wymowa: IPA: /ˈɡwat̪kji/ ˈɡwatjci  

Tłumaczenia na język angielski:

 • smooth       
  (Adjective  ) (verb, adjv   )
   
  lacking friction, not rough
   
  mający powierzchnię bez nierówności, chropowatości
 • even         
  (Adjective  ) (advb, verb, noun, adjv   )
   
  flat and level
 • calm         
  (verb, noun, adjv   )
 • clean             
  (advb, verb, adjv   )
 • flat             
  (advb, verb, noun, adjv   )
 • glabrous   
 • glib     
  (adjv   )
 • glossy     
  (adjv   )
 • oily   
  (adjv   )
 • plain         
  (advb, noun, adjv   )
 • polished     
  (adjv   )
 • sleek   
  (verb, adjv   )
 • slick   
  (verb, noun, adjv   )
 • straight       
  (advb, verb, noun, adjv   )
 • unruffled   
  (adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
smooth
 
o włosach, sierści : niezwichrzony, niepuszysty
 
przebiegający bez trudności i powikłań
 
jednobarwny, bez wzorów, bez deseni
 
o ubraniu : bez ozdób

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

gładki jak aksamitas smooth as velvet
lukrecja gładkaliquorice

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "gładki", pamięć tłumaczeniowa

