Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Tastaturzuordnungsschema   

Przykładowe zdania z "schemat mapowania klawiatury", pamięć tłumaczeniowa

add example
Ostatecznie, można zmienić wartości, jakie zostaną przesłane do & X-Server; a po naciśnięciu przycisku modyfikatora. Zmiany te można wprowadzić w sekcji Klawisze modyfikatora. Przykładem jest tutaj zmiana mapowania dla klawisza Caps Lock (dość rzadko używanego) tak, aby symulował dodatkowy klawisz & Ctrl;. Jest to przydatne, jeżeli użytkownik wykorzystuje klawiaturę do bezwzrokowego pisania. Naciśnięcie klawisza Caps Lock jest znacznie łatwiejsze niż klawisza & Ctrl; na standardowej klawiaturzeSchließlich kann man im Abschnitt X-Sondertasten-Zuordnung beeinflussen, was bei einem Tastendruck an den & X-Server; gesendet wird. Ein übliches Beispiel ist die Umdefinierung der selten verwendeten Hochstelltaste als zusätzliche & Ctrl;-Taste. Das ist nützlich, wenn man als Schreibkraft arbeitet, da die Hochstelltaste auf einer Standardtastatur wesentlich günstiger liegt als jede der & Ctrl;-Tasten
Schematy & kolorów klawiaturyTastaturfarbschemata
Wybiera biały schemat kolorów klawiatury: wszystkie są białe, a ten który masz nacisnąć-czarnyWählt das Tastaturlayout in Schwarz und Weiß: Alle tasten in weiß, nur die Tasten, die Sie drücken müssen, ist schwarz
Ta zakładka konfiguracji nie wymaga zbyt dużo tłumaczenia. Możesz wybrać spomiędzy czterech wstępnie zdefiniowanych schematów kolorów klawiatury. Schematy kolorów można również przełaczać w lociey poprzez opcję menu Ustawenia Schematy kolorów klawiaturyAuf dieser Seite können Sie zwischen vier vorgegebenen Farbschemata für die Tastatur wählen. Auch während der Übung können Sie mit Einstellungen Farbschemata das Farbschema ändern
mając na uwadze niewystarczający rozwój mapowania ryzyka trzęsienia ziemi w większości państw członkowskichin der Erwägung, dass die Kartographierung zur Erkennung von Erdbebenrisiken in den meisten Mitgliedstaaten nur unzureichend entwickelt ist
Mapowanie wielozadanioweMehrzweckkartierung
Mapowanie adresówAdress-Zuordnungen
Ten plik zawiera metadane, ustawienia i mapowania pomiędzy cyframi i numerami identyfikacyjnymi elementów motywu individual-digit-sample. svgNameDiese Datei enthält Metadaten, Konfigurationseinstellungen und die Zuordnungen zwischen Ziffern und den Bezeichnungen für das Design individual-digit-sample.svg Name
Przykładem byłby projekt łączący i harmonizujący formaty przechowywania krajowych agencji mapującychSo wäre zum Beispiel ein Projekt zur Verknüpfung und Harmonisierung der Formate der Archive der nationalen Kartierungsstellen denkbar
Co więcej, zaproponowałam stworzenie elektronicznego systemu mapowania, z perspektywą stworzenia bazy danych delikatnych morskich ekosystemów, która zredukuje koszty i wysiłek związany z dokonywaniem ocen i wydawaniem pozwoleń na połów.Ferner habe ich die Schaffung eines elektronischen Kartierungssystems vorgeschlagen, das die Einrichtung einer Datenbank gefährdeter mariner Ökosysteme ermöglichen soll, damit die Kosten und der Aufwand bei der Bewertung und der Ausstellung der Fangerlaubnis verringert werden können.
szczep posiada stały niedobór materiału genetycznego, który określa wirulencję lub posiada stałe mutacje, o których wiadomo, że w wystarczającym stopniu zmniejszają wirulencję (badania patogeniczne, badanie genetyczne – sonda genetyczna, wykrycie fagów i plazmidów, restrykcyjne mapowanie enzymu, sekwencjowanie, sonda proteinowa) oraz że istnieje dowód bezpieczeństwader Stamm hinsichtlich des die virulenten Eigenschaften bestimmenden Genmaterials dauerhaft defizient ist oder stabile Mutationen aufweist, die die Virulenz bekanntermaßen genügend vermindern (Pathogenitätstests, genetische Untersuchung- Gensonden, Nachweis von Phagen und Plasmiden, Restriktionsenzymkartierung, Sequenzierung, Proteinsonden) und deren Unbedenklichkeit hinreichend nachgewiesen ist
Wybierz punkt, na który przekształcenie powinno mapować punkt pierwszyWählen Sie den Punkt, auf den die Ähnlichkeit abbilden soll
zauważa, że trójwymiarowe mapowanie dna morskiego będzie miało ogromne znaczenie nie tylko dla przemysłu rybackiego, ale również dla sektora energetycznego, ekologów i interesów obronności; stwierdza, że wysoka wartość handlowa takich map jest oczywista i dlatego może pomóc w rozwiązaniu kwestii finansowania działań w tym zakresie; uważa, że lepsze dane w sektorze morskim pozwoliłyby na sporządzanie lepszych prognoz pogody, dostarczyłyby informacji na temat przewidywanej wysokości fali oraz wielu kwestii wzmacniających bezpieczeństwo i rozwójverweist darauf, dass eine dreidimensionale Raumordnung des Meeresboden von riesigem Wert nicht nur für die Fischereiindustrie sondern auch für den Energiesektor, Naturschützer sowie für die Verteidigungsinteressen sein wird; stellt fest, dass der beachtliche kommerzielle Wert derartiger Raumordnungen offensichtlich ist und sie somit dazu beitragen können, die Frage der Finanzierung dieser Aktivität zu klären; verweist ferner darauf, dass verbesserte Daten zum maritimen Bereich bessere Wettervorhersagen, Informationen über zu erwartende Wellenhöhen und eine Reihe von Faktoren, die die Sicherheit und Entwicklung stärken, einschließen könnten
Niedawno wydane zostało odnośne sprawozdanie pt. "Mapowanie labiryntu: jak sprawić, aby więcej kobiet zajmowało wysokie stanowiska w dziedzinie badań naukowych”.Ein diesbezüglicher Bericht wurde kürzlich unter dem Titel "Mapping the maze: getting more women to the top in research" veröffentlicht.
