Tłumaczenia na język angielski:

  • Suite B   
     
    A set of cryptographic algorithms specified by the US National Security Agency to provide an interoperable standard for government and industry.

Przykładowe zdania z "Suite B", pamięć tłumaczeniowa

add example
Adres: a) BM Box: MIRA, Londyn WC‧N ‧XX, Zjednoczone Królestwo, b) Safiee Suite, EBC House, Townsend Lane, Londyn NW‧ ‧LL, Zjednoczone KrólestwoAddress: (a) BM Box: MIRA, London WC‧N ‧XX, United Kingdom, (b) Safiee Suite, EBC House, Townsend Lane, London NW‧ ‧LL, United Kingdom
Adres: a) ‧ S. Central Expressway, Suite ‧, Richardson, Texas ‧, USA; b) P.O. Box ‧, Richardson, Texas ‧, USAAddress: (a) ‧ S. Central Expressway, Suite ‧, Richardson, Texas ‧, USA; (b) P.O. Box ‧, Richardson, Texas ‧, USA
Richard A. Chichakli, P.C. Adres: a) ‧ S. Central Expressway, Suite ‧, Richardson, Texas ‧, USA; b) P.O. Box ‧, Richardson, Texas ‧, USARichard A. Chichakli, P.C. Address: (a) ‧ S. Central Expressway, Suite ‧, Richardson, Texas ‧, USA; (b) P.O. Box ‧, Richardson, Texas ‧, USA
Adres: a) P.O. Box ‧, Sharjah, Zjednoczone Emiraty Arabskie; b) ‧ S. Central Expressway, Suite ‧ Richardson, Texas ‧, USAAddress: (a) P.O. Box ‧, Sharjah, United Arab Emirates; (b) ‧ S. Central Expressway, Suite ‧ Richardson, Texas ‧, USA
Adres: a) P.O. Box ‧-‧C, Ajman, Zjednoczone Emiraty Arabskie; b) P.O. Box ‧, Ajman, Zjednoczone Emiraty Arabskie; c) ‧ S. Central Expressway, Suite ‧, Richardson, Texas ‧, USAAddress: (a) P.O. Box ‧-‧C, Ajman, United Arab Emirates; (b) P.O. Box ‧, Ajman, United Arab Emirates; (c) ‧ S. Central Expressway, Suite ‧, Richardson, Texas ‧, USA
Adres: a) ‧ Syracuse Place, Richardson, Texas ‧, USA; b) ‧ South Central Expressway Suite ‧ Richardson, Texas ‧, USAAddress: (a) ‧ Syracuse Place, Richardson, Texas ‧, USA; (b) ‧ South Central Expressway Suite ‧ Richardson, Texas ‧, USA
oddział w Kanadzie: Glitnir Bank Canadian Branch, ostatni zgłoszony adres: ‧ Argyle Street, Suite ‧, Halifax, Nova Scotia B‧J ‧N‧, Kanadaa branch in Canada: Glitnir Bank Canadian Branch, last registered address: ‧ Argyle Street, Suite ‧, Halifax, Nova Scotia B‧J ‧N‧, Canada
Wnioskiem z dnia ‧ października ‧ r. spółka Schuepbach Energy LLC, z siedzibą pod adresem ‧ North Harword, Suite ‧, Dallas, TX ‧, UNITED STATES OF AMERICA, wystąpiła o trzyletnie zezwolenie, zwane zezwoleniem Brignoles, na poszukiwanie węglowodorów płynnych lub gazowych na powierzchni ok. ‧ km‧, obejmującej część departamentów Bouches-du-Rhône, Var, Alpes-Maritimes oraz VaucluseBy request dated ‧ October ‧, Schuepbach Energy LLC, a company with registered offices at ‧ North Harword, Suite ‧, Dallas, TX ‧, UNITED STATES OF AMERICA, applied for a three-year licence, designated the Brignoles Licence, to prospect for oil and gas in an area of approximately ‧ km‧ covering part of the departments of Bouches-du-Rhône, Var, Alpes-Maritimes and Vaucluse
We wniosku z dnia ‧ sierpnia ‧ r. spółki Marex Petroleum Corporation (dba Marex, Inc.), z siedzibą w USA, pod następującym adresem: ‧ Memorial Drive, Suite ‧, Texas ‧ Houston (USA) oraz Etablissements Maurel & Prom, z siedzibą we Francji, pod następującym adresem: ‧, rue Volney, F-‧ Paris, zwróciły się o przedłużenie wyłącznego zezwolenia na poszukiwanie węglowodorów płynnych lub gazowych, zwane zezwoleniem Lavignolle, na obszarze ok. ‧ km‧, obejmującym część departamentu GirondeBy request of ‧ August ‧, Marex Petroleum Corporation (dba Marex, Inc.), a company with registered offices at ‧ Memorial Drive, Suite ‧, Texas ‧ Houston (United States), and Etablissements Maurel & Prom, a company with registered offices at ‧, rue Volney, ‧ Paris (France), applied for an extension of the exclusive licence to prospect for liquid or gaseous hydrocarbons designated the Lavignolle licence in an area of approximately ‧ km‧ covering part of the department of Gironde
Droit de suite na tle ekonomicznej oraz empirycznej analizy prawaDroit de suite in economic and empirical law analysis perspective
