Tłumaczenia na język angielski:

  • Santiago Bernabéu Yeste   

Przykładowe zdania z "Santiago Bernabéu", pamięć tłumaczeniowa

add example
Przebywająca w tym miesiącu w Santiago delegacja Parlamentu Europejskiego do Chile spotkała się nie tylko z chilijskimi posłami, ale również z organizacjami ekologicznymi.The European Parliament delegation to Chile met not only with Chilean MPs, but also with environmental organisations earlier this month in Santiago.
Jestem SantiagoI' m Santiago
Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Santiago Fisas Ayxela, Silvia-Adriana Țicău, Hannu Takkula, Marian-Jean Marinescu, Nikolaos Salavrakos, Michael Cramer i Philippe JuvinThe following spoke under the catch-the-eye procedure: Santiago Fisas Ayxela, Silvia-Adriana Țicău, Hannu Takkula, Marian-Jean Marinescu, Nikolaos Salavrakos, Michael Cramer and Philippe Juvin
Region Astorga: Astorga, Benavides, Brazuelo, Carrizo, Hospital de Órbigo, Las Omañas, Llamas de la Ribera, Magaz de Cepeda, Mancomunidad de Quintana del Castillo y Villagatón, Quintana del Castillo, San Justo de la Vega, Santa Colomba de Somoza, Santiago Millas, Turcia, Val de San Lorenzo, Valderrey, Villagatón, Villamejil, Villaobispo, Villarejo de Órbigo i Villares de ÓrbigoDistrict of Astorga: Astorga, Benavides, Brazuelo, Carrizo, Hospital de Órbigo, Las Omañas, Llamas de la Ribera, Magaz de Cepeda, Mancomunidad de Quintana del Castillo y Villagatón, Quintana del Castillo, San Justo de la Vega, Santa Colomba de Somoza, Santiago Millas, Turcia, Val de San Lorenzo, Valderrey, Villagatón, Villamejil, Villaobispo, Villarejo de Órbigo and Villares de Órbigo
Byłem też jednak w Santiago de Compostela, leżącym prawie na samej zachodniej granicy Unii Europejskiej - dwa centra kulturalne, które mają bardzo wiele cech wspólnych, ale między którymi jest też wiele różnic.However, I have also been to Santiago de Compostela, which is virtually on the European Union's western border - two cultural centres with very many things in common, but also with very many differences between them.
A teraz, Jack do niczego się nie przyznał...... ale powiedział, że Dzieci Ziemi nie stały za zabójstwem Prezydenta SantiagoNow, Jack didn' t admit anything...... but he did say the Home Guard wasn' t behind President Santiago' s assassination
Wasz klient miał chyba powód, żeby zabić SantiagoIt seems your client had a motive to kiII Santiago
Santiago jest bliskie kapitulacjiSantiago has almost surrendered
Hector, to od SantiagoHector, from Santiago
Mário GRÁCIO, obywatel Portugalii, ur. dnia ‧ maja ‧ r., zostaje powołany na członka zarządu Europejskiej Agencji Chemikaliów w miejsce Marii Fernandy SANTIAGO na okres od dnia ‧ października ‧ r. do dnia ‧ maja ‧ rMr Mário GRÁCIO of Portuguese nationality, born on ‧ May ‧, shall be appointed member of the Management Board of the European Chemicals Agency in place of Ms Maria Fernanda SANTIAGO for the period from ‧ October ‧ to ‧ May
Daj spokój, SantiagoCome on, Santiago
Najstarszy przekaz dotyczący wytwarzania i spożywania migdałowego biszkoptu, znanego dzisiaj pod nazwą Tarta de Santiago, pochodzi z ‧ roku i pojawia się w kontekście inspekcji lub wizytacji Pedra de Portocarrery na Uniwersytecie w Santiago oraz jego badań dotyczących posiłków podawanych nauczycielom z okazji przyznania stopni akademickichThe oldest reference to the manufacture and consumption of almond sponge cake, known today as Tarta de Santiago, dates back to ‧ in the context of a visit by Don Pedro de Portocarrero to the University of Santiago de Compostela and his study of the meals provided for the professors during the ceremony for the award of degrees
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Santiago Fisas Ayxela, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Monica Luisa Macovei i Laima Liucija Andrikienė w imieniu grupy PPE, w sprawie eskalacji przemocy w Meksyku (BJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Santiago Fisas Ayxela, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Monica Luisa Macovei and Laima Liucija Andrikienė, on behalf of the PPE Group, on the escalation of violence in Mexico (B
Doktor Santiago odprowadzi panią do wyjścia, pani GrecoDr. Santiago will show you out, Miss Greco
Sporządzono w Santiago, dnia ‧ listopada ‧ rSigned at Santiago, ‧ November
BUMA i SABAM zobowiązują się między innymi nie być stroną żadnego porozumienia dotyczącego prawa do udzielania licencji na publiczne odtwarzanie w Internecie, z innym stowarzyszeniem zarządzającym prawami autorskimi, które zawierałoby klauzulę siedziby gospodarczej, podobną do tej, jaka została użyta w Porozumieniu z Santiago, i uznaną w pisemnym zgłoszeniu zastrzeżeń za ograniczającą konkurencjęBUMA and SABAM undertake, amongst others, not to be party to any agreement on licensing of public performance rights for online use with other copyright management societies containing an economic residency clause, similar to that contained in the Santiago Agreement and identified as restrictive in the Statement of Objections