Ten plik zawiera metadane, ustawienia i mapowania wskazujące które segmenty są włączone i wyłączone w motywie fourteen-segment-sample. svgNameDiese Datei enthält Metadaten, Konfigurationseinstellungen und die Zuordnungen die kontrollieren, welche Segmente im Design fourteen-segment-sample.svg an oder aus sein sollenName
W następstwie wystąpienia ognisk Chikungunya na Oceanie Indyjskim (lata 2005-2006) i we Włoszech (2007 r.), położono nacisk na mapowanie obecnego rozmieszczenia wektora, a także ryzyka jego dalszego rozprzestrzeniania się w UE.Nach dem Ausbruch des Chikungunya-Fiebers im indischen Ozean (2005-2006) und in Italien (2007) wurde besonderes Augenmerk auf die Kartierung der aktuellen Verbreitung des Vektors sowie das Risiko seiner weiteren Verbreitung in der EU gelegt.
Wiedeń - mapowanie kontrowersjiWien die Kontroverse skizzieren
Zastosuj przekształcenie mapując ten punkt na inny punktEine Ähnlichkeitsabbildung von diesem Punkt auf einen anderen anwenden
Propozycje te mają zwrócić uwagę na opracowanie krajowych strategii dla łączności szerokopasmowej, obejmujących propagowanie prywatnych inwestycji z zastosowaniem zasad urbanistyki, mapowanie infrastruktury i uporządkowanie pierwszeństwa; czyniąc to, państwa członkowskie mogą znacznie zmniejszyć koszty inwestycji, umożliwiając ich wykonalność.Diese Vorschläge werden die Entwicklung von nationalen Breitbandstrategien ins Zentrum rücken, welche die Förderung von privaten Investitionen unter Verwendung von Regelungen für die Städteplanung, von Infrastruktur-Kartierung und der Klärung von Wegerechten abdecken; und damit können die Mitgliedstaaten die Investitionskosten erheblich senken und sie rentabler machen.
Kilkakrotnie zwracano się już do Komisji, aby opracowała wspólnotowe wytyczne dotyczące mapowania zagrożeń.Die Kommission ist ebenso einige Male aufgefordert worden, Gemeinschaftsleitlinien zur Risikokartierung zu erstellen.
Mapuj ten czworokątDieses Viereck abbilden
Aby to naprawić , w 2005 r. rząd zatwierdził strategię narodowych klastrów , która obejmuje szereg działań , w tym promocję koncepcji klastra wśród MŚP i uniwersytetów , szkolenie moderatorów klastrów , mapowanie w celu identyfikacji potencjalnych klastrów , a także udzielanie pomocy w rozwoju klastrów finansowanych przez Fundusze Strukturalne .Diese Leistungen wurden zum Großteil durch enorme Auslandsinvestitionen aus den USA , Europa und Asien unterstützt .
Na obecnym etapie główne wytyczne dotyczące pomiaru hałasu podwodnego zostały określone jako kwestia priorytetowa w związku z oceną i monitorowaniem, z zastrzeżeniem dalszego rozwoju sytuacji, w tym w związku z mapowaniemZum gegenwärtigen Zeitpunkt sind Hauptausrichtungen für Messungen von Unterwasserlärm als erste Priorität für Bewertung und Überwachung identifiziert worden, bedürfen aber weiterer Entwicklung, auch im Hinblick auf die Kartierung
Christian Ketels z Harwardzkiego Instytutu Strategii i Konkurencyjności zaprezentował sposób mapowania klastrów dla dziesięciu nowych państw członkowskich UE , oparty na systemie gwiazdy Michelin do oceny wydajności regionalnej .Christian Ketels vom Harvard Institute of Strategy and Competitiveness präsentierte eine Cluster-Karte für die zehn neuen EU-Mitgliedstaaten , die auf einem dem Michelin nachempfundenen Sternesystem zur Einstufung der regionalen Leistung basierte .
Dowiedzieliśmy się też wiele o demokracji , bo demokracja polega właśnie na mapowaniu kontrowersji .Wir lernten auch eine Menge über Demokratie , weil die Skizzierung der Kontroverse genau das ist , wovon Demokratie handelt .
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2817 zdań frazy schemat mapowania klawiatury.Znalezione w 1,777 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.