wymowa: IPA: ˈzɛʃɨt

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Heft     
  (  n) (noun   )
   
  kartki papieru złożone w całość służące do zapisywania;
 • Band   
  (noun   )
 • Notizbuch   
  (noun   )
 • Schreibheft   
 • heft   
  [papier]

Pozostałe znaczenia:

 
egzemplarz wydawnictwa ukazującego się cyklicznie lub w odcinkach

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (1)

zeszyt wydawniczyHeft

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "zeszyt", pamięć tłumaczeniowa

add example
Na przykład dla przeciętnego producenta cukru z trzciny cukrowej na Reunionie , dopłaty POSEI stanowiły w 2009 r . 38 % obrotu ( źródło : Cahier Technique de la canne ( Zeszyt Techniczny Trzciny Cukrowej ) nr 15 , sierpień 2008 ) ;Die POSEI-Beihilfen machen z. B. im Jahr 2009 38 % des Umsatzes eines durchschnittlichen Zuckerrohrerzeugers auf Réunion aus ( Quelle : Cahier Technique de la canne Nr. 15 , August 2008 ) .
Począwszy od zeszytu 2005 – 9 / 10 , Zbiór zawiera sekcję poświęconą informacjom o orzeczeniach niepublikowanych ( strony numerowane II-1 * , II-2 * itd . ) .Ebenfalls ab Heft 2005-9/ 10 enthält die Sammlung einen Abschnitt mit Informationen über die nicht veröffentlichten Entscheidungen ( Seiten II-1* , II-2* usw. ) .
W sektorze publicznym nauka , podręczniki i zeszyty są bezpłatne . Koszty kształcenia w szkołach subwencjonowanych przez rząd są pokrywane z różnych podatków lokalnych oraz z corocz nych dotacji ( Revenue Support Grant ) przy znawanych przez Ministerstwo FinansówDie Verwaltung der further education colleges liegt jeweils bei dem Schulverwaltungsrat ( Board of Management ) , der mindestens zur Hälfte aus sachverständigen Personen besteht , die Berufs erfahrung aus Industrie , Handel oder auf dem
Wydane zeszyty – Część IIErschienene Hefte Teil II
CPA ‧.‧.‧: Rejestry, księgi rachunkowe, skoroszyty, zeszyty, formularze i pozostałe artykuły piśmienne, z papieru lub tekturyCPA ‧.‧.‧: Register, Hefte, Ordner, Durchschreibesätze, aus Papier oder Pappe
Czyj to zeszyt?Wessen Klapprechner ist das?
Decyzja o nieuwzględnianiu istotnych danych na temat wykorzystywania rowerów w Statistical Pocketbook EU Energy and transport in Figures [Zeszyt Statystyczny Energia i transport UE w liczbach] została przyjęta z niedowierzaniemDass wichtige Statistiken zur Fahrradnutzung nicht mehr in das statistische Taschenbuch EU ENERGY & TRANSPORT IN FIGURES aufgenommen werden, hat großes Unverständnis hervorgerufen
Daj mi ten zeszyt!Gib mir das Buch!
Wydane zeszyty – Część I s. s. s. s .Erschienene Hefte Teil I
Mamo, nie wiesz gdzie są moje szkolne zeszyty?Weißt du, wo meine Uni- Unterlagen sind?
Począwszy od zeszytu 2005 – 9 / 10 , Zbiór zawiera sekcję poświęconą info rmacjom o orzeczeniach niepublikowanych ( strony numerowane II-1 * , II-2 * itd . ) .Ebenfalls ab Heft 2005-9/ 10 enthält die Sammlung einen Abschnitt mit Informationen über die nicht veröffentlichten Entscheidungen ( Seiten II-1* , II-2* usw. ) .
Dokument ten został opublikowany w drugim zeszycie European Economy wraz z liczącą ponad ‧ stron analizą omawianych zagadnień. EKES został wymieniony pośród adresatów komunikatu, pragnie więc podziękować Komisji za możliwość przedstawienia swojego stanowiska i ma nadzieję, że jego uwagi zostaną uwzględnione jako próba konstruktywnego włączenia się w trwające obecnie rozważaniaDer EWSA gehört zu den Adressaten der Mitteilung und dankt der Kommission für die Gelegenheit, seinen Standpunkt zum Ausdruck bringen zu können; er hofft, dass seine Bemerkungen richtig verstanden werden: als ein konstruktiver Beitrag zu den Überlegungen, die derzeit angestellt werden
