wymowa: IPA: [stuw] stuw    

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Tisch   
  (Noun  m) (noun   )
   
  mebel w postaci poziomej płaszczyzny (blatu) podpartej na nogach, służący zwykle do ułatwienia spożywania posiłków lub pracy;
   
  Ein Möbelstück, das üblicherweise aus einer harten, flachen, horizontalen Fläche besteht, die über den Boden erhoben ist und von drei oder mehr Beinen (gewöhnlich vier) stabilisiert wird.
 • Tabelle   
 • Tafel   
  (noun   )
 • Werkbank   
  (Noun  f)
 • tafel   
 • tisch   

Pozostałe znaczenia:

 
posiłek z wielu dań wyłożonych na stole lub sposób odżywiania się
 
środ. środowiskowy wyraz używany w sformułowaniach bryżowych dotyczących partii lub rozdania, albo zagrywki z wyłożonych kart
 
urządzenie techniczne o różnych zastosowaniach, w formie blatu stojącego na kilku nogach, będące osobnym stanowiskiem pracy
 
specjalny blat stojący na nogach, służący do prowadzenia przy nim konkretnej gry sprawnościowej

Picture dictionary

Tisch
Tisch

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (15)

blat stołuTischplatte
dekoracja stołuTafelschmuck
nakryć do stołuden Tisch decken
okrągły stółrunder tisch
Okrągły stółRunder Tisch
Pijana dziewczyna śpiąca przy stoleSchlafendes Mädchen
rycerze okrągłego stołurunder tisch
siadać do stołusich an den Tisch setzen
stół dla dwóch osóbTisch für zwei Personen
stół do tenisaTischtennistisch
stół jadalnyEßtisch
stół kuchennyKüchentisch
stół operacyjnyOperationstisch
stół tenisowyTischtennisplatte
Szwedzki stółBuffet; Smörgåsbord

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "stół", pamięć tłumaczeniowa

