Tłumaczenia na język angielski:

Przykro nam, ale nie mamy tłumaczenia frazy "ból+brzucha" w słowniku polski angielski. Rozważ proszę dodanie nowego tłumaczenia Glosbe.

  dodaj tłumaczenie

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (18)

bolącyaching; painful; sore
bolećache; hurt; ail; ; rankle; kill; pain; smart; grieve; regret; to ache; to grieve; to hurt
ból; anguish; sore; suffering; attempt; effort; soreness; labour; stomach; grieve; penalty; retribution; stitch; agony; aching; headache; working; punishment; ailment; ache; exertion; pang; trouble; vexation; twinge; endeavour; misery; stabbing; dread; earache; hurt; wrench; pain; distress
ból brzuchaabdominal pain; bellyache; belly ache; stomach-ache; stomach ache; stomach pain; stomachache; gastralgia
ból gardłasore throat
ból głowyheadache; cephalalgia
ból w kręgosłupie dolnymlow back pain
ból zębatoothache
ból zębówtoothache
bóle mięśnimyalgia
brzuchgut; venter; bump; paunch; tummy; ; corporation; guts; midriff; tripe; belly; abdomen; stomach
brzuch, dolna część tułowia (med.)abdomen
Międzynarodowe Towarzystwo Badania BóluInternational Association for the Study of Pain
od przybytku głowa nie boliplenty is no plague; store is no sore
powracać (ból)recur
taniec brzuchabelly dance
wyraźny bólfrank pain
z bólem donoszę, żeit gives me pain to tell you that

