Tłumaczenia na język angielski:

  • Santiago Bernabéu Yeste   

Przykładowe zdania z "Santiago Bernabéu", pamięć tłumaczeniowa

add example
Najstarszy przekaz dotyczący wytwarzania i spożywania migdałowego biszkoptu, znanego dzisiaj pod nazwą Tarta de Santiago, pochodzi z ‧ roku i pojawia się w kontekście inspekcji lub wizytacji Pedra de Portocarrery na Uniwersytecie w Santiago oraz jego badań dotyczących posiłków podawanych nauczycielom z okazji przyznania stopni akademickichThe oldest reference to the manufacture and consumption of almond sponge cake, known today as Tarta de Santiago, dates back to ‧ in the context of a visit by Don Pedro de Portocarrero to the University of Santiago de Compostela and his study of the meals provided for the professors during the ceremony for the award of degrees
Umowa między Republiką Chile a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej dotycząca usług lotniczych, podpisana w Santiago de Chile dnia ‧ września ‧ r., zwana dalej Umową Chile–Zjednoczone KrólestwoAgreement between the Republic of Chile and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland concerning air services, signed at Santiago de Chile on ‧ September ‧, hereinafter referred to as Chile-UK Agreement
Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Santiago Fisas Ayxela, Silvia-Adriana Țicău, Hannu Takkula, Marian-Jean Marinescu, Nikolaos Salavrakos, Michael Cramer i Philippe JuvinThe following spoke under the catch-the-eye procedure: Santiago Fisas Ayxela, Silvia-Adriana Țicău, Hannu Takkula, Marian-Jean Marinescu, Nikolaos Salavrakos, Michael Cramer and Philippe Juvin
Santiago chciał sprowadzić twój samochód, ale ta burza to utrudniSantiago wanted to bring your car but with this storm, it' il be difficult
W swoich odpowiedziach BUMA i SABAM przyjęły do wiadomości wstępny pogląd Komisji wyrażony w pisemnym zgłoszeniu zastrzeżeń i zdecydowały, że zrezygnują z obrony klauzul porozumienia z Santiago. BUMA i SABAM wyraziły zamiar podjęcia wobec Komisji zobowiązań, mających na celu rozwiązanie zastrzeżeń w zakresie zasad konkurencji, wyrażonych przez Komisję w pisemnym zgłoszeniu zastrzeżeńIn their replies BUMA and SABAM took note of the Commission's preliminary view as expressed in the Statement of Objections, and, decided not to defend the clauses in the Santiago Agreement
Oficer Santiago, wspólnie z czterema innymi oficerami, którzy zginęli w Washington Heights, utworzył nielegalną grupę przestępcząOfficer Santiago...... along with the four officers slain in Washington Heights...... had formed an illicit criminal cabal
Podczas swojej jedenastej sesji nadzwyczajnej odbywającej się w Santiago de Compostela w Hiszpanii w dniach ‧ listopada ‧ r. Międzynarodowa Komisja Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT) zaleciła zastosowanie niektórych specjalnych zasad dotyczących sezonowych zamknięć połowów oraz minimalnych wielkości wyładunku tuńczyka błękitnopłetwegoThe International Commission for the Conservation of Atlantic Tuna (ICCAT), at its ‧th extraordinary session held in Santiago de Compostela, Spain, from ‧ to ‧ November ‧, recommended certain specific rules on seasonal closures and on minimum landing sizes of bluefin tuna
Victor Santiago, Los AngelesVictor Santiago, los Angels
Santiago wraca z niczym!Santiago comes back with nothing!
Santiago, mój tata do ciebie jedzieSantiago, my dad is on his way to get you
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank 's-Gravenhage (Niderlandy) w dniu ‧ września ‧ r.- Monsanto Technology LLC przeciwko Cefetra, Cefetra Feed Service, Cefetra Futures i Republice Argentyny i Miguelowi Santiago Camposowi, działającemu jako sekretarz stanu ds. rolnictwa, hodowli bydła, rybołówstwa i żywienia, oraz Monsanto Technology przeciwko Vopak Agencies Rotterdam i Alfred C. Toepfer InternationalReference for a preliminary ruling from the Rechtbank 's-Gravenhage (Netherlands) lodged on ‧ September ‧- Monsanto Technology LLC v ‧. Cefetra BV, ‧. Cefetra Feed Service BV, ‧. Cefetra Futures BV, and ‧. State of Argentina and Miguel Santiago Campos, acting in his capacity as Secretary of State for Agriculture, Animal Husbandry, Fisheries and Food, and Monsanto Technology LLC v ‧. Vopak Agencies Rotterdam BV, and ‧. Alfred C. Toepfer International GmbH
Szczególnie chciałabym pochwalić natychmiastową reakcję pani komisarz Georgievy, która wczoraj przybyła do Santiago, by odwiedzić poszkodowane obszary.I would like in particular to applaud the immediate public reaction of Commissioner Georgieva, who arrived in Santiago yesterday to visit the areas concerned.
Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxela, Maurice Ponga, Peter Šťastný, Eleni Theocharous, Pablo Zalba Bidegain i Paweł ZalewskiDaniel Caspary, Santiago Fisas Ayxela, Maurice Ponga, Peter Šťastný, Eleni Theocharous, Pablo Zalba Bidegain and Paweł Zalewski
