wymowa: IPA: ˌmaɡdaˈlɛ̃na

Tłumaczenia na język angielski:

 • Magdalena River   
   
  Magdalena (rzeka)
   
  The principal river of Colombia, running about 1,540 kilometres (950 miles) from South to North through the western half of the country.
 • Madeleine   
  (name   )
   
  imię żeńskie;
 • Magdalena   
  (name   ) []
   
  The principal river of Colombia, running about 1,540 kilometres (950 miles) from South to North through the western half of the country.
 • Magdalena Department   
   
  Magdalena (Kolumbia)
 • Magdalene   
  (noun   )
   
  Magdalene (given name)
 • Princess Madeleine   
   
  Princess Madeleine, Duchess of Hälsingland and Gästrikland
   
  Magdalena (księżna Hälsingland i Gästrikland)
 • Yuma River   
   
  The principal river of Colombia, running about 1,540 kilometres (950 miles) from South to North through the western half of the country.

Pozostałe znaczenia:

 
A female given name, cognate to Magdalene.

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "Magdalena", pamięć tłumaczeniowa

add example
Magdalena Alvarez, Theodor Dumitru Stolojan, David Casa i Leonardo Domenici przedstawili swoje sprawozdaniaMagdalena Alvarez, Theodor Dumitru Stolojan, David Casa and Leonardo Domenici introduced the reports
Magdalena Dębicka (nrMagdalena Debicka
Magdalena Tulli "W czerwieni"- w poszukiwaniu sensu życia.Magdalena Tulli "In red"- in search for the meaniing of life
Kurt i Maria Magdalena Gnadl (‧ podpisy) (nrKurt and Maria Magdalena Gnadl (‧ signatures) (No
Strona skarżąca: Magdalena Kamińska ((Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: L. Levi, S. Engelen, avocatsApplicant: Magdalena Kaminska (Brussels, Belgium) (represented by: L. Levi and S. Engelen, lawyers
Maria-Magdalena Widmer (nrMaria-Magdalena Widmer (No
Maria Magdalena była żoną JezusaMary Magdalene was Jesus ' wife
Strona skarżąca: Barbara Szeja, Maria-Magdalena Szeja, Marlon SzejaApplicants: Barbara Szeja, Maria-Magdalena Szeja, Marlon Szeja
Maria Magdalena, prostytutkaMary Magdalene, a prostitute
Maria Magdalena natomiast stała przed grobem płaczącMary stood crying outside the tomb
"Święta Maria Magdalena grzesznica i nawrócona" (1666r.). Anonimowy przekład konceptystycznego romansu prozą A.G. Brignolego Salego."Saint Mary Magdalene the sinner and penitent" (1666r.). The anonymous translation of the conceptistic prose romanse of A.G. Brignole Sale.
Tu Magdalena RiveroHi this is Magdalena Rivero
Magdalena Rodean-Manta (nrMagdalena Rodean-Manta
Sprawozdanie na temat wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania [COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS)]- Komisja Gospodarcza i Monetarna- Sprawozdawca: Magdalena Alvarez (AReport on the proposal for a Council directive on administrative cooperation in the field of taxation [COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS)]- Committee on Economic and Monetary Affairs- Rapporteur: Magdalena Alvarez (A
Sprawa C-‧/‧: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht (Niemcy) w dniu ‧ sierpnia ‧ r.- Barbara Szeja, Maria-Magdalena Szeja, Marlon Szeja przeciwko Land BerlinCase C-‧/‧: Reference for a preliminary ruling from the Bundesverwaltungsgericht (Germany) lodged on ‧ August ‧- Barbara Szeja, Maria-Magdalena Szeja, Marlon Szeja v Land Berlin
Portret podwójny. Maria i Magdalena KossakównyDouble portrait. Maria and Magdalena Kossaks
Głos zabrali: László Kovács, Magdalena Alvarez i Theodor Dumitru StolojanThe following spoke: László Kovács, Magdalena Alvarez and Theodor Dumitru Stolojan
Magdalena Samozwaniec (1899-1972) Pisarka zapomniana?Samozwaniec Magdalena (1899-1972) Writer forgotten?
Od Erosa do Caritas. Maria Magdalena w kulturze i literaturze Młodej Polski / Maria z Magdali A.Szandlerowskiego, Maria Magdalena G.Daniłowskiego/From Eros do Caritas. Marie Magdalene in the Culture and Polish Literature of the End of the XIXth and the Beginning of the XXth Century (Marie from Magdala by A. Szandlerowski, Marie Magdalene by G. Daniłowski)
Sprawozdawczyni: Magdalena Alvarez (ARapporteur: Magdalena Alvarez (A
Magdalena zaczyna/ wyglądać coraz doroślej./ WiemMagdalena' s starting to look so grown up.I know
Magdalena Baena Marugui (Plataforma NO A LA TALA) (nrMagdalena Baena Marugui (Plataforma NO A LA TALA
Głos zabrali: Marian-Jean Marinescu, w imieniu grupy PPE, Saïd El Khadraoui, w imieniu grupy S&D, Gesine Meissner, w imieniu grupy ALDE, Eva Lichtenberger, w imieniu grupy Verts/ALE, Ryszard Czarnecki, w imieniu grupy ECR, Jaromír Kohlíček, w imieniu grupy GUE/NGL, Juozas Imbrasas, w imieniu grupy EFD, Artur Zasada, Olga Sehnalová, Oldřich Vlasák, Christine De Veyrac, Magdalena Alvarez, Silvia-Adriana Țicău i Zita GurmaiThe following spoke: Marian-Jean Marinescu, on behalf of the PPE Group, Saïd El Khadraoui, on behalf of the S&D Group, Gesine Meissner, on behalf of the ALDE Group, Eva Lichtenberger, on behalf of the Verts/ALE Group, Ryszard Czarnecki, on behalf of the ECR Group, Jaromír Kohlíček, on behalf of the GUE/NGL Group, Juozas Imbrasas, on behalf of the EFD Group, Artur Zasada, Olga Sehnalová, Oldřich Vlasák, Christine De Veyrac, Magdalena Alvarez, Silvia-Adriana Țicău and Zita Gurmai
* Sprawozdanie na temat wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS))- komisja ECON- Sprawozdawczyni: Magdalena Alvarez (A* Report on the proposal for a Council directive on administrative cooperation in the field of taxation (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS))- ECON Committee- Rapporteur: Magdalena Alvarez (A
Napisane jest " Magdalena "It says Magdalena.What time would you go to?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 54 zdań frazy Magdalena.Znalezione w 0,432 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.