Tłumaczenia na język angielski:

  • puff paste   
  • puff pastry   
    (noun   )

Przykładowe zdania z "ciasto francuskie", pamięć tłumaczeniowa

add example
rozwarstwianie się ciasta w produkcie (analogicznie do ciasta francuskiegostratification of the dough in the product (as with puff-pastry
Ciasto może być kruche, francuskie albo ptysiowe, w zależności od indywidualnego przepisu piekarzaThe pastry can be either shortcrust, rough puff or puff depending on the bakers’ individual recipe
Cypr może utrzymać zwolnienie wraz z prawem do odliczenia VAT zapłaconego na poprzednim etapie na dostawy produktów farmaceutycznych i środków spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi, z wyjątkiem lodów, lizaków lodowych, lodów jogurtowych, sorbetów i innych podobnych produktów, oraz solonych produktów spożywczych (ziemniaczanych chipsów lub paluszków, ciasta francuskiego i innych podobnych gotowych opakowanych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi), do ‧ grudnia ‧ rCyprus may, until ‧ December ‧, continue to grant an exemption with deductibility of VAT paid at the preceding stage in respect of the supply of pharmaceuticals and foodstuffs for human consumption, with the exception of ice cream, ice lollies, frozen yoghurt, water ice and similar products and savoury food products (potato crisps/sticks, puffs and similar products packaged for human consumption without further preparation
I może ciasto francuskieDo you have any Frappuccino up here?Any puff pastry, too
Spód z ciasta francuskiego, którego składniki to: mąka pszenna, masło, woda i sólpuff pastry made from wheat, butter, water and salt, or
Prekmurska gibanica jest wypiekiem przygotowywanym z dwóch rodzajów ciasta (ciasta kruchego ułożonego na spodzie i ciasta filo (ciasta na strudel) używanego do przekładania nadzienia), na których układa się cztery różne typy nadzienia w dokładnie określonej kolejności (makowe, serowe, orzechowe, jabłkowe), na przemian z warstwami ciasta filoPrekmurska gibanica is a cake prepared from two types of dough (short pastry for the base and filo (strudel) pastry between the layers of filling) on which four different fillings (poppy seed, cottage cheese, walnut, apple) are placed in layers in a precisely defined sequence, with a layer of filo pastry between each filling
Tradycyjna prekmurska gibanica jest ciastem przygotowywanym z dwóch różnych rodzajów ciasta (ciasta kruchego ułożonego na spodzie i ciasta filo przekładanego warstwami nadzienia) i czterech różnych rodzajów nadzienia (makowego, serowego, orzechowego, jabłkowegoTraditional Prekmurska gibanica is made from two different types of pastry (short pastry for the base and filo pastry between the layers of filling) and four different fillings (poppy seed, cottage cheese, walnut and apple
Jednakże, w przypadku świeżego ciasta makaronowego ilości produktów podstawowych określone w załączniku ‧ zostają zmniejszone do ilości równoważnej suchemu ciastu makaronowemu, mnożąc przedmiotowe ilości przez procentową zawartość suchego ekstraktu ciasta makaronowego i dzieląc przezHowever, in the case of fresh pasta, the quantities of basic products set out in Annex ‧ shall be reduced to an equivalent quantity of dry pasta by multiplying those quantities by the percentage of the dry extract of the pasta and dividing them by
Aby ciasto osiągnęło większą średnicę, piekarz musi okręcić ciasto w rękach, utrzymując prawą dłoń w pozycji pochylonej o ‧-‧° względem blatu stołu, opierając na grzbiecie dłoni krążka ciasta, który będzie się obracał dzięki zsynchronizowanym ruchom lewej dłoniIn order to increase the diameter of the dough ball, preparation is continued by throwing the dough between the hands, holding the right hand at an angle of ‧-‧° to the work surface, placing the disc of dough on it and turning it with a synchronised movement of the left hand
