Tłumaczenia na język angielski:

  • ice age   
    (Noun  )
     
    period of extensive glaciation

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

Epoka lodowcowaIce Age
Epoka lodowcowa 2: OdwilżIce Age: The Meltdown

Przykładowe zdania z "epoka lodowcowa", pamięć tłumaczeniowa

add example
Kiedy burza minie, nastanie nowa epoka lodowcowaWhen this storm is over...... we' il be in a new ice age
XX wieku, po trzech dziesięcioleciach globalnego ochłodzenia, naukowcy byli zgodni, że stoimy w przededniu nowej epoki lodowcowej.In the 1970s, after three decades of global cooling, there was a consensus amongst scientists that we were facing a new ice age.
Pod koniec epoki lodowcowej/ nadeszła maszyna./ Nadeszła z zewnątrz./ Z kosmosu./ Nadeszła z jednym tylko celem,/ by zmienić ludzkość w mutantów. > > DarkProject SubGroup < < > > Mroczna Strona NapisówIt came for one purpose, to change the men into mutants
Spójrzmy na epokę lodowcową, dobrze?Give me the Ice Age, okay?
Jest tam od czasów epoki lodowcowejMuch of Bangladesh reclaimed by the sea
Skały sprowadzone tu przez lodowiec w czasach epoki lodowcowejStones that deteriorated in the era of the ice were
Przez siedem miesięcy panowała "epoka lodowcowa”.For seven months, there was an 'ice age'.
Słyszeliście o epoce lodowcowej?It has!Did you ever hear of the Ice Age?
Próba odzyskania Stacy przez zabicie zwierzęcia... jak w epoce lodowcowejTrying to win Stacy back by killing an animal.Very caveman
Ludzkość przetrwała ostatnią epokę lodowcowąMankind survived the last Ice Age
Ten system rządów pozwolił naszej społeczności przetrwać epokę lodowcowąThis system of government has allowed our culture to survive an ice age
Atmosfera ziemi ustabilizuje się osiągając średnią temperatur zbliżoną do tej z ostatniej epoki lodowcowejThe Earth' s atmosphere will restabilize...... with an average temperature close to that of the last Ice Age
A wy przez połowę reklamy opowiadacie historię epoki lodowcowejInstead of which, you spend half the commercial giving us a third- grade version of the history of the Ice Age
Subiektywność humoru a audiodeskrypcja - analiza porónawcza skryptów audiodeskrypcji do filmu "Epoka Lodowcowa 2".Subjectivity of Humour and Audio Description - Comparative Analysis of Audio Description Scripts of the "Ice Age 2" Movie.
Duże stężenie gazów cieplarnianych w pokrywach lodowych dowodzi, że nadmierne ocieplenie doprowadziło do nastania epoki lodowcowej, która trwała ‧ wiekiThe concentration of these natural greenhouse gases in the ice cores...... indicates that runaway warming pushed Earth into an ice age...... which lasted two centuries
Nie potrzebujemy tu epoki lodowcowejWe don' t need that ice age
Ostatnie decyzje dotyczące polityki wojskowej w odniesieniu do Gruzji i NATO również świadczą o tym, że wraz z duetem władzy Putin - Miedwiediew nowa epoka lodowcowa nastała nie tylko w kraju, ale też na politycznej arenie międzynarodowej.The recent military policy decisions in respect of Georgia and NATO also indicate that, with the new Putin-Medvedev duo in power, a new Ice Age has begun, not only in the domestic but also in the foreign policy arena.
Epoka lodowcowa...... milion lat skalnych konstrukcjiAn ice age here...... million years of mountain building there
Humor językowy w filmach animowanych. Na podstawie filmów "Shrek", "Epoka lodowcowa" i "Kubuś Puchatek"Language humour in an animated cartoon on the basis of films "Shrek", "Ace Age" and "Winnie the Pooh".
W takim razie mamy do czynienia z zagrożeniem sprzed ‧ ‧ lat, które mogło być przyczyną wyginięcia ssaków epoki lodowcowejIn that case,I believe we' re in the presence Of a ‧, ‧- year- old terror
Myślisz, że epoka lodowcowa powstaje w mgnieniu oka?You think an ice age can just happen all of a sudden- like?
To jest jak w Epoce Lodowcowej, w porządku?Give me the Ice Age, okay?
Epoka lodowcowa lub era ocieplenia po prostu nie mieszczą się w tym momencie w naszej agendzie: "proszę wrócić za parę wieków”.Having an ice age or an era of heat is just not on our agenda at the moment: 'please come back in an eon or so.'
Zginęli w epoce lodowcowej, ‧ tysięcy lat temuThey died, in the last lce Age, ‧, ‧ years ago
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 788 zdań frazy epoka lodowcowa.Znalezione w 0,36 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.