Tłumaczenia na język angielski:

  • melee weapon   
     
    A weapon that is held in the hand of the combatant and that is used to hit the enemy in close combat; a weapon that is not thrown and that does not fire a projectile.
  • mêlée weapon   
     
    A weapon that is held in the hand of the combatant and that is used to hit the enemy in close combat; a weapon that is not thrown and that does not fire a projectile.

Przykładowe zdania z "broń biała", pamięć tłumaczeniowa

add example
SCENOGRAFIA:/ Trząść Ziemią, fale płyną raz po raz/ Żadne ziemskie wino nie może/ równać się z blaskiem Księżyca/ Uśmiech wie,/ czego żadne słowo wiedzieć nie może/ Przemijające spojrzenie/ i wszystko jest białe jak śnieg/ Niech umysł, nie ręce,/ bronią i walczą/ Żelazne mury nie powstrzymają naszej potęgi/ Te życie, nie próżne, nie złośliwe/ Z każdej kotliny wylatuje Feniks/ Nie wycieraj naszych łez./ Niech uschną na powietrzu/ To jest wojna wypowiedziana/ przez nasze serca/ Zwycięstwo dokonane pięknem i talentem/ Powstańmy razem!/ Nawet porażkę zniesiemy/ Nie ma lęku przed tą wspólną nocą/ Niech płacz wojny będzie naszą pieśnią/ Żaden brat broni nie zrozumie/ źle naszych wspomnień/ Białe fale na Yangtze są tak długie/ Gotuje się, jak wcześniej,/ mocno w naszych sercach/ Dlaczego by płacz wojny/ nie miałby być naszą pieśnią?Shaking the earth, waves hand in hand flowNo earthly wine can rival the moon' s glow A smile knows what no words can know
Krótkie głosy przemawiają./ Z serca płyną/ Żadne ziemskie wino nie może/ równać się z blaskiem Księżyca/ Uśmiech wie,/ czego żadne słowo wiedzieć nie może/ Przemijające spojrzenie/ i wszystko jest białe jak śnieg/ Niech umysł, nie ręce,/ bronią i walczą/ Żelazne mury nie powstrzymają naszej potęgi/ Te życie, nie próżne, nie złośliwe/ Z każdej kotliny wylatuje Feniks/ Umysły w bitwie zetrą się i zderzą/ W tej wojnie, w której decydują nasze serca/ Niech wojna przyniesie/ pokój rozległemu światu/ Powstańcie razem i walczcie z dumą!/ Niech nikt nie lęka się/ długiej nocy na zewnątrz/ Niech płacz wojny będzie naszą pieśnią/ Żaden brat broni nie zrozumie/ źle naszych wspomnień/ Białe fale na Yangtze są tak długie/ Gotuje się, jak wcześniej,/ mocno w naszych sercach/ Dlaczego by płacz wojny/ nie miałby być naszą pieśnią?Brief voices speak out, from the heart they flowNo earthly wine can rival the moon' s glow A smile knows what no words can know
środków spożywczych, wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, anetolu, broni palnej, broni białej, amunicji, materiałów wybuchowych, narkotyków, żywych zwierząt, roślin, nadajników radiowych bądź aparatury nadawczo-odbiorczej, walut, okazów gatunków i produktów uzyskanych z gatunków chronionych na mocy Konwencji Waszyngtońskiej z dnia ‧ marca ‧ r. o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciemfoodstuffs, tobacco, alcoholic beverages, anethol, firearms, sidearms, ammunition, explosives, drugs, live animals, plants, radio transmitters or transmitter-receivers, currency, species and products obtained from species protected under the Washington Convention of ‧ March ‧ on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna
