Tłumaczenia na język niemiecki:

  • staff sergeant   

Przykładowe zdania z "sierżant sztabowy", pamięć tłumaczeniowa

add example
Panie przewodniczący! Chciałbym tylko, aby ta Izba dowiedziała się, że na galerii obecny jest Noam Shalit, ojciec sierżanta sztabowego Gilada Shalita, posiadającego podwójne, izraelsko-unijne obywatelstwo, od ponad trzech lat okrutnie przetrzymywanego w odosobnieniu przez Hamas w Gazie.Herr Präsident, ich möchte die Kolleginnen und Kollegen darauf aufmerksam machen, dass sich auf der Tribüne Herr Noam Schalit, der Vater des Unteroffiziers Gilad Schalit, befindet. Gilad Schalit, der sowohl israelischer Staatsbürger als auch Bürger der EU ist, wird in Gaza seit mehr als drei Jahren von der Hamas in grausamer Isolationshaft gehalten.
46-letni starszy sierżant sztabowy Luis Conde de la Cruz zginął na skutek wybuchu bomby w samochodzie w północnej Hiszpanii.Ein 46-jähriger Militäroffizier, Luis Conde de la Cruz, ist in Nordspanien durch eine Autobombe ums Leben gekommen.
autor. - Panie przewodniczący! Sierżant sztabowy Gilad Szalit jest przetrzymywany jako zakładnik przez fanatycznych wyznawców dżihadu z Hamasu od ponad trzech lat.Verfasser. - Herr Präsident, der Unteroffizier Gilad Shalit wird seit mehr als drei Jahren von Dschihad-Fanatikern der Hamas als Geisel festgehalten.
ćwiczenia dowódczo-sztabowe lub ogólne ćwiczenia w celu sprawdzenia interoperacyjności, wyszkolenia urzędników ds. ochrony ludności oraz stworzenia wspólnej kultury interwencjiLeitstandsübungen und vollmaßstäbliche Ьbungen, um die Interoperabilität zu erproben, das Einsatzpersonal zu trainieren und eine gemeinsame Interventionskultur aufzubauen
W czerwcu 2008 r. ECDC wzięło udział w zorganizowanym przez Komisję symulacyjnym ćwiczeniu dowódczo-sztabowym na dużą skalę „Eol”, z udziałem zainteresowanych stron z dziedziny zdrowia publicznego, a także organów ścigania i sektora sprawiedliwości.Im Juni 2008 nahm das ECDC an der von der Kommission organisierten, großangelegten Simulationsübung „Aeolus“ teil, an der auch Akteure aus dem öffentlichen Gesundheitswesen sowie der Polizei und Justiz beteiligt waren.
Komitet zapewnia doradztwo wojskowe i przedstawia zalecenia Komitetowi Politycznemu i Bezpieczeństwa (PSC), jak również zapewnia kierownictwo wojskowe Sztabowi Wojskowemu Unii Europejskiej (EUMSEr berät das Politische und Sicherheitspolitische Komitee (PSK) militärisch und gibt diesem gegenüber Empfehlungen ab und legt ferner militärische Leitvorgaben für den Militärstab der Europäischen Union (EUMS) fest
Jednak Trybunał Konstytucyjny państwa odrzucił wyniki przedstawione przez Niezależną Komisję Wyborczą Wybrzeża Kości Słoniowej, w świetle których zwycięstwo odniósł Alassane Ouattara, a następnie unieważnił je, zarzucając sztabowi Ouattara oszustwa wyborcze i ogłaszając zwycięzcą obecnego prezydenta Laurenta Gbagbo.Die von der unabhängigen Wahlkommission Côte d'Ivoires vorgelegten Ergebnisse, die Herrn Ouattaras Sieg verkündeten, wurden jedoch vom Verfassungsgericht des Landes abgelehnt, das das Ergebnis umkehrte und behauptete, dass es durch Betrug in einigen Bereichen zustande kam, und das den amtierenden Präsidenten, Laurent Gbagbo, zum Sieger erklärte.
Sierżant Pinback do bomby numer ‧.Czy mnie słyszysz?Sergeant Pinback ruft Bombe Nr. ‧. Hörst du mich, Bombe?
To znowu on, sierżancieSchon wieder der da
Sierżant Gonzales... a ten nerwowy gość tam to porucznik CobrettiIch bin Sergeant Gonzales...... und der Ernsthafte hinter Ihnen ist Leutnant Cobretti
Wpadłem tylko na jednego drinka, sierżancieIch sage Ihnen, Sergeant, ich bin nur auf einen Drink hier
Sierżant James?Sergeant James!
potępia czynną rolę odgrywaną przez pewnego sierżanta karabinierów oraz niektórych urzędników włoskich wojskowych służb bezpieczeństwa i służb wywiadowczych (SISMI) przy uprowadzeniu Abu Omara, wykazaną w dochodzeniu sądowym i popartą dowodami zgromadzonymi przez mediolańskiego oskarżyciela publicznego Armando Spataroverurteilt die aktive Rolle eines Feldwebels der Carabinieri und einzelner Beamter des italienischen militärischen Sicherheits- und Geheimdienstes (SISMI) bei der Entführung von Abu Omar, wie dies aus den Ermittlungen der Justiz und aus den vom mailändischen Staatsanwalt Armando Spataro gesammelten Beweisen hervorgeht
Chwileczkę, sierżancieMoment, Sergeant
W porządku, sierżancie, niech go pan znajdzieIn Ordnung, Sergeant, finden Sie ihn
Sierżant Hoffman z barakuFeIdwebeI Hoffman von Baracke
Z sierżantem MenziesemSergeant Menzies
Sierżant Raymond Shaw?Sergeant Raymond Shaw?
Jestem sierżant McCallumIch bin Wachtmeister McCallum
Sierżancie, nawiązać łączność z Berlinem i przełączyć do generałaBerlin per Funk rufen, in das Büro des Generals durchstellen
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 200 zdań frazy sierżant sztabowy.Znalezione w 0,91 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.