wymowa: IPA: alˈɡɛbra  

Tłumaczenia na język angielski:

 • algebra       
  (Noun  ) (noun   ) []
   
  system for computation using letters or other symbols
   
  jeden z działów matematyki;
   
  A branch of mathematics concerning the study of structure, relation and quantity.
 • linear algebra   

Pozostałe znaczenia:

 
algebra
 
pot. potocznie środ. środowiskowy studenckie lekcja algebry

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (5)

algebra BanachaBanach algebra
algebra Boole’aBoolean algebra
algebra liniowalinear algebra
C*-algebraC*-algebra
sigma-algebrasigma-algebra; sigma-field

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "algebra", pamięć tłumaczeniowa

add example
Skończenie wymiarowe centralne algebry prosteFinite dimensional central simple algebras
Wybaczcie, poszukiwania geologiczne są mniej sensowne niż algebraI' m sorry...... but I find geology even more pointless than algebra
Grafy a algebra macierzyGraphs and matrix algebra
Czy algebra doprowadza was do łez?Algebra dried up the tears?
Siedzę za tobą na lekcjach algebry i francuskiegoI sit behind you in Government, Algebra and French
Czy ty aby nie oblałeś algebry?Didn' t you flunk algebra?
Wprowadzenie funkcji kwadratowej i zasadniczego twierdzenia algebry w zadaniach na kółko matematyczneIntroduction of square function and fundamental affirmations of algebra in tasks on mathematical ring
Badanie zanurzalności algebr częściowych za pomocą systemów przepisywania termówStudying embeddability of partial algebras by means of term rewriting systems
Reggie nie zdał nawet algebryNo, but your job means something
Mówię o tej dwói, którą dostałaś z algebry./ I gorsze od tegoI' m talking about this D you got in algebra.And worse than this
Skończenie wymiarowe algebry skończonego reprezentacyjnego typuFinite dimensional algebras of finite representation type
Struktura i własności wyróżnionych typów algebr filialnychThe structure and properties of selected types of filial algebras
Kraty i Algebry Boole'aLattices and Boolean Algebras
To coś z algebryThis is algebra!
Homologia i cohomologia Hochschilda Dg-algebrHochschild homology and cohomology of Dg-algebras
Implementacja algorytmów algebry homologicznej za pomocą programowania uogólnionego w C++Implementation of algorithms of homological algebra using generic programming in C++
Pierścień Burnside'a w algebrze i topologii.Burnside ring in algebra and topology
Algebry grafoweGraph algebras
Uwagi o Zasadniczym Twierdzeniu AlgebryNotes on the fundamental Theorem of Algebra
Rano zajęta jestem greką i łaciną, popołudniami- francuskim i algebrąMornings are taken up with Greek and Latin and afternoons with French and algebra
Tak, ja w zeszłym semestrze cierpiałem przez algebręI suffered through algebra last term
Algorytmiczne rozwiązanie problemu izomorfizmu dla reprezentacji algebry kanonicznej typu (4, 3, 2)An algorithmic solution of the isomorphism problem for representations of the canonical algebra of type (4,3,2).
Rozkład Bruhat i algebry HeckeThe Bruhat decomposition and Hecke algebras
Własności wektorów zerowych w modułach Verma algebry VirasoroProperties of null vectors in Verma module of Virasoro algebra
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 59 zdań frazy algebra.Znalezione w 0,645 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.