Tłumaczenia na język angielski:

 • jewellery   
  (Noun  ) (noun   )
   
  personal ornamentation
 • finery   
  (noun   )
 • ice       
  (verb, noun   )
 • jewel     
  (noun   )
 • jewelry     
  (noun   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

biżuteria nazębnatooth jewellery

Przykładowe zdania z "biżuteria", pamięć tłumaczeniowa

add example
Droga biżuteriaThis is expensive jewelry
przedsiębiorstwo Claire's: sprzedaż detaliczna sztucznej biżuterii, modnych dodatków oraz kosmetyków kolorowych głównie w Stanach Zjednoczonychfor Claire's: retail sale of costume jewellery; fashion accessories and colour cosmetics, mainly in the USA
przedsiębiorstwo Stroili Oro: sprzedaż detaliczna półszlachetnej biżuterii i zegarkowfor Stroili Oro: retail distribution of semi-precious jewellery and watches
Ubrania, biżuteria, karty kredytoweClothes, jewelry, credit cards
Monster Trucków, biżuterii Chłopak błyszczy jak żarówkaSweet ghetto queens, monster trucks, loads of bling- bling.The boy shines like a light
Obawiam się, że biżuteria i taki strój są niedozwoIoneAlso, I' m afraid jewelry and such finery are not allowed
Ale nie będę tego robił, jeśli biżuteria ma się znaleźćI' m disinclined to do so if recovery of the jewellery is imminent.Is it?
Policja rozpoznała biżuterię z wcześniejszych włamań... dokonanych przez C. W.Briggsa, pierwszego podejrzanego, ujętego i aresztowanego już przez policjęPolice had recovered thejewels from the earlier burglaries, which led to the capture and arrest ofthe prime suspect, C. W. Briggs
Chodźmy do Harry Winston i kupmy biżuterięI know, let' s go to Harry Winston and visit the necklace I want
Biżuteria doby Nowego Państwa w EgipcieNew Kingdom's Jewellery from Egypt
Panno Peterson, pani pracuje na butach, nie na biżuteriiMiss Peterson, you work in shoes, not in jewelry
W świetle kryzysu gospodarczego, który godzi dziś w europejskie przedsiębiorstwa Unia Europejska musi teraz, bardziej niż kiedykolwiek przedtem, wyposażyć się w obowiązkowy system oznaczenia pochodzenia, nawet jeśli miałoby to dotyczyć ograniczonej liczby towarów importowanych, na przykład wyrobów włókienniczych, biżuterii, odzieży i obuwia, wyrobów skórzanych i toreb, lamp i źródeł światła, a także wyrobów szklanych, ponieważ jest to ważna informacja dla użytkowników końcowych.Against a backdrop of economic crisis that is hitting our European businesses, the European Union must now, more than ever, equip itself with a mandatory system of origin marking, if only for a limited number of imported goods, namely textiles, jewellery, clothing and footwear, leather goods and handbags, lamps and lights, and glassware, because this is precious information for final consumers.
Współczesna biżuteria artystyczna w Polsce. Międzynarodowy Konkurs Sztuki Złotniczej w ramach Legnickiego Festiwalu SREBRO.Contemporary Art Jewellery in Poland. Jewellery Competition in the Legnica Jewellery Festival SILVER.
O, cześć, ja... ja tylko sprzedaję starą biżuterięOh, hey, um...I' m just selling some old jewelry
Dlaczego nie zastawisz trochę swojej biżuterii?Why don' t you hock some of your jewelry?
Portfele, biżuterię, zegarki takożWallet, jewelry, and watches, too
Byłem kiedyś złodziejem biżuteriiI used to be a jewel thief years ago
Produkcja imitacji biżuteriiManufacture of imitation jewellery
Biżuteria – perłyJewelry – pearls
Złodziej biżuterii?Jewel thief?
Nie tutaj.Miała jakąś biżuterię do spinania włosówShe had... some kind of jewelry in her hair, like a comb thing
Sztuczna biżuteria?You mean, costume jewellery?
Na przykład, kto jest posiadaczem cennej biżuteriiLike who has jewels to be stolen?Yeah
Gobinda zostanie przy biżuteriiGobinda will stay with the jewellery
To wyniesie jakieś ‧ funtów, wliczając biżuterięAnd that with the hire of the jewelry' il make a big hole in ‧ pounds
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 348 zdań frazy biżuteria.Znalezione w 0,622 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.