Tłumaczenia na język angielski:

  • Farewells   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (6)

Candyman 2: Pożegnanie z ciałemCandyman: Farewell to the Flesh
Dziewczyna na pożegnanieThe Goodbye Girl
pożegnaćgoodbye; dismiss; say farewell
pożegnaniefarewell; good-bye; leave; valediction; goodbye; adieu; good-by; send-off
Pożegnanie LiverpooluLeaving of Liverpool
Pożegnanie z MariąThis Way for the Gas

Przykładowe zdania z "Pożegnania", pamięć tłumaczeniowa

add example
Potrzebujemy tylko pełnej relacji z tego, co się stało.Potem się pożegnamyAll we need is a full accounting...... of what happened, then we can go home
Pożegnałaś się z nim?Did you say goodbye to him?
Najpierw chciałem się pożegnaćI wanted to say goodbye first
Naprzód!/ Teraz nadszedł czas byśmy pożegnali się ze Szterlingiem./ W te święta wprowadzają euro./ Żegnaj Funcie./ Wszyscy mówią, że będziemy za tobą tęskniliNow it' s our turn to say goodbye to sterling.This Christmas, we are going to get the euro. Goodbye, old pound
Czy powinienem się pożegnać?Or should I be saying good- bye?
Ale tym razem mogę się pożegnaćBut at least this time I can say goodbye
Myślałem, że się pożegnaliśmyI thought we had said goodbye
Wpływ elementów kulturowych na francuskie i polskie tłumaczenie Pożegnania z Afryką Karen BlixenImpact of cultural elements on French and Polish translation of Karen Blixen’s Out of Africa
Pożegnasz się z powłoką cielesnąLeaving this mortal coil
Bo z moją miłą pożegnałem sięSince I kissed my baby goodbye
Nie wyjeżdżaj bez pożegnaniaDon' t leave without saying goodbye
Myślę, że te pożegnania są upiorneWakes are so ghoulish
I właśnie tutaj się pożegnamyThis is where we say goodbye
Chcę się pożegnaćI want to say goodbye
Tymczasem Partia Niepodległości i torysi, którzy deklarują swoje priorytetowe traktowanie prawa i porządku, machają wesoło na pożegnanie każdemu przestępcy, który ucieka przez kanał La Manche.However, UKIP and the Tories, who claim to put a high priority on law and order, give a cheery wave goodbye to any criminal who escapes across the Channel.
Przyszłam się pożegnać, RichardzieI came to say good- bye, Richard
Przyszedłem...Pożegnać sięAnd I came to say
To mój ostatni dzień i chciałam się pożegnaćOh, hey.Um, I just wanted to say goodbye because it' s my Iast day
Przyjdę to zabrać i pożegnać się z tobą, ale zadzwonię najpierwI' il come and pick it up and say good- bye... but I' il call you before
Musisz znaleźć sposób, żeby się pożegnaćYou need to find a way to say good- bye
Pani Junge, chcę pani podarować ten płaszcz na pożegnanieFrau Junge, I' m giving you this coat as a goodbye present
Zebraliśmy się tu dzisiaj, by pożegnać Neda DevineWe are gathered here today to celebrate the life of Ned Devine
Grzeczność w kulturze koreańskiejna przykładzie powitań i pożegnań(Politeness in Korean Culture by the example of Greetings and Farewells)
Mój syn ma chyba prawo pożegnać się z ojcemLook, I think my boy has a right to say goodbye to his father
Chciałaś wyjechać bez pożegnania?Were you gonna leave without saying goodbye to me?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 817 zdań frazy Pożegnania.Znalezione w 1,629 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.