wymowa: IPA: /ˈfarbɨ/

Tłumaczenia na język angielski:

 
nominative plural of farba
 
accusative plural of farba
 
vocative plural of farba
 
genitive singular of farba

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (14)

farb
farbadye-stuff; ; distemper; paintwork; paints; dyestuff; handler; color; dye; paint; blood; colour; dyeing; hue
farba fotochromowachromotropic ink
farba olejnaoil paint
farba optycznie zmiennacolour-shifting ink
farba reaktywnafugitive ink
farba termochromowathermochromic ink; termochromic ink
farba zmienna optycznieOVI; optically variable ink
farby i lakierypaints and varnishes
farby olejneoil
Kropla farbyPaint Drip
produkt do usuwania farbypaint stripper
sklep z farbamipaint shop
wielokolorowa farba zabezpieczającamulticolour security ink

Przykładowe zdania z "farby", pamięć tłumaczeniowa

add example
Ekstrakty garbników lub środków barwiących; garbniki i ich pochodne; barwniki, pigmenty i pozostałe substancje barwiące; farby i lakiery; kit i pozostałe masy uszczelniające; atramentyTanning or dyeing extracts; tannins and their derivatives; dyes, pigments and other colouring matter; paints and varnishes; putty and other mastics; inks
odpady farb i lakierów niezawierające rozpuszczalników chlorowcowanychwaste paints and varnish free of halogenated solvents
I zamierzam użyć rozcieńczonej farby, na wszelki wypadekAnd I' m gonna go get some paint thinner, just in case
Po co ta farba?What' s all that paint about?
Ten efekt synergii jest sz czególnie zauważalny w przypadku łącznego działania hałasu i niektórych rozpuszczalników organicznych , w tym toluenu , styrenu i disiarczku węgla . Substancje te mogą być wykorzystywane w zakładach pracy zajmujących się produkcją tworzyw sztucznych , farb i lakierów oraz w drukarniach , gdzie również występuje hałas .This synergy has been particularly noted between noise and some organic solvents , including toluene , styrene , and carbon disulphide.These substances may be used in noisy environ ments in sectors such as the plastics and printing industries , and paint and lacquer manufacturing .
Produkcja farb, lakierów i podobnych substancji powłokowych, farb drukarskich i mas uszczelniającychManufacture of paints, varnishes and similar coatings, printing ink and mastics
Dziś farba, jutro opalanieToday the hair, tomorrow the sun
Każda czynność reprodukowania tekstu lub obrazów, w której, z zastosowaniem nośnika obrazu, przenosi się farbę drukarską na powierzchnie dowolnego rodzajuAny reproduction activity of text and/or images in which, with the use of an image carrier, ink is transferred onto whatever type of surface
To nam powie, czy dodano jakąkolwiek nową farbęThis is gonna tell us if any new paint has been added
Barwniki utleniające z farb w postaci kremu lub płynu ekstrahuje się za pomocą ‧% alkoholu etylowego oraz przy pH = l‧ i identyfikuje się je metodą chromatografii cienkowarstwowej, jedno-lub dwukierunkowejOxidation colorants are extracted at pH ‧ with ‧ % ethanol from dyes in cream or liquid form and identified by thin-layer chromatography, either one-or two-dimensional
środki czyszczące i pielęgnujące, jak mydło, proszek do prania i do szorowania, detergenty, wybielacze, środki do mycia okien, wosk, politury, farby, rozpuszczalniki, środki do dezynfekcji, owadobójcze, grzybobójcze, woda destylowanaCleaning and maintenance products such as soaps, washing powders, scouring powders, detergents, disinfectant bleaches, conditioners, window-cleaning products, waxes, polishes, dyes, unblocking agents, disinfectants, insecticides, fungicides and distilled water
CPA ‧.‧.‧: Farby i pokosty na bazie poliestrów, polimerów akrylowych i winylowych, rozproszone lub rozpuszczone w środowisku niewodnym; roztworyCPA ‧.‧.‧: Paints and varnishes based on polyesters, acrylic or vinyl polymers, in a non-aqueous medium; solutions
Widzisz farbę?See any paint?
Musimy się ukryć przed kolesiami...... i zmusić Johnnyboya, zombie, żeby puścił farbęWe have to hide from the baddies...... and make Johnnyboy, the Zombie, spill the beans
