wymowa: IPA: ˌfjjɔlɛˈtɔvɨ [fjɔlɛˈtɔvɨ]  

Tłumaczenia na język angielski:

 • purple         
  (Noun;Adjective  ) (noun, adjv   )
   
  colour
   
  mający kolor powstały z nałożenia barwy czerwonej i niebieskiej
 • violet   
  (Adjective  ) (noun, adjv   )
   
  having a bluish-purple color
   
  mający kolor powstały z nałożenia barwy czerwonej i niebieskiej
 • amethyst   
  (Noun  ) (noun, adjv   )
   
  colour
 • lilac   
  (noun   )
 • magenta   
  (noun, adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
violet

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (3)

barwa fioletowaviolet
kolor fioletowyviolet
Sierpodudek fioletowyViolet Woodhoopoe

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "fioletowy", pamięć tłumaczeniowa

add example
Paszport cudzoziemca, fioletowyAliens passport, violet in colour
A we włosach fioletową wstążkęAnd a purple ribbon in her hair
I fioletowyOh, and purple
Niniejszej normy nie stosuje się do szparagów zielonych i fioletowo-zielonych o średnicy poniżej ‧ mm oraz szparagów białych i fioletowych o średnicy poniżej ‧ mm, pakowanych w wiązki lub opakowania jednostkoweThis standard does not apply to green and violet/green asparagus of less than ‧ mm diameter and white and violet asparagus of less than ‧ mm diameter, packed in uniform bundles or unit packages
Nie wiem, czemu jest fioletowaI don' t know why it' s purple
Fioletowy zasadowyBasic Violet
Violet, robisz się fioletowaViolet, you' re turning violet
Po około jednej godzinie zmierzyć fioletowe plamy z pomocą fotodensytometru przy ‧ nmAfter approximately one hour, measure the violet spots by means of a photo-densitometer at ‧ nm
ból i trudności w oddawaniu moczu (bardzo rzadko) występowanie fioletowych, wypukłychinflammation of blood vessels, often with skin rash (very rare); the appearance of plum
W środowisku alkalicznym, w obecności winianu potasowo-sodowego, biuret i dwuwartościowa miedź tworzą fioletowy związek miedziIn an alkaline medium, in the presence of potassium sodium tartrate, biuret and bivalent copper from a violet cupric compound
Odcień barwy: Suwak steruje wartością odcienia barwy. Wartość odcienia barwy jest liczbą w zakresie od-‧ do ‧ i odpowiada przesunięciu na palecie kolorów. Poniższa tabelka przedstawia w skrócie zmiany dla kolorów podstawowych: Podstawowa Odcień=-‧ Odcień=‧ Czerwona Fioletowy Żółto-pomarańczowy Zielony Żółto-zielony Zielono-niebieski Zielony Pomarańczowy Zielono-żółty Niebieski Błękitny Fioletowy Kolor fuksji Indygo Karmazyn Niebiesko-zielony Zielono-niebieski Jasny granat Dodatkowa wskazówka dla zaawansowanych użytkowników: Ten element GUI KDEPrint odpowiada opcji wiersza poleceń zadania CUPS:-o hue=... ‧ zakres od "-‧ " do " ‧ "Hue (Tint): Slider to control the hue value for color rotation. The hue value is a number from-‧ to ‧ and represents the color hue rotation. The following table summarizes the change you will see for the base colors: Original hue=-‧ hue=‧ Red Purple Yellow-orange Green Yellow-green Blue-green Yellow Orange Green-yellow Blue Sky-blue Purple Magenta Indigo Crimson Cyan Blue-green Light-navy-blue Additional hint for power users: This KDEPrint GUI element matches with the CUPS commandline job option parameter:-o hue=... ‧ use range from "-‧ " to " ‧ "
Barwa międzywęźli: fioletowa prążkowanaInternode colour: striped violet
A gdzie fioletowa koszulka?You' re supposed to wear purple
Mówiła, że wybrała fioletowe oprawkiShe said she' s going with the purple frames
Mamo...?/ Czemu Biblia jest fioletowa?Lily:Hmm? Katie
Metoda polega na wytworzeniu fioletowego związku kompleksowego biuretu z jonami miedzi dwuwartościowej, w środowisku alkalicznym, w obecności winianu sodowo-potasowego i pomiarze absorbancji roztworu przy długości fali ‧ nmIn an alkaline medium, in the presence of potassium sodium tartrate, biuret and bivalent copper from a violet cupric compound. The absorbance of the solution is measured at a wave length of about ‧ nm (nanometer
Pęd jest fioletowy, brązowo fioletowy, zielony, zielono-brązowy lub zielonyThe shoot is purple, bronzepurple, bronze, green-purple or green in colour
Kształt przekroju podłużnego korzenia wydłużony prostokątny, miąższ korzenia czerwony lub fioletowyNarrow oblong shape of root longitudinal section and root flesh red or purple
Może chcecie trochę Fioletowego?You kids want to help yourself to a can of Purple?
Legitimationskarte K (mit violettem Streifen): Mitglieder des dienstlichen Hauspersonals von berufs-konsularischen Vertretungen und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen/Carte de légitimation K (à bande violette): membres du personnel de service des représentations consulaires de carrière et membres de famille qui jouissent du même statut/Carta di legittimazione K (a banda viola): membri del personale di servizio di rappresentanze consolari di carriera e familiari che beneficiano dello stesso statuto [karta pobytowa K (z paskiem w kolorze fioletowym): członkowie służb zawodowych przedstawicielstw konsularnych i członkowie ich rodzin mający ten sam status]Legitimationskarte K (mit violettem Streifen): Mitglieder des dienstlichen Hauspersonals von berufs-konsularischen Vertretungen und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen/Carte de légitimation K (à bande violette): membres du personnel de service des représentations consulaires de carrière et membres de famille qui jouissent du même statut/Carta di legittimazione K (a banda viola): membri del personale di servizio di rappresentanze consolari di carriera e familiari che beneficiano dello stesso statuto (identity card type K (violet stripe): members of the established domestic staff of consular representations and members of their families having the same status
nazwa rodzaju handlowego w odniesieniu do kalafiorów fioletowych/purpurowych lub zielonychName of the commercial type for violet/purple or green cauliflowers
Fioletowy do ciebie pasujePurple suits you
Fioletowe rano, niebieskie po południu, pomarańczowe wieczoremPurple in the morning.Blue in the afternoon. Orange in the evening
Paszport cudzoziemca, w kolorze fioletowymAlien's passport, violet in colour
Przy znakowaniu mięsa tuszem może być wykorzystywany jedynie fiolet metylowy lub inny barwnik fioletowy dopuszczony do takich celów na mocy przepisów wspólnotowychOnly methyl violet or any other violet colouring matter authorised for such purpose under Community rules may be used for stamping meat with ink
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 175 zdań frazy fioletowy.Znalezione w 0,674 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.