wymowa:  

Tłumaczenia na język angielski:

  • what is that   
    (Phrase  )
     
    what is that?

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (8)

co było, to było; co było a nie jest, nie pisze się w rejestrlet bygones be bygones
co to byłowhat was that
co to było owhat was that about
co to znowu byłowhat was that again
jest coś w tym co mówisz, alethere's something in what you say, but
jest trochę prawdy w tym co mówiszthere's some truth in what you say
jesteś tym, co jeszyou are what you eat
to było minimum tego, co mogłem zrobićit was the least I could do

Przykładowe zdania z "co to jest", pamięć tłumaczeniowa

add example
Bo dawno, dawno temu/Hefalumpy w lesie wiodły prym/Kroczyły, tupały/i na trąbach swych grały/Dając znaki krewnym swym/I strasząc wszystkich nas/To hefalump jest/tak czyni on/Tym hefalump jest/i zawsze był/Co zrobisz gdy/nowego coś/Znienacka w drogę/wejdzie ci?/Co zrobisz więc, co zrobisz więc,/co zrobisz więc?/Co zrobisz więc?{ y: i} I think once upon a time { y: i} The Heffalumps { y: i} ruled the forest { y: i} They romped and stomped { y: i} and blew their horns { y: i} To their near and dearest { y: i} They scared { y: i} all the rest of us { y: i} A Heffalump is { y: i} as a Heffalump does { y: i} Is a Heffalump now { y: i} as a Heffalump was { y: i} What do you do { y: i} when something new { y: i} Crosses your path { y: i} out of the blue?{ y: i} What do you do? { y: i} What do you do?
Co tak naprawdę odróżnia nas - mówię to z życzliwością - od osób, które wciąż mają ciasne poglądy na temat tego, czym są usługi, co może, a co nie może być sprywatyzowane; od osób, które wciąż uczulone na pogląd, że niektóre usługi mogą być dostarczane bardzo efektywnie przez sektor prywatny, często bardziej efektywnie niż przez sektor publiczny, często nawet niezależnie od tego, jak rozwinięty jest kraj; od ludzi, którzy wciąż chcą narzucić ogromny ciężar państwa krajom słabiej rozwiniętym, jak gdyby odpowiedzią na wszystkie ich problemy było przejęcie kontroli przez państwo, bez liczenia się z tym, że ten ciężar państwa jest często tym, co kryje się za ogromną siłą, jaką posiada w tych krajach korupcja?What is it that really differentiates us, putting it kindly, from people who continue to hold to a strict idea of what services are, of what can and cannot be privatised, from people who are still allergic to the idea that some services can be provided very efficiently by the private sector, often more efficiently than by the public sector, often even irrespective of how developed the country is, from people who still want to force the State to carry a great deal of weight in less developed countries, as if the answer to all their problems were for the State to be in charge of it, without taking into account that the State carrying this great deal of weight is often what is behind the enormous power that corruption has in those countries?
Uważam, że słusznie można powiedzieć, iż jesteśmy jednomyślni w naszej ocenie tego, co się stało, co widzieliśmy na ekranach naszych telewizorów i co ważniejsze - tego co słyszeliśmy od osób, które wiedziały jeszcze więcej, niż to co można zobaczyć na ekranie telewizora.I think it can fairly be said that we stand united in our assessment of what has been happening, what we have seen on the television screens and, more importantly, what we have heard from the people who know even more than what can be seen on the television screens.