materiały edukacyjne, takie jak zeszyty ćwiczeń, suwaki logarytmiczne, przyrządy do geometrii, tabliczki, kreda i piórnikiLehrmaterial wie Schulhefte, Rechenschieber, geometrische Instrumente, Schiefertafeln, Kreide und Bleistiftkästen
" ‧ zeszyty zawierają wszystko. "" Es steht alles in den ‧ Notizbüchern. "
• Ważniejsze opinie sporządzone przez Komitet z własnej inicjatywy w latach 2001-2002 • Ważniejsze wydawnictwa ( broszury , zeszyty i ulotki ) z lat 2001-2002Wichtigste Initiativstellungnahmen des EWSA im Zeitraum 2001-2002 Wichtigste Veröffentlichungen ( Broschüren , Hefte und Faltblätter ) im Zeitraum 2001-2002
Przynieś zeszyt wynikówHol das Punktebuch
Ważniejsze opinie z inicjatywy własnej oraz rozpoznawcze sporządzone przez Komitet w latach 2003 – 2004Ważniejsze publikacje ( broszury , zeszyty i ulotki ) z lat 2003 – 2004Die wichtigsten vom Ausschuss in den Jahren 2003 und 2004 erarbeiteten Initiativ- und Sondierungsstellungnahmen Die wichtigsten Veröffentlichungen ( Broschüren , Hefte und Faltblätter ) im Zeitraum2003-2004
Począwszy od zeszytu 2006 – 1 , Zbiór zawiera sekcję poświęconą informacjom o orzeczeniach niepublikowanych ( strony numerowane I-1 * , I-2 * itd . ) .Ab Heft 2006-1 enthält die Sammlung einen Abschnitt mit Informationen über die nicht veröffentlichten Entscheidungen ( S eiten I-1* , I-2* usw. ) .
mikrofilmy książek, książeczki z obrazkami dla dzieci oraz kolorowankami i malowankami, zeszyty szkolne, książki z krzyżówkami i rebusami, gazety i periodyki oraz dokumenty lub raporty o charakterze niehandlowymMIKROWIEDERGABEN VON BÜCHERN, BILDERALBEN, BILDERBÜCHERN, ZEICHEN-ODER MALBÜCHERN FÜR KINDER, ÜBUNGSHEFTEN, KREUZWORTRÄTSELHEFTEN, ZEITUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN UND VON DOKUMENTEN ODER BERICHTEN NICHTKOMMERZIELLEN CHARAKTERS
Począwszy od zeszytu 2005 – 9 / 10 , Zbiór zawiera sekcj ę poświęconą informacjom o orzeczeniach niepublikowanych ( strony numerowane II-1 * , II-2 * itd . ) .Ebenfalls ab Heft 2005-9/ 10 enthält die Sammlung einen Abschnitt mit Informationen über die nicht veröffentlichten Entscheidungen ( Seiten II-1* , II-2* usw. ) .
Począwszy od zeszytu 2006 – 1 , Zbiór zawiera sekcję poświęconą informacjom o orzeczeniach niepublikowanych ( strony numer owane I-1 * , I-2 * itd . ) .Ab Heft 2006-1 enthält die Sammlung einen Abschnitt mit Informationen über die nicht veröffentlichten Entscheidungen ( Seiten I-1* , I-2* usw. ) .
Był wściekły, gdy pisała w zeszytach uczniów różowym długopisemEr war... empört darüber, das sie ihren Studenten das Buch " Die Farbe Lila " zugeteilt hatte
Wydane zeszyty – Część IErschienene Hefte Teil I
Plakaty , płyty CD z materiałami projektowymi , zeszyt ćwiczeń , podręcznik teoretyczny dotyczący stymulacji multisensorycznej dla uczniów wymagających kształcenia specjalnego ; szkoła hiszpańska , w konsekwencji uczestnictwa w projekcie , stworzyła również dwa „ pokoje stymulacji ” .Poster , eine CD-ROM mit Projektmaterialien , ein Leitfaden und ein theoretisches Handbuch über multisensorielle Stimulation von Lernenden mit besonderem pädagogischem Förderbedarf . Die Einrichtung von zwei Stimulationsräumen durch die Schule aus Spanien war ein weiteres Projektergebnis .
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 35 zdań frazy zeszyt.Znalezione w 0,254 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.