Tłumaczenia na język angielski:

  • Deep Throat   

Przykładowe zdania z "Głębokie Gardło", pamięć tłumaczeniowa

add example
Walter Cronkite) Rok temu, sąd federalny w Memphis skazał aktora Harry' ego Reemsa za naruszenie ustawy o obrazie obyczajów, rolą w filmie " Głębokie gardło "Keep it coming, love (Walter Cronkite) A year ago, a Memphis federal court convicted actor Harry Reems on obscenity charges in connection with his role in the film Deep Throat
Czy mam siedzieć ‧ lat za to, że zagrałem w filmie " Głębokie gardło ", który nie stanowi naruszenia prawa?Do I belong in jail for five years for acting in Deep Throat, which is not in violation of the law?
Ile osób widziało " Głębokie gardło "?male reporter) Approximately how many people have seen Deep Throat?
Głębokie Gardło?You' re Deep Throat?
Tymczasem, FBI zacisnęło pętlę na" Głębokim gardle " i jego dystrybucjiHopper) Meanwhile, the FBI was closing in on Deep Throat and its distribution
Widziałem " Głębokie gardło " w NY zaraz po premierzewaters) I saw Deep Throat in New York when it first came out
Któregoś dnia czytam sobie New York Timesa, gdzie mowa o tym, że" Głębokie gardło " to szykOne day, I pick up the New York Times, and in it, it says it is very chic to see Deep Throat
" Głębokie gardło " pozostawiło spuściznę która sprawiła, że rzeczywistość wokół nas kapie od seksu.Jesteśmy znów na progu wojny kuturalnej, która dzieli społeczeństwoHopper) Deep Throat' s legacy goes beyond the sexually saturated culture that surrounds us today and reaches back to the beginnings of a culture war that divides us as never before
W mym gardle, w mym brzuchu, czy wyglądam jakbym posiadał głęboką intuicję do pojęcia zasad mechaniki kwantowej?WALTER H. G. LEWlN:If there are a thousand possibilities, and quantum mechanics cannot, with certainty, say which of the thousand it will be, then all thousand will happen
Śpiewa Deco " Głębokie Gardło " Cuffe!Deco " Deep Throat " Cuffe on vocals!
Możemy uciszyć Głębokie GardłoDeep Throat Two can be silenced
Linda Lovelace i " Głębokie gardło " uczynili z tego przemysłLinda Lovelace turned it, and Deep Throat turned it, into an industry
Pokazywali tam kino, i napis:Linda Lovelace, " Głębokie gardło "And we saw this theater and it said, you know, Linda Lovelace, Deep Throat or whatever it was
" Głębokie gardło " to był kamień milowy w pojmowaniu seksualnościCamille Paglia) Deep Throat was an epochal moment in the history of modern sexuality
Właściciele kin w całym kraju wkrótce odkryli, że pokazywanie " Głębokiego gardła " oznaczało dzielenie zysków z mafiąAcross the country, theater owners discovered exhibiting Deep Throat also meant running with the mob
Musimy pójść na układ z Głębokim GardłemWe have to deal with Deep Throat Two
I skoro Times pisze o filmie " Głębokie gardło ", to musi to być coś ciekawegoAnd they see, if-- if the Times can write about Deep Throat, well, then it must be safe in some way
Kim jest...Głębokie Gardło?Who is...... Deep Throat?
Jeszcze zanim nakręcono " Głębokie gardło " politycy zwalczali pornografięHopper) Before Deep Throat was even shot, politics and pornography were on a collision course
Jesteś pewien, że Głębokie Gardło nie potwierdzi?It' s ‧ minutes to deadline
" Głębokie gardło " będzie żyło jeszcze długo po nasI mean, we' il all die, but Deep Throat won' t die
" Głębokie gardło " godzi w istotę naszej egzystencjiDeep Throat attacks the very core of our being
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4417 zdań frazy Głębokie Gardło.Znalezione w 1,567 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.