Tłumaczenia na język angielski:

 • jewellery   
  (Noun  ) (noun   )
   
  personal ornamentation
 • finery   
  (noun   )
 • ice       
  (verb, noun   )
 • jewel     
  (noun   )
 • jewelry     
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
wyroby z metali szlachetnych i drogich kamieni służące jako ozdoba kobiecego stroju
 
Klejnoty
 
Wyroby złotnicze i jubilerskie
 
świecidełka, błyskotki, szkiełka
 
Precjoza
 
drogocenności, precjoza, walory
 
Kosztowności
 
klejnoty, kosztowności
 
ozdoby ze złota
 
ozdobne precjoza
 
wyroby złotnicze i jubilerskie o artystycznym charakterze

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

biżuteria nazębnatooth jewellery

Przykładowe zdania z "biżuteria", pamięć tłumaczeniowa

add example
Aktualnie posiada sieć sklepów z biżuterią w Dade County[ Laughter ]Actually, Manny owned a chain of jewelry stores throughout Dade County
Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: Niezarejestrowane słowne i graficzne znaki towarowe BRIGHTON i Brighton, używane w obrocie handlowym w Zjednoczonym Królestwie, w Irlandii, w Niemczech i we Włoszech w odniesieniu do pasków; cieszące się renomą słowne i graficzne znaki towarowe BRIGHTON i Brighton, używane w obrocie handlowym w Zjednoczonym Królestwie, w Irlandii, w Niemczech i we Włoszech w odniesieniu do wyrobów ze skóry, kapeluszy, biżuterii i zegarkówMark or sign cited: Non-registered word and figurative trade marks BRIGHTON and Brighton, used in the course of trade in the United Kingdom, Ireland, Germany and Italy in respect of belts; well-known word and figurative trade marks BRIGHTON and Brighton, used in the course of trade in the United Kingdom, Ireland, Germany and Italy in respect of leather goods, hats, jewellery and watches
Zeby dawali mi pieniądze, biżuterię Zaręczaliśmy się...... dostawałam ten wielki pierścionek z brylantem, a potem zrywałam zaręczynyThey' d give me money, jewelry.We' d get engaged...... I' d get these diamond rings, then I' d break off the engagement
Używając biżuterii jako przykrywki, żona handlowała lekamiDrugs?I can' t believe it
NACE ‧.‧: Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnychNACE ‧.‧: Manufacture of imitation jewellery and related articles
Panno Peterson, pani pracuje na butach, nie na biżuteriiMiss Peterson, you work in shoes, not in jewelry
W tej biżuterii od FrenchyThe jewellery Frenchy gave you
rodzaj (szkło bezbarwne) towarów określonych w ‧, ‧ i ‧ oraz ich wygląd (specjalny kształt, przewiercone w celu przymocowania haczyków) wskazują, iż ich główne zastosowanie ma miejsce w produkcji opraw oświetlenia elektrycznego, natomiast ich zastosowanie w produkcji sztucznej biżuterii ma znaczenie drugorzędneWhereas the nature (colourless glass) of the goods set out in ‧, ‧ and ‧, and their appearance (special shape, pierced for the attachment of hooks) indicate that their main use is in the manufacture of electrical lighting fittings, whilst their use in the manufacture of imitation jewellery is of only secondary importance
Przez lata, rodzina była kojarzona z wieloma poważnymi przestępstwami, wliczając napad rabunkowy w Gatwick, handel biżuterią i narkotykamiOver the years, the family have been linked to many serious crimes, including the Gatwick gold heist, people trafficking rings and drugs
Czy przepisy krajowe, które sprzecznie z art. ‧ i ‧ TWE zabraniają dystrybucji biżuterii ze srebra o wartości nieprzekraczającej w pojedynczym przypadku ‧ EUR poprzez odwiedziny u osób prywatnych w celu dystrybucji lub też zbierania zamówień na taką biżuterię ze srebra, stanowią uzasadniony i proporcjonalny środek, który stoi na przeszkodzie prawu jednostki do rozprowadzania biżuterii ze srebra o wartości nieprzekraczającej w pojedynczym przypadku ‧ EUR poprzez odwiedziny u osób prywatnych w celu dystrybucji i zbierania zamówień na biżuterię ze srebra?Does a national rule which, contrary to Articles ‧ EC and ‧ EC, prohibits the sale of items of silver jewellery with a maximum individual value of EUR ‧ by way of calling on private individuals for the purposes of selling, and collecting orders for, such silver jewellery constitute a justifiable and proportionate measure which precludes the right of an individual to sell items of silver jewellery with a maximum individual value of EUR ‧ by way of calling on private individuals for the purposes of selling, and collecting orders for, silver jewellery?
Blask Złota w biżuterii starożytnej Grecji i RzymuThe shine of gold in ancient Greek and Roman jewellery.
Emmerich weźmie od nas biżuterięMr. Emmerich is taking the jewelry off our hands
Srebro, biżuterię, wszystkoAll the silver, all the jewelry, everything
Wkrótce przekażę biżuterię MacowiWho cares?I' il turn that box over to Mac in a couple of hours...... and he' il hand me a wad of dough
Światowy pokaz biżuterii, " Bangkok Gems & Jewelry Fair " w minioną noc był spektakularny i ekstrawaganckith World bizhutersko show " Bangkokski jewelry and valuables Bizhuterski " were shown effectively and extravaganza
Zostańcie przy biżuterii, aż przetoczą wagon na główny torStay here with the jewellery while they switch the car to the main track
Patrzcie co mam...... biżuterię!They have jewels!Money! Houses!
Płyta pop, własna linia ubrań, perfum i biżuterii, napój energetyzującyGot the pop album, the jewelry, clothing and perfume line, the energy drink
Za jedyne ‧ dolców całkiem szybko./ Zadziwiające jak daleko można zajechać/ dzięki sztucznej biżuterii i nastawieniu./ Całe szczęście, że nie zostawiły/ nas gdzieś na poboczuFor the low price of ‧ bucks, sold./ It' s amazing how far you/ can get with some costume jewelry/ and a cutthroat attitude./ I guess we' re just lucky they/ didn' t leave us by the side of the road
emalie na miedzi, wykonane wyłącznie ręcznie, w liczbie ograniczonej do ośmiu ponumerowanych egzemplarzy sygnowanych przez artystę lub pracownię artystyczną, z wyłączeniem biżuterii, wyrobów złotniczych i jubilerskichenamels on copper, executed entirely by hand, limited to eight numbered copies bearing the signature of the artist or the studio, excluding articles of jewellery and goldsmiths' and silversmiths' wares
kamienie szlachetne, biżuteria, łącznie z ozdobami ubrań, spinkami do koszuli i krawataPrecious stones, jewellery, including costume jewellery, cuff-links and tie-pins
Chciałem byś ukradła mi biżuterie i RoleksyYou' re supposed to steal me jewelry and Rolexes
Ubezpieczalnia posiada zdjęcia i numery seryjne skradzionej biżuterii?Does your insurance company have the serial numbers and photos on all the jewelry?
Pełen złota i biżuteriiIt' s full of gold and jewellery
Jedyna fajna biżuteria, jaką mamMy one good piece ofjewelry
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 355 zdań frazy biżuteria.Znalezione w 0,281 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.