Tłumaczenia na język angielski:

  • My   
     
    My, Pierwsza Brygada
     
    My, Pierwsza Brygada

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (58)

Aspera Hiems Symfonia / Constellation / My AngelAspera Hiems Symfonia/Constellation/My Angel
Baw się z namiThe Party Line
bujać to my, ale nie nastell it to the marines
byłoby nam bardzo miło, gdybywe should be very pleased if
Can’t Get You Out Of My HeadCan’t Get You out of My Head
Christmas in My HeartChristmas in My Heart
czy zechciałby pan przyłączyć się do nas na obiad wieczoremwould you care to join us for dinner tonight
Drown in My Own TearsDrown in My Own Tears
Georgia on My MindGeorgia On My Mind
Heavy on My HeartHeavy on My Heart
If U Were My ManIf U Were My Man
In My HeadIn My Head
Jigga My NiggaJigga My Nigga
Key To My SoulKey to My Soul
kilku, kilka, kilkoro z nasseveral of us
Kim Nam-ilKim Nam-Il
Let’s Go To My StarLet’s Go to My Star
Listen to My HeartListen to My Heart
Look Thru My EyesLook Thru My Eyes
Łączy nas szacunekConnect with Respect
Masakra w My LaiMy Lai Massacre
między namibetween ourselves
między nami mówiącbetween you and me
musisz się do nas przyłączyć na pływanieyou must join us for a swim
mywe; ; us
My DayMy Day
My Girl Gotta GirlfriendMy Girl Gotta Girlfriend
My People Were Fair and Had Sky in Their Hair... But Now They’re Content to Wear Stars on Their BrowsMy People Were Fair and Had Sky in Their Hair... But Now They’re Content to Wear Stars on Their Brows
My ThoMy Tho
my wszyscyall of us
na północ od nasnorth of us
nam; us
Nam Theun 2Nam Theun II
namius
nas; us
Nas Nie DagoniatNas Ne Dogonyat
nic nam nie pozostaje, jak tylkonothing remains for us but to
nie wolno nam przeoczyćwe musn't overlook
nikt z nasnone of us
oczekuj nas o ósmejexpect us at eight
odwiedźcie nas w Polscevisit us in Poland
Oh! My Goddess!Oh My Goddess!
Out of My MindOut of My Mind
Paek Nam-sunPaek Nam-sun
prosimy o zawiadomienie nasplease notify us
Przekaż nam opinięGive us feedback
Ravendusk in my HeartRavendusk in my Heart
Razom nas bahatoRazom Nas Bahato
spoczywa na nas obowiązekwe are commited to
Suicide By My SideSuicide by My Side
Szpiedzy tacy jak mySpies Like Us
Tacy jak myThe Sum of Us
Terrance & Phillip in Not Without My AnusTerrance and Phillip in Not Without My Anus
to jest dla nas zupełne zaskoczenieit comes as a total surprise
Tokyo I’m on My Way!Tokyo I’m on My Way
u nas, w tych stronach; gdzieś tutajabout here
wielu z nasmany of us
większość z nasmost of us