Poprostu nie chcę łamać serc tym wszystkim damom.../ twoja skromność cię przerasta.../ i twoja odpowiedzialność.../ Walczyłam o wszystko co posiadam.../ i tak powinna wyglądać droga.../ I kiedy ja bede człowiekiem.../ to jest przecież fakt.../ Jeśli zawsze dajesz/ wszystko z siebie.../ dobre rzeczy spotykają cię.../ to co dajesz zawsze wraca.../ Tak mówił mój tata,/ nigdy nie zapomnę.../ I to jest to, co chcę ci powiedzieć.../ Kiedy będziemy ludźmi.../ A będziemy na pewno.../ Będę grał na trąbce.../ i cieszył się życiem.../ zrobię wszystko co umiem żeby/ zająć swoje miejsce... w słońcu/ kiedy będę człowiekiemRight.I' il just have to leave a string of broken hearts behind me!/ Your modesty becomes you/ and your sense of responsibility/ I' ve worked hard/ for everything I' ve got/ And that' s the/ way it' s supposed to be/ When I' m a human being/ at least I' il act like one/ If you do your/ best each and every day/ Good things are/ sure to come your way/ What you give is what you get/ My daddy said that/ and I' il never forget/ And I commend it to you/ When we' re human/ And we' re gonna be/ I' m gonna blow my horn/ I' m gonna live the high life/ I' m gonna do my best/ to take my place in the sun/ When we' re/ Human
Zasadniczo jest to zupełnie możliwe, lecz jest różnica pomiędzy tym, co jest możliwe, a utopijnym pomysłem polegającym na proponowaniu dwudziestu pełnopłatnych tygodni; pomiędzy tym, co jest wykonalne, a tym, co można naobiecywać w Parlamencie, a na co nie zgodzi się ani Rada, ani parlamenty poszczególnych krajów.As a basis, this is entirely possible, but there is a difference between what is possible and the Utopian idea of proposing 20 weeks on full pay; between what is feasible and what one can promise in Parliament, which will not be accepted by either the Council or the national parliaments.
Uważam, że jedną z rzeczy, jaką muszę zrobić po wejściu w nową rolę, jest współpraca z Parlamentem, co uczynię, aby sprawdzić, jak wygląda sytuacja; jak skutecznie współpracujemy i jakie informacje uwzględniane - przy czym należy faktycznie pamiętać o tym, co zostało powiedziane na temat tego, co możemy ujawnić, a co nie.I think one of the things that I have to do as I set out in this new role is work with Parliament, which I will do, to look at what it is. How we cooperate effectively and what information is included, bearing in mind indeed what was said about what can we put in the public domain or not.
Zrób to, co mówię, Bob./ Największym problemem jest to,/ że wpycha nas w utrudnianie wymiaru sprawiedliwości./ To nie ma nic z tym wspólnego, Bob./ To bezpieczeństwo narodowe./ Jakie bezpieczeństwo narodowe?/ Prezydent tak mówi./ To nie jest problem moralny, Bob./ Moja praca to ochronić kraj/ przed wrogiem,/ a wrogowie wewnątrz./ Musimy trzymać wroga osaczonego,/ bo inaczej cały program spłynie do kanału./ Wietnam, Chiny,/ Związek Radziecki./ Jeśli przyjrzeć się całemu obrazowi, Bob,/ to przestaliśmy czynić dobro na tym świecie./ Nie spieprzmy tego przez zasrane/ trzeciorzędne włamanie./ Co Ziegler ma powiedzieć prasie?/ To co zawsze mówimy./ Wszystko oprócz cholernej prawdyJust do what I say, Bob.The only problem with that, sir-- It does get us into obstruction of justice
Wskaźnik ten, równy ‧ % w grudniu ‧ r., będzie musiał wynosić co najmniej ‧ % na dzień ‧ grudnia ‧ r., co najmniej ‧ % na dzień ‧ grudnia ‧ r., co najmniej ‧ % na dzień ‧ grudnia ‧ r., co najmniej ‧ % na dzień ‧ grudnia ‧ r. i co najmniej ‧ % na dzień ‧ grudnia ‧ rThis ratio, equal to ‧ % at ‧ December ‧, must be above or equal to ‧ % at ‧ December ‧, above or equal to ‧ % at ‧ December ‧, above or equal to ‧ % at ‧ December ‧, above or equal to ‧ % at ‧ December ‧ and above or equal to ‧ % at ‧ December
Ja też nie jestem usatysfakcjonowany tym, jak przestrzegane prawa człowieka i jak funkcjonuje demokracja w Kijowie. A co Państwo zrobiliście, co ta Izba, co ci wszyscy, którzy dzisiaj tak pryncypialnie potępiają sytuację z panią Tymoszenko, co Państwo zrobiliście, żeby w Kijowie i w innych miastach Ukrainy poszedł jasny sygnał, że w nas mają swoich przyjaciół i sojuszników, że my na nich czekamy, że ta Izba kiedyś powinna być poszerzona o Ukraińców?I, too, am not satisfied by the way human rights are being observed and by how democracy is functioning in Kiev, but what have you done - what has this House done, and what have all those who have today, with such high principles, condemned the situation with Mrs Tymoshenko - what have you done to send a clear signal to Kiev and other cities of Ukraine that we are their friends and allies, that we are waiting for them, and that this House should one day be enlarged by the presence of Ukrainian Members?
