wymowa: IPA: [ˈʐatkɔ] ˈʒatkɔ  

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • selten   
  (Adverb  )
   
  prawie nigdy, z dużymi odstępami czasowymi między kolejnymi wydarzeniami
 • rar   
   
  prawie nigdy, z dużymi odstępami czasowymi między kolejnymi wydarzeniami
 • dünn   
 • singulär   

Pozostałe znaczenia:

 
o elementach w zbiorze: daleko od siebie

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (2)

mieć rzadko spotykane hobbyein ausgefallenes Hobby haben
Nieszczęścia rzadko chodzą paramiEin Unglück kommt selten allein

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "rzadko", pamięć tłumaczeniowa

add example
Bardzo rzadko donoszono o długotrwałej pancytopenii, która może prowadzić do anemii aplastycznejÜber anhaltende Panzytopenie, die zu aplastischer Anämie führen kann, wurde sehr selten berichtet
Rzadko (≥ ‧ ‧ do ≤ ‧) mogą wystąpić związane z leczeniem epoetyną beta reakcje skórne, takie jak wysypka, świąd, pokrzywka lub odczyn w miejscu wstrzyknięciaSelten (‧ %, < ‧ %) kann es in Verbindung mit einer Epoetin-beta-Behandlung zu Hautreaktionen wie Ausschlag, Juckreiz, Nesselsucht oder Reaktionen an der Injektionsstelle kommen
Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego produktu leczniczegoPatienten mit der seltenen hereditären Galactose-Intoleranz, Lactase-Mangel oder Glucose-Galactose-Malabsorption sollten dieses Arzneimittel nicht einnehmen
Bardzo rzadko-retinopatia cukrzycowa Długotrwała poprawa kontroli glikemii zmniejsza ryzyko postępu retinopatii cukrzycowejGelegentlich-Diabetische Retinopathie Eine langfristige Verbesserung der Blutzuckereinstellung verringert das Risiko des Fortschreitens einer diabetischen Retinopathie
Podobnie jak w przypadku wszystkich szczepionek podawanych w formie iniekcji, należy zapewnić możliwość natychmiastowego leczenia i nadzoru medycznego w razie rzadko występującej reakcji anafilaktycznej po podaniu szczepionkiWie bei allen injizierbaren Impfstoffen sollte für den seltenen Fall einer anaphylaktischen Reaktion nach Verabreichung des Impfstoffes entsprechende medizinische Behandlung und Beaufsichtigung gewährleistet sein
Należy poinformować pacjenta, że gdyby takie działania niepożądane wystąpiły, jest prawdopodobne, że ustąpią w trakcie dalszego stosowania leku oraz, że takie objawy nie zwiastują rozwoju rzadziej występujących objawów psychicznychDie Patienten sollten darüber informiert werden, dass sich diese gängigen Symptome, wenn sie überhaupt auftreten, wahrscheinlich mit fortgesetzter Therapie bessern und nicht auf ein anschließendes Auftreten der weniger häufigen psychiatrischen Symptome hinweisen
Może okazać się, że jest pewna grupa posłów, którzy wcale nie potrzebują dodatku dla asystentów, gdyż bardzo rzadko pojawiają się w Parlamencie.Vielleicht gibt es sogar Abgeordnete, die die Sekretariatszulage überhaupt nicht in Anspruch nehmen müssen, weil sie sehr selten im Parlament sind.
Państwa członkowskie wymagają od spółek zarządzających dopilnowania, by osoby zarządzające wyższego szczebla otrzymywały często (i nie rzadziej niż raz do roku) pisemne sprawozdania dotyczące zgodności z prawem, audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem, zawierające w szczególności informację o tym, czy w przypadku nieprawidłowości podjęto odpowiednie środki naprawczeDie Mitgliedstaaten verpflichten die Verwaltungsgesellschaften sicherzustellen, dass ihre Geschäftsleitung häufig, mindestens aber einmal jährlich, schriftliche Berichte zu Fragen der Rechtsbefolgung, der Innenrevision und des Risikomanagements erhält, in denen insbesondere angegeben wird, ob zur Beseitigung etwaiger Mängel geeignete Abhilfemaßnahmen getroffen wurden
Łączy on w sobie wyraźne powiększenie jajników, duże stężenie hormonów płciowych w surowicy, zwiększoną przepuszczalność naczyń, która może prowadzić do gromadzenia się płynu w jamie otrzewnowej, opłucnowej i, choć rzadko, w jamie osierdziowejEs umfasst eine deutliche Vergrößerung der Ovarien, hohe Sexualsteroidkonzentrationen im Serum und eine erhöhte vaskuläre Permeabilität, welche zu einer Flüssigkeitsansammlung in den peritonealen, pleuralen und selten auch in den perikardialen Körperhöhlen führen kann