En particulier, ces deux relevés de régularisation portaient sur la détermination du montant de la TVA dont Umicore s'était rendu redevable suite à l'exonération irrégulière, de l'amende fiscale à payer et des intérêts exigibles de plein droit à compter de l date à laquelle la dette TVA avait pris naissanceEn particulier, ces deux relevés de régularisation portaient sur la détermination du montant de la TVA dont Umicore s'était rendu redevable suite à l'exonération irrégulière, de l'amende fiscale à payer et des intérêts exigibles de plein droit à compter de la date à laquelle la dette TVA avait pris naissance
( suite de la page 1 — Pismo przewodniczącego ... ) wę europejskiej i światowej podaży energii , a energia jądrowa musi stanowić integralny element zróżnicowanej , wyważonej , ekonomicznej i trwałej polityki energetycznej UE .( Continued from page 1 Letter — from the EESC President ) power must be an integral element of a diversified , balanced , economic and sustainable energy policy for the EU .
Adres: ‧ S. Central Expressway, Suite ‧, Richardson, Texas ‧, USAAddress: ‧ S. Central Expressway, Suite ‧, Richardson, Texas ‧, USA
suite du débat: pointcontinuation of debate: Item
Komitet Doradczy zgadza się z opinią Komisji, iż konsultanci, integratorzy systemów oraz systemy własne nie wywierają żadnej istotnej presji konkurencyjnej na rynku rozwiązań wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem (EAS- Enterprise Application SuiteThe Advisory Committee agrees with the Commission that consultants and system integrators, as well as in-house systems, do not exert any substantial competitive constraint on the EAS market
poprzedni adres) ‧, S. Roberts Road, Suite ‧ W, Palos Hills, Illinois, ‧, Stany Zjednoczoneformer location) ‧, S. Roberts Road, Suite ‧W, Palos Hills, Illinois, ‧, United States of America
Wnioskiem z dnia ‧ września ‧ r. spółka Concorde Energy LLC, z siedzibą pod adresem ‧ Bull Lea Road, Suite ‧, Lexington KY ‧, UNITED STATES OF AMERICA, wystąpiła o wyłączne zezwolenie na okres czterech lat na poszukiwanie węglowodorów płynnych lub gazowych, zwane zezwoleniem Sézanne, na powierzchni całkowitej ok. ‧ km‧ obejmującej część departamentu MarneOn ‧ September ‧, Concorde Energy LLC, a company with registered offices at ‧ Bull Lea Road, Suite ‧, Lexington KY ‧ UNITED STATES OF AMERICA, applied for an exclusive four-year licence, designated the Sézanne Licence, to prospect for oil and gas in an area of approximately ‧ km‧ in the department of Marne
W dniu ‧ czerwca ‧ r. spółki Egdon Resources (New Ventures) Ltd z siedzibą pod adresem Suite ‧, ‧-‧ High Street, Odiham, Hamphshire, RG‧ ‧LP (Zjednoczone Królestwo), Eagle Energy Limited z siedzibą pod adresem ‧ Beresford Avenue, East Twickenham, TW‧ ‧PY (Zjednoczone Królestwo) i Nautical Petroleum plc z siedzibą pod adresem Parnell House, ‧ Wilton Road, London SW‧V ‧YD (Zjednoczone Królestwo) wystąpiły z wnioskiem, ze zmianami z dnia ‧ stycznia ‧ r., o wyłączne zezwolenie na okres pięciu lat na poszukiwanie węglowodorów płynnych lub gazowych, zwane Permis de Gex, na powierzchni ok. ‧ km‧ obejmującej część departamentów Haute Savoie, Ain i JuraBy request of ‧ June ‧, corrected on ‧ January ‧, Egdon Resources (New Ventures) Ltd, a company with registered offices at Suite ‧, ‧-‧ High Street, Odiham, Hampshire, RG‧ ‧LP (United Kingdom), Eagle Energy Limited, a company with registered offices at ‧ Beresford Avenue, East Twickenham, TW‧ ‧PY (United Kingdom) and Nautical Petroleum plc, a company with registered offices at Parnell House, ‧ Wilton Road, London SW‧V ‧YD (United Kingdom) applied for an exclusive five-year licence designated the Gex Licence, to prospect for liquid and gaseous hydrocarbons in an area of approximately ‧ square kilometres, covering part of the departments of Haute Savoie, Ain and Jura
w języku francuskim:Préparation pour nourrissons i Préparation de suitein French: Préparation pour nourrissons and Préparation de suite
Autorskoprawne aspekty rynku dzieł sztuki ze szczególnym uwzględnieniem instytucji droit de suite.Copyright aspects of the art market with particular emphasis on the artist's resale right.