Ta, to prawie nic nie waży ale z was dowcipnisie (!) co będzie jak tego będziesz potrzebował? a co jak pękną ci wahacze? co jak jakiś tirowiec będzie potrzebował tej skrzyni biegów w zamian za paliwo toż to handel wymienny... cokolwiek się dzisiaj zdarzy na pewno będzie ciekawie spróbujemy zrobić coś niemożliwego i to jest budujące, Top Gear zawsze zwycięża zbiorniki pełne uszczelki pozaklejane, jest ‧ minut po ‧ jesteśmy gotowi do drogi odpalę auto dopiero na samym starcieYeah, that' s a paperweight, just in case.You' re really funny men (!) But what if you need one of these?
Możemy powiedzieć prezydentowi Łukaszence, że musi zaprzestać tłumienia demonstracji oraz prześladowania swoich przeciwników i prasy we własnym kraju, ponieważ to on reprezentuje rząd, który uważa, że posiada wyłączne prawo do decydowania o tym, co jest słuszne, a co złe, co zrównoważone, a co neutralne i obiektywne, nie tylko jego zdaniem, ale również zdaniem opozycji i zagranicznej prasy.We can tell President Lukashenko that he must stop his repression of demonstrations, his repression of opponents and his repression of the press in his own country, because he himself represents a government that thinks it has a monopoly on the right to decide what is right and what is wrong, what is balanced, what is neutral and what is objective, not only in its own assertions, but also in those of the opposition and those of the foreign press.
W związku z tym, mam nadzieję, że do czerwca będziemy mieli coś bardziej namacalnego i będziemy wiedzieli dokładnie, co każdy z nas ma do zrobienia - co zrobi Komisja, co zrobi Parlament i co będą musiały zrobić państwa członkowskie.In this regard, I hope that by June we will have something rather more tangible and that we will know precisely what each of us has to do - what the Commission will do, what Parliament will do and what the Member States will have to do.
Pacey, jeśli miałabym ci za coś dziękować, to raczej za to, że byłeś sobą, i wiesz, za to, że nie dbałeś o to, co myślą inni, i... i za to, że w głębi serca wiedziałeś co jest dobre a co złe... za to, że byłeś ze mną przez ten rok... kiedy cię najbardziej potrzebowałamPacey, if I was going to thank you for anything...... it would be for being yourself...... and, you know, not caring what anybody else thinks...... and for knowing in your heart what' s right and wrong...... and for being there this year...... when I needed you the most
Myślałem że zaczynam,/ wszystko rozumieć./ Po trzech latach, wraz z/ rozpoczęciem drugiego życia,/ miałem jakiś pomysł na to,/ co powinienem robić./ Wszystko zawęziło się/ do mnie i Octopusa./ Zmierzaliśmy ku końcowi./ W końcu miałem oczyścić/ miasto z tego czubka./ Raz, a dobrze./ Może nie był to ładny plan, ale wystarczająco prosty./ I wtedy znienacka pojawiasz się ty./ O co chodzi, Sand?/ Co się dzieje?/ Całą noc kołacze mi się/ to pod czaszką./ Ty i Octopus?/ Ty i morderca?/ Dolan musi się mylić./ Musi być jakieś inne wyjaśnienie./ Nie morderstwo./ Nie ty./ Nie uwierzę, że to zrobiłaś./ Z zewnątrz jesteś twarda,/ ale w środku jesteś ciepła./ Delikatna./ Jak kobieta./ O jedną rzecz mogę się założyć:/ Nie dałabyś się przyskrzynić/ za morderstwo/ w jakimś obskurnym hotelu./ Nie, masz na to zbyt dużo klasy./ Jak na wszystkoI thought I was closing in, putting it all together.That three years on, here in my second life...... I had a pretty good idea of what I had to do. It all got down to me and The Octopus
jedną lub dwie prostokątne flagi o wymiarach boków co najmniej ‧ centymetrów; jeżeli na tej samej boi wymagane dwie flagi, to odległość pomiędzy nimi musi wynosić co najmniej ‧ centymetrów; odległość pomiędzy lustrem wody i pierwszą flagą musi wynosić co najmniej ‧ centymetrów; flagi wskazujące krańce tego samego zestawu sieci muszą być tego samego koloru, przy czym nie może to być kolor biały, i mieć takie same rozmiaryone or two rectangular flag(s) whose side measures at least ‧ centimetres; where two flags are required on the same buoy, the distance between them shall be at least ‧ centimetres; the distance between the water and the first flag shall be at least ‧ centimetres; flags indicating the extremities of the same net shall be of the same colour, which may not be white, and of the same size
