wymowa: IPA: ˈzɛɡar  

Tłumaczenia na język angielski:

 • Horologium   
   
  nazwa gwiazdozbioru ;
   
  Zegar (gwiazdozbiór)
 • Clock   
   
  nazwa gwiazdozbioru ;
 • Pendulum Clock   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (18)

na moim zegarzeby my clock
Praski zegar astronomicznyPrague Astronomical Clock
przeciwnie do ruchu wskazówek zegaraanticlockwise; counter-clockwise
Tajemnica siedmiu zegarówThe Seven Dials Mystery
tyknięcie zegaraclock tick
w kierunku ruchu wskazówek zegarawith the sun
wskazówka zegara słonecznegognomon; style
zegar; swing; timer; timekeeper; pendulum; anticlockwise; watch; horologe; meter; metre; o’clock; clock
zegar aktywacjiactivation clock
zegar atomowyatomic clock
zegar biologicznybody clock; biological clock
zegar piaskowyhourglass
zegar słoneczny; Sundial; sundial
Zegar światowyWorld Clock
zegar wahadłowypendulum clock; grandfather clock
zegar wodnywater clock; clepsydra
zegar z kukułkącuckoo clock
Zegar ZagładyDoomsday Clock

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "Zegar", pamięć tłumaczeniowa

