wymowa: IPA: [vɨˈs̪ɔkji] vɨˈsɔci  

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • hoch     
  (Adjective  )
   
  mający dużą zawartość czegoś ( zwykle domyślnej cechy )
   
  mający duży wymiar pionowy
   
  Von relativ großer Höhe
   
  Mający względnie dużą wysokość.
 • groß     
  (Adjective  )
 • lang         
 • luftig   
  (Adjective  )
 • erhaben   
 • gehoben   
 • hohe   
 • hoher   
 • laut         

Pozostałe znaczenia:

 
o dźwięku: mający dużą częstotliwość
 
znajdujący się na dużej wysokości (wysoko)
 
mający duże znaczenie, cieszący się szacunkiem; używane również jako tytuł honorowy

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (76)

absolwent wyższej uczelniAkademiker
aktualizacja o wysokim prioryteciewichtiges Update
Atlas WysokiHoher Atlas
Bolesław I WysokiBoleslaw I.
buty na wysokim obcasieSchuhe mit hohen Absätzen; High Heels
być winnym bankowi wysoką kwotęBank einen hohen Betrag schulden
chodzić w butach na wysokim obcasieauf Stöckelschuhen gehen
domena najwyższego poziomuTop-Level-Domain
Filip V WysokiPhilipp V.
góry wysokieHochgebirge
Helsińska Wyższa Szkoła HandluHandelshochschule Helsinki
izba wyższaZweite Kammer
kadra wyższego szczeblahöhere Führungskraft
kapitał wysokiego ryzykaWagniskapital
kształcenie na poziomie wyższymHochschulausbildung; hochschulbildung
linia wysokiego napięciaHochspannungsleitung
Lista sędziów Sądu Najwyższego USAListe der Richter am Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten
Międzynarodowa Organizacja Najwyższych Organów KontroliDie Internationale Organisation der Obersten Rechnungskontrollbehörden; INTOSAI
na wysokim obcasiemit hohem Absatz
Najwyżsi przywódcyOberster Rechtsgelehrter
Najwyżsi przywódcy IranuOberster Rechtsgelehrter
najwyższa góra Polskihöchste Berg Polens
Najwyższa Rada StarożytnościSupreme Council of Antiquities
najwyższyextrem; ultimativ
NajwyższyHöchste
najwyższy czashöchste Zeit
najwyższy dopuszczalny poziom pozostałościrueckstandshoechstmenge
najwyższy wymiar karyTodesstrafe
organizmy wyższe zmodyfikowane genetycznietransgener organismus; transgenik
Państwowa Wyższa Szkoła FilmowaStaatliche Hochschule für Film
para wysokich butówein Paar Stiefel
pierwszy stopień kształcenia wyższegotertiäre Bildung – erste Stufe (ISCED 5)
poziom wody wysokihochwasser
Prezesi Sądu Najwyższego USAChief Justice of the United States
Proces wyższego dowództwaProzess Oberkommando der Wehrmacht
przepływ pracy o wysokim poziomie uprawnieńWorkflow mit erhöhten Rechten
Rada Najwyższa UkrainyWerchowna Rada
sąd najwyższydas Oberste Gericht; oberstes gericht
Sąd NajwyższyOberstes Gericht
Sąd Najwyższy Stanów ZjednoczonychOberster Gerichtshof der Vereinigten Staaten
sądownictwo wyższeletztinstanzliche Gerichtsbarkeit
Siła wyższaHöhere Gewalt
stan wyższej koniecznościnotwendigkeit
stopień najwyższySuperlativ
stopień wyższyMehrstufe; Vergleichsform; Höherstufe; Komparativ
student pierwszego roku wyższej uczelniStudienanfänger
surowica odpornościowa o wysokim mianie przeciwciałhyperimmunserum
szarłat wysokiinkaweizen
szkolnictwo wyższehochschulbildung; Hochschulwesen; hochschule; Hochschulausbildung
szkolnictwo wyższe I stopniatertiäre Bildung – erste Stufe (ISCED 5)
szkoła wyższaHochschule; Akademie
Tajwańska kolej wysokich prędkościTaiwan High Speed Rail
telewizja o wysokiej rozdzielczościHochauflösendes Fernsehen
telewizja wysokiej rozdzielczościhochauflösendes Fernsehen
tryb najwyższego poziomuRing 0
uczelnia wyższaHochschule
uprawy pod szkłem lub wysokimi (dostępnymi) osłonamiAnbau unter Glas oder anderen hohen (betretbaren) Schutzeinrichtungen
wino wysokiej jakościQualitätswein
witryna najwyższego poziomuWebsite auf oberster Ebene
witryna sieci Web najwyższego poziomuWebsite auf höchster Ebene
wrażliwość na wysoką temperaturęhitzeanfaelligkeit; hitzeempfindlichkeit
wykształcenie wyższehochschulbildung; höhere bildung
wysoka dostępnośćhohe Verfügbarkeit
wysoka góraHochgebirge
wysoka pozycjaHervortreten
wysoka ważnośćHohe Priorität
wysoka zawartość białkahigh-protein (gehalt)
wysoki but (z cholewkami)Stiefel
Wysoki komisarzHochkommissar
Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do Spraw Praw CzłowiekaUNHCHR
Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do Spraw UchodźcówHoher Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen
Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw CzłowiekaHoher Kommissar für Menschenrechte
wysoki poziom ryzykaHauptrisiko
Wysoki Przedstawiciel dla Bośni i HercegowinyHoher Repräsentant für Bosnien und Herzegowina
Wysoki Przedstawiciel ds. WPZBHoher Vertreter für die GASP
wysokie bezrobociehohe Arbeitslosigkeit

