Tłumaczenia na język angielski:

  • office supplies   

Przykładowe zdania z "artykuły biurowe", pamięć tłumaczeniowa

add example
Na pozycję tę składają się: ogólne potrzeby w zakresie artykułów papierniczych i biurowych oraz własne artykuły papiernicze i biurowe ETFThis budget item has two local lines: general stationary and office supplies and ETF personalised stationary and supplies
W pozycji ‧ wyrażenie artykuły jubilerskie ze złota lub srebra obejmuje takie artykuły, jak ozdoby, zastawę stołową, przybory toaletowe, przybory do palenia i pozostałe artykuły użytku domowego, biurowego lub religijnegoFor the purposes of heading ‧, the expression articles of goldsmiths' or silversmiths' wares includes such articles as ornaments, tableware, toilet-ware, smokers' requisites and other articles of household, office or religious use
Okucia do skoroszytów lub segregatorów, klipsy do pism, narożniki do pism, spinacze biurowe, przywieszki katalogowe i podobne artykuły biurowe, z metali nieszlachetnych; zszywki w pasmach (na przykład biurowe, tapicerskie, do pakowania), z metali nieszlachetnychFittings for loose-leaf binders or files, letter clips, letter corners, paper clips, indexing tags and similar office articles, of base metal; staples in strips (for example, for offices, upholstery, packaging), of base metal
wydatki artykułu ‧ ‧ ‧ Materiały papiernicze i piśmienne, artykuły biurowe i inne zużywalne artykuły, które wyniosły‧,‧ EUR (stopień wykorzystania ‧,‧ %expenditure in Article ‧ ‧ ‧ Stationery, office supplies and various consumables, which amounted to EUR ‧,‧ (‧,‧ % rate of implementation), and
wydatki artykułu ‧ Materiały papiernicze i piśmienne, artykuły biurowe i inne zużywalne artykuły, które wyniosły ‧ EUR (stopień wykorzystania ‧,‧ % wobec ‧,‧ % w ‧ rexpenditure in Article ‧ Stationery, office supplies and various consumables, which amounted to EUR ‧ (‧,‧ % rate of implementation as compared with ‧,‧ % in
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów kserokopii, artykułów do sprzętu do powielania, artykułów papierniczych i biurowychThis appropriation is intended to cover the cost of photocopying, supplies for the reproduction equipment, paper and office supplies
Środki te przeznaczone są na pokrycie zakupu papieru, kopert, artykułów biurowych oraz artykułów drukarskichThis appropriation is intended to cover the purchase of paper, envelopes, office supplies and products for the printshop
koszty ogólne, w tym sprzęt biurowy, artykuły biurowe, opłaty pocztowe, drukowanie, telekomunikacja, szkolenia, zakup czasopism periodycznychgeneral overheads including office equipment, stationary, postage, printing, telecommunications, training, subscription to periodicals
Zaopatrzenie obejmuje zaopatrzenie w materiały biurowe jak np. materiały piśmienne, a także zaopatrzenie w artykuły żywnościowe dla uczestników projektu na mocy art. ‧ decyzji ‧/WESupplies include office supplies such as stationery, but also food supplies for project participants under Article ‧ of Decision ‧/EC
Artykuły papiernicze i biuroweStationery and office supplies
Środki te przeznaczone są na zakup papieru, kopert, artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu powielającegoThis appropriation is intended to cover the cost of purchasing paper, envelopes, office supplies and consumables for reproduction equipment
zakup papieru, kopert, artykułów biurowych, koszty drukowania na zewnątrz, koszty kopiowania oraz zakup produktów do sprzętu odtwarzającegothe purchase of paper, envelopes and office supplies, outside printing costs, the costs of photocopies and the purchase of products for reproduction equipment
Środki te przeznaczone są na zakup artykułów papierniczych i biurowychThis appropriation is intended to cover the purchase of stationery and office supplies
Artykuły biurowe, zakupOffice supplies, hire
Jeden z użytkowników dowodził, ze szkoda została spowodowana przez silną konkurencję w przemyśle artykułów biurowychOne user argued that the injury was caused by the strong competition in the office supplies industry
Artykuły papiernicze i materiały biuroweStationary and office supplies
Środki te przeznaczone są na zakup artykułów papierniczych i materiałów biurowychThis appropriation is intended to cover the purchase of stationery and office supplies
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 330685 zdań frazy artykuły biurowe.Znalezione w 77,247 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.