Częstość występowania działań niepożądanych określa się za pomocą następującej skali: bardzo często (≥‧); często (≥‧ do < ‧); niezbyt często (≥‧ ‧ do < ‧); rzadko (≥‧ ‧ do < ‧ ‧); bardzo rzadko (< ‧ ‧), nie znana (nie może być określona na podstawie dostępnych danychDie Häufigkeit ist gemäß der folgenden Konvention definiert: sehr häufig (> ‧); häufig (> ‧, < ‧); gelegentlich (> ‧.‧, < ‧); selten (> ‧.‧, < ‧.‧); sehr selten (< ‧.‧), nicht bekannt (Häufigkeit aus den verfügbaren Daten nicht berechenbar
Rzadziej występowały: gorączka równa lub wyższa niż ‧°C, tkliwość w miejscu iniekcji, przedłużony, niedający się uspokoić płacz, zaczerwienienie i (lub) stwardnienie o średnicy > ‧ cm w miejscu wstrzyknięcia lub obrzęk całej kończynyWeniger häufig kam es zu Fieber von ‧ °C oder höher, Druckempfindlichkeit an der Injektionsstelle, anhaltendem unstillbarem Schreien, Hautrötungen und/oder Verhärtungen > ‧ cm an der Injektionsstelle oder Anschwellen von ganzen Gliedmaßen
W czasie leczenia preparatem IntronA rzadko obserwowano ostre reakcje nadwrażliwości (np. pokrzywkę, obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli, anafilaksjęAkute Überempfindlichkeitsreaktionen (z.B.Urtikaria, Angioödem, Bronchokonstriktion, Anaphylaxie) gegenüber Interferon alfa-‧b wurden bei einer Behandlung mit IntronA selten beobachtet
Niezbyt często Zwiększenie stężenia amylazy we krwi, zmniejszenie liczby płytek krwi, zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi, zmniejszenie stężenia hemoglobiny, zwiększenie stężenia mocznika we krwi, zwiększenie stężenia LDH, zwiększenie stężenia trójglicerydów Rzadko Kołatanie sercaGelegentlich Erhöhung der Amylase im Blut, Rückgang der Thrombozytenzahl, Erhöhung des Kreatinins im Blut, ‧ Rückgang des Hämoglobins, Erhöhung des Blutharnstoffs, Erhöhung des LDH, Erhöhung der Triglyzeride
Częstość występowania działań niepożądanych wymienionych poniżej określono zgodnie z następującym schematem: bardzo często (≥ ‧); często (≥ ‧ do < ‧); niezbyt często (≥ ‧ ‧ do < ‧); rzadko (≥ ‧ ‧ do < ‧ ‧); bardzo rzadko (< ‧ ‧), nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danychDie Häufigkeit der unten aufgeführten Nebenwirkungen wird wie folgt definiert:Sehr häufig; häufig (‧ bis < ‧); gelegentlich (‧.‧ bis < ‧); selten (‧.‧ bis < ‧.‧); sehr selten (< ‧.‧) und nicht bekannt (auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar
Występowanie działań niepożądanych sklasyfikowano w następujący sposób: bardzo często (u co najmniej ‧ na ‧ pacjentów), często (u co najmniej ‧ na ‧ pacjentów), niezbyt często (u co najmniej ‧ na ‧ pacjentów), rzadko (u co najmniej ‧ na ‧ pacjentów) i bardzo rzadko (u co najmniej ‧ na ‧ pacjentówDie folgenden Nebenwirkungen wurden wie folgt erfasst: sehr häufig (bei mindestens einem von ‧ Patienten), häufig (bei mindestens einem von ‧ Patienten), gelegentlich (bei mindestens einem von ‧ Patienten), selten (bei mindestens einem von ‧ Patienten), sehr selten (bei mindestens einem von ‧ Patienten
Do rzadko występujących działań niepożądanych zalicza się ruchy menażowe, odruchy wymiotne, zwiększenie wydzielania śliny, sinicę, przedwczesne skurcze komorowe oraz depresję układu krążenia i oddychaniaSeltener auftretende unerwünschte Reaktionen sind unwillkürliche Bewegungen, Würgen, Speichelfluss, Zyanose, ventrikuläre Arrhythmien und hochgradige kardiopulmonale Depression
Ogólnoustrojowe objawy uczuleniowe, będące objawami uogólnionej nadwrażliwości na insulinę występują rzadko (‧ ‧ do < ‧ ‧), ale są potencjalnie bardziej niebezpieczneEine systemische Allergie ist selten (‧.‧ bis ‧.‧), aber potentiell gefährlicher und stellt eine generalisierte Insulinallergie dar
U pacjentów z rzadko występując dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy – galaktozy, nie powinno się stosować tego produktu leczniczegoPatienten mit der seltenen hereditären Galactose-Intoleranz, Lactase-Mangel oder Glucose-Galactose-Malabsorption sollten dieses Arzneimittel nicht einnehmen