Co, jeśli świat nie jest czarno- biały,/ ani dobry, ani zły,/ ani prawdziwy, ani fałszywy?/ Co, jeśli nie ma kłamstw.../ ani prawdy?/ (Jesteś beznadziejna.)/ To, co dla jednej osoby jest kłamstwem,/ może być prawdą dla kogoś innego./ Beth powiedziała, że to relatywizm./ Sama nie wiem./ Brzmi jak regułka z egzaminu./ Wiem za to, że przestała boleć mnie głowa,/ przyjaciele chyba znowu mnie lubią/ i jestem szczęśliwa./ Mimowolnie zostałam obdarzona czymś,/ czego ludzie szukają przez całe swoje życie./ Szczęściara ze mnieWhat may be a lie to one person/ may be completely true for another./ Beth tells me this/ is called relativism./ I don' t know.Sounds/ like an S. A. T. word to me./ All I know is my headache' s gone,/ my friends seem to like me/ again, and, well, I' m happy,/ involuntarily/ endowed with something/ people spend their/ entire lives searching for./ Lucky me
jeżeli grupa mieści się na obszarze, na którym zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym wprowadzono ograniczenia w zakresie przemieszczania w związku z pojawieniem się ogniska grypy ptaków, w terminie jednego tygodnia od dnia wystąpienia ogniska i co najmniej co ‧ dni; oprócz tego, nie naruszając żadnych szczegółowych przepisów prawodawstwa wspólnotowego, plan nadzoru jest aktualizowany i obejmuje wzmocniony nadzór kliniczny i czynny nadzór wirusologiczny, przeprowadzany w terminie jednego tygodnia od dnia wystąpienia ogniska, a następnie co najmniej co ‧ dni, w odniesieniu dowhen the compartment is located within an area under movement restrictions due to an outbreak of avian influenza pursuant to Community legislation, within one week following the date of the outbreak and at least every ‧ days; in addition, and without prejudice to any specific provisions of Community legislation, the surveillance plan shall be updated and include enhanced clinical surveillance and active virological surveillance, carried out within one week following the date of the outbreak and at least every ‧ days thereafter, on
Muszę dodać, że wszystko to, co powiedziałam - i co uwzględnię także w jutrzejszej poprawce, co do której wierzę, że zostanie przyjęta przez Izbę -, było ubiegłej jesieni przedmiotem dyskusji na Międzynarodowej Wystawie Expo 2008 w Saragossie, w której - co warto dodać - Parlament Europejski po raz pierwszy uczestniczył na równych prawach z Komisją.I must say that all this - and I will set this out tomorrow in an amendment which I hope this House will adopt - was the subject of debate last autumn at the Zaragoza International Expo 2008 which, in addition, was the first time that the European Parliament participated alongside the Commission on equal terms.
Lepiej byłoby zapytać nas, co możemy zrobić, i mówię to zupełnie poważnie, ponieważ uważam, że słowa krytyki wypowiadane przez tych, którzy wierzą w te same ideały europejskie co ja, zdecydowanie pozbawione sensu, ponieważ ciągłe dotyczą tego, co nie zostało jeszcze zrobione. Zdają sobie państwo doskonale sprawę, że jeśli czegoś nie udało się zrobić w Europie, to nie jest to wina instytucji wspólnotowych, ale raczej braku ambicji na szczeblu krajowym.It would be better to ask us what we can do, and I mean this very sincerely, because I feel that certain criticisms which come from people who share the same European ideals as me, are fundamentally flawed in their constant criticism of what Europe has not yet done; you know very well that if Europe has not yet done it, it is not the fault of Community institutions, but rather due to a lack of ambition at national level.
