wymowa: IPA: [ˈbjurkɔ] ˈbjjurkɔ  

Tłumaczenia na język angielski:

 • desk       
  (Noun  ) (noun   ) []
   
  table for writing and reading
   
  rodzaj mebla służącego do pisania
   
  A table, frame, or case, usually with flat or slightly sloping top, for the use of writers and readers. It often has a drawer or repository underneath.
 • escritoire   
   
  A desk used for writing.
 • secretaire   
   
  A desk used for writing.
 • secretary       
  (noun   )
   
  A desk used for writing.
 • writing table   
   
  A desk used for writing.
 • bureau     
  (noun   )
 • davenport   
  (noun   )
 • desktop   
  (noun   )
 • writing     
  (verb, noun   )
 • writing-desk   

Pozostałe znaczenia:

 
desk (table for writing and reading)

Picture dictionary

desk
desk

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "biurko", pamięć tłumaczeniowa

add example
Dzieciaki szepczą i szurają biurkamiThe kids are whispering and moving their desks
Właśnie tutaj.Mam biurko i listęRight here, I got a desk, and I got a list
Wiem, że ma pan już stos spraw na biurku, panie komisarzu, ale mamy ogromną nadzieję, że ta pozycja znajdzie się na samym wierzchu, bo jest to dziedzina, która już od pięciu lat bardzo martwi moją komisję.I know you will have a considerable in-tray already, Commissioner, but we hope very much that this will be an item that will be close to the top of your in-tray because it is an area which my committee has been very concerned about over the last five years.
Odwiedzasz znajomych czy...... odbierasz swoje biurko?Just visiting the neighborhood or... taking your desk back?
Wtedy w biurze czekało na niego dwóch mężczyzn: Muller siedział za wielkim biurkiem z przedniego południowoafrykańskiego drewna, pustym, jeśli nie liczyć czystego bibularza i lśniącego ekrytuaru oraz otwartej w sugestywny sposób teczki.Two men waited for him in the inner office: Mr. Muller sat behind a large desk of the finest South African wood which bore nothing but a blank blotting pad and a highly polished pen-stand and one file suggestively open.
Biurko lub powierzchnia robocza musi mieć odpowiednio dużą powierzchnię, o niskim współczynniku odbicia światła i umożliwiać swobodne ustawienie ekranu, klawiatury, dokumentów i urządzeń pomocniczych. Uchwyt na dokumenty musi być stabilny, regulowany i ustawiony w pozycji minimalizującej potrzebę niewygodnych ruchów głowy i oczu. Pracownik musi mieć dostateczną przestrzeń do zajęcia wygodnej pozycji przy pracy. e) Krzesło robocze Krzesło musi być stabilne i zapewniać operatorowi swobodę ruchów i wygodną pozycję. Siedzenie musi mieć regulację wysokości. Oparcie musi mieć regulację wysokości i nachylenia. Podnóżek musi być udostępniany na życzenie pracownika. ŚRODOWISKO a) Wymagania przestrzenne Stanowisko pracy musi mieć takie wymiary i być tak zaprojektowane, aby użytkownik miał zapewnioną dostateczną przestrzeń, by zmieniać pozycję i urozmaicać ruchy. b) OświetlenieThe work desk or work surface shall have a sufficiently large, low-reflectance surface and allow a flexible arrangement of the screen, keyboard, documents and related equipment. The document holder shall be stable and adjustable and shall be positioned so as to minimize the need for uncomfortable head and eye movements. There shall be adequate space for workers to find a comfortable position. (e) Work chair The work chair shall be stable and allow the operator easy freedom of movement and a comfortable position. The seat shall be adjustable in height. The seat back shall be adjustable in both height and tilt. A footrest shall be made available to any one who wishes for one. ‧. ENVIRONMENT (a) Space requirements The workstation shall be dimensioned and designed so as to provide sufficient space for the user to change position and vary movements. (b) Lighting
Chodzi mi o to, że obeszła pani biurko?I mean, why go around the desk?
Musimy się pospieszyć z obejrzeniem tego biurkaSomeone else is after the treasure
A teraz usiądź przy biurku i nigdzie się nie ruszaj, dopóki nie oddzwonięNow sit at your desk and do not moveUntil I call you back
Muszę cię prosić, żebyś wziął... i przesunął swoje biurko... jak byś mógł najdalej... pod tamtą ścianę... byłoby świetnieMlLTON:Nothing. BlLL
Odźwiernego nie było akurat przy biurkuDoorman was away from his desk
Zaczął nawet tęsknić za biurkiem, przy którym mógłby studiować indeksy dzieł afrykańskich pisarzy. Oderwałoby to przynajmniej jego myśli od Sary i tego, co się z nią działo.He began even to long for a desk at which he could sit and study lists of African writers — they might take his mind for a little from what had happened to Sarah.
Odpowiedzi, które znalazłem/ pracując za biurkiem/ należą teraz do ciebie, SaroThe answers that I' ve found at that desk,Are there for you now, sarah
Są w szufladzie mojego biurkaThey' re in the drawer of my desk, the roll- top desk
Wszystko jest opisane w moim raporcie, na biurkuIt' s all in my debriefing.The report' s on your desk
Wyczyść swoje biurkoClear the desk completely
W sobotę, wejdź do jego gabinetu i spójrz pod spód szuflad jego biurkaOn Saturday, go to his study and look under the center drawer in his desk
Jedyny raz zostawiłem kontrakty na biurkuOne night in a year, I left a contract on my desk
wszystkie meble takie, jak biurka, szafy ubraniowe, toaletki, sekretarzyki, kredensy kuchenne, wykonane są całkowicie z uznanego materiału niepalnego, z tym że na robocze powierzchnie tych mebli mogą być użyte okleiny palne o grubości nie większej niż ‧ mmall case furniture such as desks, wardrobes, dressing tables, bureaux, dressers, is constructed entirely of approved non-combustible materials, except that a combustible veneer not exceeding ‧ mm may be used on the working surface of such articles
To moje biurkoThat' s my desk
Poproszę o nowe biurko.I'm going to ask for a new desk.
Trzeba przeszukać biurkoGo back to the desk
Zgadza się, ale pamiętaj, proszę, że twój przyjaciel pracuje teraz za biurkiemYou are.But please remember, your friend has a desk now
Jeszcze nie ma biurka, a już jest czarna listaNot even in office yet and already an enemies list
Wszystkie ważne dokumenty z jego biurka trafiały w moje ręceAny vital documents that passed across his desk came to me
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 635 zdań frazy biurko.Znalezione w 0,822 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.