Tłumaczenia na język angielski:

  • My Day   
     
    An application partnered with Entourage that allows users to display a customized summary of their daily activities.

Przykładowe zdania z "My Day", pamięć tłumaczeniowa

add example
największym wyzwaniem dla nas był odlot podczas D- Daythe most challenging scene was taking off for D- Day
Taki sobie./ Say I' m gonna turn loose/ a thousand times a day./ But how can I turn Ioose/ when I just can' t break away?/ When I just can' t break away./ Young hearts, run free./ You' ll never be hung up./ Hung up like my man and meSo- so.Got something for you
"Tartan Day” jest świętem, przy okazji którego Szkocja zwraca się do naszej diaspory w Ameryce Północnej i zachęca naszych północnoamerykańskich przyjaciół, by do nas przyjeżdżali i zwiedzali nasz kraj.Tartan Day is a day of celebration where Scotland reaches out to our diaspora in North America and encourages our North American friends to come and visit us.
Things are crashing better/ She' s all too tight/ In my neighborhood/ She cried both day and night/ She' s a lone- hearted mystic/ And she can' t carry on/ When I' m there, she' s all right/ Then she' s not when I' m gone/ Heaven knows that the answer/ She don' t call no one/ She' s the way forsaken beauty/ She' s mine for the one/ And I' ve asked her hesitating/ About temptation as it runs/ She don' t follow me/ I' m leaving/ I' m gone/ Now, I' ll cry tonight/ Like I cried the night before/ And I' ll feast on the highway/ But I' ll dream about the door/ It' s alone/ She' s forsaken/ By her fate/ Words to tell/ It don' t have approximation/ She smiles fairly wellThings are crashing better ‧‧ She' s all too tight ‧ ‧ In my neighborhood
Then one day l figured out what to do with my eternal lifeThen one day I figured out what to do with my eternal life
Nie jest przypadkiem, że Judgement Day spadł na nas, kiedy byliśmy tu wszyscy, bezpieczne w domu kultuIt is not a coincidence that Judgment Day fell upon us when we were all here, safe in His house of worship
Powiedz im!/ Life is just a bowl of cherries/ I ain' t taking no trouble/ To turn my nights into dayYou tell ' em!Life is just a bowl of cherries I ain' t taking no trouble
Trzymaj się, Serena. d take it day by day d d things are not so gray d d feel the wind free my mind d d I let my heart unwind d d I' ll just be myself d d I' ll just sing my song d d I' ll just sing my song d d I' ll just sing my song d d da- da- da- da- da- da d d da- da- da- da- da- da dTake care, serena. d take it day by day d d things are not so gray d d feel the wind free my mind d d I let my heart unwind d d I' il just be myself d d I' il just sing my song d d I' il just sing my song d d I' il just sing my song d d da- da- da- da- da- da d d da- da- da- da- da- da d
Pan O' Day jest surowyMr. O' Day don' t Iet things slide Iightly
He loves her...// But she loves this guy right here...// And he loves somebody else.// You just can' t win.// And so it goes...// Until the day you die.// This thing they call love...// Is gonna make you cry.// I hate youHe loves her...But she loves this guy right here... And he loves somebody else
I went across the Switzerland where all the yodlers beI tried to run the mountains and they... I climb up in the mountains when a clear sunny dayI went across the Switzerland/ where all the yodlers be/ I tried to run the mountains and they.../ I climb up in the mountains/ when a clear sunny day./ I met a little Swiss girl/ in a Swiss chalet/ She taught me how to yodel
Lucky Day pada!What happened?
Pod wodospadem jest jaskinia, a w jaskini Daniel Day- Lewis, Elisabeth Shue i mnóstwo Mohikanów i Daniel Day- Lewis mówi, " Zostań przy życiu a znajdę cięUnderneath the waterfall is a cave and in the cave is Daniel Day- Lewis, Elisabeth Shue and a load of Mohicans and Daniel Day- Lewis is saying, " Just stay alive and I will find you