środków spożywczych, tytoniu i wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, anetholu (składnik olejku anyżowego o silnym zapachu tego olejku), broni palnej, broni białej, amunicji, materiałów wybuchowych, narkotyków, żywych zwierząt, roślin, nadajników radiowych bądź aparatury nadawczo-odbiorczej, walut, okazów gatunków chronionych zgodnie z Konwencją o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, sporządzoną w Waszyngtonie dnia ‧ marca ‧ r., przedmiotów, których przywóz jest zabroniony przez prawo do kraju docelowego w związku z ochroną porządku publicznego i moralnościfoodstuffs, tobacco, alcoholic beverages, anethol, firearms, sidearms, ammunition, explosives, drugs, live animals, plants, radio transmitters or transmitter-receivers, currency, species and products obtained from species protected under the Washington Convention of ‧ March ‧ on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna; articles forbidden by the laws of the country of destination on the protection of public decency and morality
Europa musi teraz bezwzględnie nabrać rozpędu i nadać kształty tej idei, której niektórzy z nas, liczni spośród nas, od kilku lat bronią tutaj, w Parlamencie Europejskim, a także gdzie indziej, a mianowicie utworzenia europejskiej instytucji interwencji cywilnej, zielonych hełmów lub białych hełmów - kolor nie ma tu większego znaczenia - ludzi, zasobów i wspólnych strategii.Europe absolutely must now gather momentum and give substance to this idea that some of us, many of us, have been defending here in the European Parliament and elsewhere for several years, namely the implementation of a European civil intervention body, green helmets or white helmets - the colour is of little importance - people, resources and common strategies.
Broń wojskowa, inna niż rewolwery, pistolety i broń biała, objęte pozycjąMilitary weapons, other than revolvers, pistols and the arms of heading
mając na uwadze, że w niektórych państwach członkowskich okolice szkoły, a nawet podwórka szkolne, również w dzielnicach uprzywilejowanych, stały się strefami bezprawia (oferowanie narkotyków, przemoc- czasami z użyciem broni białej, różnego rodzaju wymuszenia i rozwój niebezpiecznych gier- patrz zjawisko happy slapping z umieszczaniem na stronach internetowych robionych telefonami komórkowymi zdjęć obrazujących sceny przemocywhereas in certain Member States the environs of and even the school playground itself (including those in affluent neighbourhoods) have become lawless areas (drug-dealing, acts of violence sometimes involving the use of knives, extortion by various means, the development of dangerous games and the phenomenon of happy slapping, involving the posting on websites of photographs of violent scenes taken with a mobile telephone
tabletek o przedłużonym uwalnianiu-EU/‧/‧-BIAŁE ‧ tabletek o przedłużonym uwalnianiu-EU/‧/‧-BIAŁE ‧ tabletek o przedłużonym uwalnianiu-EU/‧/‧-BIAŁE ‧ tabletek o przedłużonym uwalnianiu-EU/‧/‧-BIAŁE ‧ tabletek o przedłużonym uwalnianiu-EU/‧/‧-BIAŁE ‧ tabletek o przedłużonym uwalnianiu-EU/‧/‧-BIAŁEprolonged-release tablets-EU/‧/‧-WHITE ‧ prolonged-release tablets-EU/‧/‧-WHITE ‧ prolonged-release tablets-EU/‧/‧-WHITE ‧ prolonged-release tablets-EU/‧/‧-WHITE ‧ prolonged-release tablets-EU/‧/‧-WHITE ‧ prolonged-release tablets-EU/‧/‧-WHITE
tabletek o przedłużonym uwalnianiu-EU/‧/‧-BIAŁE ‧ tabletek o przedłużonym uwalnianiu-EU/‧/‧-BIAŁE ‧ tabletek o przedłużonym uwalnianiu-EU/‧/‧-BIAŁE ‧ tabletek o przedłużonym uwalnianiu-EU/‧/‧-BIAŁE ‧ tabletek o przedłużonym uwalnianiu-EU/‧/‧-BIAŁE ‧ tabletek o przedłużonym uwalnianiu-EU/‧/‧ – BIAŁEprolonged-release tablets-EU/‧/‧-WHITE ‧ prolonged-release tablets-EU/‧/‧-WHITE ‧ prolonged-release tablets-EU/‧/‧-WHITE ‧ prolonged-release tablets-EU/‧/‧-WHITE ‧ prolonged-release tablets-EU/‧/‧-WHITE ‧ prolonged-release tablets-EU/‧/‧-WHITE
Przynieść broń białą!Bring up your small arms
Biała broń Kaukazu - ornamentyka, typologia, zbiory polskieCaucasian edged weapons- Ornaments, Types, Polish Collections