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "wysoki", pamięć tłumaczeniowa

add example
Obywatelowi Bośni i Hercegowiny, który nie może opuścić terytorium państwa członkowskiego w terminie określonym w wizie z powodów związanych z działaniem siły wyższej, bezpłatnie przedłuża się wizę zgodnie z przepisami państwa przyjmującego na okres konieczny do powrotu do państwa zamieszkaniaStaatsangehörigen von Bosnien und Herzegowina, die aus Gründen höherer Gewalt nicht vor Ablauf des Visums aus dem Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten ausreisen können, wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen des Aufenthaltslandes gebührenfrei eine Verlängerung ihres Visums gewährt, bis ihre Rückreise in den Staat ihres Wohnsitzes möglich ist
W konsekwencji kandydaci do funkcji zarządzającego transportem powinni dysponować wiedzą fachową na wysokim poziomieDaher sollten Personen, die die Funktion eines Verkehrsleiters ausüben wollen, qualitativ hochwertige berufliche Kenntnisse besitzen
Przy skupie zboża zwraca się uwagę na jego jakość oraz wilgotność, która nie może być wyższa niż ‧ %Beim Ankauf von Futtergetreide wird auf dessen Qualität und Feuchtigkeitsgehalt geachtet, der nicht über ‧ % liegen darf
Często występującym działaniem niepożądanym w grupie psów otrzymujących wysoką dawkę ‧ mg/kg (choroba lokomocyjna) były wymioty przed rozpoczęciem podróży samochodemEine häufige Nebenwirkung in der Hochdosisgruppe von ‧ mg/kg (Reisekrankheit) war Erbrechen vor Beginn der Autofahrt
Grupa wysokiego szczebla zaleciła, aby sprawom dotyczącym środowiska nadać taką samą wagę, jak sprawom bezpieczeństwa i efektywności w systemie lotnictwa, oraz podkreśliła znaczenie współpracy przedstawicieli przemysłu i organów regulacyjnych w celu zagwarantowania, że ATM przyczyni się w jak największym stopniu do zrównoważonego rozwojuDie hochrangige Gruppe empfahl, der Umwelt dieselbe Bedeutung beizumessen wie der Sicherheit und Effizienz des Luftverkehrssystems, und legte großen Wert auf die Zusammenarbeit zwischen der Branche und den Regulierungsstellen, um sicherzustellen, dass das ATM so weit wie möglich zur Nachhaltigkeit beiträgt
Pojedyncze, wysokie miano roztworu w szczególnym przeciwciele surowicy na grupie serologicznej ‧ L. pneumophila lub innej grupie serologicznej lub innych odmianach choroby legionistówEinziger erhöhter Titer des spezifischen Serumantikörpers gegen L. pneumophila Serumgruppe ‧, andere Serumgruppen oder andere Legionellen-Arten
Moje pytanie jest takie: czy w ramach różnych środków, o których pan komisarz mówił, myśli się także o wsparciu tego typu szkół wyższych, uniwersytetów, które powstały w różnych miastach na granicy między państwami wewnątrz Unii Europejskiej?Ich möchte gerne Folgendes fragen: Ist innerhalb des Rahmens der verschiedenen Schulen, über die Sie gesprochen haben, auch eine Förderung für diese Art von Einrichtung der höheren Bildung vorgesehen? Damit meine ich Universitäten, die in verschiedenen Städten an nationalen Grenzen innerhalb der EU entstanden sind.
honoraria niezależnych ekspertów ustali się w wysokości ‧ EUR na osobę za dzień posiedzenia komisji doradczej, przy czym przewodniczący otrzyma honorarium o ‧ % wyższe niż honorarium pozostałych niezależnych ekspertówbeträgt das Honorar für eine unabhängige Person ‧ EUR pro Sitzungstag des Beratenden Ausschusses; der Vorsitzende erhält ein Honorar, das ‧ % über dem der anderen unabhängigen Personen liegt
