wymowa: IPA: ˌfjjɔlɛˈtɔvɨ [fjɔlɛˈtɔvɨ]  

Tłumaczenia na język angielski:

 • purple         
  (Noun;Adjective  ) (noun, adjv   )
   
  colour
   
  mający kolor powstały z nałożenia barwy czerwonej i niebieskiej
 • violet   
  (Adjective  ) (noun, adjv   )
   
  having a bluish-purple color
   
  mający kolor powstały z nałożenia barwy czerwonej i niebieskiej
 • amethyst   
  (Noun  ) (noun, adjv   )
   
  colour
 • lilac   
  (noun   )
 • magenta   
  (noun, adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
violet

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (3)

barwa fioletowaviolet
kolor fioletowyviolet
Sierpodudek fioletowyViolet Woodhoopoe

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "fioletowy", pamięć tłumaczeniowa

add example
Wstrzykiwacz Lantus SoloStar jest koloru szarego z fioletowym przyciskiem podania insulinyThe Lantus SoloStar is grey with a purple injection button
Występuje w różnych kształtach (różaneczniki o kulistym krzewie lub na łodydze, na wysokiej łodydze, w kształcie piramidy i w wielu innych niezwykłych kształtach) i kolorach (w tym biały, łososiowy, czerwony, karminowy, różowy, fioletowy i liliowy), może być jednobarwny lub z odcieniami innego koloru (w postaci żyłek lub na obrzeżachIt is available in various shapes (spherical shrub or standard azaleas, tall-stemmed, pyramid and various unusually shaped varieties) and colours (including white, salmon, red, carmine, pink, purple and lilac) and can be either pure or tinged with another colour (veined or edged
Banknot ‧ uros jest żółto-brązowy, a ‧ uros – fioletowyThe Euros ‧ banknote is yellow-brown, the Euros ‧ banknote is purple
Drzewa nie są fioletowe. trawa nie jest z węgla, a człowiek nie może" Trees aren' t violet grass is not charcoal and a man cannot "
Dalsze zmiany techniczne zostały uzgodnione przez ONZ w ‧ r. i uwzględnione w zmienionym wydaniu fioletowej księgi opublikowanym w ‧ rFurther technical amendments were agreed by the UN in ‧ and included in a revised edition of the Purple Book published in
A gdzie fioletowa koszulka?You' re supposed to wear purple
Fioletowy do ciebie pasujePurple suits you
Nie wiem, czemu jest fioletowaI don' t know why it' s purple
Następnie po ekspozycji guza na niebieskie światło emituje on czerwono-fioletowe światło, pomagające w lepszym rozróżnieniu zdrowej tkanki i tkanki guzaIf then the tumour is put under blue light exposure this new substance emits a red-violet light which helps to see better what normal tissue is and what tumour tissue is
Londo, podaj mi kod dostępu do twojego fioletowego archiwumLondo...... tell me the access code for your purple files
Mamo...?/ Czemu Biblia jest fioletowa?Lily:Hmm? Katie
Fioletowa oranżada!Purple Soda!
Pięć litrów metylenu na ‧ litrów alkoholu etylowego, niezależnie od zawartości alkoholu oraz barwnika wystarczającego do osiągnięcia zaznaczonego niebieskiego lub purpurowego (fioletowego) koloruFive litres of methylene per ‧ litres of ethyl alcohol irrespective of the alcoholic strength and sufficient colourant to produce a good markable blue or purple (violet) colour
A w grze życia i śmierci/ dobrze wiedzieć, że przeznaczenie ma słaby punkt./ Jak " Solone Czekoladowe Cukierki "./ Dla nie wychowanych na południu USA,/ te cukierki są jak M & M' s.../... ale wystarczająco inne by nie przyciągały uwagi./ A fioletowe są najlepsze./ Od pól uprawnych Georgii.../ Przez fabrykę.../ Do sklepu blisko ciebie./ Coś tak mało istotnego jak orzeszki w czekoladzie/ może zmienić przeznaczenieIt can be crippling, and in the game of life and death, it' s good that fate has a weakness,like the candy- coated goodness of a lightly salted Peanut Poppy. For those not raised in the South, a Peanut Poppy is like a peanut M & M, but just different enough to avoid litigation
Barwa uszek: fioletowaAuricula colour: violet
Kształt przekroju podłużnego korzenia wydłużony trójkątny, miąższ czerwony lub fioletowyNarrow obtriangular shape of root longitudinal section and root flesh red or purple
Etykieta winna mieć kolor biały i być ukośnie przekreślona linią w kolorze fioletowymThe label shall be white with a diagonal violet line
I fioletowyOh, and purple
To naprawdę FIOLETOWA oranżadaIt actually says Purple Soda
A we włosach fioletową wstążkęAnd a purple ribbon in her hair
Przykład: długość fali lambda = ‧ metrów leży w radiowej części widma elektromagnetycznego i odpowiada częstotliwości f = c/lambda = ‧ * ‧ m/s/‧ = ‧ MHz gdzie c jest prędkością światła. Energia fotonu wynosi E = h * v = ‧. ‧ * ‧^-‧ J s * ‧ Mhz = ‧. ‧ * ‧^-‧ dżuli. Światło widzialne natomiast to krótsze długości fali czyli większe częstotliwości. Foton o długości fali lambda = ‧ * ‧^-‧ metrów (zielonkawy) ma energię E = ‧. ‧ * ‧^-‧ dżuli czyli miliard razy większą niż foton radiowy. Podobnie foton światła czerwonego (długość fali = ‧ nm) ma energię mniejszą niż foton światła fioletowego (długość fali = ‧ nmFor example, a wavelength of lambda = ‧ meter lies in the radio region of the electromagnetic spectrum and has a frequency of f = c/lambda = ‧ * ‧ m/s/‧ = ‧ MHz where c is the speed of light. The energy of this photon is E = h * v = ‧ * ‧^-‧ J s * ‧ Mhz = ‧ * ‧^-‧ joules. On the other hand, visible light has much shorter wavelengths and higher frequencies. A photon that has a wavelength of lambda = ‧ * ‧^-‧ meters (A greenish photon) has an energy E = ‧ * ‧^-‧ joules which is over a billion times higher than the energy of a radio photon. Similarly, a photon of red light (wavelength lambda = ‧ nm) has less energy than a photon of violet light (wavelength lambda = ‧ nm
Po około jednej godzinie zmierzyć fioletowe plamy z pomocą fotodensytometru przy ‧ nmAfter approximately one hour, measure the violet spots by means of a photo-densitometer at ‧ nm
Pęd jest fioletowy, brązowo fioletowy, zielony, zielono-brązowy lub zielonyThe shoot is purple, bronzepurple, bronze, green-purple or green in colour
Przy pomocy biurety wprowadzać ‧ M roztwór salicylanu sodu (‧.‧) do uzyskania barwy fioletowej o natężeniu odpowiadającym barwie roztworu w kolbie zawierającej destylat winaFrom the burette run in the ‧ M sodium salicylate solution (‧.‧) until the violet coloration obtained has the same intensity as that of the conical flask containing the wine distillate
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 175 zdań frazy fioletowy.Znalezione w 0,4 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.