Tłumaczenia na język niemiecki:

  • niederschlagshoehe   

Przykładowe zdania z "suma opadów", pamięć tłumaczeniowa

add example
Średnie wartości temperatury (‧,‧ °C), nasłonecznienia (niemal ‧ godzin) i sumy opadów (‧ mm) za ostatnie ‧ lat (stan z ‧ r.) kształtują się znacznie powyżej średniej z innych niemieckich obszarów uprawySo liegen z.B. die Durchschnittswerte der letzten ‧ Jahre (Stand ‧) mit einer Temperatur von ‧,‧ Grad Celsius, knapp ‧ Sonnenstunden und einer Niederschlagsmenge von ‧ mm weit über den ‧ jährigen Durchschnittswerten der anderen deutschen Anbaugebiete
Chmiel Tettnanger Hopfen uprawiany jest w niespotykanych warunkach klimatycznych (średnia temperatura roczna, nasłonecznienie, suma opadówDer Tettnanger Hopfen findet klimatische Bedingungen vor (Mittelwerte der Jahresdurchschnittstemperatur, Sonnenscheindauer und Niederschlagsmenge) die einzigartig sind
Roczna suma opadów wynosi ‧ mmDie Jahresniederschlagsmenge beträgt ‧ mm
Alföldi kamillavirágzat zawdzięcza swoje wyjątkowe właściwości (zob. pkt ‧.‧) ekologicznym cechom siedliska, tj. glebie, liczbie godzin nasłonecznienia i rocznej sumie opadów atmosferycznychDie Alföldi kamillavirágzat verdankt ihre einzigartigen Eigenschaften (siehe ‧.‧) der ökologischen Beschaffenheit ihres Ursprungsgebiets, also dem Boden, der Anzahl der Sonnenstunden und der jährlichen Niederschlagsmenge
Trwałe użytki zie lone ( w połączeniu z gospodarstwami mleczarskimi ) w regionach , w których roczne sumy opadów atmosferycznych nie przekraczają 800 mm , są najbar dziej narażone na wzrost temperatur .Am empfindlichsten auf wärmere Temperaturen wird das Dauergrünland ( und damit die Milchwirtschaft ) in Regionen reagieren , in denen die jährliche Niederschlagsmenge unter 800 mm liegt .
Średnia roczna suma opadów waha się między ‧–‧ mmDie Jahresniederschlagsmenge schwankt zwischen ‧ und ‧ mm
roczna suma opadów wynosząca ‧ mmdie Niederschläge von jährlich ‧ mm
Górzysty i półgórzysty teren regionu, umiarkowane roczne opady deszczu (około ‧ mm), łagodne zimy, stosunkowo suche i ciepłe lato (w czasie którego opady deszczu stanowią ‧ % rocznej sumy opadów deszczu), silne nasłonecznienie, suche i umiarkowane północne wiatry oraz pagórkowaty charakter regionu (sprzyjający wyjątkowo intensywnemu naświetleniu i krążeniu powietrza w sadach- niezbędnym elementom wpływającym na jakość oliwy) sprawiają, że produkowana oliwa jest bogata w substancje barwiące, a co za tym idzie, ma intensywniejszy kolor oraz delikatniejszy i lepszy smakDie Gebirgs- und Hügellage der Region, die mittlere jährliche Niederschlagsmenge (rund ‧ mm), der milde Winter, ein Sommer, der relativ trocken und warm ist (in dessen Verlauf jedoch willkommene ‧ % der gesamten Jahresniederschlagsmenge fallen), die starke Sonnenbestrahlung, die mäßigen trockenen Nordwinde und die Höhenlage der Region (die für hervorragende Licht- und Windverhältnisse in den Olivenhainen sorgt- bekanntlich wichtige Voraussetzungen für eine hohe Olivenölqualität)- dies alles trägt dazu bei, dass das hier erzeugte Öl reich an Farbstoffen und daher kräftig gefärbt ist, gleichzeitig aber einen milden, angenehmen Geschmack hat
