Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Band   
    (noun   )
  • Scharnier   
  • angel   
  • scharnier   

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (1)

zawiasaScharnier; Türhaken; Türangel; Angel; Band

Przykładowe zdania z "zawias", pamięć tłumaczeniowa

add example
Aby zminimalizować wpływ na pomiary, operator znajduje się przy tylnym boku kontenera (od strony zawiasówUm den Einfluß der Bedienungsperson auf die Messungen so gering wie möglich zu halten, muß diese hinter dem Behälter (Scharnierseite) stehen
Każde okno awaryjne mocowane za pomocą zawiasów, niewidoczne bezpośrednio z miejsca kierowcy, wyposażone jest w dźwiękowe urządzenie ostrzegawcze informujące kierowcę, że okno to jest niedomknięteJedes an Scharnieren angebrachte Notfenster, das vom Fahrersitz aus nicht gut zu sehen ist, muss mit einer akustischen Warneinrichtung für den Fahrzeugführer versehen sein, die ausgelöst wird, wenn es nicht vollständig geschlossen ist
Każde okno awaryjne mocowane za pomocą zawiasów, niewidoczne bezpośrednio z miejsca kierowcy, musi być wyposażone w dźwiękowe urządzenie ostrzegawcze informujące kierowcę, że okno to jest niedomknięteJedes an Scharnieren angebrachte Notfenster, das vom Fahrersitz aus nicht gut zu sehen ist, muss mit einer akustischen Warneinrichtung für den Fahrzeugführer versehen sein, die ausgelöst wird, wenn es nicht vollständig geschlossen ist
zamknięcie składające się z pokrywy na zawiasach dopasowuje się na otwartym końcu zbiornika; lubEin Verschluss, bestehend aus einem Klappdeckel, wird an der Öffnung des Behälters angebracht oder
Chyba wypadła mi z zawiasówDer fällt mir gleich ab
Do celów badania obciążenie musi być przykładane przez linię przechodzącą przez środek sworznia zawiasu w kierunku prostopadłym do obciążenia wzdłużnego i poprzecznegoFür Prüfungszwecke ist die Kraft längs der Mittellinie des Scharnierstifts senkrecht zur Längs- und zur Querkraft aufzubringen
Każde okno awaryjne mocowane poziomo za pomocą zawiasów umieszczonych na jego górnej krawędzi wyposażone jest w odpowiedni mechanizm utrzymujący je w pozycji całkowicie otwartejIst das Notfenster mit oben waagerecht angeordnetem Scharnier ausgeführt, so muss eine geeignete Einrichtung vorhanden sein, um das Fenster vollständig geöffnet zu halten
Drzwi kierowcy i pasażerów, zamki i zawiasy drzwiTüren für Insassen, Schlösser und Scharniere
Każde skrzydło ręcznie otwieranych drzwi głównych umocowanych na zawiasach lub na sworzniach jest tak umocowane na zawiasach lub na sworzniach, aby w czasie ruchu pojazdu do przodu zetknięcie się otwartych drzwi z obiektem nieruchomym wymuszało ich ruch zamykającyJede an Scharnieren oder Angeln angebrachte, einteilige, handbetätigte Betriebstür muss so angelenkt sein, dass sich die geöffnete Tür schließt, wenn sie bei Vorwärtsfahrt des Fahrzeugs mit einem feststehenden Gegenstand in Berührung kommt
Przymocować system zawiasów do elementów montażowych urządzenia badawczegoDas Scharniersystem wird an den Anbauvorrichtungen der Prüfvorrichtung angebracht
Zespół drzwi oznacza drzwi, zamek, zaczep, zawiasy, zespoły prowadnic i stopek oraz inne elementy mocowania drzwi na drzwiach lub otaczającej je ramie drzwiowejTürsystem ein System, das aus der Tür, dem Verschluss, dem Schließer, den Scharnieren, den Gleitschienen und anderen Türaufhängungen an einer Tür und ihrem Türrahmen besteht
Rysunki lub fotografie elementów, takich jak drzwi, i słupków okna, osłona wlotu powietrza, rynny, klamki, prowadnica szyn, przysłony, zawiasy drzwi i zamki, wieszaki, szkła odblaskowe, ozdoby, emblematy i wgłębienia oraz wszystkie inne zewnętrzne elementy wystające lub części powierzchni zewnętrznej, które mogą być uznane za krytyczne (np. wyposażenie świetlneZeichnungen oder Fotos von z. B.-und soweit betroffen-Tür-und Fenstersäulen, Lufteintrittsgittern, Kühlergrill, Regenrinnen, Griffen, Gleitschienen, Klappen, Türscharnieren und Schlössern, Haken, Ösen, Leisten, Verzierungen, Plaketten, Emblemen und Aussparungen sowie weiteren als wesentlich anzusehenden Außenkanten und Teilen der Außenfläche (z. B. Beleuchtungseinrichtungen
