wymowa: IPA: baˈvarjja  

Tłumaczenia na język angielski:

 • Bavaria   
  (Proper noun  ) []
   
  state in Germany
   
  geogr. geografia kraj związkowy w południowej części Republiki Federalnej Niemiec ze stolicą w Monachium;
   
  A Free State (German: Freistaat), with an area of 70,553 km2 and 12.4 million inhabitants, the southernmost state of today's Germany. Its capital is Munich.
   
  Kraj związkowy w południowych Niemczech, mający powierzchnię 70 553 km2, ponad 12 400 000 mieszkańców. Stolicą landu jest Monachium.

Pozostałe znaczenia:

 
Bavaria (one of the component states of Germany, the largest by area)

Picture dictionary

Bavaria
Bavaria

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

bawariabavaria

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "Bawaria", pamięć tłumaczeniowa

add example
Niemcy (BawariaGermany (Bayern
Umowy między Rządem Federalnym Republiki Austrii a Rządem Wolnego Kraju Związkowego Bawaria w sprawie wykorzystywania Saalach do celów energii wodnej z dnia ‧ sierpnia ‧ roku; orazthe Agreement between the Federal Government of the Republic of Austria and the Government of the Free State of Bavaria on the use of the Saalach for water power of ‧ August ‧ and
Regiony w Unii Europejskiej na przykładzie BawariiRegions in European Union based on the example of Bavaria.
Landesversicherungsanstalt Oberbayern (Regionalne Biuro Ubezpieczeń Górna Bawaria), MünchenLandesversicherungsanstalt Oberbayern (Regional Insurance Office of Upper Bavaria), München`
Pozdrów ode mnie moją piękną BawarięSalute my beautiful Bavaria
Pomoc państwa nr C ‧/‧ (ex N ‧/‧)- Wprowadzenie naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T) w BawariiState aid No C ‧/‧ (ex N ‧/‧)- Introduction of digital terrestrial television (DVB-T) in Bavaria
Wolny kraj związkowy Bawaria został uprawomocnione na mocy ustawy uchwalonej przez Parlament Krajowy do zawarcia umowy o przeniesieniu funduszu kredytowego na wspieranie budownictwa mieszkaniowego na bank BayernLBAlso, under a law adopted by the Bavarian Parliament, the Land of Bavaria was empowered to conclude an agreement transferring to BayernLB the public loans used to promote housing construction
Ponadto bawarskie kasy oszczędnościowe już w momencie wniesienia pierwszej transzy wniosły do banku ‧ mln DEM w formie cichych udziałów – w momencie wniesienia drugiej transzy było to ‧,‧ mld DEM – i nie uzyskały porównywalnej pozycji do Wolnego kraju związkowego BawariiMoreover, when the first instalment was transferred, the Bavarian savings banks had already contributed a total of around DEM ‧ million- by the time of the second instalment it was already EUR ‧ million- in the form of silent partnerships, without this being matched by a comparable contribution by the Land of Bavaria
Spędzimy miesiąc miodowy w lasach BawariiVe vill honeymoon in a Bavarian forest
Regiony w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej na przykładzie Bawarii i BrandenburgiiThe role of regions in the European Union decision-making process exemplified by Bavaria and Brandenburg
Artykuł ‧ ust. ‧ ustawy w sprawie pomocy dla rolnictwa w Bawarii (Gesetz zur Förderung der bayerischen Landwirtschaft, LwFöGArticle ‧ of the Law on support for Bavarian agriculture (Gesetz zur Förderung der bayerischen Landwirtschaft- LwFöG
Mogłoby to stanowić wzór dla innych części Europy i w imieniu Bawarii chciałbym za to podziękować Republice Czeskiej.This could be a model for other parts of Europe and I would like to thank the Czech Republic for this on behalf of Bavaria.
Po odejściu z urzędu były premier Bawarii, pan Edmund Stoiber, został mianowany na szefa kampanii na rzecz zmniejszenia biurokracji tu w Europie.After leaving office, the former Minister-President of Bavaria, Edmund Stoiber, was appointed to campaign for a reduction in bureaucracy here in Europe.
