wymowa: IPA: ˈftɔrɛk [ˈftɔrɛk]    

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Dienstag     
  (Noun  male, m) (noun   ) [hyphenation: Diens·tag;]
   
  drugi dzień tygodnia
   
  Der zweite Tag der Woche in Europa und Ländern, die den ISO 8601-Standard benutzen; der dritte Tag der Woche in den Vereinigten Staaten von Amerika.
   
  Drugi dzień tygodnia w Europie i w systemach używających normy ISO 8601; trzeci dzień tygodnia w Zjednoczonych Stanach Ameryki.
 • dienstag   

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (4)

we wtorekam Dienstag
we wtorkistags
wt.Di
WtorekDienstag

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "wtorek", pamięć tłumaczeniowa

add example
Współprzewodnicząca ogłosiła, że punkt dotyczący umowy z Kotonu przesunięty z poniedziałkowego porządku dziennego zostanie omówiony jako ostatni punkt porządku dziennego we wtorek ‧ marcaDie Ko-Präsidentin teilt mit, dass der vom Montag zurückgestellte Tagesordnungspunkt zum Abkommen von Cotonou als letzter Punkt der Tagesordnung vom Dienstag, ‧. März, behandelt wird
W drodze odstępstwa od przepisów art. ‧ rozporządzenia (EWG) nr ‧/‧ hiszpańska agencja interwencyjna informuje Komisję o ilościach i średnich cenach sprzedaży poszczególnych partii, z podziałem na grupy, tam gdzie właściwe, najpóźniej we wtorek tygodnia następującego po tygodniu, w którym upłynął termin składania ofertAbweichend von Artikel ‧ der Verordnung (EWG) Nr. ‧/‧ teilt die spanische Interventionsstelle der Kommission spätestens am Dienstag der Woche nach Ablauf der Angebotsfrist die Menge und die Durchschnittspreise der jeweils verkauften Partien, gegebenenfalls aufgeschlüsselt nach Gruppen, mit
Poparłam głosowanie Parlamentu Europejskiego, który w dniu dzisiejszym, we wtorek, 14 grudnia 2010 r., zatwierdził uruchomienie 35,6 miliona euro dla Francji, której atlantyckie wybrzeże zostało częściowo zniszczone przez huragan Xynthia w lutym.Ich habe die Abstimmung des Europäischen Parlaments unterstützt, welches heute, Dienstag, den 14. Dezember 2010, die Bereitstellung von 35,6 Mio. EUR für Frankreich bewilligt hat, dessen Küste im Februar teilweise vom Orkan Xynthia zerstört wurde.
Na Papa Westray: trzy loty w obie strony w czasie obowiązywania letniego rozkładu lotów i dwa loty w obie strony w czasie obowiązywania zimowego rozkładu lotów w poniedziałki, środy i czwartki; dwa loty w obie strony we wtorki, piątki i soboty oraz jeden lot powrotny w niedziele przez cały roknach Papa Westray drei Hin- und Rückflüge während der Sommerflugplanperiode und zwei Hin- und Rückflüge während der Winterflugplanperiode montags, mittwochs und donnerstags; zwei Hin- und Rückflüge dienstags, freitags und samstags; ein Hin- und Rückflug sonntags ganzjährig
w sierpniu kończy się o godzinie ‧.‧ (czasu brukselskiego) w czwarty wtorek miesiącaIm August endet er um ‧.‧ Uhr (Brüsseler Zeit) am vierten Dienstag
Musicie wrócić we wtorekSie müssen am Dienstag wiederkommen
PN WT ŚR CZ PT SO NDMO DI MI DO FR SA SO
Oficjalna ceremonia wręczenia nagrody odbędzie się 11 grudnia (wtorek) w Strasburgu.Die feierliche Vergabe des Preises wird am Dienstag, 11. Dezember, in Straßburg stattfinden.
Termin składania poprawek: jutro, wtorekFrist für die Einreichung von Änderungsanträgen: morgen, Dienstag, ‧.‧.‧, ‧.‧ Uhr
Na odprawie celnej czeka silnik... do odebrania we wtorekEin Motorblock kommt durch den Zoll.Übernahme: Dienstag, ‧ Uhr
w każdy wtorek, w czasie przebywania w strefie połowowej Kiribati, po sprawozdaniu z wejścia lub ostatnim sprawozdaniu tygodniowymjeden Dienstag während des Aufenthalts in der Fischereizone Kiribatis nach der Einfahrtsmeldung oder der letzten wöchentlichen Meldung
Pn Wt Śr Cz Pt So NMO DI MI DO FR SA SO
