wymowa: IPA: swuˈxafka

Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Hörer   
  • Kopfhörer   
  • Stethoskop   
    (Noun  n)
  • Telefonhörer   

Pozostałe znaczenia:

 
med. medycyna, medyczny przyrząd diagnostyczny służący do osłuchiwania chorego
 
element lub całość urządzeń emitujących dźwięki, np. aparatu telefonicznego, radia, umożliwiająca słuchanie;

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (2)

słuchawkiHeadset; kopfhörer; Kopfhörer mit Mikro; Sprechgarnitur
Tryb wirtualizacji słuchawekKopfhörervirtualisierungsmodus

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "słuchawka", pamięć tłumaczeniowa

add example
sprzętu audiowizualnego, powielającego, archiwizującego, bibliotecznego i do tłumaczeń ustnych, jak kabiny, słuchawki i rozdzielacze sygnału audio do instalacji na potrzeby tłumaczenia symultanicznegoaudiovisuellem Material, Material für die Vervielfältigung, Archivierung, Bibliothek und Simultandolmetschausrüstungen, wie Kabinen, Kopfhörer
adaptery, magnetofony szpulowe, magnetofony kasetowe, odtwarzacze płyt kompaktowych, sprzęt stereo, zestawy stereo i ich części składowe (gramofony, tunery radiowe, wzmacniacze, zestawy głośnikowe itd.), mikrofony i słuchawkiPlattenspieler, Tonbandgeräte, Kassettenrecorder, CD-Spieler, Stereoanlagen und deren Bauteile (Plattenspieler, Tuner, Verstärker, Lautsprecher usw.), Mikrofone und Kopfhörer
Podczas rejsu przez Zatokę Adeńską i wzdłuż wybrzeży Somalii należy rozważyć ograniczenie do minimum łączności zewnętrznej (radio, słuchawki bezprzewodowe i AIS) do poziomu niezbędnego do zachowania bezpieczeństwa i ochrony oraz przekazywania wyłącznie informacji wymaganych na mocy konwencji SOLASErwägen, während des Transits durch den Golf von Aden und die Gewässer vor der Küste Somalias die externe Kommunikation (Funk, Handsets und AIS-Informationen) auf die für Sicherheit und Gefahrenabwehr wesentliche Kommunikation und SOLAS-Informationen zu beschränken
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów nabycia, wymiany, najmu, naprawy i konserwacji wszelkiego sprzętu i wyposażenia informatycznego, biurowego i telekomunikacyjnego (w tym telefaksów, sprzętu do przeprowadzania wideokonferencji i sprzętu multimedialnego) oraz urządzeń do tłumaczenia konferencyjnego, takich jak kabiny, słuchawki, zestawy elektroniczne do tłumaczenia symultanicznegoDieser Mittelansatz ist dazu bestimmt, den Erwerb, die Ersatzbeschaffung, die Anmietung, die Instandsetzung und die Unterhaltung aller Anlagen und Einrichtungen, die mit der Informatik, der Büroautomation und dem Telefon (einschließlich Fernkopierer, Videokonferenz Material und Multimedia Material) zusammenhängen, sowie von Material für den Dolmetscherdienst, wie Kabinen, Hörer und Schaltsysteme für Simultandolmetschanlagen, zu decken
Umożliwiają one użytkownikowi sterowanie funkcjami telefonu, takimi jak odbieranie rozmowy, kończenie rozmowy oraz wybieranie numeru (na przykład ponowne wybieranie ostatniego numeru), w odległości około ‧ m od telefonu komórkowego i posiadają środki do regulowania siły głosu słuchawki dousznejSie ermöglichen dem Nutzer, innerhalb einer Entfernung von ca. ‧ m zum Mobiltelefon Telefonfunktionen wie Rufannahme und-beendigung sowie Wählen (z.B. die letzte Nummer nochmals anwählen) zu bedienen, und verfügen über Vorrichtungen zur Regelung der Lautstärke des Kopfhörers
pokrycie wydatków związanych z wymianą wyposażenia technicznego, a w szczególności: materiałów audiowizualnych, archiwalnych, bibliotecznych i sprzętu do tłumaczenia, jak kabiny, słuchawki, urządzenia do tłumaczenia symultanicznego, różne narzędzia dla warsztatów utrzymania budynków, sprzętu do powielania, rozpowszechniania i dla poczty wewnętrznejdie Ausgaben für die Ersatzbeschaffung von technischen Anlagen, insbesondere von Material für die Audio-Video-Technik, für die Archivierung, für die Bibliothek und für das Dolmetschen, wie Kabinen, Hörer und Hörgeräte für Simultandolmetschanlagen sowie von verschiedenem Arbeitsgerät für die Werkstätten, die für die Gebäudeinstandhaltung zuständig sind, und von Material für Reprografie, Versendung und Post
