Tłumaczenia na język angielski:

  • Bartłomiej Nowodworski High School   

Przykładowe zdania z "I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie", pamięć tłumaczeniowa

add example
Homoseksualizm w dyskursie dyrektora, nauczycieli i uczniów na przykładzie studium przypadku III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w KrakowieHomosexuality in the discourse of school managers, teachers and students – research conducted at III Jan Kochanowski high school in Kraków.
Od Miejskiego Gimnazjum i Liceum im.bł Jolenty do II Liceum Ogólnokształcącego im. Dąbrówki w Gnieźnie. Monografia historyczna szkoły w latach 1920-2010.From the local Gimnazjum and female Liceum School named after blessed Jolenty to LiceumOgolnoksztlcace in Gniezno named after Dabrowka. School monograph in the years 1920 to 2010.
Kult ciała wśród nastolatek jako konsekwencja kultury masowej w opinii uczennic z Gimnazjum nr 2 w Lesznie i III Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Lesznie.Cult of body amongteenagers as consequence mass culture according to schoolgirls from High School number 2 in Leszno and from the Juliusz Słowacki Third Secondary School in Leszno.
źródła i dokumenty historyczne dotyczące gimnazjum i liceum ogólnokształcącego im. tomasza zana w pruszkowie. zarys historyczny na tle szkolnictwa w pruszkowie.the sources and historical dokuments of gimnazjum and high school of tomasz zan in pruszków. the historical background of education in pruszków.
Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Wadowity w Wadowicach w latach 1918-1945 i ich dalsze losy.Alumni of the Secondarz School in Wadowice in zears 1918+1945 and their lives.
Postawy młodzieży wobec społeczeństwa obywatelskiego na podstawie badań przeprowadzonych w Liceum Ogólnokształcącym im. I Dywizji Kościuszkowskiej w PiasecznieYoung people's attitudes towards the civil society on the ground of empirical research in the 1st Dywizji Kościuszkowskiej High School in Piaseczno
Małżeństwo i rodzina w świadomości uczniów XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. marii Skłodowskiej-Curie w WarszawieMarriage and family in consciousness of pupils of Warsaw XXIII secondary school in the name of Mary Skłodowska-Curie.
O życiu i śmierci w opinii młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego im. "Prymasa Tysiąclecia, ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego" w Opalenicy.Life and Death in the opinion of teenagers of " Primate of Millennium, priest cardinal Stefan Wyszynski " Secondary School in Opalenica.
Wartość własnego zdrowia w opinii i doświadczeniu młodzieży Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w DębicyThe value of health in opinions and experience of school-age youth from King Władysław Jagiełło High School in Dębica
Wartości życia rodzinnego w opinii licealistów - na przykładzie I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Sulęcinie.Value of family living in the opinion of high school's students - on the example of Adam Mickiewicz High School in Sulęcin.
stres w szkole. studium przypadku na podstawie i liceum ogólnokształcącego im. t. kościuszki w jarociniestress at school. study of the case based on t. kościuszko high school no. 1 in jarocin
Dzieje szkoły i absolwenci Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Radymnie w latach 1950-1973.The history and the graduates of Adam Mickiewicz Grammar School in Radymno in the years 1950-1973.
"Dzieje szkoły i absolwenci Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie w latach 1949-1965."History of the school and graduates of Tadeusz Kościuszko Secondary School in years 1949-1965.
z dziejów gimnazjum i liceum ogólnokształcącego im. st. wyspiańskiego w obornikach w latach 1931-1948From history of High school and Secondary school of General Education of name Stanisław Wyspiański in Oborniki in the years 1931-1948.
Ewidencja, planowanie i raportowanie dochodów i wydatków jednostki budżetowej na podstawie III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Europejskiej w Ostrołęce.Registry, planning and reporting of incomes and expenses of a budget entity through the example of III LO im. UE, Ostroleka
Historia I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie we wspomnieniach byłych nauczycieli metodą oral historyThe History of The Oskar Kolberg High School in Kościan in the memories of former teachers gathered by oral history method
Aspiracje edukacyjne i zawodowe młodzieży licealnej na przykładzie III Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa Sowińskiego w WarszawieEducational and professional aspirations of high school students as an example III High School Gen. Józef Sowiński in Warsaw.
Historia jakich mało - I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w ChełmieThe rare history. First Secondary School of name Stephan Czarniecki in Chelm
Poziom świadomości ekologicznej wśród uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. KEN a uczniami Technikum Ochrony Środowiska w Koński.The level of environmental awareness among students and High School. KEN Technical and Environment students in Końskie.
I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Bydgoszczy jako przykład szkoły o uznanej renomie edukacyjnej.The school of Cyprian Kamil Norwid in Bydgoszcz as a famous place of education
Zasięg oddziaływania Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w roku szkolnym 1989/90 i 2006/07The catchment area of the Marshal Stanislaw Malachowski Secondary School in the school year 1989/90 and 2006/07
Egzamin maturalny z języka rosyjskiego w opinii maturzystów rocznika 2009 (Na podstawie badań przeprowadzonych w II Liceum Ogólnokształcącym im. E. Plater w Białej Podlaskiej)Polish school- leaving examination in the Russian language in the opinion of secondary- school graduates of the year 2009 (On the basis of aresearch conducted in the grammar school No 2 in Biała Podlaska)
Stosunek maturzystów z Liceum Ogólnokształcącego im. Wojska Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim do Ernesta Che Guevary oraz wykorzystania jego wizerunku w kulturzeThe attitude of graduates from the secondary school named after The Polish Army In Nowy Dwór Mazowiecki towards Ernesto Che Guevara and use of his symbol in culture
Orientacje aksjolonormatywne młodych Polaków na przykładzie młodzieży uczącej się w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Wojtyły w ŁomiankachOrientations of young Poles on the example of young people studying in a public secondary school Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Karola Wojtyły w Łomiankach
Postrzeganie wizerunku kobiety w reklamie przez młodzież na przykładzie badania uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. S. Batorego w WarszawiePerceiving the image of women in advertising by young people on the example of students of Stefan Batory High School in Warsaw
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3555617 zdań frazy I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie.Znalezione w 876,992 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.