Tłumaczenia na język angielski:

  • ice age   
    (Noun  )
     
    period of extensive glaciation

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

Epoka lodowcowaIce Age
Epoka lodowcowa 2: OdwilżIce Age: The Meltdown

Przykładowe zdania z "epoka lodowcowa", pamięć tłumaczeniowa

add example
Próba odzyskania Stacy przez zabicie zwierzęcia... jak w epoce lodowcowejTrying to win Stacy back by killing an animal.Very caveman
Pod koniec epoki lodowcowej/ nadeszła maszyna./ Nadeszła z zewnątrz./ Z kosmosu./ Nadeszła z jednym tylko celem,/ by zmienić ludzkość w mutantów. > > DarkProject SubGroup < < > > Mroczna Strona NapisówIt came for one purpose, to change the men into mutants
Epoka lodowcowa lub era ocieplenia po prostu nie mieszczą się w tym momencie w naszej agendzie: "proszę wrócić za parę wieków”.Having an ice age or an era of heat is just not on our agenda at the moment: 'please come back in an eon or so.'
Epoka lodowcowa...... milion lat skalnych konstrukcjiAn ice age here...... million years of mountain building there
XX wieku, po trzech dziesięcioleciach globalnego ochłodzenia, naukowcy byli zgodni, że stoimy w przededniu nowej epoki lodowcowej.In the 1970s, after three decades of global cooling, there was a consensus amongst scientists that we were facing a new ice age.
Myślisz, że epoka lodowcowa powstaje w mgnieniu oka?You think an ice age can just happen all of a sudden- like?
Duże stężenie gazów cieplarnianych w pokrywach lodowych dowodzi, że nadmierne ocieplenie doprowadziło do nastania epoki lodowcowej, która trwała ‧ wiekiThe concentration of these natural greenhouse gases in the ice cores...... indicates that runaway warming pushed Earth into an ice age...... which lasted two centuries
Myślałem, że mówimy o globalnym ociepleniu, a nie epoce lodowcowejI thought you were talking about global warming, not an ice age
Humor językowy w filmach animowanych. Na podstawie filmów "Shrek", "Epoka lodowcowa" i "Kubuś Puchatek"Language humour in an animated cartoon on the basis of films "Shrek", "Ace Age" and "Winnie the Pooh".
Ten system rządów pozwolił naszej społeczności przetrwać epokę lodowcowąThis system of government has allowed our culture to survive an ice age
Słyszeliście o epoce lodowcowej?It has!Did you ever hear of the Ice Age?
Czy warto tłumaczyć audiodeskrypcję? Analiza wymiarów obrazowania na podstawie anglojęzycznej wersji skryptu audiodeskrypcji do filmu pt. "Epoka Lodowcowa 2: Odwilż" oraz jej tłumaczenia na język polski.Is it worth translating audio description? The analysis of conventional imagery based on English audio description to "Ice Age 2: the Meltdown" and ints Polish translation.
Komizm filmów animowanych (nie tylko) dla dzieci (na przykładzie filmów: Shrek, Shrek 2, Pada Szrek, Epoka lodowcowa, Epoka lodowcowa. Odwilż, Potwory i spółka, Gdzie jest Nemo?)Humour in cartoons (not only) for kids (on the basis of Shrek, Shrek 2, Shrek the halls, Ice age, Ice age 2: The meltdown, Monsters, Inc., Finding Nemo)
Ostatnie decyzje dotyczące polityki wojskowej w odniesieniu do Gruzji i NATO również świadczą o tym, że wraz z duetem władzy Putin - Miedwiediew nowa epoka lodowcowa nastała nie tylko w kraju, ale też na politycznej arenie międzynarodowej.The recent military policy decisions in respect of Georgia and NATO also indicate that, with the new Putin-Medvedev duo in power, a new Ice Age has begun, not only in the domestic but also in the foreign policy arena.
Analiza transferu humoru w audiodeskrypcji do polskiej wersji językowej filmu "Epoka lodowcowa II".An analysis of the transfer of humour in the audio description for the Polish language version of “Ice Age II”
Kiedy burza minie, nastanie nowa epoka lodowcowaWhen this storm is over...... we' il be in a new ice age
Jest tam od czasów epoki lodowcowejMuch of Bangladesh reclaimed by the sea
Skały sprowadzone tu przez lodowiec w czasach epoki lodowcowejStones that deteriorated in the era of the ice were
Prawdą jest, że świat uległ niewielkiemu ociepleniu w okresie ostatnich 150 lat, aczkolwiek było ono powolne i nieregularne, ale jest to całkowicie zgodne ze znanymi długookresowymi cyklami klimatycznymi, które były przyczyną optimum rzymskiego, ciepłego średniowiecza i małej epoki lodowcowej.It is true that the world has warmed slightly, although slowly and intermittently, over the last 150 years, but this is entirely consistent with well-established long-term natural climate cycles that gave us the Roman Optimum, the Medieval Warm Period and the Little Ice Age.
Ludzkość przetrwała ostatnią epokę lodowcowąMankind survived the last Ice Age
Zginęli w epoce lodowcowej, ‧ tysięcy lat temuThey died, in the last lce Age, ‧, ‧ years ago
Atmosfera ziemi ustabilizuje się osiągając średnią temperatur zbliżoną do tej z ostatniej epoki lodowcowejThe Earth' s atmosphere will restabilize...... with an average temperature close to that of the last Ice Age
Słuchaj.Tak jak dinozaury zostały wytępione przez epokę lodowcową, tak i wy niedługo będziecieListen, like the dinosaurs being destroyed by the Ice Age...... you, too, will soon be extinct
To jest jak w Epoce Lodowcowej, w porządku?Give me the Ice Age, okay?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 734 zdań frazy epoka lodowcowa.Znalezione w 0,81 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.