wymowa: IPA: ˈzɛɡar  

Tłumaczenia na język angielski:

 • Horologium   
   
  nazwa gwiazdozbioru ;
   
  Zegar (gwiazdozbiór)
 • Clock   
   
  nazwa gwiazdozbioru ;
 • Pendulum Clock   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (18)

na moim zegarzeby my clock
Praski zegar astronomicznyPrague Astronomical Clock
przeciwnie do ruchu wskazówek zegaraanticlockwise; counter-clockwise
Tajemnica siedmiu zegarówThe Seven Dials Mystery
tyknięcie zegaraclock tick
w kierunku ruchu wskazówek zegarawith the sun
wskazówka zegara słonecznegognomon; style
zegar; swing; timer; timekeeper; pendulum; anticlockwise; watch; horologe; meter; metre; o’clock; clock
zegar aktywacjiactivation clock
zegar atomowyatomic clock
zegar biologicznybody clock; biological clock
zegar piaskowyhourglass
zegar słoneczny; Sundial; sundial
Zegar światowyWorld Clock
zegar wahadłowypendulum clock; grandfather clock
zegar wodnywater clock; clepsydra
zegar z kukułkącuckoo clock
Zegar ZagładyDoomsday Clock

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "Zegar", pamięć tłumaczeniowa

add example
Zegar REACH rozpocznie o dliczanie 1 czerwca wraz z otwarciem w Helsinkach Europejskiej Agencji ds . Chemikaliów ( European Chemicals Agency – ECHA ) .The REACH clock starts ticking on 1 June , with the launch of the European Chemicals Agency ( ECHA ) in Helsinki .
Połączyć końcówkę urządzenia Needle-Pro typu luer ze strzykawką delikatnym ruchem obrotowym w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegaraAttach the luer connection of the Needle-Pro device with an easy clockwise twisting motion to the syringe
• Zawsze należy sprawdzić, czy przycisk podania dawki jest schowany całkowicie, a pokrętło nastawiania dawki znajduje się w pozycji zero. • Ustawić wymaganą liczbę jednostek, obracając pokrętło nastawiania dawki zgodnie z ruchem wskazówek zegara (rysunekAlways check that the push-button is fully depressed and the dose selector is set at zero Dial the number of units required by turning the dose selector clockwise (picture
Wykazaliśmy, że zegar biologiczny istnieje naprawdę i można zmieniać jego biegWe have actuaIly shown that there is a clock.We have actuaIly shown that it can be tampered with
Walter, możemy zatruwać sobie głowy semantyką cały dzień, ale zegar tykaWalter, we can head- scratch the semantics of this all day, but the clock is ticking
Jeżeli strzałka nie jest widoczna, przekręcić gałkę nastawiającą dawkę zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara aż do chwili, kiedy pojawi się strzałka i da się wyczuć lub zobaczyć wcięcie będące przedłużeniem strzałkiIf the arrow is not present, turn the dose knob clockwise until the arrow appears and notch is felt or visually aligned
Odzyskałaś zegar?Did you get the clock?
Pośrodku, na murowanym postumencie, stal łupkowy zegar słoneczny; cztery rabaty, obsadzone wątłymi krzakami dzikiej róży, okalały kwadratem grządki użytecznych upraw.In the middle was a slate sundial on a brick pedestal; four flower beds with eglantines surrounded symmetrically the more useful kitchen garden bed.
Pozostałe części zegarów lub zegarkówOther clock or watch parts
Burmistrz Wilson popiera inicjatywę zastąpienia tego zegara innymMayor Wilson is sponsoring an initiative to replace that clock
Ten zegar powinien być gotowyThat clock should be set
Dziewięć kroków od drzwi wejściowych do zegara... i jeszcze trzy do pokojuNine steps from the front door to the clock... and three more to this room
Jest to wniosek, który cofa zegar historii o dziewięćdziesiąt lat do tyłu, do roku 1919, kiedy zapewniono tydzień pracy trwający maksymalnie 48 godzin.It is a proposal which turns the clock of history back ninety years to 1919, when a working week of a maximum of 48 hours was secured.
Zgodnie ze wskazówkami zegara, lub odwrotnieClockwise or anti- clockwise.Tick- tock, tock- tick
PRZYRZĄDY I APARATURA, OPTYCZNE, FOTOGRAFICZNE, KINEMATOGRAFICZNE, POMIAROWE, KONTROLNE, PRECYZYJNE, MEDYCZNE LUB CHIRURGICZNE; ZEGARY I ZEGARKI; INSTRUMENTY MUZYCZNE; ICH CZĘŚCI I AKCESORIAOPTICAL, PHOTOGRAPHIC, CINEMATOGRAPHIC, MEASURING, CHECKING, PRECISION, MEDICAL OR SURGICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS; CLOCKS AND WATCHES; MUSICAL INSTRUMENTS; PARTS AND ACCESSORIES THEREOF
Co wskazuje zegar?I think we' re done here
Test powinien obejmować jazdę po okręgu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara oraz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegaraThe test shall include driving in a clockwise direction, and in a counter-clockwise direction
przewóz niektórych towarów radioaktywnych o małym zagrożeniu, takich jak zegary, zegarki, wykrywacze do dymu, tarcze kompasówcarriage of certain low-hazard radioactive items such as clocks, watches, smoke detectors, compass dials
Użycie pompki dozującej w celu odmierzenia dawki leku Końcówka wylotowa pompki ma dwie pozycje – może obracać się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (pozycja „ otwarte ”) oraz w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (pozycja „ zamknięte ”Using the metering pump to dispense the oral solution The nozzle has two positions and can be turned gently anti-clockwise (unlocked position) and clockwise (locked position
I szeryfie, podczas rozmowy, w tle słyszałam bicie zegaraAnd Sheriff, in the background I could hear a clock striking
Nie jestem zegarem, nie jestem rannyI' m not a clock.I' m not wound
Czego chcesz?Przyszedłem po zegar mojej matkiI came to get my mother' s clock
Biedni nie mają zegarów ze skorupy żółwia!Poor people don' t buy tortoise- shell clocks!
Rozpatrywanym produktem są odbiorniki telewizji kolorowej o przekątnej ekranu większej niż ‧,‧ cm niezależnie od tego czy posiadają one wbudowany odbiornik radiowy i/lub zegarThe product concerned is colour television receivers with a diagonal screen size of more than ‧,‧ cm, whether or not combined in the same housing with a radio broadcast receiver and/or clock
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 662 zdań frazy Zegar.Znalezione w 0,604 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.