wymowa: IPA: /funt/ fũnt

Tłumaczenia na język angielski:

 • pound       
  (Noun  ) (verb, noun   ) [mass]
   
  unit of mass (16 ounces avoirdupois)
   
  unit of mass (16 ounces avoirdupois)
   
  unit of currency
   
  unit of currency
   
  anglosaska, pozaukładowa jednostka masy;
   
  ekon. ekonomia waluta niektórych państw
 • lb   
 • quid   
  (noun, adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
pound (unit of weight)
 
pound (unit of currency)
 
reg. śl. regionalizm śląski Kategoria:Regionalizmy śląskie pół kilo
 
daw. dawniej, dawny europejska jednostka masy

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (5)

dobre 50 funtówa good L50
Funt szkockiPound Scots
funt szterlingquid; sterling; pound sterling; pound; British pound
funt-siłapound-force
niewarte funta kłakównot worth twopence

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "funt", pamięć tłumaczeniowa

add example
Możesz zarobić funta za sztukęYou can earn a pound a piece
funtów dziennie za pomarańczę?I' m not paying ‧ quid a day for an orange!
Dolar amerykański Euro Jen Funt szterling Frank szwajcarski PozostałeUS dollareuroyenpound sterling Swiss franc Others
Proponowane zmiany będą kosztowały Wielką Brytanię do 2 miliardów funtów rocznie w czasach, kiedy zwalnia się pracowników sektora publicznego i prywatnego, by zaoszczędzić dalece niższe kwoty.The proposed changes will cost the UK up to GBP 2 billion at a time when public and private sector workers are being made redundant in order to save far smaller sums.
Przypadkowo 2,9 miliarda funtów odpowiada kwocie, jaką ministerstwo skarbu oszczędzi dzięki zwiększeniu zadłużenia brytyjskich studentów, skazując ich na dożywotnią niewolę w szponach banków.Coincidently, GBP 2.9 billion is also the amount the Treasury will save by increasing the debts of British students, condemning them to a lifetime of bondage to the banks.
funt szterling (GBPEstonian kroon (EEK
Antonio winny był Shylockowi funt mięsaThe pound of flesh Antonio owed to Shylock
Ile kasujemy za tą czekoladę?Funta?How much do we charge for this bar?- £
Panowie zatapiają się w dyskusji na temat tuszy i szczupły dotąd Zelig dołącza do nich osiągając wkrótce imponującą wagę ‧ funtówAs the men discuss their obesity, an initially reticent Zelig joins in, swelling himself to a miraculous ‧O pounds
Luter Ecksley był złapany z ‧ funtami czystej heroinyLuther Ecksley was caught with ‧ pounds of pure heroin
Różnica pomiędzy komercyjnymi zobowiązaniami i wartością aktywów według stanu na dzień ‧ marca ‧ r., w cenach z ‧ r., po zdyskontowaniu o ‧,‧ % wartości nominalnej, kwoty wyrażone w miliardach funtów szterlingówDifference between commercial liabilities and assets value as of ‧ March ‧, ‧ prices, discounted at ‧,‧ % nominal, amounts in billion GBP
Dobra, jedna, dwie, trzy... ‧ funtów to całkiem sporo.Zależy od tego co jest na drugim końcuWell, that' s one, two, three..... that' s ‧ quid the lot. < Depends what' s on the other end
W wysokości ‧ milionów funtówThe sum of ‧ million pounds
Cena przelotu w jedną stronę dla osoby dorosłej nie może przekroczyć piętnastu funtów brytyjskich (GBP) na każdej trasieThe price of a single adult fare must not exceed GBP ‧ on each route
Nie, już postawiłem ćwiartkę na Liverpool, (pony- ‧ funtów) więc już pewnie tego nie zobaczęNah, I' ve already got a pony on Liverpool, so I probably won' t see that again
Funt szterling i lir musiały wyjść z mechanizmu kursów walut we wrześniu 1992 r . , a w listopadzie tego samego roku nastąpił spadek wartości pesety i escudo o 6 % w stosunku do innych walut .The pound sterling and the lira had to leave the exchange rate mechanism in September 1992 and in November that year the peseta and the escudo devalued by 6 % compared with the other currencies .
Odezwałem się: – Niech mi pan opowie o sobie – i o Lime’ie. – Słuchaj pan – powiedział Martins – koniecznie muszę się jeszcze napić, ale nie mogę wciąż naciągać obcego. Czy może mi pan zmienić jednego albo dwa funty na austriackie pieniądze?I said, < Tell me about yourself – and Lime. > < Look here, > he said, < I badly need another drink, but I can’t keep on scrounging on a stranger. Could you change me a pound or two into Austrian money? >
Wartej przynajmniej ‧ funtówIt' s worth at least ‧, ‧ pounds
Głosimy hasła poprawności fiskalnej, a mimo to wydajemy setki milionów funtów miesięcznie na przemieszczanie się tłumaczy i pracowników naszych komisji oraz wszystkich posłów.We preach fiscal rectitude and yet we spend hundreds of millions of pounds a month on shifting our interpreters and our committee clerks and all the Members.
Nasz minister finansów podwoi dług krajowy w ciągu najbliższych pięciu lat do kwoty 1 tryliona funtów szterlingów.Our Chancellor will double the national debt to GBP 1 trillion in the next five years.
Tysiąc funtówA thousand pounds
Sprzątanie tego bałaganu będzie wymagało tysięcy dodatkowych funtów i nadgodzin dla śmieciarzyClearing up all this mess will mean thousands of pounds in bonuses and overtime for the refuse collectors, compensating them for the nine weeks they' ve been on strike
Poddany brytyjski ciągle jeszcze może podróżować, jeżeli zadowoli się zabraniem ze sobą tylko pięciu funtów angielskich, których mu nie wolno wydać za granicą, ale gdyby Rollo Martins nie otrzymał zaproszenia od Lime’a z Międzynarodowej Opieki nad Uchodźcami, nie dostałby zezwolenia na wjazd do Austrii, która uważana jest nadal za kraj okupowany.A British subject can still travel if he is content to take with him only five English pounds which he is forbidden to spend abroad, but if Rollo Martins had not received an invitation from Lime of the International Refugee Office he would not have been allowed to enter Austria, which counts still as occupied territory.
Masz sto funtów przewagii nad Collis' emI nie możesz utrzymać go z daleka?You' ve got a hundred pounds on Collis and you can' t keep him out of our backfield?!
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 947 zdań frazy funt.Znalezione w 0,786 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.