Suma rocznych opadów deszczu wynosi od ‧ do ‧ mm, przy czym największe opady występują zimą i na początku wiosny, a latem nie ma ich wcaleDie jährliche Niederschlagsmenge beträgt zwischen ‧ und ‧ mm, wobei die meisten Niederschläge im Winter und zum Frühlingsanfang zu verzeichnen sind und die Sommer trocken bleiben
Klimat jest ciepły, minimalne temperatury w okresie zimowym wynoszą około ‧ °C, a maksymalne temperatury w okresie letnim ‧ °C. Na obszarze produkcji jest ponad ‧ dni słonecznych rocznie, a średnia suma opadów, których większość przypada na listopad, grudzień i marzec, wynosi około ‧ l/m‧ rocznieDas Klima ist warm, die niedrigsten Temperaturen im Winter liegen bei rund ‧ °C, die höchsten Temperaturen im Sommer bei rund ‧ °C. Das Erzeugungsgebiet profitiert von über ‧ Sonnentagen im Jahr und verzeichnet im Jahresdurchschnitt eine Niederschlagsmenge von etwa ‧ Litern pro Quadratmeter, wobei die Niederschläge vor allem in die Monate November, Dezember und März fallen
Z klimatycznego punktu widzenia obszar ten charakteryzuje się dobrą sumą opadów (około ‧ mm rocznie) występujących głównie jesienią i wiosnąKlimatisch zeichnet sich die Region durch reichliche Niederschläge (circa ‧ mm/Jahr) aus, die überwiegend im Herbst und im Frühjahr fallen
opad sieci definiowany jest jako suma wysokości oczek (łącznie z węzłami) mokrej sieci rozciągniętej prostopadle do liny nośnejNetztiefe die addierte Höhe der nassen und senkrecht zur Korkleine gestreckten Maschen (einschließlich Knoten
Średnioroczne opady wynoszą od ‧ do ‧ mm, wilgotność względna od ‧ do ‧ %, a średnioroczne światło dzienne od ‧ do ‧ godzinDie mittlere jährliche Niederschlagsmenge liegt zwischen ‧ und ‧ mm, die relative Luftfeuchtigkeit zwischen ‧ und ‧ % und die durchschnittliche jährliche Sonnenscheindauer zwischen ‧ und ‧ Stunden
Klimat charakteryzuje się poziomem opadów niższym niż na innych obszarach równiny, przy czym deszcze występują częściej w okresie wiosennym niż letnimDas Klima ist durch eine im Vergleich zu anderen Flachlandgebieten geringere Niederschlagshäufigkeit geprägt, wobei es in den Frühjahrsmonaten öfter regnet als in den Sommermonaten
Roślinność jest wyjątkowa, między innymi ze względu na liczne gatunki endemiczne w piętrze alpejskim, które rosną na urwiskach skalnych, ale także i przede wszystkim na górskich łąkach i pastwiskach, a ich rozwojowi sprzyja specyficzny klimat i obfite deszcze, a czasami również opady śnieguDie Flora ist durch zahlreiche im Alpengebiet endemisch auftretende Felspflanzen sowie vor allem durch Weiden- und Wiesenpflanzen gekennzeichnet, deren Wachstum von dem besonderen Klima mit seinen reichlichen, teilweise als Schnee fallenden Niederschlägen begünstigt wird
warunki klimatyczne, opady i nawadnianieklimatischen Verhältnissen, Niederschlägen und Bewässerung
Klimat jest zasadniczo łagodny, a w okresie od października do maja występują obfite opady deszczuDas Klima ist vorwiegend mild, und im Zeitraum von Oktober bis Mai fällt reichlich Regen
Górskie środowisko alpejskie, charakteryzujące się niskimi temperaturami, wysokim poziomem opadów deszczu i glebami pochodzenia dolomitowego, umożliwia rozwój flory alpejskiej, bogatej w drzewa i trawy, bardzo wartościowej z punktu widzenia pszczelarstwa, co sprawia, że rejon Belluno jest obszarem odpowiednim dla produkcji cenionego miodu, wytwarzanego z gatunków roślin występujących wyłącznie lub w przeważającej mierze na górskich obszarach alpejskichDas bergige Alpengebiet, das sich durch niedrige Temperaturen, hohe Niederschlagsmengen und dolomithaltige Böden auszeichnet, begünstigt die Entstehung einer an Baum- und Bodenvegetation reichen und für die Imkerei besonders interessanten Flora, was das Gebiet um Belluno zu einem geschätzten Gebiet für die Honigherstellung aus ausschließlich oder vornehmlich alpinen Pflanzen macht
