Tłumaczenia na język angielski:

 • Cetus   
  (Proper noun  )
   
  winter constellation of the northern sky
   
  Wieloryb (gwiazdozbiór)
 • Whale   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (5)

połowy wielorybówwhaling
wielorybwhale; ; whales
Wieloryb biskajskiAtlantic Northern Right Whale
wieloryb grenlandzkibowhead whale; arctic right whale; Greenland right whale
Wieloryb grenlandzkiBowhead Whale

Przykładowe zdania z "Wieloryb", pamięć tłumaczeniowa

add example
To mój obywatelski obowiązek i lubię wielorybyIt' s my civic duty, and I like whales
Nie dopłynęliśmy jeszcze do Anglii, a on juź nie moźe się doczekać powrotu, aby opowiadać o wielorybieWe ain' t even got to England yet, and he can hardly wait to get home again and tell his people about the whale
Gdy pływasz w oceanie a obok ciebie są wieloryby lub delfiny, to jedno z najpiękniejszych przeżyćWhen you' re out swimming in the ocean and you have whales and dolphins come by you, it is one of the most incredible experiences ever
Zanieczyszczenie wód oceanicznych oraz degradacja wybrzeży europejskich stanowią oprócz problemów środowiskowych także problem gospodarczy, ponieważ w niektórych krajach, jak choćby w Portugalii, turystyka wykorzystująca atrakcje związane z wodami morskimi, takie jak obserwowanie wielorybów, nurkowanie itd., stanowi istotne źródło dochodu w niektórych regionach, w tym na Azorach, Maderze i w Algarve.Apart from environmental issues, oceanic pollution and European coastal degradation present an economic problem. This is because in certain countries, such as Portugal, the practice of tourism which is aimed at maritime activities like whale watching, diving and others, constitutes a significant source of income for some regions, including the Azores, Madeira and the Algarve.
Wieloryb w kolejce żąda, żeby się z tobą zobaczyćThere' s a whale online demanding to see you
Kocham wieloryby!I love whales!
Uważam, że nie możemy stosować żadnej taryfy ulgowej w przypadku poławiania wielorybów.I do not think we can make any allowances in the case of whaling.
Cousteau- wielorybyLily had the dolphins
Kto chciałby pooglądać wieloryby?Who would go whale- watching?
Fajny kostium wielorybaNice whale costume
Czwórka jest dla łowiących wielorybyThe four is for catching whales
Słyszysz śpiew wielorybów?Can you hear the Jack- whale singing?
Człowiek zabijając wieloryby niszczył własną przyszłośćWhen man was killing these creatures, he was destroying his own future
Następny pokaz " cudowny świat/ wielorybów " zacznie się za pięć minutThe next showing of " The World of Whales " begins in five minutes
Dzięki nam wielorybom grozi całkowite wymarcieMankind has hunted whales to the brink of extinction
Kochanie wczoraj wydarzyło się coś wielkiego jakieś dzieci zobaczyły wielorybaDarling.The big excitement yesterday was when some school children spotted a whale
uważa, że ochrona wielorybów i innych waleni zależy ostatecznie od rozwoju środków będących przedmiotem skutecznie wdrożonego porozumienia, wystarczająco szeroko uzgodnionegoBelieves that the conservation of whales and other cetaceans depends ultimately on the development of measures that are the subject of sufficiently broad agreement to be implemented effectively
Wieloryb jest ssakiem.A whale is a mammal.
Właśnie lecę z Baja... pogadać z klientami, zapewnić piwko, pokazać wielorybyJust come up from Baja...... chitchat the clients, lay on the cerveza, harass the whales
Svea! a gdzie ten wieloryb?Svea!Where is that whale?
Jeden wieloryb pilotował nas wyznaczając najlepszą drogę przez ten wiatrA pilot whale followed us to get out of the path of the wind
Mamy te same cechy fizjologiczne co wieloryby, foki i delfinyWe have some of the same physiological traits that whales, seals, and dolphins have
Obecnie Japonia ma programy badawcze które włączają zabijanie różnych gatunków wielorybów [ tutaj wymienia nazwy- minke, fin, sei, humpback ]Currently, Japan has research programs that involve killing minke whales, fin whales, sei whales, and humpback whales
Płotki udają, że są wielorybamiMinnows pretending they' re whales
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 309 zdań frazy Wieloryb.Znalezione w 0,559 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.