add example
Montowany żuraw jest umieszczany na płaskiej odbijającej powierzchni z betonu lub gładkiego asfaltuThe mounted crane shall be placed on a flat reflecting surface of concrete or non-porous asphalt
Część ruchoma, inna niż gładki obrotowy wałek, której dotknięcie stanowi niebezpieczeństwoA moving part, other than a smooth rotating shaft, that is hazardous to touch
Gładki jak pupa niemowlęciaSmooth as a baby' s behind
To młodszy brat Gładkiego Charleya, prawej ręki Johnny' ego Friendleya, zbira w płaszczu z wielbłądziej wełnyHe' s the kid brother of Charley the Gent...... who is Johnny Friendly' s right hand and a butcher in a camel hair coat
Podłoże musi być gładkie, lecz nie śliskie w celu zapobieżenia kontuzjom cieląt oraz być tak zaprojektowane, aby nie powodować poranienia lub cierpienia cieląt stojących lub leżących na nimFloors must be smooth but not slippery, so as to prevent injury to the calves, and so designed as not to cause injury or suffering to calves standing or lying on them
kopulaste główki śrub lub nitów mogą wystawać poza powierzchnię na odległość nieprzekraczającą ‧ mm, zaś inne części mogą wystawać na tę samą odległość pod warunkiem, że są one gładkie i podobnie zaokrąglonedomed heads of bolts or rivets may protrude beyond the surface to a distance not exceeding ‧ mm and other parts may protrude to the same extent provided that they are smooth and similarly rounded
Typowe kolonie są kremowo-białe, gładkie, wzniesione, wypukłe, śluzowato-płynne, całobrzegie i zwykle mają średnicę od ‧ do ‧ mmTypical colonies are creamy-white or ivory, rounded, smooth, raised, convex-domed, mucoid-fluidal, with entire edges and usually ‧ to ‧ mm in diameter
Każda część ŚOI mająca kontakt lub też taka, która potencjalnie może mieć kontakt z użytkownikiem w czasie noszenia, musi być gładka, pozbawiona ostrych brzegów, występów itp., które mogłyby powodować nadmierne podrażnienie lub zranienieAny PPE part in contact or in potential contact with the user when such equipment is worn must be free of roughness, sharp edges, projections and the like which could cause excessive irritation or injuries
Natężenie oświetlenia reflektora jest sprawdzane na pionowym ekranie umieszczonym w odległości ‧ cm przed nim i pod odpowiednim kątem do jego osi (patrz dodatki ‧ i ‧ do załącznika V), oraz ze znormalizowaną żarówką na napięcie znamionowe ‧ V, posiadającą gładką i bezbarwną bańkę szklaną, a także przedstawiającą następujące cechy przy tym napięciuThe illumination produced by the headlamp shall be checked on a vertical screen set at a distance of ‧ m in front of the headlamp and at right angles to its axis (see Appendices ‧ and ‧ to Annex V), and with a standard filament lamp designed for a nominal voltage of ‧ V, having a smooth and colourless glass envelope and exhibiting the following characteristics at that voltage
PDE‧ jest enzymem znajdującym się w mięśniach gładkich ciał jamistych, naczyń, trzewi, mięśniach szkieletowych, płytkach krwi, nerkach, płucach i móżdżkuPDE‧ is an enzyme found in corpus cavernosum smooth muscle, vascular and visceral smooth muscle, skeletal muscle, platelets, kidney, lung, and cerebellum
stół do pracy o gładkiej i zmywalnej powierzchni, który jest łatwy w czyszczeniu i dezynfekcjia table to work on with smooth washable surfaces easy to clean and disinfect
Przy błyskawicznym zamrożeniu, powstaje jednak gładka szklista struktura, i komórka może przeżyć do rozmrożeniaBut extreme rapid- freezing causes a smoother, glass- like structure to form...... so the cell can survive being thawed
Umywalki powinny być odpowiednich rozmiarów i wykonane z gładkiego materiału, który nie pęka ani nie ulega korozjiWash basins must be of a suitable size and made of a smooth material which does not craze or corrode
Maksymalne pochylenie stopnia nie przekracza w żadnym kierunku ‧ % dla pojazdu stojącego na gładkim i poziomym podłożu, bez obciążenia, gotowego do jazdy (w szczególności nie jest włączony żaden układ przyklękuThe maximum slope of the step in any direction shall not exceed ‧ percent when the unladen vehicle is standing on a smooth and horizontal surface in its normal condition of travel (in particular any kneeling device shall not be engaged
Skórka jest cienka i elastyczna w kolorze od średnio do ciemno żółtego, błyszcząca, czysta i gładkaThe rind, which is thin and elastic, is of medium to dark yellow in colour and shiny, clean and smooth
Podsumowując: gładkie wyrażenie "kosztować nieziemską fortunę”, jakim my - tak czy inaczej anglojęzyczni mówcy - posługujemy się w metaforycznym sensie z beztroską swobodą, należy w dzisiejszych czasach potraktować dosłownie.I conclude: the glib expression 'to cost the earth' which we - English-language speakers anyway - use figuratively with gay abandon now needs to be taken literally.
Nie potrafię nic poradzić na to, że w obliczu takiego kontrastu, przychodzi mi na myśl Bizancjum i gładkie wypowiedzi bizantyjskich władców świadczące o samozadowoleniu, wygłaszane w momencie, gdy ich świat odchodził w zapomnienie.In the face of this antithesis, I cannot help thinking of Byzantium, of the balsamic and self-satisfied utterances of the Byzantine administrators at a time when their world was sliding into oblivion.
jeżeli badania przeprowadzane są na torze prób, powierzchnia toru musi być płaska, gładka, sucha i zapewniająca odpowiednią przyczepnośćif the tests are carried out on a track, the surface thereof must be flat and dry and provide sufficient grip
Wrażenie w dotyku charakteryzuje gładka, sucha i równomiernie pomarszczona powierzchniaThe feel to the touch is that of a smooth, dry and evenly wrinkled surface
Cechy mięsa: delikatne, bardzo soczyste o gładkiej strukturze i charakterystycznym smakuMeat's distinguishing features: tender, very juicy, smooth texture and distinctive flavour
Podziałka i oznaczenia powinny być wykonane na gładkiej, matowej podzielniThe scale and the inscriptions shall be marked on a support having a smooth matt surface
Daintry nie przypominał tych gładkich, przyjaznych i śmiertelnie niebezpiecznych śledczych wychowanych przez MI5. Był zwykłym oficerem bezpieczeństwa, któremu można było powierzyć sprawdzanie aktówek i troskę o przestrzeganie reguł.He wasn’t like one of those smooth, friendly and fatal interrogators who were bred by MI5. He was a mere security officer who could be trusted to see that rules were not broken and to check briefcases.
Ziemniaki pochodzące z regionu Lüneburger Heide mają jasną, gładką skórkę, płytkie oczka i żółty miąższLüneburger Heidekartoffeln have a pale, smooth skin with flat eyes and yellow flesh
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 595 zdań frazy gładki.Znalezione w 0,652 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.