wymowa: IPA: alˈɡɛbra  

Tłumaczenia na język angielski:

 • algebra       
  (Noun  ) (noun   ) []
   
  system for computation using letters or other symbols
   
  jeden z działów matematyki;
   
  A branch of mathematics concerning the study of structure, relation and quantity.
 • linear algebra   

Pozostałe znaczenia:

 
algebra
 
pot. potocznie środ. środowiskowy studenckie lekcja algebry

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (5)

algebra BanachaBanach algebra
algebra Boole’aBoolean algebra
algebra liniowalinear algebra
C*-algebraC*-algebra
sigma-algebrasigma-algebra; sigma-field

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "algebra", pamięć tłumaczeniowa

add example
Czy ty aby nie oblałeś algebry?Didn' t you flunk algebra?
Zastosowania rachunku funkcyjnego w algebrach BanachaApplication "function calculus " in Banach algebras
Twierdzenie o reperezentacji W*- algebr na przestrzeni HilbertaThe representation theorem for W*-algebras on Hilbert spaces
Rodzaj algebryAlgebra type
SQLToAlgebra - narzędzie do tłumaczenia zapytań SQL na wyrażenia algebry relacji i jego zastosowaniaSQLToAlgebra - a tool for translating SQL queries into relational algebra expressions and its applications
Grupa multyplikatywna algebry kwaternionówUnit group of the quaternion algebra
Badanie zanurzalności algebr częściowych za pomocą systemów przepisywania termówStudying embeddability of partial algebras by means of term rewriting systems
Algebry kwaternionówQuaternion algebras
Zrezygnował z niej, żeby pomóc ci z pracą domową z algebryHe bailed on her to help you with your algebra homework
Skończenie wymiarowe centralne algebry prosteFinite dimensional central simple algebras
Kraty i Algebry Boole'aLattices and Boolean Algebras
Siedzę za tobą na lekcjach algebry i francuskiegoI sit behind you in Government, Algebra and French
Wysysają do upadłego!/ And I know that if you love me, too/ What a wonderful world this would be/ Don' t know much about geography/ Don' t know much trigonometry/ Don' t know much about algebra/ Don' t know what a slide rule is for/ But I do know one and one is two/ And if this one could be with youThey' re flunking everybody!And I know that if you love me, too What a wonderful world this would be
Mówię o tej dwói, którą dostałaś z algebry./ I gorsze od tegoI' m talking about this D you got in algebra.And worse than this
Czy algebra doprowadza was do łez?Algebra dried up the tears?
Program do optymalnego rozwiązywania wybranych problemów algebry liniowej.Software for optimized solving of selected linear algebra problems.
Różne dowody podstawowego twierdzenia algebryDifferent proofs of the classical theorem of algebra
Tylko funkcje ' sqr ' i ' cube ' są zdefiniowane w algebrze kwaternionówOnly the functions 'sqr ' and 'cube ' are defined in the quaternion algebra
Widzisz, wiem, że oblałeś algebręSee, I know that you flunked algebra
Uwagi o Zasadniczym Twierdzeniu AlgebryNotes on the fundamental Theorem of Algebra
Witaj mamo!Dostałam ‧ z algebryHey, Ma, I got an A in algebra!
Skończenie wymiarowe algebry rozdzielczeFinite dimensional separable algebras
Wprowadzenie funkcji kwadratowej i zasadniczego twierdzenia algebry w zadaniach na kółko matematyczneIntroduction of square function and fundamental affirmations of algebra in tasks on mathematical ring
Algebry CliffordaClifford algebras
Własności wektorów zerowych w modułach Verma algebry VirasoroProperties of null vectors in Verma module of Virasoro algebra
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 59 zdań frazy algebra.Znalezione w 0,15 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.