Tłumaczenia na język niemiecki:

  • im Stau stehen   

Przykładowe zdania z "stać w korku", pamięć tłumaczeniowa

add example
pytanie zadane zgodnie z regułą niebieskiej kartki, skierowane do posła van der Stoepa - (NL) Panie Przewodniczący! Chciałabym zadać Posłowi van der Stoepowi następujące pytanie: gdyby miano przywrócić kontrole graniczne, to co powiedziałby Pan Poseł van der Stoep holenderskim urlopowiczom wracającym z dwutygodniowych wakacji we Francji, pragnącym przekroczyć granicę pomiędzy Antwerpią a Hazeldonk, którzy w drodze do domu znajdą się w wielokilometrowym korku, tym samym, w którym stoją kierowcy ciężarówek jadący do portu w Rotterdamie, by rozładować swój ładunek?eine "Blue-Card"Frage an Herrn van der Stoep. - (NL) Herr Präsident, ich möchte Herrn van der Stoep folgende Frage stellen: Wenn Grenzkontrollen wiedereingeführt werden sollten, was würde Herr van der Stoep den niederländischen Urlaubern sagen, die aus einem vierzehntägigen Urlaub aus Frankreich zurückkehren und die Grenze zwischen Antwerpen und Hazeldonk überqueren wollen und die auf ihrem Heimweg schließlich in einer kilometerlangen Schlange landen, wie auch die LkW-Fahrer auf ihrem Weg zum Hafen von Rotterdam, um ihre Ladung abzuladen?
Każdy zestaw produktu InductOs zawiera: • ‧ mg diboterminy alfa w postaci jałowego proszku w fiolce ze szkła typu I o pojemności ‧ ml z korkiem z gumy bromobutylowej zabezpieczonym zrywalnym aluminiowym kapslem i plastikowym wieczkiem; • rozpuszczalnik do odtwarzania w fiolce ze szkła typu I o pojemności ‧ ml z korkiem z gumy bromobutylowej zabezpieczonym zrywalnym aluminiowym kapslem i plastikowym wieczkiem; • jałowe podłoże w opakowaniu blistrowym z polichlorku winylu (PCW) szczelnie zamkniętym wieczkiem Tyvek; • ‧ jałowe jednorazowe strzykawki polipropylenowe o pojemności ‧ ml; • ‧ jałowe igły (ze stali nierdzewnejmg des sterilen Dibotermin alfa Pulvers in einer ‧ ml Durchstechflasche (Type I Glas), verschlossen mit Brombutylkautschuk-Stopfen und versiegelt mit einem " Flip-off"-Siegel aus Aluminium und einer Plastikkappe. Lösungsmittel zur Rekonstitution in einer ‧ ml Durchstechflasche (Type I Glas), verschlossen mit Brombutylkautschuk-Stopfen und versiegelt mit einem " Flip-off"-Siegel aus Aluminium und einer Plastikkappe. Eine sterile Matrix in einer Polyvinylchlorid-(PVC) Blisterpackung mit einer verschweißten Tyvek-Versiegelung. Zwei sterile ‧ ml Einweg-Polypropylen-Spritzen. Zwei sterile Nadeln (Edelstahl
Staliśmy tego popołudnia w korku w Beltway przez dwie godzinyWir steckten an diesem Nachmittag zwei Stunden lang im Verkehr auf dem Beltway fest
Pokrycia z korka dzielą się na płytki z korka naturalnego (których głównym składnikiem jest zaglomerowany kompozyt korkowy), przewidziane do zastosowania z wykończeniem i na płytki z konstrukcyjnego korka (składające się z kilku warstw w tym z płyty, której głównym składnikiem lub rozwiązaniem technicznym jest korek prasowany lub inny rodzaj korka), przewidziane do zastosowania z wykończeniem powłoką ochronnąKorkbeläge lassen sich in unbehandelte Korkfliesen (deren Hauptbestandteil agglomerierter Mischkork ist und deren Oberfläche endzubehandeln ist) und in Fertigkorkplatten (die aus mehreren Schichten einschließlich einer Faserplatte bestehen, deren Hauptbestandteil agglomerierter Kork ist oder die Kork als Trägermaterial hat und die eine fertig behandelte Lauffläche aufweist
