Tłumaczenia na język angielski:

Przykro nam, ale nie mamy tłumaczenia frazy "ból+brzucha" w słowniku polski angielski. Rozważ proszę dodanie nowego tłumaczenia Glosbe.

  dodaj tłumaczenie

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (18)

bolącyaching; painful; sore
bolećache; hurt; ail; ; rankle; kill; pain; smart; grieve; regret; to ache; to grieve; to hurt
ból; anguish; sore; suffering; attempt; effort; soreness; labour; stomach; grieve; penalty; retribution; stitch; agony; aching; headache; working; punishment; ailment; ache; exertion; pang; trouble; vexation; twinge; endeavour; misery; stabbing; earache; dread; hurt; wrench; pain; distress
ból brzuchaabdominal pain; bellyache; belly ache; stomach-ache; stomach ache; stomach pain; stomachache; gastralgia
ból gardłasore throat
ból głowyheadache; cephalalgia
ból w kręgosłupie dolnymlow back pain
ból zębatoothache
ból zębówtoothache
bóle mięśnimyalgia
brzuchgut; venter; bump; paunch; tummy; ; corporation; guts; midriff; tripe; belly; abdomen; stomach
brzuch, dolna część tułowia (med.)abdomen
Międzynarodowe Towarzystwo Badania BóluInternational Association for the Study of Pain
od przybytku głowa nie boliplenty is no plague; store is no sore
powracać (ból)recur
taniec brzuchabelly dance
wyraźny bólfrank pain
z bólem donoszę, żeit gives me pain to tell you that

