wymowa: IPA: ˈʒɛ̃ɲ‿ʃɛ̃ɲ  

Tłumaczenia na język angielski:

 • ginseng   
  (Noun  ) (noun   )
   
  root of such a plant, or the extract
   
  any of several plants, of the genus Panax
   
  bot. botanika jedna z azjatyckich bylin zielnych;
 • panax ginseng   

Pozostałe znaczenia:

 
ginseng

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (3)

żenićmarry
żenić sięmarry
Żeń-szeńginseng

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "żeń-szeń", pamięć tłumaczeniowa

add example
Pośrednie nara żenie ludzi przez środowiskoIndirect exposure to humans via the environment
Nie wstydzę się i z nikim się nie żenięI' m not ashamed or marrying anyone
Jeśli powiesz, że się żenisz...Iub coś podobnego z twojej zabawy w życie... nie będę słuchałalf you want to tell me you are getting married or anything else from your play life
Nie sądzę, że powinieneś się żenićI don' t think you should get married
Stchórzyłeś, bo nie chcesz się żenićYou didn' t show ' cause you don' t wanna get married
Żeń-szeń jako substancja został wyszczególniony w załączniku ‧ do rozporządzenia (EWG) nr ‧/‧ w kategorii substancji stosowanych w weterynaryjnych homeopatycznych produktach leczniczych dla wszelkich gatunków zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność, do wykorzystania wyłącznie w weterynaryjnych produktach medycznych wykonanych według receptur homeopatycznych w stężeniach właściwych dla tynktury macierzystej lub też jej roztworówThe substance Ginseng is included in Annex ‧ to Regulation (EEC) No ‧/‧ in the category of substances used in homeopathic veterinary medicinal products, for all food-producing species, for use only in homeopathic veterinary medicinal products prepared according to homeopathic pharmacopoeias at concentrations corresponding to the mother tincture, and dilutions thereof
Według przewodniczącego Komisji przezwycię żenie kryzysu powinno stanowić zarazem punkt wyjścia dla nowej , zrównoważonej , społecznej gospodarki rynkowej , gospodarki inteligentniejszej i bardziej przyjaznej środowisku , w której dobrobyt będzie rezultatem innowacji i lepszego wykorzystania zasobów , a wiedza będzie najważniejszym wkładem w jej rozwój .He envisaged turning the exit from the crisis into the entrypoint for a new sustainable social market economy , a smarter , greener economy where prosperity will result from innovation and from using resources better , and where knowledge will be the key input .
W tym tygodniu żenię się z MelissąI' m getting married this weekend to Melissa
Charlie i ja żenimy sięCharlie and me' s getting married
Mój brat żeni się z dziewczyną, której ulubioną rozrywką w szkole było rujnowanie mi życiaMy brother will marry the girl that destroyed my life in high school
I lepiej nigdy się nie żeń!Take my advice, don' t get married
Dlaczego ludzie się żenią?Why do people get married?
Żenisz się z nieznajomym w celu zdobycia cieplarniYou married a man you didn' t know in order to get a greenhouse
Jeżeli nie kocham cię, to po co bym się z tobą żenił?If I didn' t love you, why did I marry you?
Powiedział ci, że się żeni, a ty chciałaś temu za wszelką cenę zapobiecTell them you found out he was going to marry me...... and you decided to stop it, even if it meant double- crossing yourself
" Bo rano się żenię' " For I' m getting married in the mornin '
zmieniające załącznik ‧ do rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧/‧ ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do żeń-szenia wraz z jego znormalizowanymi ekstraktami i przetworamiamending Annex ‧ to Council Regulation (EEC) No ‧/‧ laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin, as regards Ginseng, standardised extracts and preparations thereof
Kto się żeni?Who' s getting married?
W odniesieniu do ceremonii ślubnej, którą Martin z taką gorliwością opisywał, jest to rzeczywiście interesująca sytuacja, ponieważ pan młody żeni się z tą samą panną młodą po raz drugi.And so to the wedding that Martin was so keen to describe. It is indeed an interesting state of affairs, for the bridegroom is marrying the same bride for a second time.
Jeśli ją tak lubisz, sam się z nią żeńDad, if you like her so much, you marry her
Słyszałem, że się żeniszI hear you' re getting married?
Nie żeni się pan dla pieniędzyYou' re not marrying for money
Jak mogę podmienić żeń- szeń?How can I replace the ginseng?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 325 zdań frazy żeń-szeń.Znalezione w 0,377 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.