Środki do usuwania farby podzielone są nieco arbitralnie na trzy kategorie, a mianowicie na środki dla użytkowników przemysłowych (do stałego stosowania w dużych ilościach na terenie danego zakładu), dla użytkowników profesjonalnych (różnego rodzaju fachowców świadczących usługi w terenie, budowniczych i dekoratorów) dla konsumentów (dla osób okazjonalnie wykonujących czynności związane z utrzymaniem domuPaint strippers are divided somewhat arbitrarily into three categories: industrial (i.e., with on-site continuing high volume usage); professional (multiple site specialists, builders and decorators) and consumers (individuals occasionally undertaking home maintenance
mycie, czyszczenie; usuwanie kurzu, rdzy, oleju, farby lub innych pokryćwashing, cleaning; removal of dust, oxide, oil, paint or other coverings
Jeżeli dane osobowe umieszczane są na naklejkach lub wewnętrznych stronach z nielaminowanego papieru, stosuje się również druk wklęsły z efektem kątowym, mikrotekst i farbę o właściwościach zmiennych optycznie oraz dyfrakcyjno-obrazowe elementy optycznie zmienne (DOVIDIf stickers or non-laminated paper inside pages are used for biographical data, intaglio printing with latent image effect, microtext and ink with optically variable properties and a DOVID (diffractive optically variable image device) shall also be employed
Znalazłem odpryski farbyI found paint chips
To chyba nie farbaWell, I don' t think this is paint
Grupa produktów farby i lakiery zewnętrzne obejmuje przeznaczone do stosowania na zewnątrz dekoracyjne i ochronne farby i lakiery, bejce oraz produkty pokrewne, do budynków oraz mebli zewnętrznych, podłóg i ogrodzeń, zgodnie z ust. ‧, przeznaczone dla amatorów i profesjonalistów, produkowane przede wszystkim do zastosowań zewnętrznych i wprowadzane na rynek w tym charakterzeThe product group outdoor paints and varnishes shall comprise outdoor decorative and protective paints and varnishes, woodstains and related products for use on buildings and outdoor furniture, floors and fencing in accordance with paragraph ‧, for use by do-it-yourself and professional users; and that are primarily developed for outdoor use and marketed as such
Co najmniej ‧ % wewnętrznych lub zewnętrznych pokryć obiektu zakwaterowania turystycznego zostało wykonanych z użyciem farb i lakierów do zastosowania wewnętrznego lub zewnętrznego, które otrzymały wspólnotowe oznakowanie ekologiczne lub inne krajowe lub regionalne oznakowanie ekologiczne ISO typu I (‧ punkt za farby i lakiery do zastosowania wewnętrznego, ‧ punkt za farby i lakiery do zastosowania zewnętrznegoAt least ‧ % of the indoor and/or outdoor painting of the tourist accommodation shall be done with indoor and/or outdoor paints and varnishes awarded the Community eco-label or other national or regional ISO Type I eco-labels. (‧ point for indoor, ‧ for outdoor paints and varnishes
gładkie ściany, pokryte jasną i zmywalną powłoką lub farbą do wysokości składowania, co najmniej ‧ metrów, z zaokrąglonymi kątami i narożnikamismooth walls with light-coloured washable coating or paint up to storage height and at least up to two metres, with rounded angles and corners
Musisz tylko pójść po farbę i zanieść to za mnie do kasyAll you gotta do is get the paint and take this up to the register for me
Otoczka kapsułki: żelatyna mieszanina specjalnego sorbitolu z glicerolem (glicerol, sorbitol, bezwodniki sorbitolu (‧, ‧-sorbitan), mannitol, woda) tytanu dwutlenek (E‧) farba drukarska (alkohol SDA ‧A (etanol i octan etylu), glikol propylenowy (E‧), żelaza tlenek czarny (E‧), poliwinylu octanu ftalan, woda oczyszczona, alkohol izopropylowy, makrogol ‧, amonu wodorotlenek ‧ %Capsule shell: gelatin sorbitol special-glycerin blend (glycerin, sorbitol, sorbitol anhydrides (‧-sorbitan), mannitol and water) titanium dioxide (E‧) printing ink (SDA ‧A alcohol (ethanol & ethyl acetate), propylene glycol (E‧), iron oxide black (E‧), polyvinyl acetate phthalate, purified water, isopropyl alcohol, macrogol ‧, ammonium hydroxide ‧ %
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 986 zdań frazy farby.Znalezione w 0,709 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.