Inne możliwe działania niepożądane: • Omamy, myśli samobójcze, agresja i przejawy gniewu. • Uczucie niepokoju lub niemożność spokojnego usiedzenia lub ustania w miejscu lub zespół serotoninowy (rzadko występująca reakcja, która może powodować poczucie zadowolenia, ospałość, zaburzenia koordynacji ruchowej, niepokój ruchowy, wrażenie upojenia alkoholowego, gorączkę, pocenie się lub sztywność mięśni), napad drgawek. • Jasnoczerwona krew w kale, wymioty z krwią lub czarny, smolisty kał. • Nieprawidłowy zapach moczu. • Ból w klatce piersiowej. • Źółte zabarwienie skóry (żółtaczka), uszkodzenie wątroby, syndrom Stevens-Johnsona, nagłe obrzęki skóry lub błony śluzowej (obrzęk naczynioruchowyAndere mögliche Nebenwirkungen Sinnestäuschungen, Suizidgedanken, oder verhalten, Aggression und Wut. Empfindungen von innerer Unruhe oder Unvermögen still zu sitzen bzw. zu stehen, Serotonin-Syndrom (eine seltene Reaktion, die zu Glücksgefühlen, Benommenheit, Schwerfälligkeit, Rastlosigkeit, dem Gefühl betrunken zu sein, Fieber, Schwitzen oder steifen Muskeln führen kann), Krampfanfälle. Hellrotes Blut im Stuhl, blutiges Erbrechen oder schwarze teerige Stühle. ungewöhnlicher Harngeruch. Brustschmerzen Gelbliche Verfärbung der Haut (Gelbsucht), Leberversagen, Stevens-Johnson-Syndrom, plötzliches Anschwellen der Haut oder Schleimhaut (Angioödem
oczekuje wniosku Komisji dotyczącego zdrowia w wymiarze transgranicznym, jednocześnie jednak podkreśla, że kompetencje państw członkowskich w tej dziedzinie muszą być przestrzegane; oczekuje także paktu na rzecz zdrowia psychicznego i ponownie przypomina o zobowiązaniu do poprawy stanu opieki zdrowotnej w Europie, w tym do wspierania strategii UE na rzecz walki z nowotworami, chorobami układu krążenia i innymi powszechnymi poważnymi chorobami, a także z chorobami rzadko występującymierwartet den Vorschlag der Kommission für grenzüberschreitende Gesundheitsdienstleistungen, betont jedoch, dass die Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten in diesem Bereich respektiert werden müssen; erwartet ferner den Pakt über mentale Gesundheit und bekräftigt erneut seine Verpflichtung, die Gesundheitsfürsorge in Europa zu verbessern, u. a. durch die Unterstützung für eine EU-Strategie zur Bekämpfung von Krebs, Herz-Kreislauferkrankungen und anderen schwerwiegenden Krankheiten, einschließlich seltener Krankheiten
Jest to dokument, który w znacznej mierze oparty jest na konsensusie, co rzadko zdarza się w przypadku polityki środowiskowej; dokument ten, można powiedzieć, będzie generował nową europejską politykę i da początek nowej drodze.Es basiert weitgehend auf einem Konsens, was überrascht bei einer Umweltpolitik, von der man sagen kann, dass sie eine neue europäische Politik schaffen wird und einen neuen Weg öffnet.
bardzo rzadko bardzo rzadkoSehr selten Sehr selten
Deszcze są obfite w okresie jesienno-zimowo-wiosennym, natomiast latem występują rzadko lub nie występują wcaleIm Herbst, Winter und Frühjahr fallen ergiebige, im Sommer fast keine Niederschläge
Monitorowanie czynności wątroby Po wprowadzeniu leku do sprzedaży rzadko zgłaszano przypadki zaburzeń czynności wątroby (patrz punktKontrolle der Leberfunktion Aus den Erfahrungen nach Markteinführung liegen seltene Berichte über eine hepatozelluläre Dysfunktion vor (siehe Abschnitt
W celu uszeregowania działań niepożądanych według częstości występowania stosowane są następujące określenia: bardzo często (> ‧); często (> ‧, < ‧); niezbyt często (> ‧, < ‧); rzadko (> ‧ ‧, < ‧); bardzo rzadko (< ‧ ‧), łącznie z pojedynczymi przypadkamiDie folgenden Begriffe werden zur Einteilung der Nebenwirkungen nach Häufigkeit verwendet: sehr häufig (> ‧), häufig (> ‧, < ‧), gelegentlich (> ‧, < ‧), selten (> ‧ ‧, < ‧), sehr selten (< ‧ ‧) einschließlich gemeldeter Einzelfälle
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2394 zdań frazy rzadko.Znalezione w 1,766 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.