Przykładowe zdania z "ból+brzucha", pamięć tłumaczeniowa

add example
Brzuch mnie coś pobolewa.Something seems to be wrong with my stomach.
Coś cię boli?Feel sick anywhere?
Po raz pierwszy od czasu strzelaniny nie czuję bóluFor the first time since those bullets, I don' t feel pain
Natychmiast pokaż brzuch!Show me your guts right now!
Chcesz zadać ból takiemu Manningowi, rozwal ludzi go otaczającychDo you want to arrive to Manning?
Nie powiedziałem jej nic o moich bólach głowyI haven' t told her about my whole head thing
Często: bóle głowyCommon: headache
Należą do nich: zimne poty, chłodna blada skóra, zmęczenie, zdenerwowanie lub drżenie, niepokój, nietypowe znużenie lub osłabienie, trudności z koncentracją, zawroty głowy, nadmierny głód, zmiany widzenia, ból głowy, nudności i kołatanie sercaThey may include cold sweats, cool pale skin, fatigue, nervousness or tremor, anxiousness, unusual tiredness or weakness, confusion, difficulty in concentration, drowsiness, excessive hunger, vision changes, headache, nausea and palpitation
Mnie nigdy nic nie boli!I am never feel pain
Praca stopami, biodra od siebie...... brzuch wciągnięty, pośladki zwarteDown with the feet, hip distance apart...... stomachs pulled in, buttocks tight
Punkty końcowe badania obejmowały czas przeżycia całkowitego, czas przeżycia bez progresji (ang. progression-free survival-PFS), odsetek odpowiedzi, czas trwania odpowiedzi, czas do wystąpienia nasilenia objawów raka płuca (kaszel, duszność i ból) i tolerancjęStudy endpoints included overall survival, progression-free survival (PFS), response rate, duration of response, time to deterioration of lung cancer-related symptoms (cough, dyspnoea and pain), and safety
U pacjentów, u których występują okresy zaostrzenia stanu zapalnego stawów w przebiegu dny moczanowej etorykoksyb stosowany w dawce ‧ mg, jeden raz na dobę, przez ‧ dni łagodził umiarkowany i ciężki ból stawów oraz stan zapalny porównywalnie do indometacyny stosowanej w dawce ‧ mg, trzy raz na dobęIn patients experiencing attacks of acute gouty arthritis, etoricoxib ‧ mg once daily over an eight-day treatment period, relieved moderate to extreme joint pain and inflammation comparable to indomethacin ‧ mg three times daily
Oznacza to, że lek należy podawać do tkanki tłuszczowej pod skórę brzucha lub uda przy użyciu krótkiej igłyThis means that Pegasys is injected with a short needle into the fatty tissue under the skin in the abdomen or thigh
Objawy mięśniowe Zgłaszano przypadki miopatii i bólu mięśni związane z zastosowaniem telbiwudyny, występujące po kilku tygodniach lub miesiącach od rozpoczęcia leczenia (patrz punktMuscular effects Cases of myopathy and myalgia have been reported with telbivudine use several weeks to months after starting therapy (see section
Po ‧ kolczyków w uszach, jeden na prawym sutku.‧ w lewym nozdrzu, jeden na łuku brwiowym, i po jednym na brzuchu, wardze i łechtaczce i ćwiek na językuFive in each ear, one through the nipple of my left breast, two in my right nostril, one in my left eyebrow, one in my belly, one in my lip, one in my clit
Wyobrażasz sobie?Klucz w brzuchuThe key was in her stomach
Rzadziej występujące działania niepożądane (u więcej niż ‧ na ‧ pacjentów i u mniej niż ‧ na ‧ pacjentów) to: • zawroty głowy, senność, bezsenność, splątanie, napad drgawek • niskie ciśnienie krwi, zwolniona czynność serca • skrócony oddech, ból gardła • zaparcie, zakażenia jamy ustnej wywołane przez drożdżaki, biegunka związana z przyjmowaniem antybiotyku, zarzucanie kwaśnego soku żołądkowego, suchość w ustach, niestrawność, utrata apetytu • zaczerwienienie skóry • upławy i podrażnienie pochwyLess common (more than ‧ in ‧ patients and less than ‧ in ‧ patients) side effects are: Dizziness, sleepiness, sleeplessness, confusion, seizure Low blood pressure, slow heart rate Shortness of breath, sore throat Constipation, yeast infection of the mouth, antibiotic-associated diarrhoea, acid regurgitation, dry mouth, indigestion, loss of appetite Skin redness Vaginal discharge and irritation Abdominal pain, fatigue, fungal infection, fever, oedema/swelling, chest pain, abnormal taste
Łagodne do ciężkich reakcje w miejscu wstrzyknięcia (ból, zaczerwienienie, zasinienie, obrzęk i(lub) podrażnienie w miejscu wstrzyknięciaMild to severe injection site reaction (pain, redness, bruising, swelling and/or irritation at the site of injection
COX-‧ uczestniczy także w procesie owulacji, zagnieżdżania się komórki jajowej, zamknięcia przewodu tętniczego u płodu oraz regulacji czynności nerek i czynności ośrodkowego układu nerwowego (indukowanie gorączki, odczuwanie bólu, funkcje poznawczeCOX-‧ is also involved in ovulation, implantation and closure of the ductus arteriosus, regulation of renal function, and central nervous system functions (fever induction, pain perception and cognitive function
U ‧ chorych na CTCL otrzymujących lek w zalecanej dawce początkowej ‧ mg/m‧ pc./dobę najczęstsze działania niepożądane były następujące: hiperlipidemia ((głównie podwyższone triglicerydy) ‧ %) niedoczynność tarczycy (‧ %), hipercholesterolemia (‧ %), bóle głowy (‧ %), leukopenia (‧ %), świąd (‧ %), astenia (‧ %), wysypka (‧ %), złuszczające zapalenie skóry (‧ %) oraz ból (‧ %In ‧ patients with CTCL treated at the recommended initial dose of ‧ mg/m‧/day, the most commonly reported adverse reactions to Targretin were hyperlipaemia ((primarily elevated triglycerides) ‧ %), hypothyroidism (‧ %), hypercholesterolaemia (‧ %), headache (‧ %), leucopenia (‧ %), pruritus (‧ %), asthenia (‧ %), rash (‧ %), exfoliative dermatitis (‧ %), and pain (‧ %
Wiedza położnych na temat nowoczesnych metod łagodzenia bólu porodowegoThe knowledge of midwives on modern methods of childbirth pain relief
Twoje oparzenie boli?Does your burn hurt?
Początkowo jest to niezrozumiałe, a potem nagle, zewsząd, z głębi świata, nadchodzi ból, objął mnie całą, porwał, niczego nie poznawałam, nie istniałam poza cierpieniem, nie wiedziałam tylko, jakie ono było, czy było tym samym, które po strapię dziecka sprzed paru miesięcy powracało teraz, czy też był to nowy ból.At first it’s incomprehensible, and then suddenly, from all directions, from the ends of the earth, comes pain. It buried me, swept me away, I didn’t know anything, I ceased to exist except for pain, what pain, I didn’t know what pain, whether it was the pain returning of having lost a child a few months before, or a new pain.
Ale wrócili wcześniej, bo małego Charliego rozbolał brzuchbut they came home early, because little charlie had a stomachache
Do objawów ostrzegawczych świadczących o zaburzeniach równowagi płynów i elektrolitów należą: suchość jamy ustnej, pragnienie, osłabienie, letarg, senność, niepokój ruchowy, bóle lub skurcze mięśni, zmęczenie mięśni, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, skąpomocz, tachykardia, zaburzenia czynności żołądka i jelit takie jak nudności lub wymioty (patrz punktWarning signs of fluid or electrolyte imbalance are dry mouth, thirst, weakness, lethargy, drowsiness, restlessness, muscle pain or cramps, muscular fatigue, hypotension, oliguria, tachycardia, and gastrointestinal disturbances such as nausea or vomiting (see section
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 8208 zdań frazy ból+brzucha.Znalezione w 9,649 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.