wymowa: IPA: ˈɕmjjäʨ̑‿ɕɛ

Tłumaczenia na język angielski:

 • laugh         
  (Verb  ) (verb, noun   ) []
   
  show mirth by peculiar movement of the muscles of the face and emission of sounds
   
  wydawać z siebie śmiech, być rozbawionym
   
  To express pleasure, mirth or derision by peculiar movement of the muscles of the face, particularly of the mouth, causing a lighting up of the face and eyes, and usually accompanied by the emission of explosive or chuckling sounds from the chest and throat.
 • to laugh   

Pozostałe znaczenia:

 
(intransitive) to laugh
 
kpić z kogoś lub czegoś

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (4)

dobrze ci się śmiać, aleit's all very well for you to laugh, but
może śmiało się okazać, żeit may well be that
nie ma się z czego śmiaćit's nothing to laugh at; there is no occasion to laugh
ten się śmieje, kto się śmieje ostatnihe who laughs last laughs best

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "śmiać się", pamięć tłumaczeniowa

add example
Matka mówi i mówi o jawnej prostytucji i śmieje się ze skandalu, z tej błazenady, z tego niestosownego kapelusza, z tej subtelnej elegancji dziecka w czasie przeprawy przez rzekę, i śmieje się z tej rzeczy, której tu, w koloniach francuskich, trudno się, jak powiada, oprzeć, z tej białej skóry, śmieje się z tego jeszcze dziecka ukrytego dotąd na placówkach, które nagle zjawia się w biały dzień i naraża swą reputację w mieście, zauważone i poznawane przez wszystkich, z tą miliarderską chińską szumowiną, z diamentem na palcu niby jakaś młoda bankierowa. I płacze.My mother rattles on. She speaks of blatant prostitution and laughs, at the scandal, the buffoonery, the funny hat, the sublime elegance of the child who crossed the river. And she laughs at what is irresistible here in the French colonies: I mean, she says, this little white tart, this child hidden till then in outposts up-country and suddenly emerging into the daylight and shacking up in front of everyone with this millionaire Chinese scum, with a diamond on her finger just as if she were a banker’s wife. And she weeps.
„Z czego się śmiejecie? Z samych siebie się śmiejecie!” – Michał Bałucki między słowami"What are you laughing at? You are laughing at yourselves!" - between the lines od Michał Bałucki
Jest na zboczach ryżowisk ciągnących się wzdłuż ścieżki, krzyczy i śmieje się na całe gardło. Śmiech jej dźwięczy jak złoto, zdolny obudzić zmarłych, zdolny obudzić każdego, kto słucha śmiejących się dzieci.She’s on the banks of the rice fields on either side of the track, shouting and laughing at the top of her voice. She has a golden laugh, fit to wake the dead, to wake anyone who listens to children’s laughter.
Śmiej się a cały świat będzie się śmiał z tobą, płacz a zostaniesz samLAUGH, AND THE WORLD LAUGHS WlTH YOU.WEEP, AND YOU WEEP ALONE
To że myślimy?/ To że czujemy smutek i ból?/ Może./ To że potrafimy się śmiać?/ Mam nadzieję./ Potrafimy skrzywdzić i śmiać się wiemy co to przeszłość i teraźniejszość./ I w pewien sposób, przyszłość./ Może to co czyni nas ludźmi to, to, że wiemy tyle/ że myślimy, że wiemy gdzie nas to zaprowadziTlat we can tlink?Tlat we can feel sonnow and pain? Maybe
Mark Twain mówił, żeby nie używać wykrzykników, bo to jest jak śmianie się z własnego dowcipu...Ale czasem trzeba się z nich śmiać, bo to jest zabawne. Już jest!Mark Twain said not to use exclamation points ' cause it' s like laughing at your own joke... but sometimes you gotta laugh at your own joke ' cause it' s funny
Ale jak to mówią, ten się śmieje, kto się śmieje ostatniBut you know what they say, He who laughs last laughs best
Ten się śmieje, kto się śmieje ostatniWell... this is a good fucking laugh, isn' t it?
Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni.He who laughs last, laughs best.
A on się śmiał, ten potwór, śmiał się, Gotów skoczyć i schwytać swoją zdobycz!He laughed, the evil monster, laughed, Ready to spring and carry off his prey!
Nie śmieję się bo to zabawne, śmieję się z nerwówI' m not laughing ' cause it' s funny.I' m laughing ' cause I' m nervous
Śmiej się a cały świat będzie się śmiał razem z tobąLaugh, and the world laughs with you
Uderzyła mnie, ale ten się śmieje, kto się śmieje ostatniMiss Vaughn may have the last slap, but I' m going to have the last laugh
Pamiętaj, lepiej jest gdy ktoś śmieje się twoim kosztem niż gdyby miał nie śmiać się wcaleRemember, it' s better for someone to have laughed at your expense than never to have laughed at all
Chcesz się śmiać, to się śmiejIf you want to laugh, laugh
Śmieje się, kurwa, śmieje się ze mnie!Laughin ' at me!
Nie będą się śmiać, ludzie nie będą się śmiaćThey won' t laugh
Nie śmiej się, tak jak ty się śmiejeszDon' t laugh how you laugh
– Gdy popatrzysz nocą w niebo, wszystkie gwiazdy będą się śmiały do ciebie, ponieważ ja będę mieszkał i śmiał się na jednej z nich.< In one of the stars I shall be living. In one of them I shall be laughing. And so it will be as if all the stars were laughing, when you look at the sky at night...
Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni.He who laughs last laughs best.
Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni, suko!Who' s laughing now, bitch!
I wtedy wszyscy zaczęli się śmiać, wszyscy, a ja nie wiedziałem, czy dlatego, bo przekląłem, czy dlatego, że zobaczyli moje mokre spodnie, więc próbowałem zakryć spodnie rękami, prawda, ale przez to wszyscy to zauważyli i śmiali się jeszcze bardziejAnd then they was aII Iaughing, everyone, and I couldn' t work out if it was cos I' d swore or if they' d seen that my shorts were wet, so I tried to cover my shorts with my hands, right, but that meant they aII definitely noticed and then there was more Iaughing
Śmiejcie się ze starego człowieka, śmiejcie.Oni się śmieją i myślą, że wiedzą lepiejYou laugh at an old man... this thing that laughs knows better
Błądziła wokół wzrokiem i chciała, by cały świat runął. Czemu raz z tym nie skończyć? Co ją powstrzymywało? Była przecież wolna. Wychyliła się i wpatrzona w bruk szeptała: - No, śmiało! śmiało!She looked about her with the wish that the earth might crumble into pieces. Why not end it all? What restrained her? She was free. She advanced, looking at the paving-stones, saying to herself, < Come! come! >
Śmiej się, śmiej, DakotaOh, keep laughing over there, Dakota
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 902103 zdań frazy śmiać się.Znalezione w 58,693 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.