Droit de suite: modele samodzielnego prawa do wynagrodzenia twórcy utworu plastycznegoDroit de suite: models of the independent right towards remuneration of the author of a deed of fine arts
Wnioskiem z dnia ‧ września ‧ r. spółka Concorde Energy LLC, z siedzibą pod adresem ‧ Bull Lea Road, Suite ‧, Lexington KY ‧, UNITED STATES wystąpiła o wyłączne zezwolenie na okres czterech lat na poszukiwanie węglowodorów płynnych lub gazowych, zwane zezwoleniem Dormans, na powierzchni ok. ‧,‧ km‧ obejmującej część departamentów Aisne i MarneOn ‧ September ‧, Concorde Energy LLC, a company with registered offices at ‧ Bull Lea Road, Suite ‧, Lexington KY ‧, UNITED STATES, applied for an exclusive four-year licence, designated the Dormans Licence, to prospect for oil and gas in an area of approximately ‧,‧ km‧ covering part of the departments of Aisne and Marne
W dniu ‧ grudnia ‧ r. spółki Egdon Resources (New Ventures) Ltd z siedzibą pod adresem: Suite ‧, ‧-‧ High Street, Odiham Hampshire, RG‧ ‧LP Anglia; Sterling Resources (UK) Ltd z siedzibą pod adresem: Harbour Court, Compass Road, North Harbour, Portsmouth, Hampshire PO‧ ‧ST, Anglia; Nautical Petroleum Plc z siedzibą pod adresem: Northumberland House, ‧ Petersham Road, Richmond, Surrey TW‧ ‧TP, Anglia; Malta Oil Pty z siedzibą pod adresem Ground Floor (West), ‧ St George Terrace, Perth, Western Australia ‧, Australia, wspólnie i solidarnie wystąpiły o zezwolenie na okres pięciu lat na poszukiwanie węglowodorów płynnych lub gazowych, zwane Permis de Donzacq na powierzchni około ‧ km‧ obejmujące część departamentu LandesOn ‧ December ‧, Egdon Resources (New Ventures) Ltd, a company with registered offices at Suite ‧, ‧-‧ High Street, Odiham, Hampshire, RG‧ ‧LP, United Kingdom, Sterling Resources (UK) Ltd, a company with registered offices at Harbour Court, Compass Road, North Harbour, Portsmouth, Hampshire PO‧ ‧ST, United Kingdom, Nautical Petroleum Plc, a company with registered offices at Northumberland House, ‧ Petersham Road, Richmond, Surrey TW‧ ‧TP, United Kingdom, Malta Oil Pty, a company with registered offices at Ground Floor (West), ‧ St George Terrace, Perth, Western Australia ‧, Australia, jointly and severally applied for a five-year licence, designated the Permis de Donzacq, to prospect for oil and gas in an area of approximately ‧ km‧ in part of the French department of Landes
poprzedni adres) ‧–‧, Branford Place, Suite ‧, Newark, New Jersey, ‧, Stany Zjednoczoneformer location) ‧-‧, Branford Place, Suite ‧, Newark, New Jersey, ‧, United States of America
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 230437 zdań frazy Suite B.Znalezione w 39,114 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.