– Lubisz klasykę, starocie, co? – powiedział Davis i włączył A Hard Day’s Night.He said, < You like something really old-fashioned and classical, don’t you? > and put on A Hard Day’s Night.
Data tools są tylko dostępne wtedy, kiedy tekst jest zaznaczony, albo gdy prawy przycisk myszy jest na danym słowie. Jezeli data tools nie są dostępne, gdy tekst jest zaznaczony, to oznacza, że musisz je zainstalować (data tools). Niektóre data tools są częścią pakietu KOffice This is a localized string for default time & date printing on kate document. % d means day in ‧ format. % m means month in ‧ format. % Y means year in ‧ format. % H means hours in ‧ format. % M means minutes in ‧ format. Please, if in your language time or date is written in a different order, change it hereData tools are only available when text is selected, or when the right mouse button is clicked over a word. If no data tools are offered even when text is selected, you need to install them. Some data tools are part of the KOffice package
Gratulacje, Jasonie O' Day!Congratulations, Jason O' Day!
Darling, take it slow Or some day you' ll be all aloneDarling, take it slow Or some day you' il be all alone
Simon DAY (UK/PPE), członek Rady Hrabstwa DevonSir Simon DAY (UK/EPP), Member of Devon County Council
Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini i Anna Záborská w sprawie sprzeciwu wobec obchodów International Boy Love Day, czyli dnia dumy pedofilskiejRoberta Angelilli, Cristiana Muscardini and Anna Záborská on opposing the holding of the International Boy Love Day, or paedophile pride day
I wait foryou ‧‧ Night and day ‧ ‧ Baby, I don ' t even wanna feel this wayI wait for you/ Night and day/ Baby, I don' t even wanna/ feel this way/ Just me and you/ Night and day/ Tell me how did everything/ end this way/ I don' t do it like this
Έγινε στο Πόρτο, στις δύο Μαΐου χίλια εννιακόσια ενενήντα δύο.Done at Oporto on the second day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-two̧ãéíå óôï Ðüñôï, óôéò äýï ÌáÀïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá äýï. Done at Oporto on the second day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-two
Zgodnie z dostępnymi informacjami mechanizm bilansujący, w szczególności ustalanie cen na zasadach rynkowych oraz dobrze rozwinięty rynek intra-day, funkcjonuje w sposób niestwarzający przeszkód dla tego, aby wytwarzanie energii elektrycznej bezpośrednio podlegało konkurencjiAccording to the available information, the workings of the balancing mechanism- in particular the markets based pricing and the well-developed intra-day market- are such that it does not constitute an obstacle to electricity production being subject to direct exposure to competition
Po kolejnych dwóch tygodniach obserwacji Dr Luther i Dr Day byli pewni że zarówno w postaci Ewy Białej jak i Ewy Czarnej, nie stanowi ona zagrożenia, ani dla siebie, ani dla innychAfter she' d been in the hospital for two weeks, Dr Luther and Dr Day were satisfied that whether she behaved as Eve White or Eve Black, she would do no harm to herself or to others
Chcesz spróbować " Ba- da- bing? "" Bad hair day! " (Zły dzień przypYou want to try budda- bing?
Praca artystyczna: Every day superheroes, every night bastards; praca teoretyczna: Zagadnienie szczegółowej transkrypcji dźwięku na obraz w wideoklipie, na wybranych przykładach: Chemical Brothers - Star Guitar (reż. M. Gondry); Aphex Twin - Nannou (reż. L. Briet); Benny Benassi - Satisfaction...Artistic thesis: : Every day superheroes, every night bastards; Theoretical thesis: The issue of detailed sound into image transcription in a videoclip, based on the particular examples: Chemical Brothers - Star Guitar; Aphex Twin - ...
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 68983 zdań frazy My Day.Znalezione w 6,526 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.