wymowa: IPA: ˈzɛɡar  

Tłumaczenia na język angielski:

 • Horologium   
   
  nazwa gwiazdozbioru ;
   
  Zegar (gwiazdozbiór)
 • Clock   
   
  nazwa gwiazdozbioru ;
 • Pendulum Clock   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (18)

na moim zegarzeby my clock
Praski zegar astronomicznyPrague Astronomical Clock
przeciwnie do ruchu wskazówek zegaraanticlockwise; counter-clockwise
Tajemnica siedmiu zegarówThe Seven Dials Mystery
tyknięcie zegaraclock tick
w kierunku ruchu wskazówek zegarawith the sun
wskazówka zegara słonecznegognomon; style
zegar; swing; timer; timekeeper; pendulum; anticlockwise; watch; horologe; meter; metre; o’clock; clock
zegar aktywacjiactivation clock
zegar atomowyatomic clock
zegar biologicznybody clock; biological clock
zegar piaskowyhourglass
zegar słoneczny; Sundial; sundial
Zegar światowyWorld Clock
zegar wahadłowypendulum clock; grandfather clock
zegar wodnywater clock; clepsydra
zegar z kukułkącuckoo clock
Zegar ZagładyDoomsday Clock

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "Zegar", pamięć tłumaczeniowa

add example
Zegar cyfrowyCommentDigital Clock
Tygodniowe zegary są wyposażeniem opcjonalnym i dlatego nie są wymagane w urządzeniach wielofunkcyjnych zgodnych z wymogami Energy StarWeekly timers are optional features, and therefore are not required on Energy Star-compliant MFDs
" Odlicza czas świąteczny zegar" Counting down the Christmas clock
Jeśli chodzi o dokładny czas, to nie polegaj na zegarze w tym pokoju.Do not rely on the room clock for the accurate time of day.
Ten zegar chodzi na prąd.This clock is electric.
Przeciwnie do ruchu wskazówek zegaraCounterclockwise
Sluchaj zegaraListen to the clock
' Wandalom nie było dość i rozbili nasz zegar słoneczny, który złośliwie wrzucili do stawu. '' And if that wasn' t enough, they then smashed our sundial and then callously threw it into the pond. '
Panie przewodniczący, pragnę tutaj na moment przerwać. Chciałbym wiedzieć, czy ze względu na rozmiar wykonanej przez nas pracy nie obowiązuje mnie limit czasowy, gdyż zegar nie ruszył.Mr President, may I just pause a moment, I wanted to know whether, given the length of our work, I had no time limit, because I see that the clock has not started.
Jeżeli wybrano zbyt dużą dawkę, przekręcić pokrętło nastawiające dawkę wstecz (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) aż do pojawienia się w okienku wybranej dawkiIf too high a dose is dialled, turn the dose knob backward (anti-clockwise) until the correct dose appears in the window
Radia z zegaremradio clocks
l dziewięć od zegara do drzwiFrom the clock to the door, nine more
" Kwiecie, błyszcz i świeć, niech twe moce lśnią, zawróć zegar, zwróć, co kiedyś było moje "Flower, gleam and glow Let your power shineMake the clock reverse Bring back what once was mine
obrotnicy poziomej, z klamrą środkową, obracającej się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara z prędkością od ‧ do ‧ obr./mina horizontal turntable, with centre clamp, which revolves counter-clockwise at ‧ to ‧ rev/min
Kiedy zaczęłam uprawiać seks, początkowo nie mogłam się odnaleźć, wgapiałam się w zegar myśląc, " Kiedy nadejdzie ta ‧: ‧? "Well, when I' m having sex, I honestly don' t find myself staring at the clock thinking, " When is ‧: ‧ coming? "
Wcisnąć końcówkę strzykawki do urządzenia dostępu do fiolki i obrócić ją ruchem zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby sprawdzić, że strzykawka jest bezpiecznie połączona z białą końcówką luer urządzenia dostępu do fiolkiPress the syringe tip into the vial access device and twist in a clockwise motion to ensure that the syringe is securely attached to the white luer cap of the vial access device
w prawo (zgodnie z wskazówkami zegararight (clockwise
Kamera jest połączona z zegaremThe camera connected to a clock
Badany pojazd wykonuje trzy okrążenia zgodnie z ruchem wskazówek zegara i trzy okrążenia przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, poruszając się po okręgu o średnicy około ‧ metrów z prędkością, która wytwarza przyśpieszenie poprzeczne o wartości około ‧,‧–‧,‧ gThe test vehicle is driven around a circle ‧ meters in diameter at a speed that produces a lateral acceleration of approximately ‧,‧ to ‧,‧ g for three clockwise laps followed by three anticlockwise laps
Jakiego zegara?What kind of clock, Lucy?
To całkiem inaczej, jak zegar chodzi źle w KornwaliThat ' s totally different from when the clock' s wrong in Cornwall
Zaznaczając tę opcję ustalasz wyświetlanie informacji o wyzerowaniu zegarów. Następuje to, gdy Twoja bezczynność trwa przez dłuższą chwilęWith this checkbox you indicate that you want to see when the timers are reset. This happens when you have been idle for a while
''a zegar mówił: tik! tak!...'' czas w zachodnioeuropejskich bajkach magicznych (na przykładzie ''królowej śniegu'' h. ch. andersena)''and the clock said ''tick! tack!'' '' the time in west european fairy-tales (illustrated by ''the snow queen'' by h. ch. andersen)
przyrządów lub aparatury objętych sekcją XVIII, włącznie ze sprężynami do zegarów lub zegarkówinstruments or apparatus of Section XVIII, including clock or watch springs
Identyfikacja receptorów oreksynowych w wybranych strukturach zegara biologicznego szczura.Identyfication of orexins receptors in selected structures of the biological clock in rat.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 660 zdań frazy Zegar.Znalezione w 0,405 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.