wymowa: IPA: ˌfjjɔlɛˈtɔvɨ [fjɔlɛˈtɔvɨ]  

Tłumaczenia na język angielski:

 • purple         
  (Noun;Adjective  ) (noun, adjv   )
   
  colour
   
  mający kolor powstały z nałożenia barwy czerwonej i niebieskiej
 • violet   
  (Adjective  ) (noun, adjv   )
   
  having a bluish-purple color
   
  mający kolor powstały z nałożenia barwy czerwonej i niebieskiej
 • amethyst   
  (Noun  ) (noun, adjv   )
   
  colour
 • lilac   
  (noun   )
 • magenta   
  (noun, adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
violet

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (3)

barwa fioletowaviolet
kolor fioletowyviolet
Sierpodudek fioletowyViolet Woodhoopoe

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "fioletowy", pamięć tłumaczeniowa

add example
Początkowo widzimy przede wszystkim zimny i lekko fioletowy błękitFirst thing theyre cold and purplish blue
Dopuszcza się zielone lub fioletowe/purpurowe wierzchołki o długości do ‧ cm w przypadku marchwi o długości nieprzekraczającej ‧ cm, oraz do ‧ cm w przypadku pozostałej marchwiGreen or violet/purple tops up to ‧ cm long for carrots not exceeding ‧ cm in length, and up to ‧ cm for other carrots, are allowed
Widzisz te fioletowe odcienie?You see those purple hues?
Etykieta jest koloru białego z ukośną fioletową liniąThe label shall be white with a purple diagonal line
wzór na fioletowym i szarym papierze, pokryty plastikiem, dwie stronyViolet and grey paper model coated with plastic, two pages
Barwa fioletowa świadczy o obecności kwasu salicylowegoIf salicylic acid is present, a violet coloration appears
Obserwować płytkę (‧.‧) w świetle nadfioletowym i zaznaczyć położenie fioletowych plamObserve the plate (‧.‧) under ultra-violet light and mark the position of the violet spots
Fioletowe rano, niebieskie po południu, pomarańczowe wieczoremPurple in the morning.Blue in the afternoon. Orange in the evening
szparagi fioletowe o główce koloru od różowego do fioletowego i części będącej pędem koloru białegoviolet asparagus, having tips of a colour between pink and violet or purple and a part of the shoot white
Etykieta jest biała z poprzecznym fioletowym paskiemThe label shall be white with a diagonal violet line
Mówiła, że wybrała fioletowe oprawkiShe said she' s going with the purple frames
Nędzny partacz w tanim, fioletowym garniturze i makijażubit wackjob, wears a cheap purple suit and makeup
W metodzie agarowej płytki kontaktowej przykłada się do każdego badanego miejsca mały pojemnik plastikowy z pokrywką (np. średnica wewnętrzna ‧ cm) wypełniony pożywką agarową (zgodnie z ISO, wersja aktualna) oraz pojemniki wypełnione agarem glukozowym z czerwienią fioletową i żółcią (VRBG zgodną z ISO, wersja aktualna) a następnie poddaje się je inkubacjiFor the agar contact plate method, small plastic dishes with lids (i.e. internal diameter ‧ cm) filled with plate count agar (according to ISO, actual version) and dishes filled with violet red bile glucose agar (VRBG agar according to ISO, actual version) are pressed on to each sampling site and subsequently incubated
Bo wiem, że nosisz fioletową bieliznę' Cause I know you wear purple underwear
Odcień barwy: Suwak steruje wartością odcienia barwy. Wartość odcienia barwy jest liczbą w zakresie od-‧ do ‧ i odpowiada przesunięciu na palecie kolorów. Poniższa tabelka przedstawia w skrócie zmiany dla kolorów podstawowych: Podstawowa Odcień=-‧ Odcień=‧ Czerwona Fioletowy Żółto-pomarańczowy Zielony Żółto-zielony Zielono-niebieski Zielony Pomarańczowy Zielono-żółty Niebieski Błękitny Fioletowy Kolor fuksji Indygo Karmazyn Niebiesko-zielony Zielono-niebieski Jasny granat Dodatkowa wskazówka dla zaawansowanych użytkowników: Ten element GUI KDEPrint odpowiada opcji wiersza poleceń zadania CUPS:-o hue=... ‧ zakres od "-‧ " do " ‧ "Hue (Tint): Slider to control the hue value for color rotation. The hue value is a number from-‧ to ‧ and represents the color hue rotation. The following table summarizes the change you will see for the base colors: Original hue=-‧ hue=‧ Red Purple Yellow-orange Green Yellow-green Blue-green Yellow Orange Green-yellow Blue Sky-blue Purple Magenta Indigo Crimson Cyan Blue-green Light-navy-blue Additional hint for power users: This KDEPrint GUI element matches with the CUPS commandline job option parameter:-o hue=... ‧ use range from "-‧ " to " ‧ "
Cyrkon identyfikuje się dzięki tworzeniu z czerwienią alizarynową S charakterystycznego czerwono-fioletowego osadu w środowisku silnie kwaśnym. ‧ ISO ‧ [footnote]Zirconium is identified by the characteristic red-violet precipitate produced with alizarin red S under strongly acidic conditions
Kolor: liście o kolorze biało-kremowym, z równo rozmieszczonymi na całej powierzchni żyłkami w odcieniu od blado-fioletowego do purpurowego i mocno czerwonegoColour: white to cream leaves, evenly variegated all over with tinges varying from pale violet to purple-red and bright red
Barwa kolanka: fioletowaJoint colour: violet
Fioletowe kwadraciki z czarnymi krzyżami to kościoły, i żadnego nie ma na tej linii, aż do Placu śwAll right.The purple layers with these black crosses represent the churches. But nothing intersects the line until it hits
Fioletowy do ciebie pasujePurple suits you
Przy pomocy biurety wprowadzać ‧ M roztwór salicylanu sodu (‧.‧) do uzyskania barwy fioletowej o natężeniu odpowiadającym barwie roztworu w kolbie zawierającej destylat winaFrom the burette run in the ‧ M sodium salicylate solution (‧.‧) until the violet coloration obtained has the same intensity as that of the conical flask containing the wine distillate
Mów mi Marilyn, a teraz podejdź tu i uściśnij mnie, ty wielki, gruby, fioletowy niedźwiadku!Call me Marilyn and get over here...... and give me a hug, you big, fat, purple teddy bear
Etykieta powinna być biała z poprzecznym fioletowym paskiemThe label shall be white with a diagonal violet line
Po około jednej godzinie zmierzyć fioletowe plamy z pomocą fotodensytometru przy ‧ nmAfter approximately one hour, measure the violet spots by means of a photo-densitometer at ‧ nm
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 175 zdań frazy fioletowy.Znalezione w 0,669 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.