Drzwi na zawiasachSchwenktüren
Odchylne luki ratunkowe mocowane są na zawiasach umieszczonych wzdłuż krawędzi w kierunku przodu lub tyłu pojazdu i odchylają się pod kątem co najmniej ‧oAufklappbare Notluken müssen sich bis zu einem Winkel von mindestens ‧o nach vorn oder hinten öffnen lassen
Pozycja zawiasu musi symulować położenie pojazdu (drzwi całkowicie zamknięte) względem linii przechodzącej przez środek zawiasuDie Scharniere müssen sich in Bezug auf die Scharniermittellinie in derselben Lage wie im Fahrzeug (bei vollständig geschlossener Tür) befinden
Odchylne luki ratunkowe muszą być mocowane na zawiasach umieszczonych wzdłuż krawędzi w kierunku przodu lub tyłu pojazdu i muszą odchylać się pod kątem co najmniej ‧°Aufklappbare Notluken müssen sich bis zu einem Winkel von mindestens ‧° nach vorn oder hinten öffnen lassen
Każde okno awaryjne mocowane za pomocą zawiasów działa w sposób nieograniczający swobodnego przejścia ze środka lub z zewnątrz pojazduAufklappbare Notfenster müssen so funktionieren, dass der freie Durchgang von innerhalb oder außerhalb des Fahrzeugs nicht behindert wird
zamocowania drzwi (zawiasy, uchwyty, zamki), zamocowania kaloryferów i kominków, inne artykuły metalowe do domu (szyny zasłonowe, listwy do mocowania dywanu, haki itd.) lub do ogrodu (łańcuchy, kraty, słupy i części do ogrodzeńTürbeschläge (Scharniere, Griffe und Schlösser), Armaturen für Heizkörper und Kamine, andere Metallwaren für das Haus (Vorhangschienen, Teppichstangen, Haken usw.) oder für den Garten (Ketten, Gitter, Pfähle und Segmente für Zäune
Każde okno awaryjne mocowane poziomo za pomocą zawiasów umieszczonych na jego górnej krawędzi musi być wyposażone w odpowiedni mechanizm utrzymujący je w pozycji całkowicie otwartejIst das Notfenster mit oben waagerecht angeordnetem Scharnier ausgeführt, so muss eine geeignete Einrichtung vorhanden sein, um das Fenster vollständig geöffnet zu halten
Dla sprzęgów hakowych przeznaczonych do użytku z przyczepami o dyszlach pociągowych zaopatrzonych w zawiasy, gdzie obciążenie pionowe na sprzężenie, S, jest równe zeru, siłę należy przykładać w kierunku poziomym, symulując siłę rozciągającą na hak o wartości pomiędzy ‧,‧ D i ‧,‧ DBei Hakenkupplungen, die zur Verwendung mit Anhängern mit vertikal schwenkbarer Zugeinrichtung bestimmt sind, bei denen die Stützlast S an der Kupplung gleich ‧ ist, ist die Prüfkraft in horizontaler Richtung so einzuleiten, dass sie eine Zugkraft am Haken simuliert und zwischen ‧,‧ D und ‧,‧ D wechselt
Do celów badania obciążenie musi być przykładane w równej odległości między linią przechodzącą przez środek ruchomej części sworznia zawiasu i przez linię przechodzącą przez środek sworznia zawiasu w kierunku poprzecznym pojazduFür Prüfungszwecke ist die Kraft auf einen Punkt, der von der linearen Mitte der umschlossenen Teile des Scharnierstifts gleich weit entfernt ist, längs der Mittellinie des Scharnierstifts in Bezug auf das Fahrzeug in Querrichtung aufzubringen
Do celów badania obciążenie musi być przykładane w równej odległości między linią przechodzącą przez środek ruchomej części sworznia zawiasu i przez linię przechodzącą przez środek sworznia zawiasu w kierunku wzdłużnym pojazduFür Prüfungszwecke ist die Kraft auf einen Punkt, der von der linearen Mitte der umschlossenen Teile des Scharnierstifts gleich weit entfernt ist, längs der Mittellinie des Scharnierstifts in Bezug auf das Fahrzeug in Längsrichtung aufzubringen
Ucha dyszla pociągowego, stosowane jedynie w przyczepach mających dyszle na zawiasach, które umożliwiają swobodny ruch pionowy, należy poddać obciążeniu zmiennemu opisanemu w pktZugösen, die nur zur Verwendung an Anhängern mit vertikal schwenkbarer Zugeinrichtung vorgesehen sind, sind einer Wechselbelastung nach Absatz ‧.‧.‧ auszusetzen
Zezwala się na użycie jednego lub więcej zawiasów w celu ułatwienia jej przechowywania na bębnie sieciEin oder mehrere Scharniere zum leichteren Aufrollen auf der Netztrommel sind zulässig
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 102 zdań frazy zawias.Znalezione w 1,617 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.