wymowa: IPA: ˈbɛsːa

Tłumaczenia na język angielski:

  • fall       
    (verb, noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
ekon. ekonomia obniżenie kursu papierów wartościowych albo cen towaru notowanego na giełdzie

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

Bessie i Sadie DelanySadie and Bessie Delany

Przykładowe zdania z "bessa", pamięć tłumaczeniowa

add example
Panie i panowie! W związku z datą upamiętniającą dzisiejszy dzień nasuwają mi się na myśl słowa portugalskiej pisarki, Agustiny Bessy Luis.Ladies and gentlemen, in relation to the date we are commemorating today a quote occurred to me from a great Portuguese author, Agustina Bessa Luis.
Powiesz Bessie?You tell Bessie?
Bessie, mam dwieBessie, I got two
Bessie już mi go przeczytałaI know what it says already
Bess, muszę być z tobą szczeraBess, I gotta be honest with you
Znana była pod imieniem Bess.She went by the name of Bess.
Jak to mówią... hossa zarabia, bessa zarabia, tylko Mała Odessa wykańczaYou know what they say.Bulls make money... bears make money, and pigs be slaughtered
Nie jest taki stary, BessieHe' s not that old, Bessie.He' s, like
Bess, przestań!Zamknij oczyNo, Bess, stop!
Roczne wariacje TAC nie będą już ograniczone do 15 % , przy hossie i bessie .Annual variations in TACs will no longer be limited to 15 % in either direction .
Opinia ta stanie się elementem debaty podczas nieformalnego posiedzenia europejskich ministrów odpowiedzialnych za politykę regionalną zudziałem Mercedes Besso , które odbędzie się wdniach 22 – 23 listopada w Liège .Throughout the six-month period , the Committee of the Regions will host various events organised by Belgian local and regional au t h o r-ities , further underlining its role as the European home ‘ of regions and cities . ’
William może się ze mną rozwieźć i uczynić Bess księżną DevonshireNow William may divorce me and Bess becomes Duchess of Devonshire
Napisała go zanim umarła a Bessie przetrzymała go dla mnieShe wrote it before she died and Bessie' s been saving it ever since.- Wow.- Yeah
Dlaczego to znosisz, Bessie?Why do you stand for that, Bessie?
Bess...... przestań podsłuchiwac.Mówiłam o Dawsonie i JenI mean, was she once the unapproachable, bikini- clad object of my preadolescent affection?
Bess, możesz zostać i opiekować się naszym mężem, podczas gdy ja będę się leczyćBess, you can stay here and look after our husband whilst I take the cure
Bessie... czasami marzenia się nie spełniająBessie...... sometimes dreams don' t always come true
Czy to wszystko, co masz do powiedzenia, zważywszy na to, że to przez ciebie Bessie i ja kierujemy się ku ruinie?ls that all you have to say...... considering that you were the force that escorted us to economic ruin?
Bess, przedstawiam ci pana Foxa, lidera opozycjiBess, may I introduce Mr. Fox, leader of the Opposition?
Bess przepadła jak kamień w wodęThe only one we' re really concerned about is Bess
Stary, będziesz pracować z Bessie!Man, you get to work with Bessie!
Bessie jest babcią, wdowąBessie' s a grandmother, a widow
Zadzwoniłem do Bessie, a ona do ciebieI called Bessie.Bessie called you
Metoda studium przypadku okazuje się, w tym przypadku, tym bardziej niewłaściwa, że w omawianym okresie nie występowało zjawisko jednoznacznej ewolucji kursu, lecz szybkie następowanie po sobie okresów silnej hossy i silnej bessy, co świadczy o występowaniu wielu sprzecznych czynników mogących wpływać na zmianę kursu w badanym czasie, do tego nawet stopnia, iż konsultant nie mógł zasadnie prowadzić swych analiz w oparciu o jeden czynnik (wywiad z ministrem z dnia ‧ lipca ‧ r.), nie znając wszystkich innych czynników (i podczas, gdy nic nie pozwala utrzymywać, że operatorzy rynku stwierdzili, iż wywiad z ministrem stanowił ważny czynnik dla inwestorów w lipcu ‧ rThe event study method is all the more inappropriate in the present case as the share price did not move in only one direction during the relevant period, but underwent a rapid succession of strong rises and falls in response to the multitude of contradictory factors influencing the share price at that time, with the result that the consultant is wrong to carry out his analyses in the light of a single factor (the ministerial interview on ‧ July ‧) to the exclusion of all others (despite the fact that there are no grounds for asserting that market operators considered the ministerial interview to be an important factor for investors in July
Jo...I nic im nie powiesz, BessieJo--- And you ' re not telling them anything
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 58 zdań frazy bessa.Znalezione w 0,232 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.