wymowa: IPA: ˈɕfjjɛ̇ʨ̑iʨ̑

Tłumaczenia na język angielski:

 • shine       
  (verb, noun   )
   
  emitować, produkować światło
 • beam       
  (verb, noun   )
 • blaze     
  (verb, noun   )
 • burnish   
  (verb, noun   )
 • give       
  (verb, noun, ijec   )
 • glare   
  (verb, noun   )
 • gleam     
  (verb, noun   )
 • glisten   
  (verb   )
 • glow       
  (verb, noun   )
 • irradiate   
  (verb   )
 • lamp           
  (noun   )
 • light           
  (verb, noun, adjv   )
 • radiate   
  (verb   )
 • shimmer   
  (verb, noun   )
 • show         
  (verb, noun   )
 • sparkle   
  (verb   )

Pozostałe znaczenia:

 
~ się → odbijać światło, lśnić
 
~ się → to samo co
 
pobudzać coś do świecenia

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (7)

co się świeciall that glitters is not gold
dioda świecącalight-emitting diode
nie wszystko złoto, co się świeciall that glitters is not gold
Nie wszystko złoto, co się świeciAll that glitters is not gold
świecącybrilliant; lucid
świecenieillumination; luminosity; glitter; beaconing
święcićsanctify; solemnize; hallow; celebrant; ordain

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "świecić", pamięć tłumaczeniowa

add example
Nie ważne czy pada deszcz, czy świeci słońce, czy przeżywamy kryzys czy wzrost gospodarczy - zawsze mamy tę samą ideologię, która jednak nie ma nic wspólnego z prawdziwą gospodarczą rzeczywistością.Whether it is raining or snowing, whether we are in a crisis or a boom - it is always the same ideology, but it has nothing whatsoever to do with empirical economic reality.
Sam penis, świeć Panie nad nimAll penis, that man, may he rest in peace
komisarz. - Panie przewodniczący! Eleanor Roosevelt powiedziała kiedyś, że zamiast kląć w ciemnościach, należy zapalić świecę.Member of the Commission. - Mr President, Eleanor Roosevelt once said that instead of cursing the darkness one should light a candle.
Przełącznik włączający i wyłączający światła mijania musi jednocześnie ze światłami mijania wyłączać wszystkie światła drogowe, podczas gdy światła mijania mogą świecić się jednocześnie ze światłami drogowymiThe control for changing to the dipped-beam must switch off all main-beam headlamps simultaneously, whereas the dipped-beams may remain switched on at the same time as the main beam
Zdmuchnął świecę.He blew out the candle.
Kiedy pytam się północnego nieba tylko gwiazdy świecą w czarnym jeziorze mojego rozpuszczonego sercaWhen I ask the midnight sky the stars just shineInto the black lake of my molten heart
Kiedy spojrzałam do środka, zobaczyłam faceta stającego ze świecąI looked in the room.He was standing there with a candle
Teraz tam się świeciIt' s over there now
Nie pamiętam żeby świeciłyI don' t remember them shining last night
Księżyc świecił tak jasno, że przeczytałam list w drodze do domuThe moon was so bright that I read your letter on the way home
Just wejdź ponad i świecić wszystek ten biznes na dół tutajJust come up over and light all this business down here
Nie jedź tego świecącegoYou don' t eat stuff that glows
" Kwiecie, błyszcz i świeć, niech twe moce lśnią, zawróć zegar, zwróć, co kiedyś było moje "Flower, gleam and glow Let your power shineMake the clock reverse Bring back what once was mine
Coś się nie zgadza.Nigdy nie nosił nic świecącegoHe' d never wear anything this flashy Nothing to get noticed
Teraz, Danny...... kiedy czyścisz swoje zęby...... czy przypominasz sobie, że poczułeś coś zabawnego...... lub dojrzałeś jakąś jasność, świecące światło lub inną dziwną rzecz?Now, Danny...... when you were brushing your teeth...... do you remember if you smelled anything funny...... or saw any bright, flashing lights or anything at all strange?
Owcza skóra, ekstra delikatne, z nonoxynolem ‧, i świecące w ciemnościSheepskin, extra sensitive...... nonoxynol- ‧ and glow- in- the- dark
Unia Europejska powinna świecić przykładem dzięki kontynuowaniu swojej tradycji ochrony prywatnego życia obywateli.The European Union ought to set an example by continuing its traditional protection of citizens' private lives.
W przypadku usterki jednego ze świateł kierunkowskazów, która nie polega na zwarciu obwodu, drugie ze świateł musi nadal migać lub świecić się nie migając, przy czym częstotliwość migania może w takiej sytuacji różnić się od częstotliwości określonych powyżejIn the event of failure, other than a short circuit, of one direction indicator lamp, the other must continue to flash, or remain lit, but the frequency in this state may be different from that specified, unless the vehicle is fitted with a telltale
Tak, mam świecę BaleronuYeah, I have a bubbling candle
Ponieważ zaledwie kilka dni dzieli nas od Bożego Narodzenia, pragnę powiedzieć: zapalmy świecę determinacji i wspólnego interesu, świecę reprezentującą nową powagę, uczciwość oraz ufność w przyszłość Unii Europejskiej.As it is now only a few days before Christmas, I would like to say: Light a candle of determination and common interest, a candle representing the new seriousness, honesty and confidence in the future of the Europe Union.
Ale słońce świeci w naszą stronę!But the sun shines down on our side!
Zapal teraz szabasową świecęNow light a Shabbat candle
Później wkładasz termometr do wody i zabierasz cień, i pozwalasz słońcu świecić na wodęAnd then you put the thermometer in the water and you take the shade away and let the sun shine on the water
Miłość jest piękna.../ Miłość jest wspaniała.../ Miłość jest wszystkim.../ czy się zgodzisz?/ Jak można nie.../ popatrzcie w niebo jak świeci.../ Kocham cię EvangelinoLove is wonderful/ Love is everythingDo you agree?/ Look how she lights up the sky/ I love you, Evangeline
Ale im mocniej świeciła nasza gwiazda, tym gorzej czuła się moja żona./ Alice była stopniowo zmuszona/ przejąć prowadzenie domu./ A jej siostra coraz rzadziej wychodziła/ ze swojej sypialniYes, the brighter shone this star, the worse grew my wife.Gradually, Alice was forced to take over the running of the household, as her sister emerged less and less frequently from her bedchamber
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 617 zdań frazy świecić.Znalezione w 0,719 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.