Tłumaczenia na język niemiecki:

  • im Stau stehen   

Przykładowe zdania z "stać w korku", pamięć tłumaczeniowa

add example
Z pomocą Komisji powinniśmy być w stanie znaleźć różne dźwignie finansowe, by zlikwidować lub zmniejszyć korki, które paraliżują życie miast i ich mieszkańców.Mit Hilfe der Kommission sollten wir in der Lage sein, unterschiedliche finanzielle Hebel anzusetzen, um die Verkehrsstaus zu beseitigen oder abzubauen, die das Leben der Städte und ihrer Bewohner lahmlegen.
Roztwór do wstrzykiwań ‧, ‧ ml w ampułko-strzykawce (szkło typu I), z gumowym korkiem i z igłą ze stali nierdzewnejml Injektionslösung in einer Fertigspritze aus Glas Typ I mit einem Gummistopfen und einer Injektionsnadel aus rostfreiem Stahl
pytanie zadane zgodnie z regułą niebieskiej kartki, skierowane do posła van der Stoepa - (NL) Panie Przewodniczący! Chciałabym zadać Posłowi van der Stoepowi następujące pytanie: gdyby miano przywrócić kontrole graniczne, to co powiedziałby Pan Poseł van der Stoep holenderskim urlopowiczom wracającym z dwutygodniowych wakacji we Francji, pragnącym przekroczyć granicę pomiędzy Antwerpią a Hazeldonk, którzy w drodze do domu znajdą się w wielokilometrowym korku, tym samym, w którym stoją kierowcy ciężarówek jadący do portu w Rotterdamie, by rozładować swój ładunek?eine "Blue-Card"Frage an Herrn van der Stoep. - (NL) Herr Präsident, ich möchte Herrn van der Stoep folgende Frage stellen: Wenn Grenzkontrollen wiedereingeführt werden sollten, was würde Herr van der Stoep den niederländischen Urlaubern sagen, die aus einem vierzehntägigen Urlaub aus Frankreich zurückkehren und die Grenze zwischen Antwerpen und Hazeldonk überqueren wollen und die auf ihrem Heimweg schließlich in einer kilometerlangen Schlange landen, wie auch die LkW-Fahrer auf ihrem Weg zum Hafen von Rotterdam, um ihre Ladung abzuladen?
Teraz musimy sprawić, aby kolejowy transport towarowy stał się atrakcyjniejszy dla firm, bowiem jeśli część towarów zacznie być przewożona koleją zamiast transportem drogowym, oznaczać to będzie zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i zmniejszenie liczby samochodów ciężarowych, które utknęły w korkach na drogach i autostradach.Wir müssen den Schienengüterverkehr jetzt attraktiver machen für Unternehmen, denn wenn Güter nicht länger auf der Straße sondern mit der Eisenbahn transportiert werden, bedeutet das, dass weniger Treibhausgase ausgestoßen werden und weniger LKWs in Staus auf Autobahnen und Straßen stecken.
Strzykawka znajdująca się w półautomatycznym wstrzykiwaczu wykonana jest ze szkła typu I, z gumowym korkiem i z igłą ze stali nierdzewnej; strzykawka zawiera roztwór do wstrzykiwań ‧, ‧ mlDie Spritze in dem Fertigpen ist aus Glas Typ I mit einem Gummistopfen und einer Injektionsnadel aus rostfreiem Stahl hergestellt und enthält ‧ ml Injektionslösung
Każdy zestaw produktu InductOs zawiera: • ‧ mg diboterminy alfa w postaci jałowego proszku w fiolce ze szkła typu I o pojemności ‧ ml z korkiem z gumy bromobutylowej zabezpieczonym zrywalnym aluminiowym kapslem i plastikowym wieczkiem; • rozpuszczalnik do odtwarzania w fiolce ze szkła typu I o pojemności ‧ ml z korkiem z gumy bromobutylowej zabezpieczonym zrywalnym aluminiowym kapslem i plastikowym wieczkiem; • jałowe podłoże w opakowaniu blistrowym z polichlorku winylu (PCW) szczelnie zamkniętym wieczkiem Tyvek; • ‧ jałowe jednorazowe strzykawki polipropylenowe o pojemności ‧ ml; • ‧ jałowe igły (ze stali nierdzewnejmg des sterilen Dibotermin alfa Pulvers in einer ‧ ml Durchstechflasche (Type I Glas), verschlossen mit Brombutylkautschuk-Stopfen und versiegelt mit einem " Flip-off"-Siegel aus Aluminium und einer Plastikkappe. Lösungsmittel zur Rekonstitution in einer ‧ ml Durchstechflasche (Type I Glas), verschlossen mit Brombutylkautschuk-Stopfen und versiegelt mit einem " Flip-off"-Siegel aus Aluminium und einer Plastikkappe. Eine sterile Matrix in einer Polyvinylchlorid-(PVC) Blisterpackung mit einer verschweißten Tyvek-Versiegelung. Zwei sterile ‧ ml Einweg-Polypropylen-Spritzen. Zwei sterile Nadeln (Edelstahl