podkreśla, że niedopuszczalna jest sytuacja, w której samochody ciężarowe stoją w kolejkach sięgających ‧ km po unijnej stronie granicy, i dlatego wzywa Rosję do usprawnienia procedur na granicach i wprowadzenia środków uzgodnionych z UE w celu ograniczenia korkówbetont, dass bis zu ‧ Kilometer lange Lastwagenstaus auf der EU-Seite der Grenze unannehmbar sind, und fordert Russland daher auf, seine Verfahren an den Grenzen zu straffen und die mit der EU vereinbarten Maßnahmen zur Reduzierung dieser Staus umzusetzen
Dlaczego? 400 milionów Europejczyków mieszka w miastach. Te 400 milionów osób marnuje mnóstwo czasu stojąc codziennie w korkach, co ma znaczny wpływ na ich życie.Warum? 400 Millionen Europäer leben in Städten und diese 400 Millionen Europäer sind von Lebensumständen betroffen, die sie dazu zwingen, täglich Zeit in Verkehrsstaus zu verschwenden.
Z pomocą Komisji powinniśmy być w stanie znaleźć różne dźwignie finansowe, by zlikwidować lub zmniejszyć korki, które paraliżują życie miast i ich mieszkańców.Mit Hilfe der Kommission sollten wir in der Lage sein, unterschiedliche finanzielle Hebel anzusetzen, um die Verkehrsstaus zu beseitigen oder abzubauen, die das Leben der Städte und ihrer Bewohner lahmlegen.
Teraz musimy sprawić, aby kolejowy transport towarowy stał się atrakcyjniejszy dla firm, bowiem jeśli część towarów zacznie być przewożona koleją zamiast transportem drogowym, oznaczać to będzie zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i zmniejszenie liczby samochodów ciężarowych, które utknęły w korkach na drogach i autostradach.Wir müssen den Schienengüterverkehr jetzt attraktiver machen für Unternehmen, denn wenn Güter nicht länger auf der Straße sondern mit der Eisenbahn transportiert werden, bedeutet das, dass weniger Treibhausgase ausgestoßen werden und weniger LKWs in Staus auf Autobahnen und Straßen stecken.
Roztwór do wstrzykiwań ‧, ‧ ml w ampułko-strzykawce (szkło typu I), z gumowym korkiem i z igłą ze stali nierdzewnejml Injektionslösung in einer Fertigspritze aus Glas Typ I mit einem Gummistopfen und einer Injektionsnadel aus rostfreiem Stahl
Strzykawka znajdująca się w półautomatycznym wstrzykiwaczu wykonana jest ze szkła typu I, z gumowym korkiem i z igłą ze stali nierdzewnej; strzykawka zawiera roztwór do wstrzykiwań ‧, ‧ mlDie Spritze in dem Fertigpen ist aus Glas Typ I mit einem Gummistopfen und einer Injektionsnadel aus rostfreiem Stahl hergestellt und enthält ‧ ml Injektionslösung
CPA ‧.‧.‧: Korek naturalny, oczyszczony lub z grubsza ukształtowany w bloki, płyty, arkusze lub taśmy; kruszony, granulowany lub mielony; odpady z korkaCPA ‧.‧.‧: Naturkork, entrindet, zwei- oder vierseitig grob zugerichtet, in Würfeln, Platten, Blättern, Streifen oder anderen Formen; Korkabfälle; Korkschrot und Korkmehl
Wygląda on różnie w zależności od rodzaju zamknięcia butelki (kapsel metalowy, kapsel koronowy, korek z korka naturalnego lub plastikuJe nach Art der Flaschenverschlüsse (Metallkapsel, Kronenkorken, Naturkorken oder Plastikstopfen) werden unterschiedliche Aphrometer verwendet
