Tłumaczenia na język angielski:

  • Troll Bridge   

Przykładowe zdania z "Trollowy most", pamięć tłumaczeniowa

add example
Mój samochód się przegrzał na moście AlexandriiWell, my car overheated on the Alexandria bridge
Coś z jakimś mostemA bridge or something
w promieniu ‧ m od środka toru przestrzeń jest wolna od dużych odbijających obiektów, takich jak ogrodzenia, skały, mosty lub budynkiwithin a radius of ‧ m from the centre of the track the space is free of large reflecting objects such as fences, rocks, bridges or buildings
Moi ludzie sprawdzają każdy centymetr tuneli i mostów, ale z powodu groźby Jokera, mamy związane ręce[ SlRENS WAlLlNG ]GORDON: My officers are going over every inch of the tunnels and bridges...... but with the Joker' s threat, they' re not an option
On Jest typem człowieka tamten mógłby dostawać ciebie odskoczyć most...lub przynajmniej myśli o tym dla kilku sekundHe' s the type of man that could get you to jump off a bridge... or at least think about it for a few seconds
Takimi wibracjami można doprowadzić do zawalenia mostuA rhythm like this can cause bridges to collapse
Więc co on robił dyndając pod mostem z pętlą na szyi?So what he was doing dyndajšc p? tlš under a bridge with the neck?
Porusza się bardzo szybko./ Musi być w samochodzie./ Jest na moście Pont du Carrousel/ porusza się na południeHe' s moving again.And fast. He must be in a car
Wycofaj mostRetract the bridge
Umieściliśmy go w Norwood... pod wschodnim mostemWe hid it in Norwood... under the East bridge
Poznaję ten mostI know this bridge
Zwiększ wysokość, lecisz na most!Pull up!Pull up! You' re headed for the bridge!
Pociągi o dużych prędkościach / transport kombinowany półno c-południe ( Berlin-Erfurt-Halle / Lipsk-Norymberga & tunel Brenner , oś Monachium-Werona & most przez Cieśninę Messyńską ) 2High-speed train / combined transport north-south ( Berlin-Erfurt-Halle / Leipzig-Nuremberg & Brenner axis Munich-Verona & Messina bridge ) 2
Odczuwamy teraz korzyści płynące z powiększenia strefy w sensie fizycznym, ale odczuwamy też znaczenie symboliczne i praktyczne tego wydarzenia. Na przykład możliwość przekraczania Dunaju mostem bądź łódką bez konieczności kontroli była dla naszych rodziców nieosiągalnym marzeniem.We can now feel the advantages of enlargement as a physical reality, and also the symbolic and practical importance of being able, for example, to cross the bridges of the Danube without checks, or rowing across the Danube, which was an inconceivable dream for our parents.
Decyzja Komisji ‧/WE z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie procedury zaświadczania zgodności wyrobów budowlanych na podstawie art. ‧ ust. ‧ dyrektywy Rady ‧/EWG w zakresie złączy kompensacyjnych dla mostów drogowych [‧] ma być włączona do PorozumieniaCommission Decision ‧/EC of ‧ December ‧ on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article ‧) of Council Directive ‧/EEC as regards expansion joints for road bridges is to be incorporated into the Agreement
W ciągu ostatnich kilku miesięcy dowiadywaliśmy się, co one oznaczają w kontekście budowy mostów i ciężaru, jaki mogą unieść.Over the past few months we have seen again and again what they mean in terms of bridge construction and the weight they can bear.
Prawosławie jako element wzbogacający polską kulturę oraz most jednoczący EuropęOrthodox Chuch as an element enriching Polish culture and as a bridge unting Europe
Gdzie?/ Na moście w parkuWhere?At the bridge, in the park
most na Dunaju od granicy rumuńskiej do Russe, E‧ od Russe do Biala, E‧ od Biala do Veliko Tarnovo i Haskova, E‧/E‧ od Haskova do Svilengradu i E‧ od Svilengradu do granicy greckiejnamely the Danube bridge from the Romanian border to Russe, E‧ from Russe to Biala, E‧ from Biala to Veliko Tarnovo and Haskovo, E‧/E‧ from Haskovo to Svilengrad and E‧ from Svilengrad to the Greek border
To co mnie do tego skłoniło, mimo, że potrzebne były przygotowania, to fakt, że most jest ogólnie dostępnyWhat drew me to it, in spite of having... to do so much preparations, is that it is so accessible
IBDIM Instytut Badawczy Dróg i MostówIBDIM Road and Bridge Research Institute
Hyun- seo, most Wonhyo,/ strona północna, pospiesz się!Hyun- seo Wonhyo Bridge North Side Hurry!
Ten pierwszy projekt drogowy ISPA polegał na wzmocnieniu nawierzchni i pobocza na odcinkach o łącznej długości 37 km , całkowitej wymianie nawierzchni na 119 km , naprawie 27 mostów i wiaduktów , zwiększeniu bezpieczeństwa ( bariery , syg nalizacja , oznakowanie , itp . ) .This first ISPA road improvement project involved strengthening the road surface and hard shoulder along a 37 km stretch , completely resurfacing 19 km , repairing 27 bridges and viaducts , and improving safety ( ramps , signposting , road markings , etc . ) .
Zgubiliśmy go na mościeListen, we losthim on the bridge
Zlewnia rzeki Astico, od jej źródeł (w autonomicznej prowincji Trydent i w prowincji Vicenza, region Veneto) do zapory znajdującej się w pobliżu mostu Pedescala w Prowincji VicenzaThe water catchment area of the Astico river, from its sources (in the Autonomous Province of Trento and in the Province of Vicenza (Veneto Region) to the dam near the Pedescala bridge in the Province of Vicenza
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1406 zdań frazy Trollowy most.Znalezione w 0,881 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.