Krajobraz Kampanii od zawsze charakteryzowały uprawy jabłek Annurca, dzięki sprzyjającym warunkom geograficznym i klimatycznym, które umożliwiły ich rozpowszechnienie na terenach, gdzie dzięki rzeźbie geograficznej lub poziomowi opadów (‧–‧ m‧/ha w okresie od wiosny do jesieni) rośliny mają właściwą głębokość korzeni ponad ‧ cm, a gleby charakteryzują się wartością nawapnienia poniżej ‧ oraz zasolenia wyrażonego w mS/cm poniżejDer Anbau des Annurca-Apfels prägt seit jeher die Landschaft Campaniens, dank günstiger bodenklimatischer Bedingungen
W zakresie warunków klimatycznych temperatury na obszarze określonym w pkt ‧ osiągają średnie minimalne wartości ‧–‧ °C i średnie maksymalne wartości ‧–‧ °C, a roczny poziom opadów deszczu wynosi ‧–‧ mmWas die klimatischen Bedingungen angeht, so weist das in Punkt ‧ genannte Gebiet durchschnittliche Mindesttemperaturen von ‧-‧° C und durchschnittliche Höchsttemperaturen von ‧-‧° C sowie eine jährliche Niederschlagsmenge von ‧-‧ mm auf
Podczas tego okresu zimowego susz paszowy także jest dostarczany w ilości nieprzekraczającej zazwyczaj ‧ % całości paszy, aby zaspokoić potrzeby zwierząt w czasie silnych opadów deszczu, śniegu oraz mrozuIn der Winterzeit wird ferner Trockenfutter eingesetzt (gewöhnlich beträgt der Anteil höchstens ‧ %), um an Tagen mit starkem Niederschlag, Schnee und Kälte den Bedarf zu decken
Podobnie niewielka ilość opadów powoduje wzrost poziomu naturalnych przeciwutleniaczyDie geringe Niederschlagsmenge führt außerdem zu einem höheren Gehalt an natürlichen Antioxidantien
mając na uwadze, że w przeszłości Afryka w znikomym stopniu przyczyniała się do zmian klimatycznych, a jednak jako kontynent będzie musiała ponieść ich najsroższe konsekwencje (według szacunków IPCC do ‧ r. od ‧ do ‧ milionów osób w Afryce zostanie narażone na niedostatek wody, a w tym samym okresie w niektórych krajach uzależnione od opadów deszczu plony rolne ulegną zmniejszeniu o ‧ %in der Erwägung, dass der historische Beitrag Afrikas zu den Gründen des Klimawandels nicht nennenswert ist, während Afrika als Kontinent von dessen Folgen äußerst stark in Mitleidenschaft gezogen werden wird; in Erwägung der Prognosen der IPCC, wonach zwischen ‧ und ‧ Millionen Menschen in Afrika unter einer Zunahme des Wasserstresses bis ‧ leiden werden und in einigen Ländern der im Beregnungsanbau erzielte Ertrag im gleichen Zeitraum um ‧ % zurückgehen wird
natężenie i czas trwania opadów (deszczu i śnieguIntensität und Dauer des Niederschlags (Regen und Schnee
Coraz bardziej aktualne stają się następujące kwestie: poziom opadów, zbyt wysoki poziom opadów, powodzie, podnoszące się poziomy mórz itd.Regen, heftige Regenfälle, Überflutungen, steigende Meeresspiegel und so weiter werden ein immer gravierenderes Problem.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4703 zdań frazy suma opadów.Znalezione w 3,491 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.