wymowa: IPA: ˌmaɡdaˈlɛ̃na

Tłumaczenia na język angielski:

 • Magdalena River   
   
  Magdalena (rzeka)
   
  The principal river of Colombia, running about 1,540 kilometres (950 miles) from South to North through the western half of the country.
 • Madeleine   
  (name   )
   
  imię żeńskie;
 • Magdalena   
  (name   ) []
   
  The principal river of Colombia, running about 1,540 kilometres (950 miles) from South to North through the western half of the country.
 • Magdalena Department   
   
  Magdalena (Kolumbia)
 • Magdalene   
  (noun   )
   
  Magdalene (given name)
 • Princess Madeleine   
   
  Princess Madeleine, Duchess of Hälsingland and Gästrikland
   
  Magdalena (księżna Hälsingland i Gästrikland)
 • Yuma River   
   
  The principal river of Colombia, running about 1,540 kilometres (950 miles) from South to North through the western half of the country.

Pozostałe znaczenia:

 
A female given name, cognate to Magdalene.

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "Magdalena", pamięć tłumaczeniowa

add example
Głos zabrali: László Kovács, Magdalena Alvarez i Theodor Dumitru StolojanThe following spoke: László Kovács, Magdalena Alvarez and Theodor Dumitru Stolojan
Magdalena Bakos (nrMagdalena Bakos
Kurt i Maria Magdalena Gnadl (‧ podpisy) (nrKurt and Maria Magdalena Gnadl (‧ signatures) (No
Św. Teresa z Avila i Magdalena Mortęska - ich życie i działalność na tle ówczesnych przemian w Kościele katolickim. Próba porównania.St. Teresa of Avila and Magdalena Mortęska - their life and activity relating to changes in the Roman Catholic Church of that period. An attempt of comparison
Magdalena, kochanie!Mom, how' s Dad?
.Nazewnictwo własne i jego funkcje w powieści Magdaleny Samozwaniec "Maria i Magdalena".Onomastics and its functions in Magdalena Samozwaniec's novel entitled "Maria i Magdalena"
Magdalena Witek (nrMagdalena Witek
Magdalena zaczyna/ wyglądać coraz doroślej./ WiemMagdalena' s starting to look so grown up.I know
Magdalena Pawełek-Górska (Labofarm) (nrMagdalena Pawelek-Gorska (Labofarm) (No
Magdalena Dębicka (nrMagdalena Debicka
Maria Magdalena jako świadek w J 20, 1-18. Studium egzegetyczno - teologiczneMary Magdalene as a witness in John 20, 1-18. An Exegetical-Theological Study.
Strona skarżąca: Magdalena Kamińska ((Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: L. Levi, S. Engelen, avocatsApplicant: Magdalena Kaminska (Brussels, Belgium) (represented by: L. Levi and S. Engelen, lawyers
Magdalena Samozwaniec jako postać - własnej literatury i życia kulturalnego KrakowaMagdalena Samozwaniec as a character of her own literature and cultural life in Cracow
Napisane jest " Magdalena "It says Magdalena.What time would you go to?
Magdalena nie kłamieShe doesn' t lie
Strona skarżąca: Barbara Szeja, Maria-Magdalena Szeja, Marlon SzejaApplicants: Barbara Szeja, Maria-Magdalena Szeja, Marlon Szeja
Głos zabrali: Marian-Jean Marinescu, w imieniu grupy PPE, Saïd El Khadraoui, w imieniu grupy S&D, Gesine Meissner, w imieniu grupy ALDE, Eva Lichtenberger, w imieniu grupy Verts/ALE, Ryszard Czarnecki, w imieniu grupy ECR, Jaromír Kohlíček, w imieniu grupy GUE/NGL, Juozas Imbrasas, w imieniu grupy EFD, Artur Zasada, Olga Sehnalová, Oldřich Vlasák, Christine De Veyrac, Magdalena Alvarez, Silvia-Adriana Țicău i Zita GurmaiThe following spoke: Marian-Jean Marinescu, on behalf of the PPE Group, Saïd El Khadraoui, on behalf of the S&D Group, Gesine Meissner, on behalf of the ALDE Group, Eva Lichtenberger, on behalf of the Verts/ALE Group, Ryszard Czarnecki, on behalf of the ECR Group, Jaromír Kohlíček, on behalf of the GUE/NGL Group, Juozas Imbrasas, on behalf of the EFD Group, Artur Zasada, Olga Sehnalová, Oldřich Vlasák, Christine De Veyrac, Magdalena Alvarez, Silvia-Adriana Țicău and Zita Gurmai
Strona skarżąca: Magdalena Antas (Warszawa, Polska) (Przedstawiciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i E. Marchal, avocatsApplicant: Magdalena Antas (Warsaw, Poland) (represented by: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis and E. Marchal, lawyers
Magdalena Rodean-Manta (nrMagdalena Rodean-Manta
Tu jest Sierra MagdalenaHere' s the Sierra Magdalena
Cóż, Zoltan, Magdalena... świetne wesele!Well, Zoltan, Magdalena... a fine wedding!
Głos zabrali: Jean-Paul Gauzès w imieniu grupy PPE, Udo Bullmann w imieniu grupy S&D, Carl Haglund w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział także na pytanie zadane zgodnie z procedurą niebieskiej kartki przez Catherine Stihler, Pascal Canfin w imieniu grupy Verts/ALE, Kay Swinburne w imieniu grupy ECR, Miguel Portas w imieniu grupy GUE/NGL, Hans-Peter Martin niezrzeszony, Gunnar Hökmark, Pervenche Berès, Louis Michel, Vicky Ford, Nikolaos Chountis, Markus Ferber, Catherine Stihler, Patrick Le Hyaric, Othmar Karas, Magdalena Alvarez i Diogo FeioThe following spoke: Jean-Paul Gauzès, on behalf of the PPE Group, Udo Bullmann, on behalf of the S&D Group, Carl Haglund, on behalf of the ALDE Group, who also answered a blue card question by Catherine Stihler, Pascal Canfin, on behalf of the Verts/ALE Group, Kay Swinburne, on behalf of the ECR Group, Miguel Portas, on behalf of the GUE/NGL Group, Hans-Peter Martin, Non-attached Member, Gunnar Hökmark, Pervenche Berès, Louis Michel, Vicky Ford, Nikolaos Chountis, Markus Ferber, Catherine Stihler, Patrick Le Hyaric, Othmar Karas, Magdalena Alvarez and Diogo Feio
Sprawozdawczyni: Magdalena Alvarez (ARapporteur: Magdalena Alvarez (A
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht (Niemcy) w dniu ‧ sierpnia ‧ r.- Barbara Szeja, Maria-Magdalena Szeja, Marlon Szeja przeciwko Land BerlinReference for a preliminary ruling from the Bundesverwaltungsgericht (Germany) lodged on ‧ August ‧- Barbara Szeja, Maria-Magdalena Szeja, Marlon Szeja v Land Berlin
Magdalena Chelsoi (nrMagdalena Chelsoi
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 54 zdań frazy Magdalena.Znalezione w 0,651 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.