Tłumaczenia na język angielski:

 • godfather     
  (Noun  ) (noun   )
   
  man present at the christening of a baby who promises to help raise the child in a Christian manner
 • baptismal   
  (adjv   )
 • godparent   
 • sponsor   
  (verb, noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
Kum
 
trzyma do chrztu
 
ojciec chrzestny
 
odnoszący się do obrzędu chrztu

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (8)

chrzestnagodmother; cartilage
ChrzestnySponsor Godparent
matka chrzestnagodmother
ojciec chrzestny; godfather
Ojciec chrzestnyThe Godfather; The Godfather: The Game
Ojciec chrzestny IIThe Godfather Part II
Ojciec chrzestny IIIThe Godfather Part III
rodzice chrzestnigodparent; godparents

Przykładowe zdania z "chrzestny", pamięć tłumaczeniowa

add example
Kiedy twój ojciec poprosił mnie, żebym został twoim chrzestnym, to była wielka chwila w moim życiuYou know, when your old man asked me to be your godfather...... that was a big moment in my life
Jego matka chrzestna?His fairy godmother?
W związku z tym trzeba niezwłocznie przedłożyć wnioski dotyczące kontrolowania emisji gazów cieplarnianych w sposób bardziej sprawiedliwy i szerzej akceptowany, niż ten wynikający z protokołu z Kioto i oparty na zasadzie "ojca chrzestnego”, tj. kto do tej pory zanieczyszczał najbardziej, może nadal zanieczyszczać najbardziej.That makes it necessary immediately to put forward proposals to control greenhouse gas emissions which are more equitable and more widely accepted than those of the Kyoto protocol based on the principle of 'grandfathering', i.e. 'whoever has polluted most, can continue to pollute most'.
Moim drużbą.- To ojciec chrzestny mojej córkiHe' s my daughter' s godfather
Chrzestnymi braćmi przez małżeństwoGodbrothers by marriage
Grazie, ojcze chrzestnyGrázie, Godfather.- Prego
Ojciec ChrzestnyGodfather Il
Imiona chrzestne i socjologiczne aspekty ich nadawania w XX wieku na przykładzie ksiąg metrykalnych Bazyliki mniejszej pod wezwaniem św. Mikołaja w BochniBaptismal names and a sociological aspects of giving them in metrics' books of Bochnia's Basilica of St Mikolaj's in the 29th century
W tym samym tygodniu Dr Fletcher doczekała się kolejnego dowodu uznania zostając matką chrzestną statkuThat week, she is again honoured by the greatest city in the world, as she gets to christen her first ship
Czy pracował pan dla Petera Clemenzy... i dla Vita Corleone, zwanego też Ojcem Chrzestnym?Did you serve under Caporegime, Peter Clemenza, and under Vito Corleone, also known as the Godfather?
Przykro mi z powodu twojego ojca chrzestnego, HarryI' m sorry about your godfather, Harry
Nie znam żadnego chrzestnegoI never knew any Godfather
Pewnego dnia twoja władza przeminie, i ojciec chrzestny dobierze się do ciebieSomeday your power will cease, and then the Gevatter will come for you
Rola muzyki w filmie na podstawie Ojca chrzestnego Francisa Forda CoppoliThe Role of the Music in a Film: On the Basis of 'Godfather' by Francis Ford Coppola
W łazience, zakłada przebranie ojca chrzestnegoIn the bathroom getting into his godfather disguise
Ojciec Chrzestny chce, bym sprzątnęła Lou Rimoli.W " Pod Łaciatym Bobrem "The Godfather wants me to take out Lou Rimoli at the Beaver Patch Lounge
Jestem najbardziej zaufanym przyjacielem twojego ojca chrzestnegoI' m your godfather' s most trustful friend
Musimy przesunąć wrogość z ojca na ojca chrzestnegoWe have to turn them against the Godfather
Jego ojciec, świętej pamięci pan Darcy, był moim ojcem chrzestnymHis father, the late Mr Darcy, was my Godfather, and one of the best men that ever breathed
ojciec chrzestny francisa forda coppoli - nowa formuła filmu gangsterskiego (na wybranych przykładach)Francis Ford Coppola’s The Godfather – new formula of the gangster movies (presented on selected examples)
Dla ojca chrzestnego wszystkoI' il do anything for my godfather
Pan Leon odśpiewał barkarole, a pani Bovary starsza, matka chrzestna, romans z czasów Cesarstwa; potem pan Bovary ojciec zażądał, żeby zniesiono dziecko, i ochrzcił je szampanem, wylewając z wysoka na główkę cały kieliszek.Monsieur Leon sang a barcarolle, and Madame Bovary, senior, who was godmother, a romance of the time of the Empire; finally, M. Bovary, senior, insisted on having the child brought down, and began baptizing it with a glass of champagne that he poured over its head.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 120 zdań frazy chrzestny.Znalezione w 0,6 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.