Agencja, o której mowa w art. ‧ ust. ‧, powiadamia Komisję o ilości i średnich cenach poszczególnych sprzedanych partii najpóźniej do wtorku przypadającego w tygodniu następującym po końcowym terminie składania ofert przetargowychDie in Artikel ‧ Absatz ‧ genannte Stelle teilt der Kommission spätestens am Dienstag der Woche, die auf den Ablauf der Angebotsfrist folgt, die Menge und die durchschnittlichen Preise der jeweils verkauften Partien mit
Termin składania projektów rezolucji upływa we wtorek, 15 grudnia, o godz. 10.00, a termin składania wspólnych projektów rezolucji i poprawek upływa we środę, 16 grudnia, o godz.Die Frist für die Einreichung von Entschließungsanträgen läuft am Dienstag den 15. Dezember um 10 Uhr und diejenigen für die Einreichung gemeinsamer Entschließungsanträge und Änderungsanträge am Mittwoch den 16. Dezember um 10 Uhr ab.
wpisanie oświadczenia Komisji Europejskiej w sprawie niedawnego trzęsienia ziemi na Haiti, przewidzianego na czwartek (pkt ‧ projektu porządku dziennego), jako pierwszego punktu popołudniowej części obrad we wtorek i przekształcenie tegoż oświadczenia w oświadczenie Wysokiej Przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa i wiceprzewodniczącej Komisji EuropejskiejBehandlung der Erklärung der Kommission zum Erdbeben in Haïti, vorgesehen für Donnerstag (Punkt ‧ des Entwurfs der Tagesordnung), als ersten Punkt am Dienstag nachmittag und Änderung der genannten Erklärung in eine Erklärung der Hohen Vertreterin der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik und Vizepräsidentin der Kommission
Termin składania poprawek do obydwu projektów decyzji: wtorek ‧.‧.‧, godzFristen für die Einreichung von Änderungsanträgen zu den beiden Beschlussvorschlägen: Dienstag, ‧.‧.‧, um ‧.‧ Uhr
Wnioski o pozwolenie na przywóz muszą być składane w poniedziałki i wtorki każdego tygodnia. Państwa Członkowskie powiadamiają Komisję następnego dnia roboczego o zawartych w nich informacjachDie Einfuhrlizenzanträge sind jeweils am Montag und Dienstag einer Woche zu stellen, und die Mitgliedstaaten teilen der Kommission die in diesen Anträgen enthaltenen Angaben jeweils am darauf folgenden Arbeitstag mit
Jak Pani wie, takie było stanowisko komisji wyrażone we wtorek i sądzimy, że możemy teraz przejść do dalszych dyskusji z Radą w celu osiągnięcia zadowalającego wyniku.Wie Sie wissen, war dies die am Dienstag zum Ausdruck gebrachte Auffassung des Ausschusses, und wir denken, dass wir jetzt zu weiteren Diskussionen mit dem Rat im Hinblick auf die Erzielung eines zufriedenstellenden Ergebnisses übergehen können.
W drodze odstępstwa od art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ termin składania ofert w odpowiedzi na poszczególne zaproszenia do składania ofert upływa o godzinie ‧.‧ (czasu obowiązującego w Brukseli) w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiącaAbweichend von Artikel ‧ Absatz ‧ der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ endet die Frist für die Einreichung der Angebote für eine Einzelausschreibung am ersten und am dritten Dienstag jedes Monats um ‧.‧ Uhr, Brüsseler Zeit
Poniedziałek/Wtorek/Środa: bez zmian.Montag/Dienstag/Mittwoch: Keine Änderung.
składanie poprawek do rezolucji kompromisowych: ‧ listopada, wtorek, godzÄnderungsanträge zu den Kompromissentschließungsanträgen, über die abgestimmt werden soll: Dienstag, ‧. November, ‧.‧ Uhr
Właściwe wartości wT i wR określono w załącznikuDie entsprechenden Werte für WT und WR sind in Anhang ‧ angegeben
PON WT ŚR CZW PT SOB NDMo Di Mi Do Fr Sa So
Wniosek grupy PSE dążący do włączenia do porządku obrad we wtorek po południu, oświadczenia Komisji w sprawie sytuacji Romów we Włoszech, bez składania projektu rezolucjiAntrag der PSE-Fraktion, eine Erklärung der Kommission zur Lage der Roma in Italien- ohne Einreichung von Entschließungsanträgen- in die Tagesordnung vom Dienstagnachmittag aufzunehmen
Uda nam się do wtorku?Schaffen wir das bis Dienstag?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 433 zdań frazy wtorek.Znalezione w 0,522 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.