Tłumaczenia na język angielski:

  • My Day   
     
    An application partnered with Entourage that allows users to display a customized summary of their daily activities.

Przykładowe zdania z "My Day", pamięć tłumaczeniowa

add example
Trzymaj się, Serena. d take it day by day d d things are not so gray d d feel the wind free my mind d d I let my heart unwind d d I' ll just be myself d d I' ll just sing my song d d I' ll just sing my song d d I' ll just sing my song d d da- da- da- da- da- da d d da- da- da- da- da- da dTake care, serena. d take it day by day d d things are not so gray d d feel the wind free my mind d d I let my heart unwind d d I' il just be myself d d I' il just sing my song d d I' il just sing my song d d I' il just sing my song d d da- da- da- da- da- da d d da- da- da- da- da- da d
"Tartan Day” jest świętem, przy okazji którego Szkocja zwraca się do naszej diaspory w Ameryce Północnej i zachęca naszych północnoamerykańskich przyjaciół, by do nas przyjeżdżali i zwiedzali nasz kraj.Tartan Day is a day of celebration where Scotland reaches out to our diaspora in North America and encourages our North American friends to come and visit us.
Powiedz im!/ Life is just a bowl of cherries/ I ain' t taking no trouble/ To turn my nights into dayYou tell ' em!Life is just a bowl of cherries I ain' t taking no trouble
Nie jest przypadkiem, że Judgement Day spadł na nas, kiedy byliśmy tu wszyscy, bezpieczne w domu kultuIt is not a coincidence that Judgment Day fell upon us when we were all here, safe in His house of worship
największym wyzwaniem dla nas był odlot podczas D- Daythe most challenging scene was taking off for D- Day
Then one day l figured out what to do with my eternal lifeThen one day I figured out what to do with my eternal life
Things are crashing better/ She' s all too tight/ In my neighborhood/ She cried both day and night/ She' s a lone- hearted mystic/ And she can' t carry on/ When I' m there, she' s all right/ Then she' s not when I' m gone/ Heaven knows that the answer/ She don' t call no one/ She' s the way forsaken beauty/ She' s mine for the one/ And I' ve asked her hesitating/ About temptation as it runs/ She don' t follow me/ I' m leaving/ I' m gone/ Now, I' ll cry tonight/ Like I cried the night before/ And I' ll feast on the highway/ But I' ll dream about the door/ It' s alone/ She' s forsaken/ By her fate/ Words to tell/ It don' t have approximation/ She smiles fairly wellThings are crashing better ‧‧ She' s all too tight ‧ ‧ In my neighborhood
Taki sobie./ Say I' m gonna turn loose/ a thousand times a day./ But how can I turn Ioose/ when I just can' t break away?/ When I just can' t break away./ Young hearts, run free./ You' ll never be hung up./ Hung up like my man and meSo- so.Got something for you
A, dlaczego ten biały gość powiedział mi, że Day Day jest tutaj?Where that boy tellin ' me Day- Day was here?I don' t know
Pod wodospadem jest jaskinia, a w jaskini Daniel Day- Lewis, Elisabeth Shue i mnóstwo Mohikanów i Daniel Day- Lewis mówi, " Zostań przy życiu a znajdę cięUnderneath the waterfall is a cave and in the cave is Daniel Day- Lewis, Elisabeth Shue and a load of Mohicans and Daniel Day- Lewis is saying, " Just stay alive and I will find you
Morris Day i The TimeMorris Day and the Time
Zgodnie z dostępnymi informacjami mechanizm bilansujący, w szczególności ustalanie cen na zasadach rynkowych oraz dobrze rozwinięty rynek intra-day, funkcjonuje w sposób niestwarzający przeszkód dla tego, aby wytwarzanie energii elektrycznej bezpośrednio podlegało konkurencjiAccording to the available information, the workings of the balancing mechanism- in particular the markets based pricing and the well-developed intra-day market- are such that it does not constitute an obstacle to electricity production being subject to direct exposure to competition
Dobrze, że Lewis i Clark nigdy nie mięli bad hair day!Albo Daniel Boone, huh? Custer?It' s a good thing Lewis and Clark never had a bad hair day or Daniel Boone huh?
ś Now the day is over ś ś Night is drawing nigh ś ś Shadows of the eveningś ś Steal across the skyś ś Now the darkness gathers ś ś Stars begin to peekś ś Sun and birds and flowers ś ś They are sound a sleep śś[ Woman ]‧ Now the day is over ‧ ‧ Night is drawing nigh
Gratulacje, Jasonie O' Day!Congratulations, Jason O' Day!
Dzień roboczy KBC (NCB business daysee single rate auction
organizowanie sesji informacyjnych w momencie rekrutacji, pomoc w poszukiwaniu mieszkania, organizowanie dni otwartych, wizyt w innych miejscach pracy, dnia rodziny (Family Day), a zatem pełnienie funkcji integracyjnejrunning information sessions for newly recruited staff, helping them to find accommodation, open days, visits to the other places of work, organisation of the Family Day, i.e. integration functions
Aktywność fizyczna pacjentów skierowanych na leczenie uzdrowiskowe, badana za pomocą Międzynarodowego Kwestionariusza Aktywności Fizycznej-IPAQ long past 7 day-Poland.Physical Activity of Patients Admitted to Health Resort Treatment, Evaluated Using the International Physical Activity Questionnaire - IPAQ Long Past 7 Day - Poland.
Nie mogę przyjąć zaproszenia teraz, tak zostawić wiadomość and have a great dayI can' t take your call right now, so leave a message and have a great day
Gdy zacznę od nowa, chcę być Doris DayI start over, I wanna be doris freakin ' day
Catherine DayThe Secretary-General
Nazywa się Hiram O' DayHis name is Hiram O' Day
Pani Przewodnicząca! Sekretarz generalny Komisji Catherine Day niedawno określiła restrukturyzację irlandzkiego banku jako "trudną, ale możliwą”.Madam President, the Commission's Secretary-General, Catherine Day, recently described the Irish bank bailout as 'tough but sustainable'.
"What an excellent day for an exorcism..." Amerykańskie kino grozy przełomu lat 60. i 70."What an excellent day for an exorcism..." The American horror films of the 60s and 70s.
Panie O' Day, sądzę, że kupił pan za dużoMr O' Day, I think you bought too much
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 68983 zdań frazy My Day.Znalezione w 6,647 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.