Tłumaczenia na język angielski:

  • Battle of Gumbinnen   

Przykładowe zdania z "Bitwa pod Gąbinem", pamięć tłumaczeniowa

add example
Obraz walk Franków z Egiptem Fatymidzkim od bitwy pod Askalonem do trzeciej bitwy pod Ramlą w świetle kronikConflict between Franks and Fatimid Caliphate of Egypt from the battle of Ascalon to third battle of Ramla based on chronicles.
Archeologiczne badania na polach bitew i pobojowiskach na przykładzie Pól Grunwaldzkich i miejsca bitwy pod VisbyArchaeological researches on the battlegrounds and battlefields on the examples of Grunwald Fields and the place of Battle of Visby
- Pod tą skromną płytą spoczywa Piotr de Breze, pan na Varenne i Brissac, wielki marszałek Poitou i wielkorządca Normandii, padł w bitwie pod Montlhery, 16 lipca 1465 roku. Leon, niecierpliwie przytupując, gryzł wargi.< This simple stone covers Pierre de Breze, lord of Varenne and of Brissac, grand marshal of Poitou, and governor of Normandy, who died at the battle of Montlhery on the 16th of July, 1465. > Leon bit his lips, fuming.
Bohaterowie bitwy pod Borodino w utworach Michaiła Zagoskina, Lwa Tołstoja i Grigorija DanilewskiegoThe heroes of the Battle of Borodino in the works of Michail Zagoskin, Lev Tolstoy and Grigory Danilevsky
Bitwa pod Imbros RokBattle of Imbros ‧ A. D
Tak sobie myślałam, Thomas...... że to prawdziwe błogosławieństwo, że Bitwa pod Manassas przypadła w moje urodzinyI have been thinking, Thomas...... that it may have been a blessing the Battle of Manassas...... was fought on my birthday
Bitwa pod Kannami w ujęciu Polibiusza i LiwiuszaThe Battle of Cannae in Polybius and Livy
Wewnętrzna część monety przedstawia wizerunek biegnącego wojownika na tle tarczy, symbolizujący walkę o wolność oraz szlachetne ideały kojarzone z legendą bitwy pod MaratonemThe inner part of the coin shows a synthesis of a shield and a runner/warrior symbolising the battle for freedom and the noble ideals derived from the battle of Marathon
Bitwa pod MaxiąThe Battle of Maxia
Znaczenie bitwy pod Ostrołęką na dalsze działania wojsk powstańczych w wojnie polsko-rosyjskiej 1831 rokuThe importance of the Battle of Ostrołęka further action insurgent forces in the Polish Russian War in 1831 years.
Temat: Miejsce bitwy pod Mławą w kampanii wrześniowej 1939 rokuThe battlefield of Mlawa in the September Campaign 1939
Ochotnik z Finlandii, uczestnik w bitwie pod KongsvingerVolunteer in Finland, reported for service in London
Co ty na to?Pod Richmond bitwa trwała dziewięć dni i wojsko dało mi medalAt Richmond the battle took nine days and the army gave me a medal
Podczas bitwy pod Verdun francuskie siły powstrzymały niemiecki atak.At the Battle of Verdun, French forces stopped a German attack.
Od bitwy pod BuII Run nic o nim nie wiemySince Bull Run, we haven' t heard anything and
Rola husarii w polskiej sztuce wojennej na przykładzie bitew pod Kircholmem i KłuszynemRole of hussar in polish art of war on example batlles under Kircholm and Kłuszyn
Bitwa pod Kadesz. Piąty rok panowania Ramzesa II.Battle of Kadesh. Ramsses II fifth regnal year.
dwuipółtysiąclecie bitwy pod MaratonemThe ‧th anniversary of the Battle of Marathon
Bitwa pod Antietam. 17 IX 1862 r.The Battle of Antietam. 17 IX 1862 r.
Chcielibyśmy zweryfikować tożsamość pewnej osoby.Słucham.... Pan nazywa się Jin- seok Lee i służył w ‧ dywizji piechoty... i uczestniczył Pan w bitwie pod Doom Il Yung?I' m calling to confirm some information. are you Lee Jin- seok, who fought at the battle of Dumillyong?
Turecka ekspansja na Bałkanach w dobie wojen wenecko-tureckich (do bitwy pod Lepanto w 1571 roku)Turks ekspantion for Balkans in time of war between Venetian and Ottomans (until Lepanto battle in 1571)
W bitwie pod He ChuanAt the battle of HeChuan
Patinier, zabity w bitwie pod CharleroiPatinier, killed in the battle of Charleroi
Jak bitwa pod RichmondLike the Battle of Richmond
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 89228 zdań frazy Bitwa pod Gąbinem.Znalezione w 19,279 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.