, aby czynić ich życie gorzkim w niewoli?Who are you to make their lives bitter in bondage?
Gorzkiego i zimnegoExtremely bitter
Po moczeniu aż do częściowego usunięcia gorzkiego smaku przeprowadza się płukanie poprzez zastąpienie roztworu zasadowego czystą wodą pitnąAfter soaking until the olives have been partly debittered, the alkaline solution is replaced with clean drinking water to rinse them
Ufał, że ten zawsze powie mu prawdę, nawet jeśli będzie gorzkaBecause he trusted Bobby to tell him the truth, even when it wasn' t pretty
I wtedy dotarła do mnie gorzka prawda o sytuacji, w jakiej się znalazłemAnd then at once, I am confronted by the hard truth of present circumstances
Produkt posiada gorzki smakThe product tastes bitter
łubin żółty, odmiany inne niż gorzkieyellow lupin, varieties other than bitter
Zgodnie z konkluzjami Komitetu Naukowego ds. Żywności z punktu widzenia toksykologii nie ma jakichkolwiek przeciwwskazań odnośnie do dalszego stosowania chininy, przy założeniu pewnego maksymalnego poziomu jej zawartości do produkcji napojów gorzkichAccording to the conclusions of the Scientific Committee for Food, there is no objection from the point of view of toxicology to the continued use of quinine at a certain maximum level in bitter drinks
łubin biały, odmiany gorzkiewhite lupin, bitter varieties
Stabilność chemiczna oliwy z oliwek jest wysoka i wynika ona w dużej części ze składników nadających gorzki smak, które czynią ją bardziej odporną na utlenienie niż inne oliwy z pierwszego tłoczeniaThe chemical stability of the oils is high, a quality largely attributable to the components causing the bitter flavour, making them, in contrast to other virgin olive oils, more resistant to oxidation
Usunięcie gorzkiego smaku odbywa się przez macerację w roztworze zasadowym potasu lub sodu, którego gęstość nie przekraczaThe olives are debittered by macerating them in an alkaline solution of potash or soda, of a density of not more than
WIERZĄC, że Europa, zjednoczona po gorzkich doświadczeniach zamierza wciąż podążać drogą cywilizacji, postępu i dobrobytu, dla dobra wszystkich jej mieszkańców, także tych najsłabszych i najbardziej poszkodowanych; że zamierza pozostać kontynentem otwartym na kulturę, wiedzę i postęp społeczny; oraz że zamierza pogłębiać demokratyczny charakter i przejrzystość swojego życia publicznego, a także dążyć do pokoju, sprawiedliwości i solidarności na świecieBELIEVING that Europe, reunited after bitter experiences, intends to continue along the path of civilisation, progress and prosperity, for the good of all its inhabitants, including the weakest and most deprived; that it wishes to remain a continent open to culture, learning and social progress; and that it wishes to deepen the democratic and transparent nature of its public life, and to strive for peace, justice and solidarity throughout the world
W ramach tej tolerancji najwyżej ‧ % liczby ogórków może mieć końce o gorzkim smakuWithin this tolerance a maximum of ‧ % by number of cucumbers may have tips with a bitter taste
Dopuszczone odmiany jabłek są podzielone, ze względu na ich kwaśność oraz stężenie związków fenolowych, na osiem kategorii produkcyjnych: słodkie, słodko-gorzkie, gorzkie, półkwaśne, półkwaśne-gorzkie, gorzkie-półkwaśne, kwaśne i kwaśno-gorzkieThe varieties authorised are classified by their acidity and the concentration of phenolic compounds in eight technological groups: sweet, bitter-sweet, bitter, semi-acid, semi-acid-bitter, bitter-semi-acid, acid and acid-bitter
To gorzka prawda wynikająca z 30 lat walk w Irlandii Północnej.That is the bitter lesson from 30 years of strife in Northern Ireland.
obierasz cebulę, siekasz ją drobno... i smażysz na oleju, aż będzie brązowo- złota, dodajesz papryki, ale z tym ostrożnie, bo jak rzucisz na zbyt gorący olej, spali się i będzie gorzka... potem dajesz świńskie nóżki i wodęyou peel the onion, chop it up real fine... then you fry it in oil until golden brown, add some paprika, but you must be really careful with it because if you put it in real hot oil it will burn and becomes bitter... then you add the pig' s trotters and water
profil sensoryczny jest zaokrąglony z wyraźnym smakiem gorzkim i pikantnym w zakresie od ‧ do ‧, które nie różnią się od stopnia charakteru owocowego o więcej niż ‧ punktythe sensory profile is rounded with pronounced bitter and spicy flavours ranging from ‧ to ‧ that do not differ from the degree of fruitiness by more than ‧ points
Od czasu, gdy życie staje się czymś gorzkim, próbujemy uczynić nasze radości jeszcze słodszymiSince life is a bitter thing, we try to make ourjoys even sweeter
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 354 zdań frazy gorzki.Znalezione w 0,308 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.