Piękno czytania polega na tym, że jest osobiste... jest waszą interpretacją. jest tym, co myślicie, co czujecie, tym, co widzicie i to czyni je tak magicznymThe beauty of reading is that it' s personal, it' s your interpretation.It' s what you think, it' s what you feel, it' s what you see and that' s what makes it so magical
co do łącznego poziomu płatności, odrzuca przyjęte przez Radę podejście polegające na arbitralnym zmniejszaniu poziomów płatności w całym budżecie; jest zdania, że płatności powinny być kierowane na te programy priorytetowe, co do których można zapewnić wydajne i skuteczne wydatkowanie środków; zgadza się, w kontekście ogólnego porozumienia z Radą, co do ostatecznego poziomu płatności w wysokości ‧ mln euro, co stanowi ‧,‧ % DNB UEOn the overall level of payments, rejects the approach taken by Council of arbitrary, across-the-board cuts in payment levels; considers that payments should be directed to those priority programmes on which efficient and effective spending can be ensured; agrees in the context of an overall deal with Council on a final level of payments of ‧ million euro, which equates to ‧,‧ % of EU GNI
Do utworzenia grupy politycznej wymaga się minimalnie dwudziestu członków Komitetu lub zastępców reprezentujących co najmniej trzy państwa członkowskie bądź osiemnastu członków lub zastępców reprezentujących co najmniej cztery państwa członkowskie, bądź też szesnastu członków lub zastępców reprezentujących co najmniej pięć państw członkowskich, a w każdym z tych wypadków co najmniej połowę osób muszą stanowić członkowieAt least ‧ members/alternates from no fewer than three Member States, ‧ members/alternates from no fewer than four Member States or ‧ members/alternates from no fewer than five Member States- half of whom at least, in all cases, must be members- shall be needed to form a political group
O tym, co produkują, co mają do powiedzenia, co robią i jak składają sprawozdania będą informować nie tylko jeden organ regulacyjny, ale może to być kolegium organów regulacyjnych, zwłaszcza w przypadku grup, ponieważ ze względu na to, że zakłady ubezpieczeniowe mają formę transgraniczną, istotne jest aby teraz organy regulacyjne połączyły siły i współpracowały w celu zapewnienia, by odpowiedni poziom sprawozdawczości, odpowiedni poziom danych liczbowych i rodzaj dostarczanych informacji sprawiły, że rynki będą najlepiej chronione.What they produce, what they have to say, what they do and how they report, will not just be to one regulator but it could be to a college of regulators, especially for groups, because, as insurance companies cross borders, it is now important that regulators team up and work together to ensure that the appropriate levels of reporting, the appropriate levels of figures and what information is supplied, are brought to bear to make sure that the markets are best protected.
Poszczególne państwa członkowskie, wraz z ich elektoratem, często mają trudności, by faktycznie ciągle być w stanie postrzegać to przez pryzmat tego, co jest najlepsze dla Europy na arenie światowej, a nie tego, co jest najlepsze w sytuacji danego kraju, co również jestem w stanie zrozumieć.It is difficult for individual Member States with individual constituencies to necessarily always be able to look at this through the lens of what is best for Europe in the world, and not what is best for the domestic situation. I understand that too.
Traktuje mnie jak dziwkę, jak szmatę: mówi, że jestem jego jedyną miłością, i jest to właśnie to, co powinien powiedzieć, to, co się mówi, gdy dopuszcza się swobodę mowy, kiedy pozwala się ciału swobodnie szukać i znajdować, brać, co chce, a wtedy wszystko jest dobre, bez strat, straty się wyrównują, wszystko zmienia się w potok, w siłę pożądania.He calls me a whore, a slut, he says I’m his only love, and that’s what he ought to say, and what you do say when you just let things say themselves, when you let the body alone, to seek and find and take what it likes, and then everything is right, and nothing’s wasted, the waste is covered over and all is swept away in the torrent, in the force of desire.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2213223 zdań frazy co to jest.Znalezione w 875,671 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.