podkreśla, że niedopuszczalna jest sytuacja, w której samochody ciężarowe stoją w kolejkach sięgających ‧ km po unijnej stronie granicy, i dlatego wzywa Rosję do usprawnienia procedur na granicach i wprowadzenia środków uzgodnionych z UE w celu ograniczenia korkówbetont, dass bis zu ‧ Kilometer lange Lastwagenstaus auf der EU-Seite der Grenze unannehmbar sind, und fordert Russland daher auf, seine Verfahren an den Grenzen zu straffen und die mit der EU vereinbarten Maßnahmen zur Reduzierung dieser Staus umzusetzen
Dlaczego? 400 milionów Europejczyków mieszka w miastach. Te 400 milionów osób marnuje mnóstwo czasu stojąc codziennie w korkach, co ma znaczny wpływ na ich życie.Warum? 400 Millionen Europäer leben in Städten und diese 400 Millionen Europäer sind von Lebensumständen betroffen, die sie dazu zwingen, täglich Zeit in Verkehrsstaus zu verschwenden.
Produkcja korka oraz artykułów nie opartych na drewnie (jagody, grzyby oraz usługi związane ze środowiskiem naturalnym) powinna zostać w pełni włączona do analizy przyszłych zmianDie Erzeugung von Kork und Nicht-Holzprodukten wie Beeren, Pilzen und Umweltdiensten sollte bei der Analyse des sich abzeichnenden Wandels sorgfältig einbezogen werden
Należy użyć ‧-mililitrowej kolby uszczelnionej korkiem szklanym, wyposażonej w rurkę szklaną o długości ‧ mm, o średnicy wewnętrznej ‧ mm. Dolna część rurki jest zwężona i przebita otworem poprzecznym (urządzenie antyporywoweEine ‧ ml-Phiole verwenden, die mit einem Glasstöpsel verschlossen wird und mit einer Glasröhre von ‧ mm Innendurchmesser und ‧ mm Länge versehen ist. Der untere Teil dieser Röhre ist effiliert und mit einer Längsbohrung versehen (Abscheider
Utknąłem w korkuSaß im Stau fest
Oprócz tego opóźnienia na skutek korków powodują znaczące straty ekonomiczne w sektorze transportu.Außerdem entstehen durch Verkehrsstaus große wirtschaftliche Schäden im Transportsektor.
Wiemy, że w niektórych sektorach przemysłu, takich jak przemysł włókienniczy, odzieżowy i obuwniczy jak również w niektórych obszarach przemysłu spożywczego, przy produkcji korka, kabli, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, kobiety stanowią większość pracowników, podczas gdy ich udział w sektorach zaawansowanych technologii jest ograniczony.Bekanntlich sind Frauen in einigen Industriesektoren wie Textil und Bekleidung, Schuhe, Lebensmittel, Kork, Kabel sowie elektrische und elektronische Geräte überrepräsentiert, während sie in Hochtechnologiesektoren noch unterrepräsentiert sind.
Wytwarzanie produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu, z wyjątkiem produktów rybołówstwa i akwakultury, których dotyczy rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧, jak również produktów objętych kodami CN ‧, ‧ i ‧ (produkty wytwarzane z korkaErzeugung der in Anhang I des EG-Vertrags aufgeführten Erzeugnisse mit Ausnahme der unter die Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ fallenden Erzeugnisse sowie der Erzeugnisse der KN-Codes ‧, ‧ und ‧ (Korkerzeugnisse
W sekcji GL (Nieobrobiony korek i odpady drewnaIn Abschnitt GL (Abfälle von nicht behandeltem Kork und Holz
Przedyskutowane dziś wnioski są dwoma ważnymi korkami naprzód, jakie podjęliśmy w ramach globalnej strategii walki z oszustwami podatkowymi na szczeblu wspólnotowym.Die Vorschläge, die wir heute diskutiert haben sind zwei große Schritte vorwärts im Rahmen der globalen Strategie gegen Steuerbetrug auf EU-Niveau.
