Tłumaczenia na język angielski:

  • puff paste   
  • puff pastry   
    (noun   )

Przykładowe zdania z "ciasto francuskie", pamięć tłumaczeniowa

add example
Cypr może utrzymać zwolnienie wraz z prawem do odliczenia VAT zapłaconego na poprzednim etapie na dostawy produktów farmaceutycznych i środków spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi, z wyjątkiem lodów, lizaków lodowych, lodów jogurtowych, sorbetów i innych podobnych produktów, oraz solonych produktów spożywczych (ziemniaczanych chipsów lub paluszków, ciasta francuskiego i innych podobnych gotowych opakowanych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi), do ‧ grudnia ‧ rCyprus may, until ‧ December ‧, continue to grant an exemption with deductibility of VAT paid at the preceding stage in respect of the supply of pharmaceuticals and foodstuffs for human consumption, with the exception of ice cream, ice lollies, frozen yoghurt, water ice and similar products and savoury food products (potato crisps/sticks, puffs and similar products packaged for human consumption without further preparation
Ciasto może być kruche, francuskie albo ptysiowe, w zależności od indywidualnego przepisu piekarzaThe pastry can be either shortcrust, rough puff or puff depending on the bakers’ individual recipe
rozwarstwianie się ciasta w produkcie (analogicznie do ciasta francuskiegostratification of the dough in the product (as with puff-pastry
I może ciasto francuskieDo you have any Frappuccino up here?Any puff pastry, too
Spód z ciasta francuskiego, którego składniki to: mąka pszenna, masło, woda i sólpuff pastry made from wheat, butter, water and salt, or
Czyli to oznacza, że nie przyszedł tutaj po ciastoSo that means you' re not there for the cake
Chleb, ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze, herbatniki i inne wyroby piekarskieBread, pastry, cakes, confectionery, biscuits and other baker’s wares
Sprzedaż detaliczna chleba, ciast, wyrobów piekarniczych i cukierniczychRetail sale of fish, crustaceans and molluscs
Niniejsza pozycja obejmuje gotowe do spożycia przekąski koktajlowe w postaci np. suszonego grochu lub orzechów arachidowych, w całości pokrytych ciastem, jeżeli ze względu na swoją grubość i smak pokrywa z ciasta nadaje zasadniczy charakter temu produktowiThis heading covers cocktail snacks ready for consumption in the form of e.g. dried peas or peanuts which are completely coated with dough if, because of its thickness and taste, the dough coating determines the essential character of the product
Wszystkiego po trochu: kotlety po mediolańsku, makaron al pesto, spaghetti alla bottarga, kruche ciasta każedgo rodzajuCutlets, pasta with pesto, spaghetti Bottarga style...... fruit pies of all kinds
Ciasto sporządza się z mąki, wody, drożdży, soli i sacharozy w miesiarceDough is made from flour, water, yeast, salt and sucrose, in a specified mixer
Ten fakt oficjalnie uznaje się za moment powstania Pizza Napoletana – krążka ciasta faszerowanego pomidoramiThis quotation marks the official birth of the Pizza Napoletana, a disc of dough seasoned with tomato
Ciasto też łatwo nosić!Kawałek ciasta!Hey wait, cake is not too hard to carry either
A co z ciastem?And what did you do with the cake?
Uwielbiam to ciasto z mlekiemI love brioche in milk
To ciasto jest słodkie.This cake is sweet.
Formowanie ciastaShaping the dough for Belokranjska pogača
Nie patrzysz na całe ciastoYou' re not looking at the whole pie
Chleb, ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze, herbatniki i inne wyroby piekarniczeBread, pastry, cakes, confectionery, biscuits and other baker's wares
Nie, tam jest ciastoNo, there' s some cake over there
Jeden kawałek czekoladowego ciasta i dwa widelce, dwa talerzeOne piece of chocolate cake and two forks, two plates
woda do ciasta ‧–‧ lwater, to make up the dough: ‧-‧ l
A teraz, " nieprzepisowe ciasto "And now, the " foul pie. "
Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie sprzedaży masła po obniżonych cenach oraz przyznawania pomocy w odniesieniu do śmietany, masła i koncentratu masła, przeznaczonych do wykorzystania w produkcji ciast, lodów i innych środków spożywczych, ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr ‧, przewiduje w niektórych okolicznościach, znaczenie śmietany, masła i koncentratu masła, w celu zapewnienia poprawnego końcowego wykorzystywania tych produktówCommission Regulation (EC) No ‧ of ‧ December ‧ on the sale of butter at reduced prices and the granting of aid for cream, butter and concentrated butter for use in the manufacture of pastry products, ice-cream and other foodstuffs, as last amended by Regulation (EC) No ‧, provides for the tracing of cream, butter and concentrated butter in certain circumstances in order to ensure the correct end use of these products
Pozostałe warstwy ciasta układane na wierzchu są z ciasta filoThe other layers of pastry that are placed on top are filo pastry
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 16997 zdań frazy ciasto francuskie.Znalezione w 2,364 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.