Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Band   
    (noun   )
  • Scharnier   
  • angel   
  • scharnier   

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (1)

zawiasaScharnier; Türhaken; Türangel; Angel; Band

Przykładowe zdania z "zawias", pamięć tłumaczeniowa

add example
Do celów badania odległość pomiędzy skrajnym końcem jednego zawiasu a skrajnym końcem drugiego zawiasu w systemie zawiasów musi wynosić ‧ ± ‧ mmFür Prüfungszwecke muss der Abstand zwischen den äußeren Enden eines Scharniers des Systems und dem äußeren Ende eines anderen Scharniers des Systems ‧ mm ± ‧ mm betragen
Urządzenie uderzające zawieszane jest na sztywnych zawiasach za pomocą ośmiu drutów, przy czym linia środkowa urządzenia uderzającego znajduje się co najmniej ‧,‧ m poniżej sztywnych zawiasów (patrz: rysDer Stoßkörper hängt an acht Drähten mit starrer Aufhängung, wobei die Mittellinie des Stoßkörpers mindestens ‧,‧ m unterhalb der starren Aufhängung verläuft (siehe Abbildung
Przymocować system zawiasów do elementów montażowych urządzenia badawczegoDas Scharniersystem wird an der Anbauvorrichtung der Prüfvorrichtung angebracht
Drzwi kierowcy i pasażerów, zamki i zawiasyTüren für Insassen, Schlösser und Scharniere
Do celów badania obciążenie musi być przykładane w równej odległości między linią przechodzącą przez środek ruchomej części sworznia zawiasu i przez linię przechodzącą przez środek sworznia zawiasu w kierunku wzdłużnym pojazduFür Prüfungszwecke ist die Kraft auf einen Punkt, der von der linearen Mitte der umschlossenen Teile des Scharnierstifts gleich weit entfernt ist, längs der Mittellinie des Scharnierstifts in Bezug auf das Fahrzeug in Längsrichtung aufzubringen
Klamki, zawiasy, przyciski w drzwiach, bagażnik, pokrywa komory silnika, otwory, klapy, uchwytyGriffe, Scharniere und Druckknöpfe an Türen, Kofferräumen, Motorhauben, Ausstellfenstern und Klappen sowie Haltegriffe
Odchylne luki ratunkowe muszą być mocowane na zawiasach umieszczonych wzdłuż krawędzi w kierunku przodu lub tyłu pojazdu i muszą odchylać się pod kątem co najmniej ‧°Aufklappbare Notluken müssen sich bis zu einem Winkel von mindestens ‧° nach vorn oder hinten öffnen lassen
Drzwi (ilość, wymiary, kierunek otwierania się, zamki i zawiasyTüren (Anzahl, Abmessungen, Öffnungsrichtung, Schlösser, Scharniere
Każde okno awaryjne mocowane poziomo za pomocą zawiasów umieszczonych na jego górnej krawędzi wyposażone jest w odpowiedni mechanizm utrzymujący je w pozycji całkowicie otwartejIst das Notfenster mit oben waagerecht angeordnetem Scharnier ausgeführt, so muss eine geeignete Einrichtung vorhanden sein, um das Fenster vollständig geöffnet zu halten
Przymocować system zawiasów do elementów montażowych urządzenia badawczegoDas Scharniersystem wird an den Anbauvorrichtungen der Prüfvorrichtung angebracht
Każde okno awaryjne mocowane za pomocą zawiasów musi działać w sposób nieograniczający swobodnego przejścia ze środka lub z zewnątrz pojazduAufklappbare Notfenster müssen so funktionieren, dass der freie Durchgang von innerhalb oder außerhalb des Fahrzeugs nicht behindert wird
CPA ‧.‧.‧: Zawiasy, zamocowania, obsady i podobne wyroby do pojazdów mechanicznych, drzwi, okien, mebli itp., wykonane z metali nieszlachetnychCPA ‧.‧.‧: Beschläge und ähnliche Erzeugnisse, für Kraftfahrzeuge, Türen, Fenster, Möbel, Koffer oder andere derartige Waren, aus unedlen Metallen; automatische Türschließer, aus unedlen Metallen
Badanie uznaje się za nieudane w przypadku oddzielenia się elementów zawiasuEin Versagen liegt vor, wenn sich die Teile eines der beiden Scharniere voneinander lösen
Każde skrzydło ręcznie otwieranych drzwi głównych umocowanych na zawiasach lub na sworzniach jest tak umocowane na zawiasach lub na sworzniach, aby w czasie ruchu pojazdu do przodu zetknięcie się otwartych drzwi z obiektem nieruchomym wymuszało ich ruch zamykającyJede an Scharnieren oder Angeln angebrachte, einteilige, handbetätigte Betriebstür muss so angelenkt sein, dass sich die geöffnete Tür schließt, wenn sie bei Vorwärtsfahrt des Fahrzeugs mit einem feststehenden Gegenstand in Berührung kommt
Zezwala się na użycie jednego lub więcej zawiasów w celu ułatwienia jej przechowywania na bębnie sieciEin oder mehrere Scharniere zum leichteren Aufrollen auf der Netztrommel sind zulässig
Obciążenie musi być przykładane przez linię przechodzącą przez środek sworznia zawiasu w kierunku prostopadłym do obciążenia wzdłużnego i poprzecznego. (zob. rysunekDie Kraft ist längs der Mittellinie des Scharnierstifts senkrecht zur Längs- und zur Querkraft aufzubringen (siehe die Abbildung
Jeśli badany jest pojedynczy zawias systemu zawiasów zamiast całego systemu zawiasów, zawias musi wytrzymać obciążenie proporcjonalnie do łącznej liczby zawiasów w systemie zawiasówWenn bei einem Scharniersystem nur ein einziges Scharnier anstelle des gesamten Scharniersystems geprüft wird, muss auf das Scharnier eine Kraft aufgebracht werden, die proportional zur Gesamtzahl der Scharniere des Scharniersystems ist
Drzwi na zawiasachSchwenktüren
W drzwiach bocznych z zawiasami mocowanymi z tyłu, które można otwierać niezależnie od innych drzwiAn hinten angeschlagenen Seitentüren, die unabhängig von anderen Türen betätigt werden können
NACE ‧.‧: Produkcja zamków i zawiasówNACE ‧.‧: Herstellung von Schlössern und Beschlägen aus unedlen Metallen
Zawiasy są zalutowaneDie Scharniere sind zugelötet
Operator znajduje się po stronie zawiasów pokrywyDie Bedienungsperson befindet sich auf der Scharnierseite
Rysunek zamków i zawiasów oraz ich umieszczenie w drzwiachZeichnung der Schlösser und Scharniere sowie ihrer Lage in den Türen
Drzwi na zawiasachTürscharniere
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 102 zdań frazy zawias.Znalezione w 4,146 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.