wymowa: IPA: ˌmaɡdaˈlɛ̃na

Tłumaczenia na język angielski:

 • Magdalena River   
   
  Magdalena (rzeka)
   
  The principal river of Colombia, running about 1,540 kilometres (950 miles) from South to North through the western half of the country.
 • Madeleine   
  (name   )
   
  imię żeńskie;
 • Magdalena   
  (name   ) []
   
  The principal river of Colombia, running about 1,540 kilometres (950 miles) from South to North through the western half of the country.
 • Magdalena Department   
   
  Magdalena (Kolumbia)
 • Magdalene   
  (noun   )
   
  Magdalene (given name)
 • Princess Madeleine   
   
  Princess Madeleine, Duchess of Hälsingland and Gästrikland
   
  Magdalena (księżna Hälsingland i Gästrikland)
 • Yuma River   
   
  The principal river of Colombia, running about 1,540 kilometres (950 miles) from South to North through the western half of the country.

Pozostałe znaczenia:

 
A female given name, cognate to Magdalene.

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "Magdalena", pamięć tłumaczeniowa

add example
Św. Teresa z Avila i Magdalena Mortęska - ich życie i działalność na tle ówczesnych przemian w Kościele katolickim. Próba porównania.St. Teresa of Avila and Magdalena Mortęska - their life and activity relating to changes in the Roman Catholic Church of that period. An attempt of comparison
* Sprawozdanie na temat wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS))- komisja ECON- Sprawozdawczyni: Magdalena Alvarez (A* Report on the proposal for a Council directive on administrative cooperation in the field of taxation (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS))- ECON Committee- Rapporteur: Magdalena Alvarez (A
Magdalena nie kłamieShe doesn' t lie
.Nazewnictwo własne i jego funkcje w powieści Magdaleny Samozwaniec "Maria i Magdalena".Onomastics and its functions in Magdalena Samozwaniec's novel entitled "Maria i Magdalena"
Magdalena Baena Marugui (Plataforma NO A LA TALA) (nrMagdalena Baena Marugui (Plataforma NO A LA TALA
Magdalena Samozwaniec (1899-1972) Pisarka zapomniana?Samozwaniec Magdalena (1899-1972) Writer forgotten?
E-‧/‧ (ES) skierowała: Magdalena Alvarez (S&D) do Komisji (‧ września ‧ rE-‧/‧ (ES) by Magdalena Alvarez (S&D) to the Commission (‧ September
Strona skarżąca: Maria Magdalena Semeraro (Bruksela, Belgia) [Przedstawiciel: L. Vogel]Applicant: Maria Magdalena Semeraro ((Brussels, Belgium) (represented by: L.Vogel, lawyer
Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Sergio Paolo Francesco Silvestris, Marc Tarabella, Jarosław Leszek Wałęsa, Antonio Masip Hidalgo, Czesław Adam Siekierski, Piotr Borys, Kriton Arsenis, Magdalena Alvarez, Bendt Bendtsen, Tanja Fajon, Judith A. Merkies, Gesine Meissner, Corina Crețu, Gilles Pargneaux, Elisa Ferreira i Robert GoebbelsThe following spoke under the catch-the-eye procedure: Sergio Paolo Francesco Silvestris, Marc Tarabella, Jarosław Leszek Wałęsa, Antonio Masip Hidalgo, Czesław Adam Siekierski, Piotr Borys, Kriton Arsenis, Magdalena Alvarez, Bendt Bendtsen, Tanja Fajon, Judith A. Merkies, Gesine Meissner, Corina Crețu, Gilles Pargneaux, Elisa Ferreira and Robert Goebbels
Magdalena zaczyna/ wyglądać coraz doroślej./ WiemMagdalena' s starting to look so grown up.I know
Głos zabrali: Marian-Jean Marinescu, w imieniu grupy PPE, Saïd El Khadraoui, w imieniu grupy S&D, Gesine Meissner, w imieniu grupy ALDE, Eva Lichtenberger, w imieniu grupy Verts/ALE, Ryszard Czarnecki, w imieniu grupy ECR, Jaromír Kohlíček, w imieniu grupy GUE/NGL, Juozas Imbrasas, w imieniu grupy EFD, Artur Zasada, Olga Sehnalová, Oldřich Vlasák, Christine De Veyrac, Magdalena Alvarez, Silvia-Adriana Țicău i Zita GurmaiThe following spoke: Marian-Jean Marinescu, on behalf of the PPE Group, Saïd El Khadraoui, on behalf of the S&D Group, Gesine Meissner, on behalf of the ALDE Group, Eva Lichtenberger, on behalf of the Verts/ALE Group, Ryszard Czarnecki, on behalf of the ECR Group, Jaromír Kohlíček, on behalf of the GUE/NGL Group, Juozas Imbrasas, on behalf of the EFD Group, Artur Zasada, Olga Sehnalová, Oldřich Vlasák, Christine De Veyrac, Magdalena Alvarez, Silvia-Adriana Țicău and Zita Gurmai
Sprawozdanie na temat wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania [COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS)]- Komisja Gospodarcza i Monetarna- Sprawozdawca: Magdalena Alvarez (AReport on the proposal for a Council directive on administrative cooperation in the field of taxation [COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS)]- Committee on Economic and Monetary Affairs- Rapporteur: Magdalena Alvarez (A
Kurt i Maria Magdalena Gnadl (‧ podpisy) (nrKurt and Maria Magdalena Gnadl (‧ signatures) (No
Magdalena Bakos (nrMagdalena Bakos
Maria Magdalena była żoną JezusaMary Magdalene was Jesus ' wife
Magdalena Witek (nrMagdalena Witek
Magdalena Alvarez, Theodor Dumitru Stolojan, David Casa i Leonardo Domenici przedstawili swoje sprawozdaniaMagdalena Alvarez, Theodor Dumitru Stolojan, David Casa and Leonardo Domenici introduced the reports
Sprawa C-‧/‧: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht (Niemcy) w dniu ‧ sierpnia ‧ r.- Barbara Szeja, Maria-Magdalena Szeja, Marlon Szeja przeciwko Land BerlinCase C-‧/‧: Reference for a preliminary ruling from the Bundesverwaltungsgericht (Germany) lodged on ‧ August ‧- Barbara Szeja, Maria-Magdalena Szeja, Marlon Szeja v Land Berlin
Magdalena Rodean-Manta (nrMagdalena Rodean-Manta
Głos zabrali: László Kovács, Magdalena Alvarez i Theodor Dumitru StolojanThe following spoke: László Kovács, Magdalena Alvarez and Theodor Dumitru Stolojan
Magdalena Pawełek-Górska (Labofarm) (nrMagdalena Pawelek-Gorska (Labofarm) (No
To Maria MagdalenaMary Magdalene
Cóż, Zoltan, Magdalena... świetne wesele!Well, Zoltan, Magdalena... a fine wedding!
Eurydice Unit Foundation for the Development of the Education System Mokotowska 43 00-551 Warsaw Opracowanie materiału krajowego : Magdalena Górowska-Fells ( koordynacja ) ; ekspert : prof . Jerzy WoźnickiEurydice Unit Foundation for the Development of the Education System Mokotowska 43 00-551 Warsaw Contribution of the unit : Magdalena Górowska-Fells ; expert : Professor Jerzy Woźnic ki
Magdalena Dębicka (nrMagdalena Debicka
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 55 zdań frazy Magdalena.Znalezione w 0,199 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.