Tłumaczenia na język angielski:

  • Black Rhinoceros   

Przykładowe zdania z "Nosorożec czarny", pamięć tłumaczeniowa

add example
poprawki w sprawie limitu dla Namibii i Republiki Południowej Afryki na eksport nosorożców czarnych oraz lampartów, która umożliwiłaby handel żywymi zwierzętami i trofeami łowieckimithe amendment to the export quota of the Black Rhinoceros and the Leopard for Namibia and South Africa that would allow trade in live animals and hunting trophies
limitów eksportowych na Diceros bicornis (nosorożca czarnego) dla Namibii i RPAexport quotas for Diceros bicornis (black rhinoceros) for Namibia and South Africa
Podobne kwestie administracyjne muszą zostać rozwiązane w związku ze wsparciem dla rezerwatu dzikich zwierząt Selous w celu ochrony zagrożonego gatunku czarnych nosorożcówSimilar governance issues need to be raised in relation to the support to the Selous Game Reserve to protect the endangered Black Rhino
Nooo, i lwiątka, i nosorożcaYeah, we saw baby lions, and rhinoceroses
Stoczyliście walkę z nosorożcem?What did you get in a fight with, a rhinoceros?
Ten kizior, człowieku... podniósł się po tym, jak wpakowałem w niego dość ołowiu, żeby powalić nosorożcaThat weirdo, he stood up after I' d put enough lead in him to drop a rhino
To nosorożec!It' s the rhino!
Nie ma balonu za nosorożcemIt' s not behind the rhino
Dałeś mu dawkę, która powaliłaby nosorożcaYou pumped it with enough of that to drop a rhino
Nosorożec, trzymasz się mercedesa./ My idziemy z tyłuRhinoceros, stay on top of the Mercedes.We will keep behind
Róg nosorożca dobryRhino horn good
przeniesienia suazyjskiej populacji nosorożca białego z wykazu Załącznika I Konwencji CITES do wykazu Załącznika ‧ tejże Konwencji w celu zezwolenia na handel żywymi zwierzętami i trofeami łowieckimithe transfer of the Swaziland population of the White Rhinoceros from CITES Appendix I to Appendix ‧ in order to allow trade in live animals and hunting trophies
Nosorożec, macie się stamtąd wydostać!/ Nosorożec!Rhinoceros, you have to get away from there!
Przestań wreszcie nazywać mnie nosorożcemFor the last time, stop calling me Rhino
Może zauważyłby nosorożcaHe never even saw that rhino coming
Powiedz mu, że tam jest dziewczynka!/ Strzelaj, NosorożecTell him there’ s a girl!
Zbyt ciężko pracowałem, by znów zajmować się małymi nosorożcami w ZOOI' ve worked too hard to go back to baby rhinos at the zoo
wzywa władze chińskie do wprowadzenia w ustawodawstwie krajowym środków na rzecz ochrony dobrostanu zwierząt, zapobiegających ich okrutnemu traktowaniu, w szczególności w odniesieniu do hodowli zwierząt futerkowych; wzywa Chiny do zaprzestania znęcania się nad zwierzętami dla potrzeb tradycyjnej medycyny, na przykład wykorzystywania rogów nosorożca oraz niedźwiedziej żółciUrges the Chinese authorities to provide for measures in national legislation to protect the welfare of, and prevent cruelty to, animals, especially as regards the rearing of animals farmed for their fur; urges China to stop the abuse of animals for purposes of traditional medicine, as exemplified by the use of rhinoceros horn and bear bile
Techniki multimedialne we współczesnym teatrze lalek - analiza i interpretacja spektakli: "Hommage a Chagall", "Intymność", "Kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca"Multimedia techniques in a modern puppet theatre – the analysis and interpretation of the show: „Hommage a Chagall”, „Intimacy”, „Who would like to cheer up the unlucky rhinoceros”.
To jest róg nosorożca, nie?This is rhino horn, isn' t it?
Nie wąchałem ostatnio nosorożcówI haven' t felt any rhinos lately
Nosorożec, tu Kopciuszek,/ odezwijcie się, jedziecie?Rhinoceros, Cinderella here, talk to me.Are you moving?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5559 zdań frazy Nosorożec czarny.Znalezione w 3,023 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.