Tłumaczenia na język angielski:

  • Troll Bridge   

Przykładowe zdania z "Trollowy most", pamięć tłumaczeniowa

add example
Identyfikacja i charakterystyka integronów bakterii z rodzaju Pseudomonas pochodzących z kopalni miedzi Lubin i składowiska odpadów poflotacyjnych Żelazny MostIdentification and characterization of integrons originated from Pseudomonas spp. isolated from Lubin copper mine and Zelazny Most post-flotation waste reservoir
most graniczny na Nysie Łużyckiej (Lausitzer Neiße) między miejscowościami Bad Muskau i Łęknica w punkciethe border bridge over the Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) between Bad Muskau und Łęknica at marker
Nie twierdzę, że nie ma mostów, które trzeba zbudować, ale jeśli zaczniemy je budować terazI mean, I' m not saying there aren' t bridgesThat need to be built, But if we start building them now
Tuż przy małym mościeJust by a little bridge
Użytkownicy RIS oznaczają różne grupy użytkowników, łącznie z kapitanami łodzi, operatorami RIS, operatorami śluz/mostów, organami administracji żeglugi śródlądowej, operatorami portów i terminali, operatorami w centrach kryzysowych służb ratowniczych, kierownikami floty, załadowcami ładunku i pośrednikamiRIS users means all different user groups including boat masters, RIS operators, lock/bridge operators, waterway authorities, port and terminal operators, operators in calamity centres of emergency services, fleet managers, cargo shippers and freight brokers
StrzeIił do ciebie na mościeHe shot you on the bridge
Most jest wysadzony!The bridge is out!
Konstrukcje i części takich konstrukcji (np. wiaty, mosty i części mostów, wieże, maszty, filary, kolumny, rusztowania, dachy, ramy drzwi i okien, balustrady), z aluminiumSTRUCTURES, AND PARTS OF STRUCTURES (FOR EXAMPLE, HANGARS AND OTHER BUILDINGS, BRIDGES AND BRIDGESECTIONS, TOWERS, LATTICE MASTS, ROOFS, ROOFING FRAMEWORKS, DOOR AND WINDOW FRAMES, BALUSTRADES, PILLARS AND COLUMNS), OF ALUMINIUM
Więc przyjdź na most Adams StreetThen go to the Adams Street bridge
Oto Międzygalaktyczny Most Wrót McKaya i CarterI give you theMcKay- Carter Intergalactic Gate Bridge
Musimy się dostać do mostuWe' ve got to get to the bridge
Infrastruktura transportowa, w tym drogi i mosty, uległa zniszczeniu, a połączenia komunikacyjne zostały przerwane.Transport infrastructure, including roads and bridges, was damaged and communication networks were interrupted.
Most ‧ jest ciągle nieczynnyBridge ‧ is still out
Valle di Duggia: rzeka Duggia od źródeł do zapory położonej ‧ m powyżej miejsca położenia mostu na drodze między Varallo i LocarnoValle di Duggia: the River Duggia from its sources to the barrier ‧ m above where the bridge of the road between Varallo and Locarno crosses the river
Planowanie pracy mostu (długo- i średnioterminowebridge planning (medium and short term
Most na rzece Our będzie naszThen the Our River Bridge will be in our hands
To znaczy, że do mostu w Arnhem można dotrzeć tylko na piechotęSo no one' s going to get to Arnhem Bridge except on foot
Górna część rzeki Astico, pomiędzy tamą blisko mostu Pedescala i tamą Pria Maglio, jest uważana za strefę buforowąThe downstream part of Astico river, between the dam close to the Pedescala bridge and the Pria Maglio dam, is considered as a buffer zone
Ten most został wybudowany dwa lata temu.This bridge was built two years ago.
Region Ústí nad Labem: okręg Chomutov, okręg Louny, okręg Most i okręg TepliceRegion of Ústí nad Labem: district Chomutov, district Louny, district Most and district Teplice
Podnieś mostRaise the bridge
Mostu nie wysadzonoBridge has not been blown
most graniczny na rzece Schweinitz/Svídnice między miejscowościami Mníšek i Deutscheinsiedel na ‧ odcinku granicznym między kamieniami granicznymi ‧ ithe border bridge over the Schweinitz/Svídnice between Mníšek and Deutscheinsiedel in border section ‧ between boundary stones ‧ and
Ja wiem dlaczego chciałem wybudować most, ale nie wiem które wspomnienie chciałbym zachować najbardziej... zobaczyc syna przychodzącego na świat... by łączyć światyI know why I wanted to build the bridge, but I can tell you the memory I wanted most... to see my son come into the world... to bring worlds together
Republika Czeska odpowiada za utrzymanie następujących mostów granicznychThe Czech Republic shall be responsible for the maintenance of the following border bridges
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1317 zdań frazy Trollowy most.Znalezione w 1,096 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.