wymowa: IPA: /funt/ fũnt

Tłumaczenia na język angielski:

 • pound       
  (Noun  ) (verb, noun   ) [mass]
   
  unit of mass (16 ounces avoirdupois)
   
  unit of mass (16 ounces avoirdupois)
   
  unit of currency
   
  unit of currency
   
  anglosaska, pozaukładowa jednostka masy;
   
  ekon. ekonomia waluta niektórych państw
 • lb   
 • quid   
  (noun, adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
pound (unit of weight)
 
pound (unit of currency)
 
reg. śl. regionalizm śląski Kategoria:Regionalizmy śląskie pół kilo
 
daw. dawniej, dawny europejska jednostka masy

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (5)

dobre 50 funtówa good L50
Funt szkockiPound Scots
funt szterlingquid; sterling; pound sterling; pound; British pound
funt-siłapound-force
niewarte funta kłakównot worth twopence

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "funt", pamięć tłumaczeniowa

add example
Paƒstwa cz∏onkowskie mia∏y jednak prawo do na∏o ̋enia obowiàzku przeliczenia na euro nierozliczonych instrumentów d∏u ̋nych znajdujàcych si ́ w obroRamka ‧ ieodwo∏alnie ustalone kur sy wymiany euro ‧ franków belgijskich (BEF) ‧ marek niemieckich (DEM) ‧ drachm greckich (GRD) ‧ peset hiszpaƒskich (ESP) ‧ franków francuskich (FRF) ‧ funtów irlandzkich (IEP) ‧ lirów w∏oskich (ITL) ‧ franków luksemburskich (LUF) ‧ guldenów holenderskich (NLG) ‧ szylingów austriackich (ATS) ‧ escudo portugalskich (PTE) ‧ marek fiƒskich (FIMox ‧ r revo c a b l y f i xe d e u ro c o nve r s i o n r a t e s ‧ elgian francs ‧ eutsche Mark ‧ reek drachmas ‧ panish pesetas ‧ rench francs ‧ rish pounds ‧ talian lire ‧ uxembourg francs ‧ utch guilders ‧ ustrian schillings ‧ ortuguese escudos ‧ innish markkas
Poproszę mąkę, panie Grafton i cztery funty kawyI need some white flour, Mr Grafton, and four pounds of coffee
Dolar amerykański Euro Jen Funt szterling Frank szwajcarski PozostałeUS dollareuroyenpound sterling Swiss franc Others
– Leć po maltesery dla pułkownika Daintry’ego. Trzy funty wystarczy.< Three pounds of Maltesers for Colonel Daintry. >
Ręczę, że ‧ miliony funtów to maksimum jakie może pan dostać w tym wypadkuI assure you, ‧ million pounds...... is more than anyone else will offer you for that stone under the circumstances
Naprzód!/ Teraz nadszedł czas byśmy pożegnali się ze Szterlingiem./ W te święta wprowadzają euro./ Żegnaj Funcie./ Wszyscy mówią, że będziemy za tobą tęskniliNow it' s our turn to say goodbye to sterling.This Christmas, we are going to get the euro. Goodbye, old pound
Obejmują one: zwykłe opłaty związane z używaniem kart, niezależne od położenia geograficznego lub państwa członkowskiego; opłaty za przeliczenie waluty, jeśli płatności dokonuje się między państwami członkowskimi przy użyciu różnych walut, na przykład euro i funtów brytyjskich; po trzecie, opłaty za pobranie gotówki z bankomatu.These are: usual charges related to the use of cards independently of the geographic location or Member State; charges for currency conversion if the payment is made between Member States using different currencies, for example the euro and sterling; and third, charges at the point of sale of a cash withdrawal at an ATM.
Okazało się, że miał romans z tatą, a teraz nas szantażuje i chce ‧ tys. funtów, bo inaczej pokaże wszystkim zdjęcia, na których robią te rzeczyYeah.Well, it turns out that he was having an affair with Dad, and now he' s blackmailing us into giving him £‧, ‧, otherwise he' s gonna show everyone pictures of them doing stuff
O ile to nie przewyższa ograniczenia, którym jesteś. następna rzecz i Pan DNL, por naczynia ţ elan. dynastia Ming w ‧. rozpoczniemy od ilości ‧, ‧ funtówAs long as you don' t go over budget.Next up, ladies and genetlemen, a porcelain vase. Early Ming dynasty, circa