w celu ustanowienia najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów obowiązujących na poziomie wspólnotowym konieczne jest przeniesienie przepisów z dyrektywy ‧/EWG do dyrektywy ‧/EWG w odniesieniu do następujących pestycydów: amitrol, atrazyna, binapakryl, etylobromofos, kaptafol, DDT, dichloroprop, dinozeb, dioksantion, endryna, dibromek etylenu, fenchlorofos, heptachlor, hydrazyd kwasu maleinowego, bromek metylowy (z wyjątkiem niektórych produktów), parakwat, TEPP, ‧,‧-T oraz toksafenUm zwingende Hoechstgehalte an Rückständen von Schädlingsbekämpfungsmitteln auf Gemeinschaftsebene festzulegen, müssen Bestimmungen über Hoechstrückstandsgehalte für Amitrol, Atrazin, Binapacryl, Bromophosethyl, Captafol, DDT, Dichlorprop, Dinoseb, Dioxathion, Endrin, Ethylendibromid, Fenchlorphos, Heptachlor, Maleinsäurehydrazid, Methylbromid (ausgenommen bestimmte Erzeugnisse), Paraquat, TEPP, ‧,‧-T und Toxaphen aus der Richtlinie ‧/EWG in die Richtlinie ‧/EWG übertragen werden
Jednakże powszechnie wiadomo, że przekształcenie opon letnich o wyższych parametrach zajmie więcej czasu, nie wspominając już o oponach do samochodów wyścigowych i samolotówGenerell wird jedoch angenommen, dass die Umstellung bei den von den Eigenschaften her anspruchsvolleren Sommerreifen und erst recht bei Reifen für Rennwagen und Luftfahrzeuge weitaus mehr Zeit brauchen wird
Maksymalna cena skupu określona w procedurach przetargowych zgodnie z ust. ‧ jest nie wyższaDer im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens gemäß Absatz ‧ festgesetzte Ankaufshöchstpreis darf folgende Beträge nicht überschreiten
zwrócił uwagę, że wydatki administracyjne wykazują wysoki, prawie ‧ % odsetek przeniesień; zachęcał Centrum do poprawy polityki zamówień w celu uniknięcia przeniesień środkówfestgestellt hat, dass bei den Sachausgaben eine hohe Übertragungsrate von fast ‧ % zu verzeichnen war, und die Beobachtungsstelle aufgefordert hat, ihre Auftragsvergabe besser zu organisieren, um die Übertragung von Mitteln zu vermeiden
Aum Shinrikyo (vel AUM, vel Aum – Najwyższa Prawda, vel AlephAum Shinrikyo (alias AUM, alias Aum Supreme Truth, alias Aleph
Znaczną część naszej agendy zajmuje wysoki stopień porozumienia między Komisją a Parlamentem co do potrzeby działania i posuwania się naprzód.Bei einem Großteil unserer Agenda sind sich die Kommission und das Parlament sowohl über die Dringlichkeit des Handlungsbedarfs als auch über die Vorgehensweise weitgehend einig.
Z powodów podyktowanych wyższą koniecznością i z właściwie umotywowanych przyczyn handlowych agencja interwencyjna, pod swym nadzorem i zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, zezwala na zmianę zamierzonego wykorzystania lub metody włączania w odniesieniu do całkowitej ilości objętej ofertą określoną w artAus zwingenden und ausreichend gerechtfertigten wirtschaftlichen Gründen erlaubt die Interventionsstelle unter ihrer Überwachung und unter Einhaltung der Bedingungen dieser Verordnung für das gesamte Angebot gemäß Artikel ‧ eine Änderung des Verwendungszwecks oder des Beimischungsverfahrens
Na przykład w jednym przypadku wysokie znaczenie konsekwencji niepożądanego skutku może być powiązane z niewielkim prawdopodobieństwem jego wystąpienia, w wyniku czego będzie się ono mieścić w zakresie od wysokiego ryzyka do niewielkiego ryzykaBeispielsweise kann in einem Fall das große Ausmaß einer schädlichen Auswirkung mit einer zu vernachlässigenden Wahrscheinlichkeit des Eintretens verbunden sein, was dazu führen kann, dass bei der Einschätzung des Risikos das gesamte Spektrum von einem hohen Risiko bis zu einem zu vernachlässigenden Risiko angegeben werden könnte
