wymowa: IPA: ˈbɛsːa

Tłumaczenia na język angielski:

  • fall       
    (verb, noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
ekon. ekonomia obniżenie kursu papierów wartościowych albo cen towaru notowanego na giełdzie

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

Bessie i Sadie DelanySadie and Bessie Delany

Przykładowe zdania z "bessa", pamięć tłumaczeniowa

add example
Bessie... czasami marzenia się nie spełniająBessie...... sometimes dreams don' t always come true
Twój mąż, twoi przyjaciele, zwłaszcza lady Bess...Nawet wśród ludziWith your husband, your friends, especially Lady Bess, even the public
Masz Bess i trzech chłopcówYou have Bess and three boys!
William może się ze mną rozwieźć i uczynić Bess księżną DevonshireNow William may divorce me and Bess becomes Duchess of Devonshire
Daj spokój, BessKnock it off, Bess
Roczne wariacje TAC nie będą już ograniczone do 15 % , przy hossie i bessie .Annual variations in TACs will no longer be limited to 15 % in either direction .
Opinia ta stanie się elementem debaty podczas nieformalnego posiedzenia europejskich ministrów odpowiedzialnych za politykę regionalną zudziałem Mercedes Besso , które odbędzie się wdniach 22 – 23 listopada w Liège .Throughout the six-month period , the Committee of the Regions will host various events organised by Belgian local and regional au t h o r-ities , further underlining its role as the European home ‘ of regions and cities . ’
Dlaczego to znosisz, Bessie?Why do you stand for that, Bessie?
I nie próbuj pisać na nowo historii, BessAnd don' t try to rewrite history
Ja jej płacę więcej, prawda, Bessie?I pay her more, don' t I, Bessie?
Bessie, mam dwieBessie, I got two
Nasz prezent ślubny od mojej oddanej i bardzo bogatej ciotki BessOur wedding present from my devoted and very rich Aunt Bess
Bess, możesz zostać i opiekować się naszym mężem, podczas gdy ja będę się leczyćBess, you can stay here and look after our husband whilst I take the cure
Jak to ostatnią szansę?Bessie myśli o zaciągnięciu hipotekiBessie is thinking about taking out a mortgage
Czy to wszystko, co masz do powiedzenia, zważywszy na to, że to przez ciebie Bessie i ja kierujemy się ku ruinie?ls that all you have to say...... considering that you were the force that escorted us to economic ruin?
A co z Bessie i B & B?What about Bessie and the B & B?
Bessie jest babcią, wdowąBessie' s a grandmother, a widow
Bess...... przestań podsłuchiwac.Mówiłam o Dawsonie i JenI mean, was she once the unapproachable, bikini- clad object of my preadolescent affection?
Jo...I nic im nie powiesz, BessieJo--- And you ' re not telling them anything
Bess, przedstawiam ci pana Foxa, lidera opozycjiBess, may I introduce Mr. Fox, leader of the Opposition?
Na przykład BessieTake Bessie here
Powiesz Bessie?You tell Bessie?
Metoda studium przypadku okazuje się, w tym przypadku, tym bardziej niewłaściwa, że w omawianym okresie nie występowało zjawisko jednoznacznej ewolucji kursu, lecz szybkie następowanie po sobie okresów silnej hossy i silnej bessy, co świadczy o występowaniu wielu sprzecznych czynników mogących wpływać na zmianę kursu w badanym czasie, do tego nawet stopnia, iż konsultant nie mógł zasadnie prowadzić swych analiz w oparciu o jeden czynnik (wywiad z ministrem z dnia ‧ lipca ‧ r.), nie znając wszystkich innych czynników (i podczas, gdy nic nie pozwala utrzymywać, że operatorzy rynku stwierdzili, iż wywiad z ministrem stanowił ważny czynnik dla inwestorów w lipcu ‧ rThe event study method is all the more inappropriate in the present case as the share price did not move in only one direction during the relevant period, but underwent a rapid succession of strong rises and falls in response to the multitude of contradictory factors influencing the share price at that time, with the result that the consultant is wrong to carry out his analyses in the light of a single factor (the ministerial interview on ‧ July ‧) to the exclusion of all others (despite the fact that there are no grounds for asserting that market operators considered the ministerial interview to be an important factor for investors in July
Więc Bessie co niedzielę chodzi do kościoła... i prosi Boga, żeby się nie zestarzeć i móc u mnie zarabiaćSo Bessie goes to church every Sunday she gets off...... and prays to God she' il never be too old to earn the salary I pay her
Próbowałeś naleśników z jagodami wyrobu Bessie?Have you tasted Bessie' s pancakes?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 58 zdań frazy bessa.Znalezione w 0,189 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.