Przykładowe zdania z "My", pamięć tłumaczeniowa

add example
Przed wysłuchaniem twojego planu...Co nam przynosisz?Before your plan is heard...... what do you offer?
Chciałbym krótko omówić kwestię planu naprawy gospodarczej, ponieważ właśnie ta kwestia niepokoi obywateli na wiele sposobów, zwłaszcza w odniesieniu do metody zareagowania i odpowiedzi na bezprecedensowe problemy globalne, które przytrafiły się nam w ostatnich miesiącach.I would like to speak very briefly on the issue of the economic recovery plan because that, in a lot of ways, is what concerns the citizens and the people most with regard to how we are going to react and respond to the unprecedented global issues which have befallen us over the last number of months.
(HU) Jestem wdzięczny komisarzowi, prezesowi EBC oraz sprawozdawcy za otwarte i wysoce profesjonalne podejście do tego problemu, który poważnie nas wszystkich dotyczy.(HU) I am grateful to the Commissioner, to the President of the ECB and to the rapporteur for having taken an open and highly professional approach to this problem that concerns us gravely.
U nas?Jakich u naWhat is what?
Panie doktorze, miał pan przed nami tajemnicęWhy, doctor, you' ve been holding out on us
Panie przewodniczący, panie komisarzu! Najważniejsi w tej debacie są dla nas pracownicy przemysłu motoryzacyjnego.on behalf of the Verts/ALE Group. - (DE) Mr President, Commissioner, what concerns us most in this debate are the workers in the car industry.
Takie wyważone prawo umożliwia nam uzyskanie u obywateli aprobaty dla Unii Europejskiej.Balanced laws like this help us to achieve the approval of the citizens for the European Union.
autor. - Panie Przewodniczący! Prześladowanie laureatki Nagrody Nobla, pani Shirin Ebadi, to tylko jeden z wielu przykładów prześladowań mających obecnie miejsce w Iranie, które nie powinno nas dziwić, jeśli wziąć pod uwagę zaślepienie anachronicznie teokratycznych władców tego kraju.author. - Mr President, the persecution of Nobel Prize Laureate Mrs Shirin Ebadi is only one example of many that are taking place in Iran currently, and such persecution should come as no surprise to us considering the blinkered vision of the anachronistically theocratic rulers of that country.
Dziękuję, panie przewodniczący, na tym zakończę - choć prezydent Sarkozy przemawiał przez 72 minuty, podczas gdy nam przysługuje po 90 sekund na wyrażenie opinii.Mr President, thank you, I will stop there, but President Sarkozy spoke for 72 minutes while we have 90 seconds in which to express our views.
Niech nam prawa przywrócą- Tatarów odprawięIf she gives us back our rights, I' il send the Tartars away
To co nam pozwala się komunikować,Żeby załatwiać sprawy pokojowo, a nie bić się jak zwierzętaIt' s what enables us to communicate, to go about things in an orderly fashion, without attacking each other like beasts
Anglicy rozbili nasThe British Green Dragoons cut us to bits
Nie dadzą nam dokończyć tego doskonałego posiłkuThat means we don' t get to finish this delicious lunch
Miłość jest ponadczasowa.Przekracza wszystko, co znamy, wszystko co rozumiemy i na zawsze daje nam siłę i pokrzepienieLove is timeless, transcending everything we know, everything we understand and giving us strength and comfort forever
Jedyna osoba na świecie która mogła uchronić nas od totalnej ruiny... i odeszłaThe only person in the whole world who stands between all of us and total ruin... and she' s gone
W istocie nie obchodzi nas, kogo zamierzają poślubić, ale to, jak zabezpieczyć prawa obywatelskie.Indeed, it is none of our business who they decide to marry, but what we have to do is to safeguard citizens' rights.
Nie potrzebujemy dodatkowych funduszy na transport, ochronę środowiska lub efektywność energetyczną, ale musimy rzeczywiście wypracować sposób pogodzenia stojących przed nami wyzwań z rozsądną polityką spójności.We do not need any extra transport or climate protection or energy efficiency funds, but we do need to work on how we reconcile the challenges we face with a sound cohesion policy.
My nie mamy z nimi nic wspólnegoThe likes of us have no business with the likes of them!
Wałęsa też nie mógł pojechać odebrać Nobla, ale i tak ten Nobel był dla nas Polaków nadzieją na wolność.Wałęsa, too, was not able to receive his Nobel Peace Prize in person, but even so, that prize was the hope of liberty to us Poles.
W interesie nas wszystkich leży ochrona obywateli i naszego środowiska naturalnego, nie tylko przed promieniowaniem radioaktywnym czy zanieczyszczeniem powietrza, ale również przed zatruciem cyjankiem.It is in the interest of us all to protect people and our environment, not only from radioactivity or air pollution, but also from cyanide poisoning.
Chciałbym poprosić panią, by przekazała nam pani trochę więcej szczegółów na ten temat w pani odpowiedzi, w uwagach końcowych, a także by wyjaśniła nam pani, co pani przez to rozumie.I would like to ask you to elaborate on this in somewhat more detail in your response, in your closing thoughts, and let us know what you mean by this.
Pochodzą z innego świata i przenikają nas do głębiMysterious voice.It seems to come from inside the earth.- What song?
Powiedz młodej Ricie, że brak szacunku ze strony sierżanta Campisi na stypie zostanie przez nas załatwioneTell young Rita that Sergeant Campisi' s lack of respect at the wake is something we' il take care of
Jeśli tego nie uczynimy, nie osiągniemy celów określonych przez nas w strategii Europa 2020.We will not achieve our Europe 2020 targets if we do not do it.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 68882 zdań frazy My.Znalezione w 7,404 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.