wymowa: IPA: [ˈxɔrɨ] ˈxɔrɨ    

Tłumaczenia na język angielski:

 • ill         
  (Adjective  ) (verb, noun, adjv   ) []
   
  suffering from a disease
   
  dotknięty chorobą
   
  Whose health is altered.
 • sick           
  (Adjective, adjective  ) (verb, noun, adjv   )
   
  In poor health
   
  dotknięty chorobą
   
  In poor health
   
  Whose health is altered.
 • ailing   
  (adjv   )
 • unwell   
  (adjv   )
 • immoral     
  (verb, adjv   )
 • nasty       
  (adjv   )
 • afflicted   
  (adjv   )
 • bad         
  (verb, adjv   )
 • bed-ridden   
 • bedridden   
  (adjv   )
 • dicky   
  (noun   )
 • diseased       
  (adjv   )
 • ill-tempered   
  (adjv   )
 • infirm   
  (adjv   )
 • insane     
  (adjv   )
 • invalid           
  (noun, adjv   )
 • lame   
  (verb, adjv   )
 • liverish   
  (adjv   )
 • patient             
  (verb, noun, adjv   )
 • poorly     
  (advb, adjv   )
 • sore     
  (verb, noun, adjv   )
 • unhealthy   
  (adjv   )
 • weak       
  (adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
ill
 
osoba dotknięta chorobą
 
pot. potocznie dziwaczny, nienormalny

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (14)

choraill
choreill;
izba chorychinfirmary
jestem choraI'm sick
jestem choryI'm sick
namaszczenie chorychanointing of the sick
Namaszczenie chorychAnointing of the Sick
Oddział chorych na rakaCancer Ward
opieka nad chorymnursing care
osoba chora na cukrzyce (cukrzyk)diabetic
osoba chora śmiertelnieterminally ill
pielęgnacja chorychnursing
Ruch dla ChorychMovement for the Sick
syndrom chorego budynkusick building syndrome

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "chory", pamięć tłumaczeniowa