Wzywam pana Bildta i komisarza Rehna oraz rządy wszystkich państw członkowskich, dla których ta sprawa jest ważna, aby podnieśli słuchawkę telefonu i skontaktowali się z premierami Georgem Papandreou i Nikolą Gruevskim w okresie prowadzącym do spotkania na szczycie w grudniu, pokazując im swoją solidarność i zachęcając ich do zdecydowanych działań na rzecz rozwiązania tego sporu, który trwa od dwudziestu lat.Ich möchte Herrn Bildt und Kommissar Rehn sowie die Regierungen aller Mitgliedstaaten, für die diese Angelegenheit von Interesse ist, auffordern, ihre Telefone zu nehmen und Premierminister Papandreou und Premierminister Gruevski im Vorfeld des Gipfels im Dezember anzurufen, um ihnen ihre Solidarität zu zeigen und ihre entschlossenen Bemühungen zu ermutigen, eine Lösung für diesen Konflikt, der seit 20 Jahren anhält, zu finden.
Mówię tylko, że istnieją telefony, można wziąć słuchawkę i zadzwonićIch sage nur, es gibt ein Telefon, das nehme ich und wähle
głosowe lub dźwiękowe sygnały identyfikacyjne pomocy nawigacyjnych lub podejścia słyszane w słuchawkach lub głośniku; iSprach- oder andere Signale zur Identifizierung der Navigations- und Anflughilfen, die über den Kopfhörer oder den Lautsprecher übertragen werden, und
W nocy kładę na słuchawki i słucha się go trochę więcejNachts setze ich Kopfhörer auf und höre weiter
operator nie prowadzi operacji VFR w dzień, jeżeli samolot nie jest wyposażony w słuchawki nagłowne z mikrofonem pałąkowym lub inne odpowiadające im urządzenie dla każdego członka załogi lotniczej pełniącego obowiązki w kabinieDer Luftfahrtunternehmer darf Flüge nach Sichtflugregeln (VFR) am Tag nur durchführen, wenn das Flugzeug für jedes im Cockpit diensttuende Flugbesatzungsmitglied mit einem Kopfhörer mit angebautem Mikrofon oder einer gleichwertigen Einrichtung ausgerüstet ist
Użyj swojego komputerowego mózgu i chwyć za słuchawkęDreh dein Computerhirn auf|und zapf das Telefon an
działać niezależnie od systemu telefonu pokładowego, z wyjątkiem słuchawek telefonicznych, słuchawek nagłownych, mikrofonów, przełączników selektora i urządzeń sygnalizacyjnychunabhängig von den Gegensprechanlagen arbeiten, ausgenommen Handapparate, Kopfhörer, Mikrofone, Wahlschalter und Rufeinrichtungen
oddzielnie przedstawianych bezprzewodowych słuchawek nagłownych (połączenie słuchawki nagłownej i mikrofonu), z możliwością wybierania numeru (patrz Noty wyjaśniające do podpozycjigesondert gestellte schnurlose Headsets (Kombination von Kopfhörer und Mikrophon) mit Wählfunktion (siehe auch die Erläuterungen zu Unterposition
Obsługa mechanizmu przenoszenia połączenia (odłożenie słuchawki przez wpisaniem numeru docelowegoFür eine halbe Sekunde auflegen, wie bei der Weiterverbindung eines Anrufs
operator nie prowadzi lotów według wskazań przyrządów (IFR) ani lotów w nocy, jeżeli samolot nie jest wyposażony w słuchawki nagłowne z mikrofonem pałąkowym lub inne odpowiadając im urządzenie dla każdego członka załogi lotniczej pełniącego obowiązki w kabinie oraz przycisk nadawania na kole (drążku) sterowym dla każdego wymaganego pilotaDer Luftfahrtunternehmer darf Flüge nach Instrumentenflugregeln oder bei Nacht nur durchführen, wenn das Flugzeug für jedes im Cockpit diensttuende Flugbesatzungsmitglied mit einem Kopfhörer mit angebautem Mikrofon oder einer gleichwertigen Einrichtung und für jeden vorgeschriebenen Piloten mit einer Sendetaste am Steuerhorn ausgerüstet ist
Zapomniałem podnieść słuchawki przed wybraniem numeru.Ich vergaß den Hörer abzunehmen, bevor ich die Nummer wählte.
Nie słuchaj zbyt głośno w tych nowych słuchawkach.Stelle sicher, dass du mit diesen neuen Kopfhörern nicht zu laut hörst.
No to podłączymy do słuchawekWir nehmen den Kopfhörer
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 99 zdań frazy słuchawka.Znalezione w 0,98 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.