Tłumaczenia na język angielski:

  • Deep Throat   

Przykładowe zdania z "Głębokie Gardło", pamięć tłumaczeniowa

add example
Poszedłem na " Głębokie gardło " bo lubię filmy przyrodniczeI went to see Deep Throat because I' m fond of animal pictures
" Głębokie gardło " godzi w istotę naszej egzystencjiDeep Throat attacks the very core of our being
Śpiewa Deco " Głębokie Gardło " Cuffe!Deco " Deep Throat " Cuffe on vocals!
Harry Reems za rolę w " Głębokim gardle " otrzymał ‧ $Kramer) Harry Reems was paid $‧ to appear in Deep Throat
" Głębokie gardło " odniosło przynajmniej częściowo sukces z racji zainteresowania rząduDeep Throat succeeded commercially at least in part because the government went after it
Czy ty jesteś Głębokim Gardłem ‧?Are you Deep Throat Two?
Głębokie gardłoLike deep throat
Tu Głębokie GardłoThis is Deep Throat Two
Jeszcze zanim nakręcono " Głębokie gardło " politycy zwalczali pornografięHopper) Before Deep Throat was even shot, politics and pornography were on a collision course
Widziałem " Głębokie gardło " w NY zaraz po premierzewaters) I saw Deep Throat in New York when it first came out
Na długo przed nakręceniem " Głębokiego gardła ", Damiano był przykładnym ojcem i mężemYou got something for me (Dennis Hopper) Long before Deep Throat, Damiano was a family man
Zaczęli spektakularnie, od Times Square, stolicy moralnego zepsucia i miejsca premiery " Głębokiego gardła ". w czerwcuAnd what better place to start than Times Square, the nation' s capital of sleaze and the site of Deep Throat' s premiere in June
" Głębokie gardło " to był kamień milowy w pojmowaniu seksualnościCamille Paglia) Deep Throat was an epochal moment in the history of modern sexuality
wzywa Komisję do wyraźnego określenia metody budowania gospodarki o niskiej emisji CO‧ poprzez opracowanie mapy drogowej, zawierającej między innymi głębszą analizę korzyści, jakie przynieść może wykorzystanie energii wodorowej i odnawialnej; równocześnie wzywa Komisję do identyfikacji wszelkich wąskich gardeł w rozwoju i stosowaniu nowych i czystych technologiiCalls on the Commission to set out clearly the path towards the low-CO‧ economy by devising a road map which, inter alia, gives more insight into what may be expected from hydrogen and renewable energy; calls on the Commission, at the same time, to identify any bottlenecks in the development and application of new and clean technologies
Ile osób widziało " Głębokie gardło "?male reporter) Approximately how many people have seen Deep Throat?
Jesteś pewien, że Głębokie Gardło nie potwierdzi?It' s ‧ minutes to deadline
Kim jest...Głębokie Gardło?Who is...... Deep Throat?
Głębokie Gardło ‧, jak mniemamWell, Deep Throat Two, I presume
Otrzymaliśmy właśnie te zdjęcia Boxera z niewiadomego źródła o nazwie " Głębokie Gardło ‧. "We just received this image of Boxer from an unidentified source calling themselves “ Deep Throat Two. ”
Linda Lovelace, rozmowy i żarty na temat " Głębokiego gardła ", pojawiły się w telewizjiHugh Hefner) Linda Lovelace, and conversations, and jokes about Deep Throat, appeared on network television
Któregoś dnia czytam sobie New York Timesa, gdzie mowa o tym, że" Głębokie gardło " to szykOne day, I pick up the New York Times, and in it, it says it is very chic to see Deep Throat
W mym gardle, w mym brzuchu, czy wyglądam jakbym posiadał głęboką intuicję do pojęcia zasad mechaniki kwantowej?WALTER H. G. LEWlN:If there are a thousand possibilities, and quantum mechanics cannot, with certainty, say which of the thousand it will be, then all thousand will happen
Walter Cronkite) Rok temu, sąd federalny w Memphis skazał aktora Harry' ego Reemsa za naruszenie ustawy o obrazie obyczajów, rolą w filmie " Głębokie gardło "Keep it coming, love (Walter Cronkite) A year ago, a Memphis federal court convicted actor Harry Reems on obscenity charges in connection with his role in the film Deep Throat
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4417 zdań frazy Głębokie Gardło.Znalezione w 0,995 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.