Przykładowe zdania z "ból+brzucha", pamięć tłumaczeniowa

add example
Nie bądźmy więc obojętni wobec poniżania naszych dzieci, wobec ich bólu i upokorzenia.We should not be indifferent to the degradation of our children, or to their pain and humiliation.
Powiększenie brzucha, zaparcia, suchość w jamie ustnej, trudności w połykaniu, zapalenie jelita cienkiego i okrężnicy, odbijanie, zapalenie przełyku, nietrzymanie kału, zapalenie żołądka, zapalenie żołądka i jelit, krwotoczne zapalenie okrężnicy, owrzodzenie jamy ustnej, zapalenie trzustki‧, zapalenie ślinianek, zapalenie jamy ustnej, wrzodziejące zapalenie jamy ustnej, zapalenie ozębnejAbdomen enlarged, constipation, dry mouth, dysphagia, enterocolitis, eructation, oesophagitis, faecal incontinence, gastritis, gastroenteritis, haemorrhagic colitis, mouth ulcerations, pancreatitis‧, sialadenitis, stomatitis, ulcerative stomatitis, periodontitis
Zaburzenia układu nerwowego: bóle głowy, zawroty głowy Zaburzenia serca: tachykardia Zaburzenia naczyń: uderzenia gorąca, spadek ciśnienia tętniczego krwi Zaburzenia żołądkowo-jelitowe: wymioty Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: reakcja w miejscu wstrzyknięciaMetabolism and nutrition disorders: hyperglycaemia Nervous system disorders: headache, dizziness Cardiac disorders: tachycardia, Vascular disorders: hot flush, hypotension Gastrointestinal disorders: vomiting General disorders and administration site conditions: injection site reaction
Państwa członkowskie zapewniają, aby zwierzęta nie otrzymywały żadnych środków farmakologicznych, które uniemożliwiałyby lub utrudniały im okazywanie bólu bez właściwego poziomu znieczulenia lub zniesienia uczucia bóluMember States shall ensure that animals are not given any drug to stop or restrict their showing pain without an adequate level of anaesthesia or analgesia
Mój brzuch rósłMy belly grew bigger
Zaczeły się już bóle głowy?Have the headaches started yet?
Actraphane jest zwykle podawany podskórnie w udo lub w tkankę podskórną brzuchaActraphane is administered subcutaneously in the thigh or abdominal wall
Bardzo rzadko (dotyczy mniej niż ‧ pacjenta na ‧) u pacjentów występowały krwawienia z przewodu pokarmowego (krew w kale lub w wymiotach), zakażenie dróg moczowych, zapalenie trzustki (silny ból w górnej części brzucha, często z nudnościami i wymiotami), zaburzenia rytmu pracy serca (szybkie lub wolne bicie serca), wysokie ciśnienie tętnicze krwi, omamy, pogorszenie stanu zdrowia u pacjentów z chorobą Parkinsona lub wystąpienie podobnych objawów (sztywność mięśni, trudności w poruszaniu sięVery rarely (affects less than ‧ patient in ‧), patients have experienced gastrointestinal haemorrhage (blood in stools or when vomiting), urinary tract infection, inflammation of the pancreas (severe upper stomach pain, often with nausea and vomiting), problems with heart rhythm (both fast and slow), high blood pressure, hallucinations, worsening of Parkinson s disease or development of similar symptoms (muscle stiffness, difficulty in carrying out movements
Ma mnóstwo wyczuwalnych węzłów chłonnych, oraz bóle brzucha i stawów.Do obiadu będzie zdrowiutka[ incessant knocking at door ]
Należą do nich nudności (mdłości), gorączka i bóle lub pobolewaniaThese consist of nausea (feeling sick), fever and aches and pains
Tak jak w przypadku innych szczepionek, do działań niepożądanych zgłaszanych w związku z powszechnym zastosowaniem należały: powiększenie węzłów chłonnych (szyjnych, pachowych lub pachwinowych), zespół Guillain-Barré (osłabienie mięśni, nieprawidłowe czucie, uczucie mrowienia ramion, nóg i górnej części tułowia) zawroty głowy oraz ból głowy, nudności i wymioty, ból stawów, ból mięśni, niezwyczajne zmęczenie lub osłabienie oraz ogólne złe samopoczucieAs with other vaccines, side effects that have been reported during general use include: swollen glands (neck, armpit, or groin), Guillain-Barré Syndrome (muscle weakness, abnormal sensations, tingling in the arms, legs and upper body), dizziness and headache, nausea and vomiting, joint pain, aching muscles, unusual tiredness or weakness, and generally feeling unwell
Farid, proszę cię, boli mnieFarid, I beg you, stand me up slowly
Potrzebna nam jest dyrektywa ramowa w sprawie chorób układu mięśniowo-szkieletowego, tak aby skutecznie podjąć między innymi problem bólu i chorób dolnej części pleców, w tym zespołu nawracających napięć.We need a framework directive on musculoskeletal disorders to address a problem such as lower back pain - repetitive strain injuries, effectively - and lower back disorders.
Steven, Wiem, że to boli?Steven, I know it hurts, okay?
Zwijam się z bóluI' ve been sitting here suffering
Produkt jest wskazany w ciężkim i przewlekłym bólu, który może być odpowiednio leczony opioidowymi lekami przeciwbólowymiThe product is indicated in severe chronic pain which can be adequately managed only with opioid analgesics
Częste (≥ ‧, < ‧): biegunka, wymioty, ból brzucha, dyspepsja, nudności, wzdęciaCommon (‧, < ‧): diarrhoea, vomiting, abdominal pain, dyspepsia, nausea, flatulence
Pomijając szampana..... może trochę prawdziwego bólu z rana?In lieu of champagne...... how about some real pain?
Bolą ją kości, pastorzeShe' s got bad bones, Reverend
Bolą mnie oczyMy eyes hurt
W trakcie doboru dawki stosowane mogą być różne tabletki: do leczenia jednego epizodu bólu przebijającego (BTP) użytych może być do czterech tabletek o mocy ‧ μg lub do czterech tabletek o mocy ‧ μg, według następującego schematu: • Jeśli początkowa tabletka ‧ μg okaże się nieskuteczna, do leczenia kolejnego epizodu bólu przebijającego (BTP) pacjent może zażyć dwie tabletki o mocy ‧ μgDuring titration, multiple tablets may be used: up to four ‧ micrograms or up to four ‧ micrograms tablets may be used to treat a single episode of BTP during dose titration according to the following schedule: If the initial ‧ micrograms tablet is not efficacious, the patient can be instructed to treat the next episode of BTP with two ‧ micrograms tablets
Czy to nie wtedy został pan przez nieletniego Kane' a zaatakowany i uderzony sankami w brzuch?Chief, is it not, that on this occasion, Charles Foster Kane...... personally attacked you after striking you in the stomach with a sled?
Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem preparatu Axura (obserwowane u od ‧ do ‧ pacjentów na ‧) to bóle głowy, senność, nadciśnienie tętnicze (wysokie ciśnienie krwi), zaparcia i zawroty głowyThe most common side effects with Axura (seen in between ‧ and ‧ patients in ‧) are headache, somnolence (sleepiness), hypertension (high blood pressure), constipation and dizziness
Przestań John, Marion na pewno potrafi zrozumieć ból, jaki odczuwamy, gdy na naszych oczach odchodzą ci, których kochamyOh, I' m sure Marion can appreciate the pain of watching a loved one slip through her fingers
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 8208 zdań frazy ból+brzucha.Znalezione w 2,547 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.