Na dwunastej sesji Konferencji Stron Konwencji, która odbyła się w Santiago (Chile) w dniach od ‧. do ‧. listopada ‧ r., Strony Konwencji przyjęły rezolucje dotyczące między innymi uproszczonych procedur wydawania zezwoleń i świadectw, specjalnych świadectw ułatwiających przemieszczanie pewnych kategorii okazów będących częścią wystaw objazdowych, dodatkowych odstępstw w zakresie majątku osobistego, uaktualnionych wymagań dotyczących znakowania opakowań kawioru oraz innych rutynowych i technicznych środków, w tym zmiany kodów stosowanych w zezwoleniach i świadectwach oraz poprawek do wykazu standardowych materiałów źródłowych wykorzystywanych do określania nazw gatunków wymienionych w załącznikach do Konwencji, koniecznym jest więc uwzględnienie tych rezolucjiAt the ‧th session of the Conference of the Parties to the Convention, held in Santiago (Chile) from ‧ to ‧ November ‧, a number of Resolutions were adopted concerning; inter alia; simplified procedures for the issue of permits and certificates, a special certificate to facilitate the movement of certain categories of specimens that are part of a travelling exhibition, additional derogations regarding personal effects, updated requirements regarding the labelling of containers of caviar, and other measures of a routine and technical nature, including the alteration of the codes used in permits and certificates and amendments to the list of standard references used for determining the names of species listed in the Appendices to the Convention, and it is therefore necessary to take those Resolutions into account
Dotyczy: zniszczeń na trasie pielgrzymki do Santiago de Compostela, powstałych w wyniku podjęcia prac przerwanych uprzednio na polecenie Parlamentu EuropejskiegoSubject: Assault and destruction along the pilgrim route to Santiago de Compostela following the resumption of work halted at the European Parliament's request
E-‧/‧ (FR) skierowali: Gaston Franco (PPE), Santiago Fisas Ayxela (PPE), Dominique Vlasto (PPE), Giovanni La Via (PPE), Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE) i Gabriel Mato Adrover (PPE) do Komisji (‧ grudnia ‧ rE-‧/‧ (FR) by Gaston Franco (PPE), Santiago Fisas Ayxela (PPE), Dominique Vlasto (PPE), Giovanni La Via (PPE), Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE) and Gabriel Mato Adrover (PPE) to the Commission (‧ December
Doktor Santiago odprowadzi panią do wyjścia, pani GrecoDr. Santiago will show you out, Miss Greco
poddania oczyszczaniu ścieków komunalnych aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej ‧ Arroyo de la Miel, Arroyo de la Víbora, Estepota (San Pedro de Alcántara), Alhaurín el Grande, Coín, Barbate, Chipiona, Isla Cristina, Matalascañas, Nerja, Tarifa, Torrox Costa, Vejer de la Frontera, Gijón-Este, Llanes, Valle de Güimar, Noreste (Valle Guerra), Los Llanos de Aridane, Arenys de Mar, Pineda de Mar, Ceuta, Alcossebre, Benicarló, Elx (Arenales), Peñíscola, Teulada Moraira (Rada Moraira), Vinaròs, A Coruña, Cariño, Tui, Vigo, Aguiño-Carreira-Ribeira, Baiona, Noia, Santiago, Viveiro e Irán (Hondarribia) zgodnie z ust. ‧, ‧ i odpowiednio ‧ art. ‧ dyrektywyurban waste water from the agglomerations with a population equivalent of more than ‧ of Arroyo de la Miel, Arroyo de la Víbora, Estepota (San Pedro de Alcántara), Alhaurín el Grande, Coín, Barbate, Chipiona, Isla Cristina, Matalascañas, Nerja, Tarifa, Torrox Costa, Vejer de la Frontera, Gijón-Este, Llanes, Valles de Güimar, Noreste (Valle Guerra), Los Llanos de Aridane, Arenys de Mar, Pineda de Mar, Ceuta, Alcossebre, Benicarló, Elx (Arenales), Peñíscola, Teulada Moraira (Rada Moraira), Vinaròs, A Coruña, Cariño, Tui, Vigo, Aguiño-Carreira-Ribeira, Baiona, Noia, Santiago, Viveiro and Irán (Hondarribia) is treated in conformity with Article ‧, and, where applicable, of the directive
Santiago Jiménez Serrano (nrSantiago Jiménez Serrano (No
Niech nasz Pan pobłogosławi tą ceremonię....... i zlituje się nad duszą SantiagoMay our Lord bless this ceremony....... so he will be merciful unto Santiago
Santiago de Querétaromexico_ states. kgmSantiago de Querétaro
Opłakujecie Santiago i przeklinacie MarinesYou weep for Santiago and curse the Marines
Sprawa C-‧/‧: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank 's-Gravenhage (Niderlandy) w dniu ‧ września ‧ r.- Monsanto Technology LLC przeciwko Cefetra, Cefetra Feed Service, Cefetra Futures i Republice Argentyny i Miguelowi Santiago Camposowi, działającemu jako sekretarz stanu ds. rolnictwa, hodowli bydła, rybołówstwa i żywienia, oraz Monsanto Technology przeciwko Vopak Agencies Rotterdam i Alfred C. Toepfer InternationalCase C-‧/‧: Reference for a preliminary ruling from the Rechtbank 's-Gravenhage (Netherlands) lodged on ‧ September ‧- Monsanto Technology LLC v ‧. Cefetra BV, ‧. Cefetra Feed Service BV, ‧. Cefetra Futures BV, and ‧. State of Argentina and Miguel Santiago Campos, acting in his capacity as Secretary of State for Agriculture, Animal Husbandry, Fisheries and Food, and Monsanto Technology LLC v ‧. Vopak Agencies Rotterdam BV, and ‧. Alfred C. Toepfer International GmbH
Dla Santiago w dniu jego pierwszej komuniiTo Santiago on his first Communion
Santiago Munez, pierwszy raz od jego ruchu z Newcastle, zaczyna grę na Poważnie MadrycieSantiago Munez, for the first time since his move from Newcastle, starts a game for Real Madrid
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 171 zdań frazy Santiago Bernabéu.Znalezione w 0,322 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.