Tłumaczenia na język angielski:

 • godfather     
  (Noun  ) (noun   )
   
  man present at the christening of a baby who promises to help raise the child in a Christian manner
 • baptismal   
  (adjv   )
 • godparent   
 • sponsor   
  (verb, noun   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (8)

chrzestnagodmother; cartilage
ChrzestnySponsor Godparent
matka chrzestnagodmother
ojciec chrzestny; godfather
Ojciec chrzestnyThe Godfather; The Godfather: The Game
Ojciec chrzestny IIThe Godfather Part II
Ojciec chrzestny IIIThe Godfather Part III
rodzice chrzestnigodparent; godparents

Przykładowe zdania z "chrzestny", pamięć tłumaczeniowa

add example
Kiedy twój ojciec poprosił mnie, żebym został twoim chrzestnym, to była wielka chwila w moim życiuYou know, when your old man asked me to be your godfather...... that was a big moment in my life
To należy jeden do nich. ojciec chrzestny twojego syna jest?Yeah, he’ s one of them.Is he also your son’ s godfather?
Zastanawiam się co z mamą i ojcem chrzestnymI wonder if mom and godfather are well
Musiałem mówić na nią " matka chrzestna "I had to call her godmother
Skoro moja matka była jej chrzestną, to kim my dla siebie jesteśmy?If my mother was her godmother, what does that make us?
Będę też potrzebował czegoś w stylu ojca chrzestnegoAlso, I will need something extra special in the godfather line
Są tacy, którzy twierdzą, że wersja Perraulta z wróżką matką chrzestną i zaczarowanymi dyniami jest bliższa prawdyThere are those who swear Perrault' s telling...... with its fairy godmother and magic pumpkins...... would be closer to the truth
Corleone to ojciec chrzestny Johnny' egoCorleone is Johnny' s godfather
Czy baśniowa Matka Chrzestna studia Cinecitta ma kostium?Doesn' t the fairy godmother of Cinecittá have a costume?
Dowodzący Hitman,/ tu Ojciec Chrzestny./ Operacyjni batalionu przygotowują/ miejsce postoju dla kompanii./ Zrozumiałem, Ojciec ChrzestnyHitman actual, this is Godfather.Battalion ops is arranging staging areas for the companies. Over
Grazie, ojcze chrzestnyGrázie, Godfather.- Prego
"... podczas gdy wczasowicze bawili się beztrosko na plaży... " "... korzystając ze słonecznych dni, podczas gdy w Paryżu, ""... ludzie znużeni upałem wpatrywali się w wybuchy... " "... tradycyjnych fajerwerków, " "... Amelia Poulain, znana też jako " matka chrzestna odrzuconych, "*- On the evening of a bright day in July,... while holiday- makers enjoy themselves on the beach...... in the carefreeness of the sunny days and while in Paris,... the strollers, overcome by the heat gaze at the trails of smoke...... of the fireworks,... Amélie Poulain, also known as " the godmother of the rejected ",... or " the madonna of the cast- offs " succumbs to exhaustion
Ojciec chrzestny muzyki soul, James BrownHi, everybody.I' m Clarence Reynolds, here with the Godfather of Soul, James Brown
Czy ty Frankie i ty Williamie, jako rodzice chrzestni Thomasa, obiecujecie wypełniać te obowiązki?As Thomas grows in years, do you Frankie, as godmother, and you, William, as godfather, promise to fulfil these obligations?
Nie znam żadnego chrzestnegoI never knew any Godfather
W tym samym tygodniu Dr Fletcher doczekała się kolejnego dowodu uznania zostając matką chrzestną statkuThat week, she is again honoured by the greatest city in the world, as she gets to christen her first ship
Jestem najbardziej zaufanym przyjacielem twojego ojca chrzestnegoI' m your godfather' s most trustful friend
Mam nadzieję, że chrzestna brata przyjaciółki jakoś z tego wyjdzieGoodness, I hope her... friend' s brother' s godmother is gonna be okay
Dlatego też zasada "ojca chrzestnego” musi być stopniowo ograniczana.It is therefore crucial for 'grandfathering' to be gradually reduced.
Jestem ojcem chrzestnym tych dzieciakówI' m the godfather of these kiddies
Ojcze chrzestny, nie wiem, co robićGodfather, I don' t know what to do
Czy twoja córka spała, gdy bzykałaś jej ojca chrzestnego?!Was your daughter sleeping while you were shagging her godfather?!
Twój ojciec chrzestny, głuptaskuIt' s your godfather, dopey
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 120 zdań frazy chrzestny.Znalezione w 0,275 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.