Broń Biała w Wojsku II RzeczypospolitejSide arms of the Second Polish Republic Army
Teraz, chce żebyś chwycił broń jakbyś trzymał piekną białą gołębiceOkay, now, I want you to hold the gun like you' re holding a beautiful white dove
Jednosieczna broń biała w średniowieczu w PolsceSingle-edged weapons in the medieval period in Poland
Średniowieczna broń biała z Pomorza Zachodniego w zbiorach Muzeum Narodowego w SzczecinieMedieval white weapon from Western Pomerania in the National Museum in Szczecin
" Wywieście białą flagą i złóżcie broń" Raise the white flag and give up your arms
Broń biała.Hand weapons.
Legenda mówi, o małym białym koniu, tajemniczym towarzyszu, który jej broniThe legend tells... of a little white horse...A mystical companion to protect her...... a magical creature
Innymi słowy dąży ona do wybielenia zbrodni popełnionych przez NATO i USA i ich sojuszników w Kosowie, Afganistanie i Iraku (gdzie oprócz broni ze zubożonym uranem, były także stosowane bomby rozpryskowe czy z białym fosforem.In other words, it seeks to whitewash the crimes committed by NATO and the USA and its allies in Kosovo, Afghanistan and Iraq (where furthermore, besides depleted uranium weapons, fragmentation or white phosphorus bombs have also been used).
Legenda mówi, o małym białym koniu, tajemniczym towarzyszu, który jej broniThe legend tells... of a little white horse, a mystical companion to protect her
Tabletka podjęzykowa ‧-mikrogramowa tabletka podjęzykowa jest biała i ma kształt pięciokąta ‧-mikrogramowa tabletka podjęzykowa jest biała i ma okrągły kształt ‧-mikrogramowa tabletka podjęzykowa jest biała i ma owalny kształt ‧-mikrogramowa tabletka podjęzykowa jest biała i ma trójkątny kształt ‧-mikrogramowa tabletka podjęzykowa jest biała i ma kształt diamentu ‧-mikrogramowa tabletka podjęzykowa jest biała i ma kształt litery “ D ” ‧-mikrogramowa tabletka podjęzykowa jest biała i ma kształt kapsułkimicrogram sublingual tablet is a white pentagon-shaped tablet ‧ microgram sublingual tablet is a white round tablet ‧ microgram sublingual tablet is a white oval-shaped tablet ‧ microgram sublingual tablet is a white triangle-shaped tablet ‧ microgram sublingual tablet is a white diamond-shaped tablet ‧ microgram sublingual tablet is a white D-shaped tablet ‧ microgram sublingual tablet is a white capsule-shaped tablet
To jedziemy./ Czasem trochę zmyślam,/ ile mam lat./ Próbuję się śmiać,/ gdy żart mówi brat./ Udaję ból głowy,/ kiedy lekcja się dłuży./ Babcia uszyła sweter,/ więc mówię, że mi służy./- Ale to białe kłamstwo./- Kłamstwo!/ To takie, którego lubisz użyć./- Białe kłamstwo./- Kłamstwo!/ Żeby swej mamy nie wkurzyć./- Białe kłamstwo./- Kłamstwo!/ Wszyscy to robią,/ bo to przewinienie małe,/ ale kłamstwo jest kłamstwem,/ nawet gdy jest białeGood.â™a I say I' m ‧ when I' m ‧ and a half â™a â™a my uncle tells a joke and I try to laugh â™a â™a in gym I fake a headache when I want to quit â™a â™a I say I love the sweater that my grandma knit â™a â™a but that' s a white lie â™a â™a white lieâ™a â™a that' s the kind you want to tell, a white lie â™a â™a white lie! â™a â™a so you' re mom won' t have to yell, a white lie â™a â™a white lie! â™a â™a everybody does it ' cause it feels all right â™a â™a and it' s more polite â™a â™a but a lie' s still a lie, even when it' s white â™a
" Patrzę i wszędzie widzę biały kolor: białe ściany, białe podłogi, i pełno białych ludzi" I look and I see white everywhere: white walls, white floors, and a lot of white people
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 22491 zdań frazy broń biała.Znalezione w 17,954 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.