add example
Zegar REACH rozpocznie o dliczanie 1 czerwca wraz z otwarciem w Helsinkach Europejskiej Agencji ds . Chemikaliów ( European Chemicals Agency – ECHA ) .The REACH clock starts ticking on 1 June , with the launch of the European Chemicals Agency ( ECHA ) in Helsinki .
Manipulowała czasem, używając do tego pewnie tego zegara, który Stark właśnie podłączyłShe was manipulating time, probably using that clock that Stark just hooked up
Jest zamrożenie.Z dwoma sekundami na zegarze, Kruki zmierzają na mistrzostwaWith two seconds left on the clock, the Ravens are headed to the State Championship
Ten zegar źle chodziThat clock is incorrect
Cóż, ja tylko chciałam się zameldować, powiadomić cię, że właśnie odbiłam kartę na zegarze...... i powiedzieć ci, że postępujesz właściwieWell, I just wanted to check in, let you know I was on the clock...... and tell you that you' re doing the right thing
Zaznacz tą opcję, jeśli chcesz, aby zegar pokazywał diody sekundCheck this if you want to display second leds in order to see the seconds
oscylator i obwód zegaraan on-board oscillator and clock circuit
przewóz niektórych towarów radioaktywnych o małym zagrożeniu, takich jak zegary, zegarki, wykrywacze do dymu, tarcze kompasówcarriage of certain low-hazard radioactive items such as clocks, watches, smoke detectors, compass dials
Przyszedłem po zegar mojej matkiI came to get my mother' s clock
Oo, tak, zegar tykaOh, yes, the clock is ticking
artykułów objętych działem ‧ (na przykład zegary i obudowy zegarówarticles of Chapter ‧ (for example, clocks and clock cases
Śledząc ciało Układu Słonecznego & kstars; pokazuje jego drogę na niebie, dołączając ślad orbity. By zobaczyć tą orbitę należy zwiększyć krok zegara (na np. ‧ dzieńWhen tracking on a Solar System body, & kstars; will automatically attach an orbit trail, showing the path of the body across the sky. You will likely need to change the clock 's timestep to a large value (such as ‧ day) to see the trail
Zegary i zegarki oraz ich części, wyłączając produkty objęte pozycjami nr ‧ i ‧ Obróbka lub przetwarzanie bądź montaż produktów z użyciem produktów i części, których wartość nie przekracza ‧ % wartości uzyskanego produktuCLOCKS AND WATCHES AND PARTS THEREOF, EXCLUDING PRODUCTS FALLING WITHIN HEADING NOS ‧ AND ‧**WORKING, PROCESSING OR ASSEMBLY IN WHICH THE VALUE OF THE PRODUCTS USED DOES NOT EXCEED ‧ % OF THE VALUE OF THE PRODUCT OBTAINED*
Test ma składać się z jazdy zgodnie z ruchem wskazówek zegara i w kierunku odwrotnymThe test shall include driving in a clockwise direction and in a counter-clockwise direction.`
Przyrząd kontrolny jest umieszczany w pojeździe w taki sposób, aby kierowca mógł ze swojego miejsca wyraźnie widzieć prędkościomierz, licznik długości drogi i zegar, a jednocześnie wszystkie części tych przyrządów, włącznie z elementami napędzającymi, były zabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniemRecording equipment must be positioned in the vehicle in such a way that the driver has a clear view from his seat of speedometer, distance recorder and clock while at the same time all parts of those instruments, including driving parts, are protected against accidental damage
Zegary doktora późnią się o ‧ minutThe doc set all his clocks ‧ minutes slow
Aby wykonać zastrzyk, konieczne są: • ‧ strzykawka zawierająca przygotowany do podania roztwór ‧ (należy zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania leku i wysłuchać instrukcji lekarza). • ‧ strzykawka zawierająca przygotowany do podania roztwór Ceplene. • Gaziki nasączone alkoholem • Stoper, zegar lub zegarek • Pojemnik umożliwiający bezpieczne usunięcie zużytej strzykawkiFor the injection you will need the following: ‧ prepared syringe for your ‧ injection (refer to the ‧ package leaflet and your doctor s dose instructions). ‧ prepared syringe containing Ceplene. Alcohol wipe(s). A timer, clock or watch with a second hand. A puncture-proof container so you can dispose of used syringes safely
Wewnętrzny zegar jest ustawiony zgodnie z UTC (uniwersalny czas koordynowanyThe internal clock time is UTC
Odchylenie przeciwne do wskazówek zegara jest uważane za pozytywne, a zgodne ze wskazówkami zegara za negatywneAnti-clockwise deviation is to be regarded as positive and clockwise deviation as negative
''a zegar mówił: tik! tak!...'' czas w zachodnioeuropejskich bajkach magicznych (na przykładzie ''królowej śniegu'' h. ch. andersena)''and the clock said ''tick! tack!'' '' the time in west european fairy-tales (illustrated by ''the snow queen'' by h. ch. andersen)
Aby uniknąć wstrzyknięcia pęcherzyków powietrza i mieć pewność wyboru właściwej dawki, należy: • Nastawić ‧ jednostki, obracając pokrętło nastawiania dawki zgodnie z ruchem wskazówek zegara. • Trzymając wstrzykiwacz NovoRapid InnoLet igłą skierowaną do góry, popukać delikatnie we wkład palcem kilka razy, aby pęcherzyki powietrza zebrały się w górnej części wkładu. • Trzymając wciąż wstrzykiwacz igłą skierowaną do góry, wcisnąć przycisk podania dawki, a pokrętło nastawiania dawki powróci do pozycji zero. • Kropla insuliny powinna pojawić się na końcu igły (rysunek ‧BTo avoid injection of air and ensure proper dosing: Dial ‧ units by turning the dose selector clockwise Hold NovoRapid InnoLet with the needle upwards and tap the cartridge gently with your finger a few times to make any air bubbles collect at the top of the cartridge Keeping the needle upwards, press the push-button and the dose selector returns to zero A drop of insulin should appear at the needle tip (picture ‧B
Neurotransmitery uczestniczące w przekazywaniu bodźców niefotycznych do zegara biologicznego.Neurotransmitters which take part in transmission of non-photic stimuli to the SCN.
Ja zgodziłbym się na zapasy w błocie z własną matką za górę pieniędzy, fikuśny zegar i francuską pornografięWell, you' re only human
Po co słońcu zegar?Who' d want to dial the sun?
Spójrz na zegarTake a look at the clock
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 662 zdań frazy Zegar.Znalezione w 0,64 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.