komisarz. - Komisja podziela obawy, wyrażone przez szanownego pana posła, że wzrost liczby ludności w Afryce i długookresowy wpływ wysokiej dzietności może w znacznej mierze przyczynić się do zwiększonej presji na zasoby naturalne Afryki i wywrzeć istotny wpływ na trendy rozwojowe kontynentu afrykańskiego.Mitglied der Kommission. - Die Kommission stimmt mit der Sorge der Frau Abgeordneten überein, dass das Bevölkerungswachstum in Afrika sowie die langfristigen Folgen der hohen Geburtenziffern maßgeblich zum Druck auf die natürlichen Ressourcen in Afrika sowie auf den Entwicklungsverlauf des afrikanischen Kontinents beitragen könnten.
Celem tych krajów jest silny rozwój społeczno-gospodarczy i dążenie do wyższego standardu życia swoich obywateli.Sie streben eine sozioökonomische Entwicklung an und streben nach höherem Lebensstandard für ihre Bürger.
Wspominam o tym z powodu kosztów, które - mimo że wydają się bardzo wysokie - są jedynie szacunkowe, ponieważ nie było do tej pory przypadku o takiej skali, jak likwidacja elektrowni jądrowej w Bułgarii.Ich erwähne diesen Punkt, weil, obwohl die Kosten bereits hoch genug erscheinen, es lediglich Schätzungen gibt, weil es bisher noch keinen Präzedenzfall für die Stilllegung eines Kernkraftwerks in Bulgarien gegeben hat.
Uproszczenie sprawdzania prawdziwych turystów pozwoli nam skupić się na podróżnych stanowiących wysokie ryzyko.Die Vereinfachung der Kontrollen von Bona-fide-Reisenden gibt uns die Möglichkeit, unsere Ressourcen auf Reisende zu konzentrieren, die ein hohes Risiko darstellen.
mając na uwadze, że certyfikat przestrzegania dobrych praktyk w produkcji gwarantuje wysoką jakość czynnych substancji farmaceutycznychin der Erwägung, dass das Zertifikat über die gute Herstellungspraxis eine hohe Qualität von Arzneimittel-Wirkstoffen gewährleistet
Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ przewiduje otwarcie i zarządzanie w wieloletniej perspektywie wieloma kontyngentami na wołowinę wysokiej jakościIn der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ der Kommission ist die Eröffnung und Verwaltung einer Reihe von Zollkontingenten für hochwertiges Rindfleisch auf einer mehrjährigen Grundlage vorgesehen
Rynek PWB uległ silnej koncentracji w Belgii, we Francji i we Włoszech, a bariery wejścia na ten rynek są wysokieDer PWB-Markt in Belgien, Frankreich und Italien ist stark konzentriert, und die Marktzutrittsschranken sind hoch
Wiadomo na przykład, że Václav Klaus przez lata odmawiał wyznaczenia pewnego prawnika na sędziego, dlatego że kiedyś przegrał z nim w sądzie, i że nie szanuje decyzji Najwyższego Sądu Administracyjnego.Es ist eine Tatsache, dass Václav Klaus sich jahrelang geweigert hat, einen bestimmten Anwalt zum Richter zu ernennen aus dem einfachen Grunde, dass er vor Gericht einen Streit mit ihm verloren hat. Auch respektiert er die Entscheidungen des Obersten Verwaltungsgerichts nicht.
W obliczu faktu, że polityka wspólnotowa w zakresie opieki długoterminowej nie jest możliwa ze względów prawnych, EKES podkreśla, że otwarta metoda koordynacji jest niezwykle ważnym środkiem służącym realizacji celów modernizacji i rozwoju trwałej opieki długoterminowej wysokiej jakości, która byłaby dostępna dla wszystkichAngesichts der Tatsache, dass eine Gemeinschaftspolitik im Bereich der Langzeitpflege rechtlich nicht möglich ist, betont der EWSA, dass die offene Koordinierungsmethode ein außerordentlich wichtiges Mittel darstellt, um die Ziele der Modernisierung und Entwicklung einer qualitativ hochwertigen, für alle zugängliche und nachhaltige Langzeitpflege zu unterstützen
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 37497 zdań frazy wysoki.Znalezione w 4,254 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.