nr ‧ (Korek naturalny, oczyszczony lub zgrubnie wyrównany, lub w postaci prostokątnych (włączając kwadratowe) bloków, płyt, arkuszy lub pasów (włącznie z półfabrykatem do produkcji korków lub zatyczekNr. ‧: Naturkork, entrindet, zwei oder vierseitig grob zugerichtet oder in in Würfeln, Platten, Blättern oder Streifen von quadratischer oder rechteckiger Form (einschließlich scharfkantige Rohlinge zum Herstellen von Stopfen
Po wypełnieniu, drugi koniec kolumny z wypełnieniem jest zakorkowany twardym korkiem z silanizowanej wełny szklanej, wystające końcówki są odcinane, a korek dociskany w kolumnie na głębokość kilku milimetrów, za pomocą łopatkiNach dem Befuellen wird das andere Ende der Säule mit einem fest zusammengedrückten Stück silanisierter Glaswolle verstöpselt, wobei das überstehende Ende abgeschnitten und der Stöpsel mit einem Spatel einige Millimeter in die Säule hineingedrückt wird
Do produktów pośrednich znajdujących się w butelkach zaopatrzonych w korek w kształcie grzybka umocowany za pomocą węzłów lub spinek albo cechujących się nadciśnieniem wynoszącym co najmniej trzy bary, spowodowanym obecnością dwutlenku węgla w roztworze Państwa Członkowskie mają prawo stosować taką samą stawkę, jak stawka przewidziana dla produktów objętych zakresem stosowania art. ‧ ust. ‧, pod warunkiem że stawka ta jest wyższa niż krajowa stawka podatku od produktów pośrednichAuf Zwischenerzeugnisse, die in Flaschen mit Schaumweinstopfen, die durch besondere Haltevorrichtungen befestigt sind, abgefüllt sind oder einen auf gelöstes Kohlendioxid zurückzuführenden Überdruck von ‧ bar oder mehr aufweisen, können die Mitgliedstaaten den Satz anwenden, der für Erzeugnisse im Sinne des Artikels ‧ Nummer ‧ gilt, sofern dieser Satz den nationalen Verbrauchsteuersatz für Zwischenerzeugnisse übersteigt
znajdują się w butelkach zaopatrzonych w korek w kształcie grzybka, umocowany za pomocą węzłów lub spinek albo cechują się nadciśnieniem wynoszącym co najmniej trzy bary, spowodowanym obecnością dwutlenku węgla w roztworzein Flaschen mit Schaumweinstopfen, die durch besondere Haltevorrichtungen befestigt sind, abgefüllt sind oder einen auf gelöstes Kohlendioxid zurückzuführenden Überdruck von ‧ bar oder mehr aufweisen
Powinny zostać określone przepisy mające na celu wprowadzenie w życie ust. ‧, jak również odstępstwa odnoszące się do oznakowań na korku, o których mowa w pierwszym punkcie, ust. ‧. gdy, w przypadku kontroli przez odpowiednie władze, wino musujące nie zostanie uznane za gatunkowe wino musujące porZu Nummer ‧ werden Durchführungsbestimmungen erlassen, desgleichen Ausnahmebestimmungen bezüglich der Angaben auf dem Stopfen im Sinne von Nummer ‧ Absatz ‧, im Falle, daß ein Schaumwein bei der Kontrolle durch die zuständige Behörde nicht als Qualitätsschaumwein b.A. anerkannt wird
Proszek w fiolce (szkło typu ‧) z korkiem (butylowa guma) i rozpuszczalnik w fiolce (szkło typu ‧) z korkiem (chlorobutylowa guma) w opakowaniu po ‧ lubPulver in einem Fläschchen (Glasart I) mit einem Stopfen (Butyl-Gummi) und Lösungsmittel in einem Fläschchen (Glasart I) mit Stopfen (Chlorobutyl-Gummi) in Packungsgrößen zu ‧x‧ und ‧x‧ Impfdosis
