Tłumaczenia na język angielski:

  • Battle of Gumbinnen   

Przykładowe zdania z "Bitwa pod Gąbinem", pamięć tłumaczeniowa

add example
To już kwestia minut, weź to pod uwagę.Jeśli cofniemy tę klątwę...... być może uda nam się zapobiec Ostatniej Bitwie zanim się jeszcze zacznieIf we can lift the curse...... we might stop the Final Battle before it starts
Chcielibyśmy zweryfikować tożsamość pewnej osoby.Słucham.... Pan nazywa się Jin- seok Lee i służył w ‧ dywizji piechoty... i uczestniczył Pan w bitwie pod Doom Il Yung?I' m calling to confirm some information. are you Lee Jin- seok, who fought at the battle of Dumillyong?
Co ty na to?Pod Richmond bitwa trwała dziewięć dni i wojsko dało mi medalAt Richmond the battle took nine days and the army gave me a medal
Bitwa pod MaxiąThe Battle of Maxia
Taktyka Hannibala w wojnie z Rzymem do bitwy pod Kannami (216 p.n.e.)Hannibal's tactics in the war with Rome to the battle of Cannae (216 BC)
Ochotnik z Finlandii, uczestnik w bitwie pod KongsvingerVolunteer in Finland, reported for service in London
Historia zwizualizowana na przykładzie grup rycerskich oraz inscenizacji Bitwy pod GrunwaldemHistory ilustrated on the example of the groups of knights and the setting of the Battle of Grunwald
Temat: Miejsce bitwy pod Mławą w kampanii wrześniowej 1939 rokuThe battlefield of Mlawa in the September Campaign 1939
Po bitwie pod Dolną ŻętycąAfter the battle at Battledom
Armia, która stacjonowała w Kartaginie została pokonana przez Rzym w bitwie pod Wielkimi RówninamiCartagos army was crushed in the battle for Great Plains
Więc bój ten w dniu Kryspina i Kryspiana niech zwie się odtąd bitwą pod AgincourtThen call we this... the field of Agincourt... fought on the day of Crispin Crispianus
Podczas bitwy pod Verdun francuskie siły powstrzymały niemiecki atak.At the Battle of Verdun, French forces stopped a German attack.
Epizod z działań zbrojnych w Niemieckiej Afryce Wschodniej w czasie I wojny światowej-bitwa pod Tangą 2-5 listopada 1914The episode of the war in German East Africa during the First World War - the battle of Tanga 2-5 November 1914.
Potrzebujemy każdego regionu: dlatego właśnie u zarania jednolitego rynku i Aktu o jednolitym rynku przewodniczący Komisji Jacques Delors pragnął wspomóc budowę jednolitego rynku polityką spójności, aby nawet te regiony, które pozostały z tyłu pod względem rozwoju, mogły wziąć udział w bitwie o wzrost i konkurencyjność. Chodzi o wszystkie regiony, nawet najodleglejsze i najbardziej peryferyjne.Every region: this is why, right at the beginning of the Single Market and the Single Market Act, the President of the Commission, Jacques Delors, wanted to support the construction of the Single Market with a cohesion policy so that even regions that are behind in terms of development can also take part in the battle for growth and competitiveness: all regions, including the most distant, outermost regions.
Chcielibyśmy zobaczyć bitwę pod Salaminą, Megistias i jaWe shall be watching you fight at Salamis, Megistias and I
Bitwa pod Artah RokBattle of Artah ‧ A. D
Bitwa pod Wiedniem 1683 roku. Sławne zwycięstwo w interpretacji malarskiej Jana van HuchtenburgaThe Battle of Vienna 1683. Famous victory in the interpretation of the painter Jan van Huchtenburg.
Turecka ekspansja na Bałkanach w dobie wojen wenecko-tureckich (do bitwy pod Lepanto w 1571 roku)Turks ekspantion for Balkans in time of war between Venetian and Ottomans (until Lepanto battle in 1571)
Końcowa faza wojny polsko-szwedzkiej o ujście Wisły w latach 1626-1629 i działania Rzeczpospolitej aż do rozejmu w Sztumskiej Wsi 1635 roku. Bitwa pod Trzcianą 1629 rokuThe final phase of the Polish-Swedish War for the mouth of the Vistula River in the years 1626-1629 and the actions of the Republic of Poland until the truce in Sztumska Wies 1935. Battle of Trzciana 1629.
Uczestnicy bitwy pod Koronowem 10 X 1410 rokuParticipants of the battle of Koronowem 10 X 1410 of year
Obchody 550. rocznicy bitwy pod Grunwaldem w 1960 rokuThe celebrations of the 550th anniversary of the Battle of Grunwald in 1960
To bitwa pod MaxiąThe Battle of Maxia, sir
Rywalizacja Plantagenów z Kapetyngami w drugiej polowie XII i na początku XIII wieku ( do bitwy pod Bouvines 1214)The war between Plantagenets and Capetians in the second part of XII century and at the begining of XIII century (till the battle of Bouvines 1214)
Chcieliście rozjechać mamusię?/ Mieliśmy ‧ lata czułości.// Mieliśmy plany...// Chcieliśmy choć raz w życiu zobaczyć morze.// A potem zaczęła się wojna.// Początkowo miałam nadzieję, że jego przyjaciel// Bastoche będzie się nim opiekował.// Lecz gdy wrócił po raz pierwszy, we wrześniu ‧ roku...//... zaraz po bitwie pod Artois...//... zrozumiałam, że nic nie będzie już jak dawniejYou' re going to run me over!We had four years of tenderness. We had plans
Panie przewodniczący! W najbliższych latach nasze wysiłki muszą być skierowane na zwiększenie liczby ludzi, którzy pracują i na zapewnienie, by ludzie ci byli znacznie lepiej przygotowani, pod względem edukacji, do tego, by wygrać bitwę o produktywność.Mr President, the effort over the next ten years must be aimed at increasing the amount of people that work and ensuring that people are much better prepared, in educational terms, to win the productivity battle.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 94304 zdań frazy Bitwa pod Gąbinem.Znalezione w 7,774 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.