Tłumaczenia na język angielski:

  • Battle of Gumbinnen   

Przykładowe zdania z "Bitwa pod Gąbinem", pamięć tłumaczeniowa

add example
Obraz walk Franków z Egiptem Fatymidzkim od bitwy pod Askalonem do trzeciej bitwy pod Ramlą w świetle kronikConflict between Franks and Fatimid Caliphate of Egypt from the battle of Ascalon to third battle of Ramla based on chronicles.
Archeologiczne badania na polach bitew i pobojowiskach na przykładzie Pól Grunwaldzkich i miejsca bitwy pod VisbyArchaeological researches on the battlegrounds and battlefields on the examples of Grunwald Fields and the place of Battle of Visby
- Pod tą skromną płytą spoczywa Piotr de Breze, pan na Varenne i Brissac, wielki marszałek Poitou i wielkorządca Normandii, padł w bitwie pod Montlhery, 16 lipca 1465 roku. Leon, niecierpliwie przytupując, gryzł wargi.< This simple stone covers Pierre de Breze, lord of Varenne and of Brissac, grand marshal of Poitou, and governor of Normandy, who died at the battle of Montlhery on the 16th of July, 1465. > Leon bit his lips, fuming.
Armia, która stacjonowała w Kartaginie została pokonana przez Rzym w bitwie pod Wielkimi RówninamiCartagos army was crushed in the battle for Great Plains
Chcielibyśmy zobaczyć bitwę pod Salaminą, Megistias i jaWe shall be watching you fight at Salamis, Megistias and I
Epizod z działań zbrojnych w Niemieckiej Afryce Wschodniej w czasie I wojny światowej-bitwa pod Tangą 2-5 listopada 1914The episode of the war in German East Africa during the First World War - the battle of Tanga 2-5 November 1914.
Taktyka Hannibala w wojnie z Rzymem do bitwy pod Kannami (216 p.n.e.)Hannibal's tactics in the war with Rome to the battle of Cannae (216 BC)
Co ty na to?Pod Richmond bitwa trwała dziewięć dni i wojsko dało mi medalAt Richmond the battle took nine days and the army gave me a medal
Wojskowość Hetytów w dobie bitwy pod KadeszHittites army in the battle of Kadesh period
Bitwa pod Imbros RokBattle of Imbros ‧ A. D
Ja, Carrincha, mówię ci- Święta Dziewica i wszyscy święci, oni znają prawdę.Że podczas bitwy pod Richmond, która trwała dziewięć dni, ilu zabiłem?And I, Carrincha, I say the Holy Virgin and all the saints, they know the truth, that at the Battle of Richmond in nine days I killed how many?
Podczas bitwy pod Verdun francuskie siły powstrzymały niemiecki atak.At the Battle of Verdun, French forces stopped a German attack.
Bitwa pod Górznem 12 II 1629 roku. Przyczyny- przebieg- skutkiBattle of Gorzno 12 II 1629. Reasons- process- consequences
Turecka ekspansja na Bałkanach w dobie wojen wenecko-tureckich (do bitwy pod Lepanto w 1571 roku)Turks ekspantion for Balkans in time of war between Venetian and Ottomans (until Lepanto battle in 1571)
Pod Trebią (?) rozegrałem bitwę, zanim wojska wroga zdążyły się przygotować do walki ‧ tyś ich najlepszych żołnierzy zostało zabitychIn Trebia I fought him before his army could prepare.And he bit the bait ini. ‧, ‧ of their best soldiers were massacred
Bitwa pod Czerwonymi Klifami (208-209 r. n.e.) w historiografii chińskiej, literaturze i kulturze.The Battle of Red Cliffs (208-209 AD) in Chinese historiography, literature and culture.
Bitwa pod Antietam. 17 IX 1862 r.The Battle of Antietam. 17 IX 1862 r.
I prawdę mówiąc, bitwa pod Kineton nie przyniosła niczego, żadnej z nichAnd in truth, the fight at Kineton settled nothing at all
Bitwa rozegrała się pod Zamą, ‧ mil na południe od KartaginyThe battle was fought at Zama.‧ km south of Cartago
Bitwa pod Wiedniem na rycinach propagandowych Jana III Sobieskiego.Battle of Vienna on King John III Sobieski's propaganda illustrations.
Brutus spędził tu noc przed bitwą pod Philippi, po tej nieprzyjemnej historii z Szekspirem... znaczy z Juliuszem CezaremBrutus spent the night here before Philippi, after that unpleasant business he had with Shakespeare...Julius Caesar
Wpływ bitwy pod Stalingradem na losy II wojny światowejThe impact of the Battle of Stalingrad, the fate of World War II
" Bitwa pod Waterloo "Arrivals hall number eight
Wyszedł z przyjaciółmi, będą odgrywać bitwę pod Chickamauga.To interesująceHe' s out with friends, recreating the battle of Chickamauga
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 89228 zdań frazy Bitwa pod Gąbinem.Znalezione w 23,271 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.