E-‧/‧ (FR) skierowali: Gaston Franco (PPE), Santiago Fisas Ayxela (PPE), Dominique Vlasto (PPE), Giovanni La Via (PPE), Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE) i Gabriel Mato Adrover (PPE) do Komisji (‧ grudnia ‧ rE-‧/‧ (FR) by Gaston Franco (PPE), Santiago Fisas Ayxela (PPE), Dominique Vlasto (PPE), Giovanni La Via (PPE), Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE) and Gabriel Mato Adrover (PPE) to the Commission (‧ December
Twój mąż.- Santiago? SkądżeSantiago just said he doesn' t have to ask for her permission to drink in his own house
Strony skarżące: Union nationale de l'apiculture française (Paryż, Francja), Deutscher Berufs- und Erwerbsimkerbund eV (Soltau, Niemcy), Unione Nazionale Associazioni Apicoltori Italiani (Castel San Pietro Terme, Włochy) oraz Asociación Galega de Apicultura (AGA) (Santiago de Compostela, Hiszpania) (przedstawiciel: B. Fau, adwokatApplicants: Union nationale de l'apiculture française (Paris, France); Deutscher Berufs- und Erwerbsimkerbund eV (Utting am Ammersee, Germany); Unione nazionale associazioni apicoltori italiani (Unaapi) (Castel Sanpietro Terme, Italy); and Asociación Galega de Apicultura (AGA) (Santiago de Compostela, Spain) (represented by: B. Fau, lawyer
Zabili jego brata w SantiagoThey killed his brother in Santiago
Średniowieczne pielgrzymki do Santiago de CompostelaMedieval pilgrimages to Santiago de Compostela.
Na dwunastej sesji Konferencji Stron Konwencji, która odbyła się w Santiago (Chile) w dniach od ‧. do ‧. listopada ‧ r., Strony Konwencji przyjęły rezolucje dotyczące między innymi uproszczonych procedur wydawania zezwoleń i świadectw, specjalnych świadectw ułatwiających przemieszczanie pewnych kategorii okazów będących częścią wystaw objazdowych, dodatkowych odstępstw w zakresie majątku osobistego, uaktualnionych wymagań dotyczących znakowania opakowań kawioru oraz innych rutynowych i technicznych środków, w tym zmiany kodów stosowanych w zezwoleniach i świadectwach oraz poprawek do wykazu standardowych materiałów źródłowych wykorzystywanych do określania nazw gatunków wymienionych w załącznikach do Konwencji, koniecznym jest więc uwzględnienie tych rezolucjiAt the ‧th session of the Conference of the Parties to the Convention, held in Santiago (Chile) from ‧ to ‧ November ‧, a number of Resolutions were adopted concerning; inter alia; simplified procedures for the issue of permits and certificates, a special certificate to facilitate the movement of certain categories of specimens that are part of a travelling exhibition, additional derogations regarding personal effects, updated requirements regarding the labelling of containers of caviar, and other measures of a routine and technical nature, including the alteration of the codes used in permits and certificates and amendments to the list of standard references used for determining the names of species listed in the Appendices to the Convention, and it is therefore necessary to take those Resolutions into account
Podróż do Santiago de Compostela - archetyp pielgrzymki europejskiejJourney for Santiago de Compostela- archetype of european pilgrimage.
poddania oczyszczaniu ścieków komunalnych aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej ‧ Arroyo de la Miel, Arroyo de la Víbora, Estepota (San Pedro de Alcántara), Alhaurín el Grande, Coín, Barbate, Chipiona, Isla Cristina, Matalascañas, Nerja, Tarifa, Torrox Costa, Vejer de la Frontera, Gijón-Este, Llanes, Valle de Güimar, Noreste (Valle Guerra), Los Llanos de Aridane, Arenys de Mar, Pineda de Mar, Ceuta, Alcossebre, Benicarló, Elx (Arenales), Peñíscola, Teulada Moraira (Rada Moraira), Vinaròs, A Coruña, Cariño, Tui, Vigo, Aguiño-Carreira-Ribeira, Baiona, Noia, Santiago, Viveiro e Irán (Hondarribia) zgodnie z ust. ‧, ‧ i odpowiednio ‧ art. ‧ dyrektywyurban waste water from the agglomerations with a population equivalent of more than ‧ of Arroyo de la Miel, Arroyo de la Víbora, Estepota (San Pedro de Alcántara), Alhaurín el Grande, Coín, Barbate, Chipiona, Isla Cristina, Matalascañas, Nerja, Tarifa, Torrox Costa, Vejer de la Frontera, Gijón-Este, Llanes, Valles de Güimar, Noreste (Valle Guerra), Los Llanos de Aridane, Arenys de Mar, Pineda de Mar, Ceuta, Alcossebre, Benicarló, Elx (Arenales), Peñíscola, Teulada Moraira (Rada Moraira), Vinaròs, A Coruña, Cariño, Tui, Vigo, Aguiño-Carreira-Ribeira, Baiona, Noia, Santiago, Viveiro and Irán (Hondarribia) is treated in conformity with Article ‧, and, where applicable, of the directive
Przysłał mnie SantiagoSantiago... has send me to talk to you
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 165 zdań frazy Santiago Bernabéu.Znalezione w 0,304 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.