wymowa: IPA: alˈɡɛbra  

Tłumaczenia na język angielski:

 • algebra       
  (Noun  ) (noun   ) []
   
  system for computation using letters or other symbols
   
  jeden z działów matematyki;
   
  A branch of mathematics concerning the study of structure, relation and quantity.
 • linear algebra   

Pozostałe znaczenia:

 
algebra
 
pot. potocznie środ. środowiskowy studenckie lekcja algebry

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (5)

algebra BanachaBanach algebra
algebra Boole’aBoolean algebra
algebra liniowalinear algebra
C*-algebraC*-algebra
sigma-algebrasigma-algebra; sigma-field

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "algebra", pamięć tłumaczeniowa

add example
Algorytmiczne rozwiązanie problemu izomorfizmu dla reprezentacji algebry kanonicznej typu (4, 3, 2)An algorithmic solution of the isomorphism problem for representations of the canonical algebra of type (4,3,2).
Grupa multyplikatywna algebry kwaternionówUnit group of the quaternion algebra
Witaj mamo!Dostałam ‧ z algebryHey, Ma, I got an A in algebra!
Mówię o tej dwói, którą dostałaś z algebry./ I gorsze od tegoI' m talking about this D you got in algebra.And worse than this
Zrezygnował z niej, żeby pomóc ci z pracą domową z algebryHe bailed on her to help you with your algebra homework
Zastosowania rachunku funkcyjnego w algebrach BanachaApplication "function calculus " in Banach algebras
Wybaczcie, poszukiwania geologiczne są mniej sensowne niż algebraI' m sorry...... but I find geology even more pointless than algebra
Wysysają do upadłego!/ And I know that if you love me, too/ What a wonderful world this would be/ Don' t know much about geography/ Don' t know much trigonometry/ Don' t know much about algebra/ Don' t know what a slide rule is for/ But I do know one and one is two/ And if this one could be with youThey' re flunking everybody!And I know that if you love me, too What a wonderful world this would be
Algorytmiczne rozwiązania problemu izomorfizmu dla reprezentacji algebry kanonicznej typu (3, 3, 2)An algorithmic solution of the isomorphism problem for modules over the canonical algebra of the type (3, 3, 2)
Homologia i cohomologia Hochschilda Dg-algebrHochschild homology and cohomology of Dg-algebras
Twierdzenie o reperezentacji W*- algebr na przestrzeni HilbertaThe representation theorem for W*-algebras on Hilbert spaces
Skończenie wymiarowe centralne algebry prosteFinite dimensional central simple algebras
Chciała uczyć się dziś algebryShe wants algebra today
Widzisz, wiem, że oblałeś algebręSee, I know that you flunked algebra
Czy ty aby nie oblałeś algebry?Didn' t you flunk algebra?
Grupy Liego i ich algebry LiegoLie groups and thier Lie algebras
Minory wiodące w numerycznej algebrze liniowej.Leading minors in numerical linear algebra
Rano zajęta jestem greką i łaciną, popołudniami- francuskim i algebrąMornings are taken up with Greek and Latin and afternoons with French and algebra
Implementacja algorytmów algebry homologicznej za pomocą programowania uogólnionego w C++Implementation of algorithms of homological algebra using generic programming in C++
Algebra to gałąź matematyki.Algebra is a branch of mathematics.
Rodzaj algebryAlgebra type
Skończenie wymiarowe algebry rozdzielczeFinite dimensional separable algebras
Skończenie wymiarowe algebry skończonego reprezentacyjnego typuFinite dimensional algebras of finite representation type
Algebra Clifforda, grupa Spin(n) i ich zastosowaniaClifford algebra, Spin(n) group and their applications
Uogólnione algebry kwaternionów i ich zastosowaniaGeneralized quaternion algebras and their applications
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 59 zdań frazy algebra.Znalezione w 0,328 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.