Tłumaczenia na język angielski:

  • apple pie   
    (noun   )

Przykładowe zdania z "ciasto z jabłkami", pamięć tłumaczeniowa

add example
Przyniosłam jabłka, banany, i ciastoI bought some apples, bananas, and some cake, too
Ciasta, jabłkaPastries, apples
Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemów A‧ i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, winogrona stołowe, jabłka i brzoskwinieCommission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ June ‧ fixing the A‧ and B export refunds for fruit and vegetables (tomatoes, oranges, table grapes, apples and peaches
do rozporządzenia Komisji z dnia ‧ lutego ‧ r. ustalającego refundacje wywozowe w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłkato the Commission Regulation of ‧ February ‧ fixing the export refunds on fruit and vegetables (tomatoes, oranges, lemons and apples
Jabłka mela Val di Non są nie tylko cenione przez konsumentów za swoje szczególne cechy jakościowe związane ze środowiskiem, ale także cieszą się wszędzie dużą renomą, o czym świadczy uczestnictwo w licznych wystawach i pokazach na poziomie krajowym i międzynarodowym oraz liczne zdobyte nagrody i wyróżnieniaAs well as being appreciated by consumers for their particular qualities linked to the environment, the renown of Mela Val di Non apples everywhere is shown by the prizes and certificates of merit they have won at numerous national and international fairs and exhibitions
W swojej opinii z dnia ‧ września ‧ r. w sprawie metomylu i tiodikarbu Urząd uznał, że przy obecnych NDP dla winogron, kapusty głowiastej, sałaty, kalafiorów, ziemniaków, pomidorów, bakłażanów, ogórków, grejpfrutów, pomarańczy, cytryn, lim, mandarynek, brzoskwiń, śliwek, papryki, jabłek, gruszek, pigw, bananów, mango, ananasów, marchwi, selera korzeniowego, rzodkiewki, brukwi, melonów, arbuzów, dyni, kukurydzy cukrowej, brokułów, jarmużu, kalarepy, endywii, pora i buraka cukrowego istnieje ryzyko, że akceptowane dzienne pobranie i ostra dawka referencyjna zostaną przekroczone dla jednej lub wielu grup konsumentówIn its opinion of ‧ September ‧ concerning methomyl and thiodicarb the Authority concluded that at the current MRLs for grapes, head cabbage, lettuce, cauliflower, potatoes, tomatoes, aubergines, cucumbers, grapefruit, oranges, lemons, limes, mandarins, peaches, plums, peppers, apples, pears, quinces, bananas, mangoes, pineapples, carrots, celeriac, radishes, swedes, (water) melons, pumpkins, sweet corn, broccoli, kale, kohlrabi, scarole, leek and sugar beet there is a risk that the Acceptable Daily Intake and the Acute Reference Dose (ARfD) for one or more consumer groups will be exceeded
Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ kwietnia ‧ r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemów A‧ i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłkaCommission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ April ‧ fixing the A‧ and B export refunds for fruit and vegetables (tomatoes, oranges, lemons and apples
Jabłka Mela di Valtellina wprowadzane są do obrotu z wykorzystaniem pudełek z tektury falistej – tacek kartonowych – składanych kartonów (traypak) – skrzynek drewnianych – skrzynek wielokrotnego użytku z tworzyw sztucznych – zapieczętowanych opakowań zawierających kilka owoców (tacek, kartonów i torebMela di Valtellina is released for consumption in corrugated cardboard bins- cardboard trays- telescopic boxes (traypak)- wooden crates- reusable plastic crates- sealed packs containing a number of apples (trays, boxes and bags
Z wyjątkiem jabłek na jabłecznik objętych kodem CN ‧ ‧, luzem, od ‧ września do ‧ grudniaExcept cider apples of CN code ‧ ‧, presented in bulk, from ‧ September to ‧ December
Renomę jabłek grójeckich potwierdza również podejmowanie tematów związanych z tym produktem w prasieThe reputation of jabłka grójeckie is also borne out by articles relating to them in the press
Uprawa owoców (jabłka, gruszki, orzechy, drobne owoce i inne tradycyjne owoce, ze szczególnym uwzględnieniem tradycyjnych upraw, które zagrożone są zanikiem), winorośli, roślin pastewnych, zbóż, warzyw, roślin leczniczych, kwiatów, hodowla pszczół, inne hodowle lub uprawy uznane za kwalifikowalneFruit (apples, pears, nuts, small fruit and other traditional fruit, with a particular focus on traditional forms of cultivation that are in danger of dying out), wine, fodder crops, cereals, vegetables, medicinal plants, flowers and nursery plants, and other crop sectors deemed eligible
Pomoc ta zostanie wypłacona jedynie gospodarstwom rolnym produkującym jabłka i/lub gruszki w gminach uznanych za dotknięte klęską, uznanych przez zarządzenie prefekta z dnia ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie strat w zbiorach w następstwie burz w dniu ‧ sierpnia ‧ rThis aid will be paid only to farms producing apples and/or pears in the affected municipalities acknowledged by the prefectural decree of ‧ April ‧ on harvest losses following the storms of ‧ August