Niemcy twierdzą, że sieć rurociągów obejmująca całą Europę, a w szczególności ten projekt, zabezpieczyłby długoterminowo przyszłość branży petrochemicznej w Bawarii oraz prawie ‧ miejsc pracy w branżyAccording to Germany, the pan-European pipeline network and this project in particular would in the long term secure the future of the petrochemical industry in Bavaria and the ‧ or so jobs it provides
Z pewnością się przebije i może w Bawarii będzie stawiał opórHe' il get through this and he' il fight from Bavaria
w sprawie pomocy państwa C ‧/‧ (ex N ‧/‧), którą Republika Federalna Niemiec zamierza przyznać na uruchomienie cyfrowej telewizji naziemnej w kraju związkowym Bawariaon the State aid scheme C ‧/‧ (ex N ‧/‧) which Germany intended to implement for the introduction of digital terrestrial television in Bavaria
Niemcy (BawariaGermany (Bavaria
KBM jest organizacją zrzeszającą kółka rolnicze w BawariiThe KBM is the umbrella organisation of machinery rings in Bavaria
Jeżeli założymy, że rurociąg nie powstanie, a cała branża petrochemiczna w Bawarii upadnie, to trzeba by transportować do Bawarii znaczne ilości pochodnych etylenu oraz produktów pośrednich i końcowychTherefore, in a situation without the pipeline and assuming the scenario of a general decline of the Bavarian petrochemical industry, more ethylene derivatives, intermediate products and end-products would have to be transported into Bavaria
w przypadku RWE TSO: przedsiębiorstwo to zarządza siecią przesyłania energii należącą do grupy RWE, która obejmuje głównie niemieckie kraje związkowe Północna Nadrenia-Westfalia, Nadrenia-Palatynat, kraj Saary i południowo-zachodnią część Bawariifor undertaking RWE TSO: is the operator of the transmission grid owned by the RWE group, which mainly extends to the German States of North Rhine-Wesphalia, Rhineland-Palatinate, Saarland and the South-West of Bavaria
Ma to na celu zwiększenie skuteczności środków kwarantanny oraz spowodowanie, by regiony obecnie uznawane za wolne od BHV‧ takimi pozostały. BHV‧ to choroba zwierząt występująca w wykazie OIE, powodująca znaczne szkody w rolnictwie i obecnie zwalczana w BawariiThis should increase the effectiveness of the quarantine measures and ensure that the recognised BHV‧-free areas remain free of the disease. BHV‧ is an OIE-listed animal disease which causes serious damage to agriculture and against which Bavaria is engaged in an ongoing fight
Landesversicherungsanstalt Niederbayern-Oberpfalz (Regionalne Biuro Ubezpieczeń Dolnej Bawarii-Oberpfalz), LandshutLandesversicherungsanstalt Niederbayern-Oberpfalz (Regional Insurance Office of Lower Bavaria-Oberpfalz), Landshut
W dniach, w których w Bawarii lub Turyngii albo w obu tych krajach związkowych przypadają święta publiczne, a także w okresie między Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem, możliwe jest ograniczenie liczby lotówA limited air service is possible on public holidays in one or both federal states (Bavaria and/or Thuringia) and between Christmas and the New Year
Pomoc państwa- Niemcy- Pomoc państwa nr C ‧/‧ (ex N ‧/‧)- Wprowadzenie naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T) w Bawarii- Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. ‧ ust. ‧ traktatu WEState aid- Germany- State aid No C ‧/‧ (ex N ‧/‧)- Introduction of digital terrestrial television (DVB-T) in Bavaria- Invitation to submit comments pursuant to Article ‧ of the EC Treaty
Z sondaży przeprowadzonych przez Handwerkskammer für Schwaben (Izbę Rzemieślniczą Szwabii) i Verband mittelständischer Privatbrauereien in Bayern e.V (Związek średniej wielkości prywatnych browarów w Bawarii) również nie wynikało, że inne browary z siedzibą w regionie Nördlinger Ries są zainteresowane używaniem tego oznaczenia geograficznegoSurveys conducted by the Swabian trade corporation and the association of private medium-sized breweries in Bavaria have also shown that no other breweries located in the Nördlinger Ries district are interested in using this geographical indication
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 275 zdań frazy Bawaria.Znalezione w 0,318 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.