add example
Następnie należy próbkę częściową rozłożyć na stole przy użyciu pęsety lub stożkowej łopatki i oddzielić ziarna połamane, inne zboża, ziarna porośnięte, ziarna uszkodzone przez szkodniki, ziarna uszkodzone przez mróz, ziarna z przebarwionym zarodkiem, ziarna cętkowane, obce nasiona, sporysz, ziarna uszkodzone, ziarna zbutwiałe, plewy oraz żywe szkodniki i martwe owadyAnschließend wird diese Teilprobe auf einer Tischplatte zu einer flachen Schicht ausgebreitet und werden die Kategorien Bruchkorn, Fremdgetreide, Auswuchs, Schädlingsfraß, frostgeschädigte Körner, Körner mit Keimverfärbungen, fleckige Körner, Fremdkörner, Mutterkorn, verdorbene Körner, Brandbutten, Spelzen, lebende Schädlinge und tote Insekten mit Hilfe einer Pinzette oder eines Hornspatels ausgelesen
Panie i Panowie! Tak, mam na myśli kobiety i to nie tylko w związku z konfliktami zbrojnymi, co stanowi temat dzisiejszego posiedzenia, ale również w związku z gospodarką, ponieważ w końcu to kobiety muszą zadbać o to, by jedzenie znalazło się na stole, i to kobiety, wraz z dziećmi, szczególnie boleśnie odczuwają skutki biedy.Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich spreche von Frauen, und nicht nur in Verbindung mit bewaffneten Konflikten, was das Thema der heutigen Sitzung ist, sondern auch in Verbindung mit der Wirtschaft, denn schließlich sind es Frauen, die Essen auf den Tisch ihrer Familien bringen müssen, und es sind Frauen, die gemeinsam mit ihren Kindern besonders stark unter Armut zu leiden haben.
przyjmuje z zadowoleniem zamiar powrotu do stołu negocjacyjnego ze strony zarówno rządu Sri Lanki, jak i LTTE w lutym ‧ r. i potępia jednostronną odmowę LTTE uczestniczenia w drugiej rundzie negocjacji w Genewie, którą planowano na kwiecień ‧ rbegrüßt nachdrücklich die Initiative der Regierung von Sri Lanka und der LTTE, im Februar ‧ an den Verhandlungstisch zurückzukehren, und verurteilt daher die einseitige Weigerung der LTTE, an der zweiten Verhandlungsrunde in Genf teilzunehmen, die für April ‧ anberaumt war
Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z wymianą i rozpowszechnianiem informacji między krajowymi posiedzeniami okrągłego stołu, w tym regularnie wydawany biuletyn informacyjny i informacje rozsyłane drogą elektronicznąVeranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben in Verbindung mit dem Austausch und der Verbreitung von Informationen zwischen den nationalen Runden Tischen einschließlich regelmäßig erscheinender Mitteilungsblätter und elektronischer Informationen
Jeżeli UE ponownie popełni te błędy, nie będzie nawet mowy o miejscu dla niej przy stole negocjacyjnym.Wenn die EU diese Fehler erneut macht, braucht sie gar nicht erst an den Verhandlungen teilzunehmen.
Na pusty stos możesz przenieść każdą kartę ze szczytu stosu. Korzystaj z tego, aby dostać się do kart, które możesz ułożyć na stoleIst eine Ablage frei, so kann per Klick auf eine Karte auf einer anderen Ablage diese dorthin bewegt werden. Diese Karte sollte möglichst so gewählt werden, dass danach weitere Karten auf die Basis gelegt werden können
Sita mogą być zakładane na stół wibracyjnyDie Siebe sind gegebenenfalls auf einen Vibrationstisch zu montieren
W pokoju nie ma stołu.Es gibt keinen Tisch im Raum.
Jak wszyscy wiemy, można je znaleźć przy stole europejskim, uzgodnić pomiędzy nami i przywódcami krajów, które są głównym źródłem imigracji.Wie wir alle wissen, ist sie hier um den europäischen Tisch, zwischen uns und den Verantwortlichen der Herkunftsländer der Zuwanderung zu finden.
W tym pasjansie korzysta się z jednej talii. Celem jest ułożenie wszystkich kart na stole w kolejności rosnącej, bez przejmowania się koloramiNapoleons Grab wird mit einem Kartenpäckchen gespielt. Ziel des Spiels ist es, alle Karten als Familien aufsteigend auf der Basis anzuordnen, wobei die Farbe der Karte keine Rolle spielt
Z pewnością nie jest to łatwe zadanie, ale propozycje są na stole i państwa członkowskie mogą na tym wiele zyskać.Das wird sicher nicht leicht sein, aber die Vorschläge liegen auf dem Tisch, und die Länder könnten sich hier sehr vieles abrufen.
Na obu posiedzeniach podkreślono potencjał forum jako forum nieustannej dyskusji między indyjskimi i europejskimi członkami Okrągłego Stołu oraz instrumentu poprawiającego dialog między organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w ogóleDie Teilnehmer der Treffen hoben hervor, dass diese Einrichtung die Möglichkeit in sich berge, eine ständige Diskussionsplattform zwischen den indischen und den europäischen Mitgliedern des Diskussionsforums sowie ein Instrument zur Verbesserung des Dialogs zwischen den Organisationen der Zivilgesellschaft allgemein zu werden
uwzględniając obrady okrągłego stołu przemysłowców z UE i Rosji, dla których udzielono poparcia podczas szczytu UE-Rosja w lipcu ‧ runter Hinweis auf den Runden Tisch EU-Russland für Unternehmer, dessen Einrichtung auf dem Gipfeltreffen EU-Russland im Juli ‧ befürwortet wurde
Daj mi stół dla dwóch blisko okna.Gib mir einen Tisch für 2 in der Nähe des Fensters.
Polacy mają nie tylko doświadczenie walki o wolność, ale także skutecznego użycia w tej walce instrumentu Okrągłego Stołu.Die Polen haben Erfahrung, nicht nur im Freiheitskampf, sondern auch mit dem Runden Tisch, der zu einem Instrument dieses Kampfes wurde.
Prezydencja bardzo umiejętnie skłoniła Radę do kompromisów, które zapewne nie wrócą na stół, jeżeli nie uda się osiągnąć porozumienia w pierwszym czytaniu.Der Ratsvorsitz hat dem Rat sehr gekonnt Zugeständnisse entlockt, die wahrscheinlich nicht noch einmal auf den Tisch kommen, wenn eine Einigung in erster Lesung nicht erreicht wird.
Naczynia badawcze należy ustawić na orbitalnym lub posuwno-zwrotnym stole wibracyjnym przy około ‧ obrotach na minutęDie Prüfgefäße sind auf einen Schütteltisch (mit kreisförmiger oder gerader Schüttelbewegung) zu bringen, der mit etwa ‧ Umdrehungen pro Minute bewegt wird
W dzisiejszym głosowaniu potwierdziliśmy naszą chęć zapewnienia, aby żywność w Unii Europejskiej była możliwie najbezpieczniejsza dla konsumentów na całej drodze od rolnika do stołu.Mit der heutigen Abstimmung haben wir unseren Wunsch bestätigt, sicherzustellen, dass ab Hof bis auf den Tisch Nahrungsmittel in der Europäischen Union für den Verbraucher so sicher wie möglich sind.
Pilarki, w których piła(-y) pozostaje podczas skrawania w stałej pozycji, wyposażone w stały lub wykonujący ruchy zwrotne stół lub podporę dla przedmiotu obrabianegoSägemaschinen mit während des Arbeitsvorgangs feststehendem Sägeblatt und feststehendem oder hin- und her beweglichem Arbeitstisch oder Werkstückhalter
Warsztaty dla posiedzeń okrągłego stołuWorkshops für Runde Tische
Pozostaje pytanie, jaką metodę przywołania wszystkich stron do rozsądku powinniśmy zaproponować, i jak skłonić zwaśnionych, aby usiedli przy stole negocjacyjnym mimo napiętej sytuacji?Welche Methode sollten wir aber vorschlagen, um alle Seiten vor dem Hintergrund so übersteigerter Spannungen zur Vernunft und an den Verhandlungstisch zu bringen?
Okrągłego Stołu w Polsce. Wtedy do rozmów zasiedli rządzący i opozycja, aby zastanowić się wspólnie nad rozwiązaniem polskich problemów, zarówno tych o charakterze ekonomiczny i społecznym, jak i tych najważniejszych - ustrojowych.Damals setzten sich Regierung und Opposition zusammen, um Gespräche zu führen und gemeinsam über eine Lösung für Polens Probleme - Probleme wirtschaftlicher und sozialer Natur sowie die wichtigsten Probleme unseres politischen Systems - nachzudenken.
Chciałbym wezwać zarząd, konkretnie zaś pana Filipowa, do podjęcia dyskusji i powrotu do stołu negocjacyjnego.Ich appelliere an die Geschäftsleitung und namentlich an den Unternehmer, Herrn Filipov: Nehmen Sie die Verhandlungen auf, kehren Sie an den Verhandlungstisch zurück!
Ten stół jest ciężki.Dieser Tisch ist schwer.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 793 zdań frazy stół.Znalezione w 1,344 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.