wymowa: IPA: /ˈɡwat̪kji/ ˈɡwatjci  

Tłumaczenia na język angielski:

 • smooth       
  (Adjective  ) (verb, adjv   )
   
  lacking friction, not rough
   
  mający powierzchnię bez nierówności, chropowatości
 • even         
  (Adjective  ) (advb, verb, noun, adjv   )
   
  flat and level
 • calm         
  (verb, noun, adjv   )
 • clean             
  (advb, verb, adjv   )
 • flat             
  (advb, verb, noun, adjv   )
 • glabrous   
 • glib     
  (adjv   )
 • glossy     
  (adjv   )
 • oily   
  (adjv   )
 • plain         
  (advb, noun, adjv   )
 • polished     
  (adjv   )
 • sleek   
  (verb, adjv   )
 • slick   
  (verb, noun, adjv   )
 • straight       
  (advb, verb, noun, adjv   )
 • unruffled   
  (adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
smooth
 
o włosach, sierści : niezwichrzony, niepuszysty
 
przebiegający bez trudności i powikłań
 
jednobarwny, bez wzorów, bez deseni
 
o ubraniu : bez ozdób

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

gładki jak aksamitas smooth as velvet
lukrecja gładkaliquorice

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "gładki", pamięć tłumaczeniowa

add example
Kierujemy tutaj gładkim i niewielkim interesemWe run a smooth little operation
Jest znany ze swojego niepowtarzalnego smaku wynikającego z krzyżowo osadzonych segmentów, soczystej, gładkiej konsystencji i słodko winnego posmakuIt is known for its unique taste due to its cross-embedded cells, juicy smooth texture and sweet-sour flavour
W pomieszczeniach dla kotów zaleca się stosowanie podłóg pełnych ciągłych o gładkim, nieśliskim wykończeniuThe preferred flooring for cat enclosures is a solid continuous floor with a smooth non-slip finish
Podziałka i oznaczenia powinny być wykonane na gładkiej, matowej podzielniThe scale and the inscriptions shall be marked on a support having a smooth matt surface
Pomieszczenia takie mogą w szczególności zawierać ściany, sufity i drzwi, które nie są gładkie, nieprzepuszczalne, niepochłaniające lub odporne na korozję, oraz naturalne geologiczne ściany, sufity i podłogiSuch premises may in particular comprise walls, ceilings and doors that are not smooth, impervious, non-absorbent or of corrosion-resistant material and natural geological walls, ceilings and floors
Pomieszczenia i konstrukcje urozmaicenia otoczenia powinny mieć gładkie powierzchnie i zaokrąglone krawędzie, w celu zminimalizowania zagrożenia okaleczeniem skóry płazówEnclosures and enrichment structures should have smooth surfaces and rounded edges to minimise the risk of injury to the amphibian's skin
A kiedy woda jest gładka, jak tam- czy to oznacza skałę?And when it' s smooth and flat like that over there?Does that mean a rock, Mr Allnut?
Gładkie, bezpieczne, szybkieSmooth, safe, fast
Najistotniejszą właściwością drewna okoumé jest jednak możliwość pocięcia go na dużego rozmiaru forniry bez sęków i skaz, dzięki czemu sklejka może posiadać dobre wykończenie oraz jednolitą i gładką powierzchnięThe most essential characteristic of okoumé wood, however, is that it can be peeled into very large veneers without knots or other blemishes, allowing plywood to be produced with a good finish and a homogeneous, seamless surface
Zmiana reaktywności mięśni gładkich tętnic poddanych działaniu tritonu x100Changes in the Reactivity of Arterial Smooth Muscles Subjected to Triton x100.
Powierzchnię miejsca siedzącego zajętą przez maszynę ‧ DH pokrywa się muślinem bawełnianym o dostatecznych rozmiarach i odpowiedniej teksturze, określonym jako gładka tkanina bawełniana o ‧,‧ włóknach na ‧ cm‧ i o gramaturze ‧,‧ kg/m‧ lub jako dzianina albo włóknina o równoważnych właściwościachThe area of the seating position taken up by the ‧ DH machine shall be covered by a muslin cotton, of sufficient size and appropriate texture, described as a plain cotton fabric having ‧,‧ threads per cm‧ and weighing ‧,‧ kg/m‧, or knitted or non-woven fabric having equivalent characteristics
Podłoże powinno być gładkie, lecz nie śliskie w celu zapobieżenia kontuzjom cieląt oraz być tak zaprojektowane, aby nie powodować poranienia lub cierpienia cieląt stojących lub leżących na nimFloors must be smooth but not slippery so as to prevent injury to the calves and so designed as not to cause injury or suffering to calves standing or lying on them
mg Różowa, kształtem zbliżona do owalnego, nieco wypukła, obustronnie podzielna; jedna strona gładka, na drugiej stronie wytłoczony napis „ Є‧ ”mg Pink, ovaloid, slightly convex, scored on both sides, embossed ‧ on one side and blank on the other side
Skórka ziarna jest gładka i błyszczącaIt has a smooth, shiny skin
Jednolufowe, z lufą gładkąSingle-barrelled, smooth bore
Szkocki łosoś hodowlany ma postać zwartą, o fakturze od włóknistej do gładkiejScottish farmed salmon are firm with a fibrous to smooth to even texture
PDE‧ jest enzymem znajdującym się w mięśniach gładkich ciał jamistych, naczyń, trzewi, mięśniach szkieletowych, płytkach krwi, nerkach, płucach i móżdżkuPDE‧ is an enzyme found in corpus cavernosum smooth muscle, vascular and visceral smooth muscle, skeletal muscle, platelets, kidney, lung, and cerebellum
ściany gładkie, odporne, nienasiąkliwe i nieprzepuszczalne, w kolorach jasnych, zmywalne do wysokości co najmniej dwóch metrów, oraz do co najmniej trzech metrów w pomieszczeniach ubojusmooth, durable, impermeable walls, with a light-coloured, washable coating up to a height of at least two metres, and of at least three metres in slaughter-rooms
Przekrój poprzeczny sera jest gładki, zwarty, równomiernie wybarwiony, może zawierać kminekThe cut surface is smooth, close-textured, uniformly coloured and may be interspersed with caraway
Wtop metalu dodatkowego i metalu podstawowego musi być gładki i pozbawiony podtopieńThe fusion of the welded metal with the parent metal must be smooth and free from etching
W przypadku gładkiego przejścia polegamy na współodpowiedzialności Chin.We do rely on the co-responsibility of China for this smooth transition.
Liczby mówią nam znacznie więcej, niż wszystkie te gładkie słówka w sprawozdaniu: 88 % unijnych zasobów jest przełowionych, w porównaniu ze światową średnią wynoszącą ok.The figures tell us far more than all the fine words in this report. 88% of the EU's stocks are overfished, against a global average of about 27%.
Cozaar ‧, ‧ mg tabletka Niebieskie, owalne tabletki powlekane oznaczone ‧ po jednej stronie i gładkie po drugiejCozaar ‧ mg tablet Blue, oval film-coated tablets marked ‧ on one side and plain on the other
Pisum sativum L. (partim)- Groch siewny łuskowy- GładkiPisum sativum L. (partim)- Round pea
Proces kurczenia mięśnia sercowego i mięśni gładkich naczyń krwionośnych zależy od przemieszczania się zewnątrzkomórkowych jonów wapnia do komórek mięśni poprzez specjalne kanały jonoweThe contractile processes of cardiac muscle and vascular smooth muscle are dependent upon the movement of extracellular calcium ions into these cells through specific ion channels
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 595 zdań frazy gładki.Znalezione w 0,306 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.