Tłumaczenia na język angielski:

  • Black Rhinoceros   

Przykładowe zdania z "Nosorożec czarny", pamięć tłumaczeniowa

add example
limitów eksportowych na Diceros bicornis (nosorożca czarnego) dla Namibii i RPAexport quotas for Diceros bicornis (black rhinoceros) for Namibia and South Africa
Podobne kwestie administracyjne muszą zostać rozwiązane w związku ze wsparciem dla rezerwatu dzikich zwierząt Selous w celu ochrony zagrożonego gatunku czarnych nosorożcówSimilar governance issues need to be raised in relation to the support to the Selous Game Reserve to protect the endangered Black Rhino
poprawki w sprawie limitu dla Namibii i Republiki Południowej Afryki na eksport nosorożców czarnych oraz lampartów, która umożliwiłaby handel żywymi zwierzętami i trofeami łowieckimithe amendment to the export quota of the Black Rhinoceros and the Leopard for Namibia and South Africa that would allow trade in live animals and hunting trophies
Nosorożec, strzelają z góry./ Oczyść toRhinoceros, they’ re shooting at us from above
To nosorożec!It' s the rhino!
Ma skórę jak nosorożecShe' s got skin like a rhinoceros hide
Przestań wreszcie nazywać mnie nosorożcemFor the last time, stop calling me Rhino
Co za miejsce.Zbroja mistrza Latający NosorożecMaster Flying Rhino' s armor, with authentic battle damage
Wiesz, małe nosorożce, kotki na drzewachYou know, baby rhinos, kitten in a tree.- Right
Z nosorożcem?Was with Freddy Kruger?
Był ostry jak nosorożca?Was it rough like a rhinoceros?
To nosorożecIt' s called a rhinoceros
Ten kizior, człowieku... podniósł się po tym, jak wpakowałem w niego dość ołowiu, żeby powalić nosorożcaThat weirdo, he stood up after I' d put enough lead in him to drop a rhino
Techniki multimedialne we współczesnym teatrze lalek - analiza i interpretacja spektakli: "Hommage a Chagall", "Intymność", "Kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca"Multimedia techniques in a modern puppet theatre – the analysis and interpretation of the show: „Hommage a Chagall”, „Intimacy”, „Who would like to cheer up the unlucky rhinoceros”.
Nie wąchałem ostatnio nosorożcówI haven' t felt any rhinos lately
Może zauważyłby nosorożcaHe never even saw that rhino coming
Nosorożec, tu Kopciuszek,/ odezwijcie się, jedziecie?Rhinoceros, Cinderella here, talk to me.Are you moving?
Powiedz mu, że tam jest dziewczynka!/ Strzelaj, NosorożecTell him there’ s a girl!
Nie może jednak stworzyć nosorożca, węgorza ani małego niebieskiego kwiatka, a więc jeśli te stworzenia wyginą, nigdy już nie powrócą, jak słusznie państwo zauważyli.But we cannot create the rhinoceros or an eel or a little blue flower, and, when these creatures are gone, they are gone for ever, as you have rightly pointed out.
W całej nomenklaturze kły słonia, hipopotama, morsa, narwala i dzika, rogi nosorożca i zęby wszystkich zwierząt uważane są za kość słoniowąThroughout the nomenclature, elephant, hippopotamus, walrus, narwhal and wild boar tusks, rhinoceros horns and the teeth of all animals are regarded as ivory
Nosorożec do Kopciuszka...Jamil?Rhinoceros to Cinderella
Nosorożec, na lewo!Rhinoceros, the left!
przeniesienia suazyjskiej populacji nosorożca białego z wykazu Załącznika I Konwencji CITES do wykazu Załącznika ‧ tejże Konwencji w celu zezwolenia na handel żywymi zwierzętami i trofeami łowieckimithe transfer of the Swaziland population of the White Rhinoceros from CITES Appendix I to Appendix ‧ in order to allow trade in live animals and hunting trophies
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5689 zdań frazy Nosorożec czarny.Znalezione w 2,334 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.