Wzrasta także liczba przypadków skandalicznych opóźnień w wypłacaniu należnych wynagrodzeń i innych należnych pracownikom świadczeń, jak ma to miejsce w wytwórniach korka, niektórych zakładach włókienniczych i przedsiębiorstwach np. sektora ceramicznego czy metalurgicznego.Die skandalösen Verspätungen bei der Lohnzahlung und anderen den Arbeitnehmern zustehenden Vergütungen nehmen ebenfalls zu, z. B. in Korkfabriken, einigen Textilfirmen sowie der Keramikindustrie und Metallurgie.
Odwrócić fiolkę do góry dnem na co najmniej ‧ sekund, tak, by roztwór spłynął w kierunku korkaDrehen Sie die Durchstechflasche für mindestens ‧ Sekunden auf den Kopf und lassen Sie die Lösung zum Stopfen fließen
Azomyr roztwór doustny dostępny jest w butelkach po ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ i ‧ ml, zamykanych korkiem z blokadą uniemożliwiającą otwarcie ich przez dzieciAzomyr Lösung zum Einnehmen ist erhältlich in Flaschen mit kindersicherer Verschlusskappe mit ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ und ‧ ml
Jeśli w fiolce pozostał płyn, należy odwróć fiolkę, cofnąć igłę do pozycji, w której otwór igły będzie znajdował się wewnątrz korkaFalls Lösung in der Durchstechflasche zurückbleibt, halten Sie die Durchstechflasche kopfüber und ziehen Sie die Nadel langsam zurück, bis die Spitze der Nadel noch gerade auf der Innenseite des Stopfens sichtbar ist
j. m. proszku w ‧ ml fiolce (szkło typu I) z korkiem (butyl) i kapslem typu „ flip off ” (aluminium) oraz ‧ ml rozpuszczalnika w ampułko-strzykawce (szkło typu I) z tłokiem zakończonym korkiem (butyl), osłona końcówki (butyl) i jałowa nasadka na fiolkę, jałowy zestaw do infuzji, gaziki nasączone alkoholem, plaster i gazaI.E.Pulver in einer ‧ ml-Durchstechflasche (Typ I Glas) mit Butyl-Gummistopfen und flip-off-Kappe (Aluminium) und ‧ ml Lösungsmittel in einer Fertigspritze (Typ I Glas) mit einem Verschlussstopfen für den Kolben (Butyl), einer Spritzenkappe (Butyl) und einem sterilen Adapter für die Durchstechflasche als Hilfsmittel zur Rekonstitution, ein steriles Infusionsset, zwei Alkoholtupfer, ein Heftpflaster und ein Tupfer aus Verbandmull
Proszek znajduje się w fiolce z przezroczystego szkła z gumowym korkiem i aluminiowym kapslem, błękitnym plastikowym kapturkiemDas Pulver ist in einer klaren Durchstechflasche aus Glas mit einem Gummistopfen und einer Aluminiumversiegelung mit blauem abnehmbaren Schnappdeckel aus Plastik enthalten
Zawiesina w fiolce o pojemności ‧ ml (ze szkła bezbarwnego typu I) z otoczonym nasadką (aluminiową) korkiem (z gumy chlorobutylowej (typu I)) i zdejmowanym wieczkiem (polipropylenowymml Suspension in einer Durchstechflasche (farbloses Glas, Typ ‧) mit einer Bördelkappe (Aluminium), einem Stopfen (Chlorbutylgummi, Typ ‧) und einem Abreißdeckel (Polypropylen
Po ogrzaniu wyjąć fiolkę umieszczoną w pojemniku osłonowym.Przetrzeć gumowy korek dołączonym gazikiem, nasączonym środkiem antyseptycznymDurchstechflasche aus dem Kit auf Raumtemperatur (‧ oC ‧ °C) erwärmen und in eine geeignete Abschirmung stellen; Gummiseptum mit Steriltupfer desinfizieren
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1609954 zdań frazy stać w korku.Znalezione w 254,561 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.