w przypadku świeżego ciasta makaronowego, ilości produktów podstawowych podane w załączniku C trzeba zmniejszyć do ilości równoważnej suchemu ciastu makaronowemu, mnożąc przedmiotowe ilości przez procentową zawartość suchego ekstraktu ciasta makaronowego i dzieląc przezin the case of fresh pasta, the quantities of basic products given in Annex C have to be reduced to an equivalent quantity of dry pasta by multiplying those quantities by the percentage of the dry extract of the pasta and dividing them by
Jednakże, w przypadku świeżego ciasta makaronowego, ilości produktów podstawowych podane w załączniku ‧ zostają zmniejszone do ilości równoważnej suchemu ciastu makaronowemu, mnożąc przedmiotowe ilości przez procentową zawartość suchego ekstraktu ciasta makaronowego i dzieląc przezHowever, in the case of fresh pasta, the quantities of basic products given in Annex ‧ shall be reduced to an equivalent quantity of dry pasta by multiplying those quantities by the percentage of the dry extract of the pasta and dividing them by
Zgodnie z recepturą nazywaną trzy razy trzy, na ‧/‧ ciasta nakłada się warstwę margaryny i składa się ciasto na trzy tak, że powstają trzy warstwy ciasta przełożone dwoma warstwami tłuszczuAccording to the recipe (known as three times three), two-thirds of the dough is spread with a margarine layer and the dough is then folded in three so that there are three layers of dough interspersed with two layers of fat
Delikatność ciasta: mąka z pszenicy zwyczajnej, używana jako składnik ciasta, umożliwia jego rozwałkowanie na bardzo cienki placek i ograniczenie liczby miejsc sklejenia ciastathinness of the pasta: the use of soft wheat flour for the pasta means that it can be rolled out extremely thin and the seams can be reduced
Chciałbym po prostu powiedzieć, że - tak jak wielu z nas tu obecnych - nie jestem Francuzem, ale posługuję się językiem francuskim, i razem z innymi należę do grupy wiernych widzów francuskiej telewizji publicznej i słuchaczy francuskich stacji radiowych. Jesteśmy zaniepokojeni przyszłością telewizji publicznej i stacji radiowych w następstwie decyzji podjętej przez rząd francuski oraz ogłoszonej przez francuskiego prezydenta, który, tak się akurat składa, jest obecnym przewodniczącym Rady Europejskiej.I would simply like to say that I am one of those non-French French-speakers - and there are many of us out there - who are devoted viewers and listeners of French state television and radio stations, and that we are concerned about the future of state television and radio stations following the decisions taken by the French Government and announced by its President, who, by chance, also happens to be the current President of the European Council.
Inne sposoby przygotowania, szczególnie z użyciem wałka do ciasta lub maszyny tarczowej (typu praska mechaniczna), nie są w stanie spowodować przesuwania się w jednorodny sposób pęcherzyków powietrza, znajdujących się w masie ciasta, w kierunku zewnętrznym, tak aby powstało koło jednorodne w każdym miejscuIn contrast, other types of preparation, in particular those carried out using a rolling pin or a disc machine (mechanical press-type) do not succeed in homogenously displacing the air in the pockets present in the mass towards the edges, and this is necessary to produce a disc of dough which is uniform across all its parts
Powinno być możliwe wyjęcie ciasta ręką, jednym ruchem, bez znacznej utraty ciasta przy wyjmowaniuIt should be possible to collect the dough by hand and remove it from the mixing bowl in a single motion without noticeable loss
Niniejsza pozycja obejmuje gotowe do spożycia przekąski koktajlowe w postaci np. suszonego grochu lub orzechów arachidowych, w całości pokrytych ciastem, jeżeli ze względu na swoją grubość i smak pokrywa z ciasta nadaje zasadniczy charakter temu produktowiThis heading covers cocktail snacks ready for consumption in the form of e.g. dried peas or peanuts which are completely coated with dough if, because of its thickness and taste, the dough coating determines the essential character of the product