Proszek w fiolce (szkło typu I) z korkiem (butylowa guma) i wieczkiem typu flip-off (aluminium) i rozpuszczalnik w fiolce (szkło typu I) z korkiem (chlorobutylowa guma) i wieczkiem typu flip-off (aluminium) w opakowaniu po ‧ lubPulver in einem Fläschchen (Glasart I) mit einem Stopfen (Butyl-Gummi) und Flip-off-Verschluss (Aluminium) und Lösungsmittel in einem Fläschchen (Glasart I) mit Stopfen (Chlorobutyl-Gummi) und Flip-off-Verschluss (Aluminium) in Packungsgrößen zu ‧x‧ und ‧x‧ Impfdosis
Trzymając pionowo strzykawkę z wodą do wstrzykiwań (SWFI), chwycić pręt tłoka w połowie i przytwierdzić do strzykawki poprzez wkręcenie go zgodnie z ruchem wskazówek zegara w korek (CHalten Sie die sterile wassergefüllte Spritze aufrecht, nehmen Sie den Kolbenstempel wie in der Abbildung gezeigt und schrauben Sie den Stempel durch Drehen im Uhrzeigersinn in den Gewindestopfen (C
Umieść termometr, wyskalowany w dziesiątych częściach stopnia przez korek, tak aby pojemnik z rtęcią znalazł się w środku cieczyDarauf wird ein in Zehntelgrade geteiltes Naphthalinthermometer mit einem durchbohrten Korkstopfen so eingesetzt, dass sich die Quecksilberkugel in der Mitte der Flüssigkeit befindet
j. m. proszku w ‧ ml fiolce (szkło typu I) z korkiem (butyl) i kapslem typu „ flip off ” (aluminium) oraz ‧ ml rozpuszczalnika w ampułko-strzykawce (szkło typu I) z tłokiem zakończonym korkiem (butyl), osłona końcówki (butyl) i jałowa nasadka na fiolkę, jałowy zestaw do infuzji, gaziki nasączone alkoholem, plaster i gazaI.E.Pulver in einer ‧ ml-Durchstechflasche (Typ I Glas) mit Butyl-Gummistopfen und flip-off-Kappe (Aluminium) und ‧ ml Lösungsmittel in einer Fertigspritze (Typ I Glas) mit einem Verschlussstopfen für den Kolben (Butyl), einer Spritzenkappe (Butyl) und einem sterilen Adapter für die Durchstechflasche als Hilfsmittel zur Rekonstitution, ein steriles Infusionsset, zwei Alkoholtupfer, ein Heftpflaster und ein Tupfer aus Verbandmull
Umieść termometr, wyskalowany w dziesiątych częściach stopnia przez korek tak, aby pojemnik z rtęcią znalazł się w środku cieczyDarauf wird ein in Zehntelgrade geteiltes Naphthalinthermometer mit einem durchbohrten Korkstopfen so eingesetzt, dass sich die Quecksilberkugel in der Mitte der Flüssigkeit befindet
j. m. proszku w fiolce ‧ ml (szkło typu ‧) z korkiem (chlorobutyl) i kapslem typu flip-off (aluminium) oraz ‧ ml rozpuszczalnika w ampułko-strzykawce (szkło typu ‧) z tłokiem zakończonym korkiem (bromobutyl), osłona końcówki (bromobutyl), jałowy zestaw do pobierania roztworu z filtrem, jałowy zestaw do infuzji, ‧ gaziki nasączone alkoholem, przylepiec oraz gazaI.E.Pulver in einer ‧ ml Durchstechflasche (Typ I Glas) mit einem Verschlussstopfen (Chlorbutyl) und einem Flip-Off-Deckel (Aluminium) und ‧ ml Lösungsmittel in einer vorgefüllten Spritze (Typ I Glas) mit einem Verschlussstopfen für den Kolben (Brombutyl), einer Spritzenkappe (Brombutyl) und einem sterilen Adapter für die Durchstechflasche als Hilfsmittel zur Rekonstitution, einem sterilen Infusionsset, zwei Alkoholtupfern, einem Heftpflaster und einem Tupfer aus Verbandmull
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1490840 zdań frazy stać w korku.Znalezione w 645,018 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.