Tłumaczenia na język angielski:

  • puff paste   
  • puff pastry   
    (noun   )

Przykładowe zdania z "ciasto francuskie", pamięć tłumaczeniowa

add example
rozwarstwianie się ciasta w produkcie (analogicznie do ciasta francuskiegostratification of the dough in the product (as with puff-pastry
Ciasto może być kruche, francuskie albo ptysiowe, w zależności od indywidualnego przepisu piekarzaThe pastry can be either shortcrust, rough puff or puff depending on the bakers’ individual recipe
Spód z ciasta francuskiego, którego składniki to: mąka pszenna, masło, woda i sólpuff pastry made from wheat, butter, water and salt, or
I może ciasto francuskieDo you have any Frappuccino up here?Any puff pastry, too
Cypr może utrzymać zwolnienie wraz z prawem do odliczenia VAT zapłaconego na poprzednim etapie na dostawy produktów farmaceutycznych i środków spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi, z wyjątkiem lodów, lizaków lodowych, lodów jogurtowych, sorbetów i innych podobnych produktów, oraz solonych produktów spożywczych (ziemniaczanych chipsów lub paluszków, ciasta francuskiego i innych podobnych gotowych opakowanych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi), do ‧ grudnia ‧ rCyprus may, until ‧ December ‧, continue to grant an exemption with deductibility of VAT paid at the preceding stage in respect of the supply of pharmaceuticals and foodstuffs for human consumption, with the exception of ice cream, ice lollies, frozen yoghurt, water ice and similar products and savoury food products (potato crisps/sticks, puffs and similar products packaged for human consumption without further preparation
Prekmurska gibanica jest wypiekiem przygotowywanym z dwóch rodzajów ciasta (ciasta kruchego ułożonego na spodzie i ciasta filo (ciasta na strudel) używanego do przekładania nadzienia), na których układa się cztery różne typy nadzienia w dokładnie określonej kolejności (makowe, serowe, orzechowe, jabłkowe), na przemian z warstwami ciasta filoPrekmurska gibanica is a cake prepared from two types of dough (short pastry for the base and filo (strudel) pastry between the layers of filling) on which four different fillings (poppy seed, cottage cheese, walnut, apple) are placed in layers in a precisely defined sequence, with a layer of filo pastry between each filling
Tradycyjna prekmurska gibanica jest ciastem przygotowywanym z dwóch różnych rodzajów ciasta (ciasta kruchego ułożonego na spodzie i ciasta filo przekładanego warstwami nadzienia) i czterech różnych rodzajów nadzienia (makowego, serowego, orzechowego, jabłkowegoTraditional Prekmurska gibanica is made from two different types of pastry (short pastry for the base and filo pastry between the layers of filling) and four different fillings (poppy seed, cottage cheese, walnut and apple
w przypadku świeżego ciasta makaronowego, ilości produktów podstawowych podane w załączniku C trzeba zmniejszyć do ilości równoważnej suchemu ciastu makaronowemu, mnożąc przedmiotowe ilości przez procentową zawartość suchego ekstraktu ciasta makaronowego i dzieląc przezin the case of fresh pasta, the quantities of basic products given in Annex C have to be reduced to an equivalent quantity of dry pasta by multiplying those quantities by the percentage of the dry extract of the pasta and dividing them by
Zgodnie z recepturą nazywaną trzy razy trzy, na ‧/‧ ciasta nakłada się warstwę margaryny i składa się ciasto na trzy tak, że powstają trzy warstwy ciasta przełożone dwoma warstwami tłuszczuAccording to the recipe (known as three times three), two-thirds of the dough is spread with a margarine layer and the dough is then folded in three so that there are three layers of dough interspersed with two layers of fat
Jednakże, w przypadku świeżego ciasta makaronowego ilości produktów podstawowych określone w załączniku ‧ zostają zmniejszone do ilości równoważnej suchemu ciastu makaronowemu, mnożąc przedmiotowe ilości przez procentową zawartość suchego ekstraktu ciasta makaronowego i dzieląc przezHowever, in the case of fresh pasta, the quantities of basic products set out in Annex ‧ shall be reduced to an equivalent quantity of dry pasta by multiplying those quantities by the percentage of the dry extract of the pasta and dividing them by
Jednakże, w przypadku świeżego ciasta makaronowego, ilości produktów podstawowych podane w załączniku ‧ zostają zmniejszone do ilości równoważnej suchemu ciastu makaronowemu, mnożąc przedmiotowe ilości przez procentową zawartość suchego ekstraktu ciasta makaronowego i dzieląc przezHowever, in the case of fresh pasta, the quantities of basic products given in Annex ‧ shall be reduced to an equivalent quantity of dry pasta by multiplying those quantities by the percentage of the dry extract of the pasta and dividing them by
Aby ciasto osiągnęło większą średnicę, piekarz musi okręcić ciasto w rękach, utrzymując prawą dłoń w pozycji pochylonej o ‧-‧° względem blatu stołu, opierając na grzbiecie dłoni krążka ciasta, który będzie się obracał dzięki zsynchronizowanym ruchom lewej dłoniIn order to increase the diameter of the dough ball, preparation is continued by throwing the dough between the hands, holding the right hand at an angle of ‧-‧° to the work surface, placing the disc of dough on it and turning it with a synchronised movement of the left hand
Delikatność ciasta: mąka z pszenicy zwyczajnej, używana jako składnik ciasta, umożliwia jego rozwałkowanie na bardzo cienki placek i ograniczenie liczby miejsc sklejenia ciastathinness of the pasta: the use of soft wheat flour for the pasta means that it can be rolled out extremely thin and the seams can be reduced
