Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Fundstück   
     
    Archäologie: Ein Objekt, das bei einer Ausgrabung gefunden wurde.
  • Entdeckung   
  • Fund   

Pozostałe znaczenia:

 
trafia się w wykopalisku
 
Archeologiczne – to wykopalisko
 
odkrycie
 
Wykopane przez archeologa
 
Rzecz wykopana w czasie badań archeologicznych

Przykładowe zdania z "znalezisko", pamięć tłumaczeniowa

add example
Tomek i Lila zabrali swoje znaleziska do domu .Tom und Lilli bringen ihre Funde nach Hause .
Do głównych , nowatorskich elementów projektu należą : promowanie , p oraz pierwszy w historii regionu , jego zasobów naturalnych i kulturowych , opracowanie sposobów wykorzystania znalezisk geologicznych w celu podniesienia wartości obszaru oraz wkład w rozwój lokalny obszaru przez wykorzystanie nowatorskich form turystyki ( np. geo- i ekoturystyki ) .Diewichtigsten innovativen Merkmal e des Projekts waren die erstmalige Werbung für die natürlichen und kulturellen Ressourcen des Projekts , die Nutzung der geologischen Ergebnisse zur Aufwertung der Region und der Beitrag zur lokalen Entwicklung der Region unter Nutzung innovativer Formen des Fremdenverkehrs ( geologisch/ ökologisch orientierter Fremdenverkehr usw. ) .
Efektem tego są doły wykopane w kurhanie i zły stan znaleziskDavon zeugen überall Löcher und der schlechte Zustand der Fundstücke
Kataloguję pewne znaleziska z P‧Xlch katalogisiere gerade Artefakte, die wir auf P‧X- ‧ gefunden haben
Na wystawie zaprezentowano również unika-towe znaleziska wywodzące się z czasów prehistorycznych .Außerdem wurde eine Reihe prähistorischer Funde ausgestellt .
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 7 zdań frazy znalezisko.Znalezione w 0,392 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.