wymowa: IPA: ˈɡɔʃjci /ˈɡɔʂkji/  

Tłumaczenia na język angielski:

 • bitter   
  (Adjective  ) (noun, adjv   ) []
   
  having an acrid taste
   
  taki, którego smak zawiera gorycz; przeciwny słodkiemu
   
  Having an acrid taste.
 • poignant   
  (adjv   )
 • pungent       
  (adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
bitter
 
przen. przenośnie taki, który jest smutny, bolesny, nieprzyjemny

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (8)

gorzka prawda; słowa prawdyhome truth (truths)
Gorzkie godyBitter Moon
gorzkie napoje spirytusowebitter-tasting spirit drinks
migdał gorzkibitter almonds
plamistość gorzkabitter pit
pomarańcza gorzkabitter orange; seville oranges; sour orange
pomarańcza gorzka (owoc)seville oranges
Wielkie Jezioro GorzkieGreat Bitter Lake

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "gorzki", pamięć tłumaczeniowa

add example
Puść go, gdzie chce,// Osusz łzy twe,// Rozjaśnij myśli twych noc// I gorzkie ho!// I smutne he!// Przemień w wesołe// hoc, hoc!" Then sigh not so" but let them go " And be you blithe
Dla mnie budżet ten jest słodko-gorzki, ponieważ zawiera tak zalety, jak i wady.For me personally, this budget has a bittersweet taste, because it includes successes, but it also has shadows.
Tasmar jest produkowany w postaci tabletek powlekanych, które należy połykać w całości ze względu na gorzki smak tolkaponuTasmar tablets are film-coated and should be swallowed whole because tolcapone has a bitter taste
Steirischer Kren charakteryzuje również intensywny wzrost oraz fakt, że nie robi się gorzkiIt is also characterised by robust growth and the fact that it does not tend towards bitterness
Chce gorzką, to będzie miał gorzkąWell, he wants bitter,I' il give him bitter
I wtedy dotarła do mnie gorzka prawda o sytuacji, w jakiej się znalazłemAnd then at once, I am confronted by the hard truth of present circumstances
w imieniu grupy GUE/NGL. - (EL) Panie przewodniczący! Nowe rozporządzenie w sprawie sektora cukru przyjęte w 2006 r. i będące obecnie w trakcie wdrażania to gorzka pigułka i już zebrało swoje pierwsze ofiary.on behalf of the GUE/NGL Group. - (EL) Mr President, the new sugar sector regulation adopted in 2006 and already being implemented is a bitter pill and it has claimed its first victims.
w odniesieniu do każdej pozytywnej cechy wymienionej w pkt ‧.‧ (owocowy – ewentualnie owoc niedojrzały lub owoc dojrzały – ostry i gorzkifor each of the positive attributes mentioned under point ‧.‧ (fruity- whether green or ripe- pungent or bitter
Oznaczanie zawartości substancji gorzkich (izo-alfa-kwasów) w brzeczce (w jednostkach IBU) zalecanymi metodamiDetermination of iso-α-bitter acids (IBU) by recommended methods
smak gorzki, słony i kwaśnybitter, salty and acidic flavours
Nie zwróciłam uwagi, raczej gorzkiBe more precise
Jeżeli jednak Kanada będzie w dalszym ciągu nakładała na czeskich obywateli jednostronny wymóg wizowy, partnerstwo to będzie miało bardzo gorzki smak.However, if Canada continues to impose a unilateral visa requirement against Czech citizens, this partnership will have a very bitter taste to it.
Baumkuchenspitzen w polewie czekoladowej (z gorzkiej, mlecznej lub białej czekoladyChocolate-covered Baumkuchenspitzen (dark, milk or white chocolate
Dlatego też należy usunąć szczególne wymagania dotyczące moreli i gorzkich migdałówIt is therefore appropriate to delete the specific requirements for apricot and bitter almond
p)Gorzkie napoje spirytusowe lub „bitter”Bitter-tasting spirit drinks or bitter
Imre Kertesz i jego twórczość - gorzka refleksja świadka XX wieku nad losem człowieka i świataImre Kertesz and his writing - the witness of the 20'th Century and his bitter afterthought on human destiny.
Oto ten gorzki dowcip, który tak uwielbiamOh, that' s the bitter wit I love
To takie gorzkie mój drogiIt tastes so bitter, my darling
Napój aromatyzowany uzyskany z gorzkiego wina, którego zawartość w gotowym produkcie nie może być mniejsza niż ‧% objętości, z dodanym CO‧ lub wodą nasyconą dwutlenkiem węgla z możliwością użycia tych samych barwników co w „bitter vino”an aromatized drink obtained from bitter vino the content of which in the finished product must not be less than ‧ % by volume, with added CO‧ or carbonated water and possibly the same colourants as bitter vino
"Sztandar rozwiany wśród walki" a "ciężkie, gorzkie łzy człowiecze" - obraz i miejsce liryki osobistej w obrębie twórczości Władysława Broniewskiego. Próba oceny recepcji."The wind - blown banner among the warfare" and "heavy, bitter human tears" - depiction and place of the personal lyric in Władysław Broniewski's poetry. The attempt of reception's evaluation
Po nazwie „gorzkie wino aromatyzowane” podaje się nazwę głównej substancji nadającej gorzki aromat, bez uszczerbku dla przepisów art. ‧ ustThe description
Do masy produktu można dodać orzechów i/lub miodu i/lub gorzkiej czekoladyNuts and/or honey and/or bitter chocolate may be added to the product
Czas na gorzkie prawdyYou' d better see it with your own eyes
"Maybe there is no heaven” – gorzka prawda o Ameryce według Huntera S. Thompsona‘Maybe there is no heaven’ – the home truth about America from Hunter S. Thompson’s point of view
Ponadto z punktu widzenia ochrony środowiska musi ona znaleźć swoje odzwierciedlenie w działaniach na rzecz ponownego wzbudzenia ducha, który uczynił z Europy lidera pod względem zaangażowania na rzecz równowagi ekologicznej i zapobiegania zmianom klimatycznym w trakcie konferencji w Kopenhadze, a nade wszystko na rzecz pogodzenia się z gorzkim posmakiem rozczarowania, jaki pozostał po konferencji kopenhaskiej.Furthermore, from the environmental point of view, it must be reflected in the commitment to recovering the spirit that made Europe the leader in the commitment to environmental sustainability and preventing climate change at the Copenhagen conference and, above all, to acknowledging that deeply disappointing taste in the mouth with which we left the Copenhagen conference.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 354 zdań frazy gorzki.Znalezione w 0,302 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.