Istnieją dwa sposoby przygotowania ciasta filo, w zależności od kształtu formy do ciasta (prostokątna lub okrągłaThere are two ways to prepare the filo pastry, depending on the shape of the cake tin (rectangular or round
Według różnych autorów (García Lomas i Vega Ruiz), sobao było rodzajem ciasta, które początkowo wyrabiano z ciasta chlebowego (aby wykorzystać resztki), cukru i masłaVarious authors (García Lomas and Vega Ruiz) have said that the sobao was a cake made crudely from bread dough (to use up scraps), sugar and butter
Obowiązek podawania na etykiecie kraju pochodzenia mrożonego ciasta byłby dodatkowym obciążeniem dla podmiotów prowadzących przedsiębiorstwo spożywcze, które produkują chleb z ciasta z innego państwa członkowskiego UE; obowiązek taki stanowi zatem potencjalną barierę dla swobodnego przepływu towarów i zagraża sprawnemu funkcjonowaniu jednolitego rynkuA mandatory labelling of the country of origin of the frozen dough would be an extra burden for those food business operators that produce bread with dough from another EU Member State and therefore constitute a potential barrier to the free movement of goods and endangers the smooth functioning of the single market
Pierwsza faza: po wyjęciu ciasta z ugniatarki należy położyć je na blacie roboczym i pozostawić na ‧ godziny, przykryte wilgotną płócienną ściereczką, aby powierzchnia nie stwardniała i by z powodu odparowywania wilgoci z ciasta nie utworzyła się skórkaInitial phase: once it has been removed from the dough kneader, the dough is placed on a work surface in the pizzeria where it must be left for two hours, covered with a damp cloth, to prevent its surface from hardening and a type of crust from forming as a result of the evaporation of the internal moisture
Typowy kształt pierożka žlikrof: ciasto pierożka žlikrof jest spłaszczone na obu końcach, na górze ma wgłębienie, wielkość i kształt są jednakowe, bez odkształceń, o odpowiednio twardej fakturze, bez widocznego rozgotowania bądź rozmiękłości ciasta, powierzchnia o jednakowym żółtawym kolorze bez zauważalnej wytrąconej skrobiTypical shape of a žlikrof: dough pressed on both sides with a little hollow in the top, of uniform size and shape, with no irregularities, of suitably firm texture, with no obvious overcooking or softness of the dough, with a surface that is uniformly yellowish in colour, with no visible starch
Inne sposoby przygotowania, szczególnie z użyciem wałka do ciasta lub maszyny tarczowej (typu prasa mechaniczna), nie są w stanie spowodować przesuwania się w jednorodny sposób pęcherzyków powietrza znajdujących się w masie ciasta w kierunku zewnętrznym, tak aby powstał krążek jednorodny w każdym miejscuIn contrast, other types of preparation, in particular those carried out using a rolling pin or a disc machine (mechanical press-type) do not succeed in homogenously displacing the air in the pockets present in the mass towards the edges, and this is necessary to produce a disc of dough which is uniform across all its parts
Tym samym, żeby dodać ‧ x/‧ g wody do ciasta, należy dodać (‧ x/‧ + ‧) g płynnych składników ciasta składających się z ‧ g roztworu cukru, soli i kwasu askorbinowego i dodatkowej ilość wodySo to add ‧ x/‧ g water to the dough, (‧ x/‧ + ‧) g dough liquid composed of the ‧ g sugar-salt-ascorbic acid solution and an additional quantity of water must be added
Składnik rolny opłaty celnej dla norweskiego kodu ‧ ciasta w proszku w pojemnikach o zawartości netto nie mniejszej niż ‧ kg (inne niż ciasta drożdżowe) wynosi zero do produktów zgłaszanych jako bezglutenowe dla osób ze skazą białkowąThe agricultural element of the duty for Norwegian code ‧ Cake mixes in containers of a net content of not less than ‧ kg (other than doughs) would be zero for products declared as free from gluten for sufferers of coeliac disease
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 15650 zdań frazy ciasto francuskie.Znalezione w 7,045 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.