add example
Nawet nie jestem choryWhat do you mean I' m gonna die?
Chorzy ludzie!Insane people!
Chorzy poniżej ‧. roku życia Bezpieczeństwo stosowania oraz skuteczność preparatu Pegasys nie zostały określone w tej grupie chorychPatients under the age of ‧ years The safety and efficacy of Pegasys have not been established in this population
Wiedziała, że jest chora psychicznie, i była już u kresu swej wytrzymałościAnd she knew she had the mental illness, and she was just at the end of her rope
54% młodzieży z państw "starej unii” wierzy, że HIV można zostać zarażonym poprzez picie ze szklanki osoby chorej.54% of young people in the 'old' EU Member States believe HIV can be contracted by drinking from the same glass as an infected person.
Jakość życia chorych na sarkoidozę. Badania wstępne.The quality of life of people suffering from sarcoidosis. Preliminary researches.
Prawidłowe funkcjonowanie pacjenta z astmą oskrzelową. Plan edukacji pacjenta w celu wykreowania właściwych postaw prozdrowotnych i odpowiedniego stylu życia choregoCorrect functioning of the patient with bronchial asthma. The patient's education plan with the aim of creating proper pro-health attitudes and appropriate lifestyle
Mówi się, że całe życie przelatuje ci/ przed oczami na chwilę przed śmiercią./ Mogłaby to być prawda,/ jeśli jesteś nieuleczalnie chory,/ lub twój spadochron się nie otworzył,/ ale jeśli śmierć zakrada się do ciebie,/ jedyną rzeczą o jakiej możesz pomyśleć jestThey say that your entire life flashes/ in front of you the moment before you die./ That might be true if you are terminally/ ill or your parachute doesn' t open,/ but if death sneaks up on you the only/ thing you have time to think is
"Leczenie i edukacja chorego w astmie oskrzelowej"The Treatment and education of patients with bronchial asthma
Z uwagi na fakt ograniczonego doświadczenia w stosowaniu tego produktu u zwierząt chorych i osłabionych jego zastosowanie u takich osobników powinno być oparte na ocenie bilansu korzyści do ryzyka wynikającego ze stosowania produktuThere is limited experience on the use of the product in sick and debilitated animals, thus the product should only be used based on a risk-benefit assessment for these animals
Na co jest chora, Pietro?What' s wrong, Pietro?
Okazało się , że projekt wywarł znaczny wpływ na rehabilitację chorych na schizofrenię .It turned out that the project had a considerable impact in the field of rehabilitation of schizophrenic patients .
Wsparcie inwestycji mających na celu budowę szczelnych ogrodzeń wokół hodowli przyzagrodowych trzody chlewnej, aby zapobiec kontaktowi hodowlanych zwierząt świniowatych z chorymi dzikamiTo support investments in impermeable fencing erected around pig herds reared in the open air in order to prevent contact between swine for breeding and disease-carrying wild boar
Żywe szczepionki: nie należy stosować żywych szczepionek u chorych z zaburzoną odpowiedzią immunologicznąLive vaccines: live vaccines should not be given to patients with an impaired immune response
Pacjenci chorzy lub w przeszłości chorujący na nowotwór złośliwyPatients with history of malignancies
Ocena poziomu wapnia skorygowanego u chorych z ostrym zapaleniem trzustkiEvaluation of the adjusted calcium level in patients with acute pancreatitis
mając na uwadze, że organizacje pozarządowe zostały wydalone w chwili, w której ich usługi są niezwykle potrzebne, szczególnie ze względu na występującą obecnie w Darfurze Zachodnim epidemię zapalenia opon mózgowych; mając na uwadze, że wskutek tego wydalenia cierpiącym chorym drastycznie ograniczy się lub nawet całkowicie zlikwiduje dostęp do opieki medycznejwhereas the NGOs have been expelled at a time when their services are vitally needed, particularly as there is currently a meningitis epidemic in West Darfur; whereas the expulsion will leave sufferers with extremely limited or no access to medical treatment
Dorośli Preparat ZYPREXA proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, wskazany jest do szybkiego opanowania pobudzenia i zaburzeń zachowania u chorych na schizofrenię lub pacjentów z epizodem manii, w sytuacjach, gdy stosowanie leków doustnych nie jest właściweAdults ZYPREXA powder for solution for injection is indicated for the rapid control of agitation and disturbed behaviours in patients with schizophrenia or manic episode, when oral therapy is not appropriate
A tymczasem usłyszeliśmy od pana przewodniczącego i pana premiera, jakie szczęście mieli Haitańczycy, że mieli dobre warunki sanitarne i nie byli chorzy i że smutne jest to, że teraz dotknęła ich ta choroba.But we were told by the President and the Prime Minister how lucky the Haitians were that they had good sanitation and that they had no disease - and the sad thing now is that disease has hit them.
Chory miałby objawy schizofrenii: halucynacje słuchowe i wzrokowe, czasami bardzo silne urojenia paranoiczneThe seizures would have the symptoms of schizophrenia...... such as auditory and visual hallucinations...... and sometimes extreme paranoia
A ty, Lawrence, przyprowadź tu tego chorego oficeraAnd bring that sick officer Lawrence
Leczenie powinno być rozpoczynane wyłącznie przez lekarza mającego doświadczenie w leczeniu chorych na wirusowe zapalenie wątroby typu B lub CTreatment should be initiated only by a physician experienced in the treatment of patients with hepatitis B or C
Badaniem objęto chorych na ostrą białaczkę po pierwszej remisji, podczas pierwszego lub kolejnego nawrotu, w okresie pierwszej remisji (wysokie ryzyko) oraz po nieudanej indukcji; przewlekłą białaczkę szpikową w fazie przewlekłej lub zaawansowanej; pierwotną oporną na leczenie lub nawrotową oporną na leczenie chorobę Hodgkina oraz chłoniaka nieziarniczego, a także zespół mielodysplastycznyDiseases included were acute leukemia past first remission, in first or subsequent relapse, in first remission (high risk), or induction failures; chronic melogenous leukemia in chronic or advanced phase; primary refractory or resistant relapsed Hodgkin s disease or non-Hodgkin s lymphoma, and myelodysplastic syndrome
Lek zalecany jest tylko w przypadku ciężkich zaburzeń, uniemożliwiających prowadzenie normalnego trybu życia lub będących przyczyną poważnego dyskomfortu dla choregoIt is indicated only when the disorder is severe, disabling or subjecting the individual to extreme distress
W tej grupie chorych główną przyczyną niedokrwistości jest niedobór erytropoetyny.Etiologia waIn patients with cancer receiving chemotherapy the etiology of anaemia is multifactorial
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5970 zdań frazy chory.Znalezione w 0,97 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.