Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Band   
    (noun   )
  • Scharnier   
  • angel   
  • scharnier   

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (1)

zawiasaScharnier; Türhaken; Türangel; Angel; Band

Przykładowe zdania z "zawias", pamięć tłumaczeniowa

add example
Pozycja zawiasu musi symulować położenie pojazdu (drzwi całkowicie zamknięte) względem linii przechodzącej przez środek zawiasuDie Scharniere müssen sich in Bezug auf die Scharniermittellinie in derselben Lage wie im Fahrzeug (bei vollständig geschlossener Tür) befinden
Rysunek zamków i zawiasów oraz ich umieszczenie w drzwiachZeichnung der Schlösser und Scharniere sowie ihrer Lage in den Türen
Zezwala się na użycie jednego lub więcej zawiasów w celu ułatwienia przechowywania sieci na bębnieEin oder mehrere Scharniere zum leichteren Aufrollen auf der Netztrommel sind zulässig
Do celów badania odległość pomiędzy skrajnym końcem jednego zawiasu a skrajnym końcem drugiego zawiasu w systemie zawiasów musi wynosić ‧ ± ‧ mmFür Prüfungszwecke muss der Abstand zwischen den äußeren Enden eines Scharniers des Systems und dem gegenüberliegenden äußeren Ende eines anderen Scharniers des Systems ‧ mm ± ‧ mm betragen
Przymocować system zawiasów do elementów montażowych urządzenia badawczegoDas Scharniersystem wird an der Anbauvorrichtung der Prüfvorrichtung angebracht
NACE ‧.‧: Produkcja zamków i zawiasówNACE ‧.‧: Herstellung von Schlössern und Beschlägen aus unedlen Metallen
Każde okno awaryjne mocowane za pomocą zawiasów musi działać w sposób nieograniczający swobodnego przejścia ze środka lub z zewnątrz pojazduAufklappbare Notfenster müssen so funktionieren, dass der freie Durchgang von innerhalb oder außerhalb des Fahrzeugs nicht behindert wird
Drzwi (liczba, wymiary, kierunek otwierania, zamki i zawiasyTüren (Anzahl, Abmessungen, Öffnungsrichtung, Schlösser und Scharniere
Do celów badania odległość pomiędzy skrajnym końcem jednego zawiasu a skrajnym końcem drugiego zawiasu w systemie zawiasów musi wynosić ‧ ± ‧ mmFür Prüfungszwecke muss der Abstand zwischen den äußeren Enden eines Scharniers des Systems und dem äußeren Ende eines anderen Scharniers des Systems ‧ mm ± ‧ mm betragen
Każde skrzydło ręcznie otwieranych drzwi głównych umocowanych na zawiasach lub na sworzniach jest tak umocowane na zawiasach lub na sworzniach, aby w czasie ruchu pojazdu do przodu zetknięcie się otwartych drzwi z obiektem nieruchomym wymuszało ich ruch zamykającyJede an Scharnieren oder Angeln angebrachte, einteilige, handbetätigte Betriebstür muss so angelenkt sein, dass sich die geöffnete Tür schließt, wenn sie bei Vorwärtsfahrt des Fahrzeugs mit einem feststehenden Gegenstand in Berührung kommt
Klamki, zawiasy, przyciski w drzwiach, pokrywy bagażnika i komory silnika, otwory wentylacyjne, klapy i uchwytyGriffe, Scharniere und Druckknöpfe an Türen, Kofferräumen, Motorhauben, Ausstellfenstern und Öffnungsklappen sowie Haltegriffe
CPA ‧.‧.‧: Zawiasy, zamocowania, obsady i podobne wyroby do pojazdów mechanicznych, drzwi, okien, mebli itp., wykonane z metali nieszlachetnychCPA ‧.‧.‧: Beschläge und ähnliche Erzeugnisse, für Kraftfahrzeuge, Türen, Fenster, Möbel, Koffer oder andere derartige Waren, aus unedlen Metallen; automatische Türschließer, aus unedlen Metallen