Chciałbym po prostu powiedzieć, że - tak jak wielu z nas tu obecnych - nie jestem Francuzem, ale posługuję się językiem francuskim, i razem z innymi należę do grupy wiernych widzów francuskiej telewizji publicznej i słuchaczy francuskich stacji radiowych. Jesteśmy zaniepokojeni przyszłością telewizji publicznej i stacji radiowych w następstwie decyzji podjętej przez rząd francuski oraz ogłoszonej przez francuskiego prezydenta, który, tak się akurat składa, jest obecnym przewodniczącym Rady Europejskiej.I would simply like to say that I am one of those non-French French-speakers - and there are many of us out there - who are devoted viewers and listeners of French state television and radio stations, and that we are concerned about the future of state television and radio stations following the decisions taken by the French Government and announced by its President, who, by chance, also happens to be the current President of the European Council.
Po napełnieniu nadzieniem ciasto można oznaczyć do celów identyfikacji produktu np. dziurką wyciętą nożem, nacięciami lub elementem wyciętym z ciasta, można je również pokryć powłoką z mleka, jaja lub z mleka i jaja razem, aby uzyskać jego złocistą barwęAfter filling, the pastry can be marked for product identification purposes, e.g. knife hole, scoring or pastry cut-out shape and can be glazed with milk, egg or both which will provide its golden colour
Jedynym składnikiem zbożowym świeżych ciast makaronowych jest mąka z pszenicy durum (dekret nr ‧-‧ z dnia ‧ sierpnia ‧ r. dotyczący ciast spożywczychThe cereal content of fresh pasta is hard semolina (Decree No ‧-‧ of ‧ August ‧ on pasta
Proces produkcji składa się z etapów ugniatania ciasta, mieszania farszu i łączenia ciasta z farszemRaviole du Dauphiné are made by kneading the dough, mixing the stuffing and filling the dough with the stuffing
Formę do ciasta należy posmarować tłuszczem, a następnie umieścić w niej rozwałkowane kruche ciastoGrease the tin with fat and place the rolled short pastry into it
Metoda neapolitańska przewiduje ponadto, że piekarz, po przygotowaniu od trzech do sześciu pokrytych farszem krążków ciasta, precyzyjnymi i szybkimi ruchami przenosi pizzę z blatu na łopatkę w sposób mistrzowski, tak by nie straciła swojego początkowego okrągłego kształtu (piekarz podnosi ciasto obydwoma rękami, obracając je wokół własnej osi o około ‧° i w ten sposób układa na specjalnej łopatceFurthermore, the Neapolitan technique requires the pizza chef, after having prepared a series of three to six discs of garnished dough, to skilfully slide the pizza from the work surface to the peel using precise and rapid hand movements, and ensuring that the pizza does not lose its initial round shape (the pizza is taken in both hands by the pizza chef who, by turning it round approximately ‧°, places it on a suitable peel
Producenci, którzy nabywcom sprzedają zamrożone pierożki žlikrofi, z uwagi na konieczność zapewnienia własności organoleptycznych przez cały okres trwałości wyrobu, powinni stosować mniejszą ilość przypraw oraz grubsze ciasto, dlatego na jednakową ilość nadzienia do produkcji ciasta powinni użyć: ‧–‧ g białej mąki, do ‧ jaj, olej, wodę lub mleko, w miarę potrzebyProducers who sell frozen žlikrofi to their customers must use less seasoning and a heavier dough in order to preserve the organoleptic characteristics of the žlikrofi throughout their shelf life; so, for the same quantity of filling, they need to use the following ingredients for the dough: ‧-‧ g white flour, up to four eggs, oil and water or milk, as needed
Aby bochenek osiągnął większą średnicę, piekarz musi okręcić ciasto w rękach, utrzymując prawą dłoń w pozycji pochylonej o ‧–‧° względem blatu stołu, opierając na grzbiecie dłoni koło z ciasta, które będzie się obracało dzięki zsynchronizowanym ruchom lewej dłoniIn order to increase the diameter of the dough ball, the pizza chef continues with the preparation by throwing the dough between his hands, holding his right hand at an angle of ‧-‧° to the work surface, placing the disc of dough on it and turning it with a synchronised movement of his left hand
Po wyrośnięciu bochenek ciasta wyjmowany jest z pudełka za pomocą łopatki i odkładany na blat, posypany cienką warstwą mąki, aby uniknąć przyklejania się ciasta do blatuOnce the dough has risen, the dough ball is taken out of the box using a spatula and is placed on the counter of the pizzeria on a light layer of flour to stop it sticking to the work surface
Pozostałe warstwy ciasta układane na wierzchu są z ciasta filoThe other layers of pastry that are placed on top are filo pastry
Tym samym, żeby dodać ‧ x/‧ g wody do ciasta, należy dodać (‧ x/‧ + ‧) g płynnych składników ciasta składających się z ‧ g roztworu cukru, soli i kwasu askorbinowego i dodatkowej ilość wodySo to add ‧ x/‧ g water to the dough, (‧ x/‧ + ‧) g dough liquid composed of the ‧ g sugar-salt-ascorbic acid solution and an additional quantity of water must be added
Według różnych autorów (García Lomas i Vega Ruiz), sobao było rodzajem ciasta, które początkowo wyrabiano z ciasta chlebowego (aby wykorzystać resztki), cukru i masłaVarious authors (García Lomas and Vega Ruiz) have said that the sobao was a cake made crudely from bread dough (to use up scraps), sugar and butter
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 15650 zdań frazy ciasto francuskie.Znalezione w 10,127 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.