Zapewne znana jest panu historia dwóch rybaków, ojca i syna, z Irlandii Północnej, prowadzących połowy z Peterhead. Zostali oni osadzeni w więzieniu w Liverpoolu po nałożeniu na nich kary w kwocie 1 miliona funtów brytyjskich, natomiast Biuro Windykacji Majątkowej, wykorzystywane zazwyczaj do działań skierowanych przeciwko handlarzom narkotyków i gangsterom, ogłosiło niewypłacalność tych pracujących rybaków, którzy wprawdzie byli zaangażowani w wyładunek nielegalnych połowów, co jest niewybaczalne, ale sposób potraktowania ich na równi z przestępcami i gangsterami jest bulwersujący, pomimo że są winni danego wykroczenia.Mr President, you are probably aware that two fishermen, a father and son, from Northern Ireland, who fish out of Peterhead, have been jailed in Liverpool after being fined GBP 1 million and that the Assets Recovery Agency, which is an agency normally used for measures against drug dealers and gangsters, was utilised to hammer these two working fishermen, who, admittedly, were involved in landing illegal catches, which no one would condone - but to treat working fishermen, even guilty of that offence, as criminals, as gangsters, in the same way as we would treat drug dealers, is appalling.
Jak wspomniano powyżej, w trakcie ostatnich czterech miesięcy ‧ r. kilka walut europejskich, w tym zwłaszcza funt brytyjski, złotówka i korona szwedzka, ulegało stałej i znaczącej deprecjacji względem euroAs stated above, in the course of the last four months of ‧ several European currencies, including in particular GBP, PLN, SEK, have significantly, and steadily, depreciated against the EUR
Dom, budynki rolnicze, ‧ akrów za ‧ funtówHouse, farm buildings... ‧ acres for £
Szesc funtów za ‧ kiloSix pounds a hundredweight on the wharf
Królewska przywódczyni, jej pasożyty, wraz z całą bandą międzynarodowych podżegaczy, będą sobie mamrotać do Wszechmocnego Niczego, w jego wielkiej świątyni, wznosząc modły do trzech milionów funtówThe Royal Chieftain, the parasites and the whole gang of international rabble rousers, are going to bleat to the Almighty nothing in his great Temple to give praise for ‧ million pounds
Koszty związane z regulacjami UE w Wielkiej Brytanii zostały oszacowane na 107 miliardów funtów w ciągu ostatnich dziesięciu lat.The cost of EU regulation in the United Kingdom has been reckoned to be GBP 107 billion over the last ten years.
Dwieście funtów i ranga kapitana dla ciebie, jeśli znajdziesz ją dla mnieTwo hundred pounds and a captaincy for you if you find her for me
Nigdy nie myślę o sobie.Ale biedny James! ‧ funtów ledwie starczy na podstawowe wydatkiBut poor James! £‧ a year is hardly enough for the common necessaries of life!
Kiedy minie, atak na gościa nie będzie wart funta kłakówAfter that, it won' t be worth anything to go after him
Powiedziałem, " Pan Adams winien mi jest ‧ funtów. "Then one day, you disappeared from your lodgings
Dlaczego Bóg miałby dać... ‧ tysięcy ‧ funtówWhy would God hand out... £‧, ‧.- Blimey
Liczy się każdy funtBelieve it or not, every pound counts
Kurs wymiany euro w stosunku do dolara i funta szterlinga utrzymuje się na wysokim poziomie i prawdopodobnie nie obniży się biorąc pod uwagę różnice pomiędzy stopami procentowymi w Ameryce i strefie euro.The euro exchange rate with the dollar and sterling is not softening and not likely to soften with the divergence between the US and euro interest rates.
Dwadzieścia pięć funtów, tak panieTwenty- five pounds, sir
Funt szterling i lir musiały wyjść z mechanizmu kursów walut we wrześniu 1992 r . , a w listopadzie tego samego roku nastąpił spadek wartości pesety i escudo o 6 % w stosunku do innych walut .The pound sterling and the lira had to leave the exchange rate mechanism in September 1992 and in November that year the peseta and the escudo devalued by 6 % compared with the other currencies .
Gdybym tak nie uważał, poprosiłbym o ‧ funtówlf I thought they wasn' t, I' d ask
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 947 zdań frazy funt.Znalezione w 0,744 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.