Techniczny opis zamków i zawiasówTechnische Beschreibung der Schlösser und Scharniere
Urządzenia sprzęgające przy pomocy dyszla pociągowego dla dyszli na zawiasach (SBolzenkupplungen zur Verwendung mit vertikal schwenkbaren Zugeinrichtungen (S
System zawiasów drzwi musiJedes Türscharniersystem muss
Klamki, zawiasy, przyciski w drzwiach, bagażnik, pokrywa komory silnika, otwory, klapy, uchwytyGriffe, Scharniere und Druckknöpfe an Türen, Kofferräumen, Motorhauben, Ausstellfenstern und Klappen sowie Haltegriffe
Niniejszy regulamin stosuje się do zamków i elementów mocowania drzwi, takich jak zawiasy i inne elementy podtrzymujące drzwi pojazdów kategorii M‧ i N‧, umożliwiające pasażerom wsiadanie lub wysiadanieDiese Regelung gilt für Fahrzeuge der Klassen M‧ und N‧ hinsichtlich der Verschlüsse und Türaufhängungen, wie Scharniere und sonstige Haltesysteme an Türen, die Insassen zum Ein- oder Aussteigen benutzen können
Do celów badania obciążenie musi być przykładane w równej odległości między linią przechodzącą przez środek ruchomej części sworznia zawiasu i przez linię przechodzącą przez środek sworznia zawiasu w kierunku poprzecznym pojazduFür Prüfungszwecke ist die Kraft auf einen Punkt, der von der linearen Mitte der umschlossenen Teile des Scharnierstifts gleich weit entfernt ist, längs der Mittellinie des Scharnierstifts in Bezug auf das Fahrzeug in Querrichtung aufzubringen
Luki ratunkowe w dachu są wyrzucane, mocowane za pomocą zawiasów albo wykonane z łatwo tłukącego się szkła bezodpryskowegoNotluken im Dach müssen auswerfbar oder aufklappbar sein oder aus leicht zu zerbrechendem Sicherheitsglas bestehen
Zespół drzwi oznacza drzwi, zamek, zaczep, zawiasy, zespoły prowadnic i stopek oraz inne elementy mocowania drzwi na drzwiach lub otaczającej je ramie drzwiowejTürsystem ein System, das aus der Tür, dem Verschluss, dem Schließer, den Scharnieren, den Gleitschienen und anderen Türaufhängungen an einer Tür und ihrem Türrahmen besteht
PROCEDURA BADANIA ZAWIASÓWVERFAHREN FÜR SCHARNIERPRÜFUNGEN
Jednakże w przypadku okna awaryjnego mocowanego za pomocą zawiasów, wysokość na której znajduje się jego dolna krawędź można zmniejszyć do minimum ‧ mm, pod warunkiem że otwór tego okna wyposażony jest w zabezpieczenie do wysokości ‧ mm ponad podłogą, zapobiegające możliwości wypadnięcia pasażerów z pojazduBei einem an Scharnieren angebrachten Notfenster kann der Abstand zwischen dem unteren Rand des Fensters und dem Fahrzeugboden jedoch bis auf mindestens ‧ mm verringert sein, wenn die Fensteröffnung bis zu einer Höhe von ‧ mm mit einer Schutzeinrichtung gegen das Hinausfallen von Fahrgästen aus dem Fahrzeug versehen ist
Obciążenie musi być przykładane w równej odległości między linią przechodzącą przez środek ruchomej części sworzni zawiasów i przez linię przechodzącą przez środek sworznia zawiasu w kierunku poprzecznym pojazdu. (zob. rysunekDie Kraft ist auf einen Punkt, der von der linearen Mitte der umschlossenen Teile der Scharnierstifte gleich weit entfernt ist, längs der Mittellinie des Scharnierstifts in Bezug auf das Fahrzeug in Querrichtung aufzubringen (siehe die Abbildung
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 102 zdań frazy zawias.Znalezione w 0,286 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.