Sektor produkcji zwierzęcej (bydło, owce i kozy, króliki, tradycyjne drobne hodowle świń, koni i inne małe hodowle), uprawa owoców (jabłka, gruszki, orzechy, drobne owoce i inne tradycyjne owoce, ze szczególnym uwzględnieniem tradycyjnych upraw, które zagrożone są zanikiem), winorośli, roślin pastewnych, zbóż, warzyw, roślin leczniczych, kwiatów, hodowla pszczół, inne hodowle lub uprawy uznane za kwalifikowalneLivestock (cattle, sheep and goats, poultry and rabbits, small traditional pig holdings, equines and other minor species), fruit (apples, pears, nuts, small fruit and other traditional fruit, with a particular focus on traditional forms of cultivation that are in danger of dying out), wine, fodder crops, cereals, vegetables, medicinal plants, flowers and nursery plants, bee-keeping and other animal and crop sectors deemed eligible
Produkcja jabłek grójeckich musi odbywać się na obszarze określonym w pkt ‧, zgodnie z metodyką Integrowanej Produkcji (IP) dla produkcji jabłek lub specyfikacją GLOBALGAPJabłka grójeckie must be produced in the area defined at point ‧, in accordance with the integrated production (IP) method for apples or the GLOBALGAP specifications
dotyczy soku owocowego otrzymywanego z gruszek, z dodatkiem jabłek w miarę potrzeby, ale bez dodatku cukrufor fruit juice obtained from pears, with the addition of apples where appropriate, but with no added sugar
Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A‧ w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłkaCommission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ May ‧ on the issuing of system A‧ export licences in the fruit and vegetables sector (tomatoes, oranges, lemons and apples
Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. otwierające przetarg na przyznanie pozwoleń na wywóz w systemie A‧ w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłkaCommission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ opening an invitation to tender for the allocation of A‧ export licences for fruit and vegetables (tomatoes, oranges, lemons and apples
Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A‧ w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe, jabłka i brzoskwinieCommission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ July ‧ on the issuing of system A‧ export licences in the fruit and vegetables sector (tomatoes, oranges, lemons, table grapes, apples and peaches
Chociaż zarówno z jabłek, jak i z pomarańczy można ugotować dobry kompot, to w sensie politycznym jest to całkowicie złe podejście.While apples and oranges perhaps both produce a good fruit stew, that is completely the wrong approach to take in politics.
Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemów A‧ i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłkaCommission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ fixing the A‧ and B export refunds for fruit and vegetables (tomatoes, oranges, lemons and apples
Odmiany jabłek na cydr wykorzystywany do destylacji są uprawiane bez użycia nawozów azotowych na żadnym z etapów cyklu uprawyThe varieties of cider apple used for distilling are grown without the addition of nitrogen fertilizer at any stage in the growing cycle
Przy wytwarzaniu galaretki ekstra następujących owoców nie wolno mieszać z innymi owocami: jabłek, gruszek, śliwek francuskich odmiany dThe following fruits may not be used mixed with others in the manufacture of extra jelly: apples, pears, clingstone plums, melons, water-melons, grapes, pumpkins, cucumbers and tomatoes
Wskaźniki oceny organoleptycznej pięciu odmian nadających się do produkcji jabłek Shaanxi są następujące: jabłko (pięć odmian) powinno rosnąć odpowiednio długo do osiągnięcia pełnych kształtów, mieć czystą skórkę, być wolne od wszelkich specyficznych zapachów lub niezwyczajnej zawartości wilgoci ze źródeł zewnętrznychThe sensory indexes of the five different varieties suitable for producing Shaanxi apples are as follows: the apple (five varieties) should grow adequately to fullness with clean peel, free of any peculiar odour or unusual moisture content from outside sources
Związek jabłek grójeckich z obszarem geograficznym określonym w pkt ‧, wynika ze szczególnych cech jakościowych, opisanych w pkt ‧.‧, które zostały osiągnięte dzięki czynnikom naturalnym opisanym w pkt ‧.‧.‧ oraz renomie opisanej poniżejThe link between jabłka grójeckie and the geographical area defined at point ‧ stems from the specific qualities described at point ‧.‧, which have been attained as a result of the natural factors described at point ‧.‧.‧ and the reputation described below
Produkty z roślin pochodzących z gospodarstwa, niewykazywane oddzielnie, w tym alkohol inny niż uzyskiwany z winogron, wino z jabłek, wino z gruszek lub inneProducts processed from crops from the holding not separately mentioned; including alcohol other than from grapes, cider, perry, or other
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1413603 zdań frazy ciasto z jabłkami.Znalezione w 103,592 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.